Překrytí sady AIR SDK v sadě Flex SDK | Flash Builder

Níže uvedené pokyny uvádějí konkrétní verze sad Flex a AIR SDK (Flex SDK 4.6.0 a AIR SDK 3.4), avšak mají obecný charakter. Pomocí těchto pokynů můžete překrýt libovolnou verzi sady AIR SDK v jakékoli verzi sady Flex SDK.

Poznámka:

Pokud je sada Flex SDK novější než sada AIR SDK, může využívat funkci sady AIR, která není k dispozici, v důsledku čehož se může prodloužit doba kompilace nebo se mohou vyskytnout běhové chyby.

 1. Ukončete aplikaci Flash Builder.

 2. (Volitelné) Zkopírujte celý adresář sady Flex SDK, abyste tuto sadu zálohovali.

  V aplikaci Flash Builder je například třeba zkopírovat adresář, který se nachází v následujícím umístění:

  • Windows: C:/Program Files/Adobe/Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

 3. Stáhněte si příslušný soubor sady AIR SDK pro váš operační systém ze stránky http://www.adobe.com/products/air/sdk/ a uložte jej do kořenového adresáře sady Flex SDK.

  •  Windows: AdobeAIRSDK.zip

  •  Mac OS: AdobeAIRSDK.dmg

 4. Rozbalte obsah archívu sady AIR SDK a přepište stávající soubory sady SDK.

  • Windows: Pravým tlačítkem klikněte na soubor ZIP a vyberte příkaz Extrahovat vše, případně použijte libovolný nástroj pro dekompresi.

  • Mac OS: V aplikaci Terminál spusťte tyto příkazy:

   • hdiutil attach AdobeAIRSDK.dmg
   • cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
  • Pokud nemůžete kvůli nastavení oprávnění přepisovat soubory, vyzkoušejte tyto příkazy:

   • sudo hdiutil attach AdobeAIRSDK.dmg
   • sudo cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
 5. (Volitelné) Chcete-li získat přístup k novým rozhraním API AIR 3.4, soubor deskriptoru aplikace je nutné aktualizovat na jmenný prostor 3.4.

  Chcete-li aktualizovat jmenný prostor, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.4">

 6. (Volitelné) Chcete-li zajistit, že výstupní soubor SWF bude cílit na SWF verze 17, předejte další argument kompilátoru: -swf-version=17.

  Podrobné pokyny najdete v tomto článku.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online