Postupy popsané v tomto článku mohou provádět pouze zákazníci z řad podniků, kteří mají k aplikaci Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements licenci typu Adobe Open Options (AOO).

Pomocí následujících postupů můžete vytvářet balíčky pro systém Windows (soubory MSI) nebo Mac OS (soubory PKG). K nasazení těchto balíčků do klientských počítačů potom můžete použít jakýkoli nástroj pro nasazení od jiného výrobce, který podporuje nasazování nativních instalačních programů (například Microsoft SCCM, Apple ARD nebo Casper Suite).

Krok 1: Stažení nástroje Creative Cloud Packager

Stáhněte si nástroj Adobe Creative Cloud Packager z Licenčního webu společnosti Adobe (LWS) nebo z Konzole pro správu.

Důležité informace:

 • K vytváření balíčků pro nasazení aplikací Photoshop Elements nebo Premiere Elements je nutné použít nejnovější verzi nástroje Creative Cloud Packager.
 • Nástroj Creative Cloud Packager neinstalujte do počítače, ve kterém jsou nainstalovány produkty sady Creative Suite nebo služby Creative Cloud.
 • Aplikaci Adobe Application Manager 3.1 a nástroj Creative Cloud Packager můžete nainstalovat do stejného počítače i je tam používat. Nelze je však za účelem vytvoření balíčku spouštět současně.

Krok 2: Vytvoření nebo úprava balíčku

Při vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager postupujte podle následujících kroků: 

 1. Spusťte nástroj Creative Cloud Packager, který jste si stáhli v kroku 1.

  • (Windows) V nabídce Start vyberte možnost Programy > Adobe > Creative Cloud Packager a klikněte na zástupce aplikace.
  • (Mac OS) Použijte alias ve složce /Applications/Adobe/Creative Cloud Packager.

  Poznámka:

  Nástroj Creative Cloud Packager spusťte jako správce, a to v počítači, ve kterém vytváříte balíčky.

 2. Vyberte typ účtu pro produkt Photoshop Elements nebo Premiere Elements. K dispozici jsou následující možnosti pro následující případy:

  • Správce pro termínovanou multilicenční smlouvu (ETLA)
  • Smlouva pro vzdělávací instituce (EEA)
  • Zákazník z řad vládních institucí

  Creative Cloud Packager
 3. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla. 

 4. Po přihlášení se zobrazí obrazovka pro vytvoření nebo úpravu balíčku. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zahájit proces vytváření balíčku, klikněte na možnost Vytvořit balíček.
  • Chcete-li upravit existující balíček, klikněte na možnost Upravit balíček a vyhledejte existující soubor CCP. Soubor CCP je umístěn ve stejné složce jako existující balíček.
  • Klikněte na možnost Vytvořit licenční soubor. Další informace najdete v článku Vytvoření licenčního souboru.
  Výběr možnosti balíčku
 5. Na obrazovce Podrobnosti o balíčku, která se zobrazí po výběru možnosti Vytvořit balíček, zadejte požadované podrobnosti:

  Podrobnosti o balíčku

  SNázev balíčku

  Zadejte název balíčku, který má být vytvořen.

  Uložit do

  Zadejte umístění, do kterého chcete vytvářený balíček uložit. Můžete kliknout na ikonu a najít cílovou složku, případně zadat absolutní cestu.

  32bitový/64bitový

  (Pouze v systému Windows) Vyberte, zda má být podporován 32bitový nebo 64bitový procesor. Pro 32bitovou a 64bitovou instalaci je třeba vytvořit samostatné balíčky. 32bitový balíček nelze v 64bitovém počítači spustit.

  Poznámka: Možnost 32bitové/64bitové instalace platí pouze pro aplikaci Elements 14 a starší. Aplikace Elements 15 podporuje pouze 64bitové instalace.   

  Typ licence

  Vyberte pro aplikaci možnost Licence na sériové číslo.

  Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače

  Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače je centrální místo po aktivity týkající se služby Creative Cloud, kde mohou uživatelé zobrazovat aplikace a aktualizace.

  Poznámka: Pro aplikaci Elements není zaškrtávací políčko Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače k dispozici. Zaškrtnutí tohoto políčka můžete zrušit.

  Konfigurace balíčků

  Chcete-li se podívat na nastavení konfigurace balíčků nebo tato nastavení změnit, klikněte na odkaz Změnit a na obrazovce s rozšířenými možnostmi konfigurace upravte požadovaná nastavení. Další informace naleznete v článku Vytváření balíčků.

  Klikněte na tlačítko Další.

 6. Na obrazovce určené pouze pro zákazníky z řad podniků zadejte sériové číslo multilicenční verze.

  Licenční číslo
 7. Na obrazovce Aplikace a aktualizace vyberte produkty nebo aktualizace, které chcete do balíčku zahrnout.

  Zobrazovat archivované verze

  Ve výchozím nastavení se zobrazují pouze nejnovější verze softwaru. Chcete-li zobrazit seznam archivovaných aplikací, zaškrtněte políčko Zobrazovat archivované verze. Archivované verze softwaru můžete do balíčku také zahrnout.

  Pokud jsou vybraný produkt nebo aktualizace v počítači již staženy, zobrazí se vedle příslušného názvu šipka směřující dolů.

  Jazyk

  V rozevíracím seznamu v pravém horním rohu můžete také vybrat požadovaný jazyk pro balíček.

  Přidat offline média

  Pokud nechcete aplikace a aktualizace stahovat z webu Adobe.com, ale chcete je přidat z místního zdroje, například z disku DVD nebo prostřednictvím ESD, klikněte na tlačítko pro přidání offline médií. Přejděte do umístění, ve kterém se nachází offline médium. V počítači Mac umístěte soubor DMG do adresáře a přejděte do daného adresáře. Vyberte produkty a aktualizace, které chcete do balíčku zahrnout.

  Poznámka:

  Používejte média dodaná společností Adobe nebo stažená z webu společnosti Adobe, abyste měli jistotu, že nejsou poškozená a neobsahují škodlivý kód.

  Kliknutím na tlačítko Hotovo se vraťte na obrazovku Aplikace a aktualizace.

  CCP6_1

  Poznámka:

  Zkontrolujte, zda cílová zařízení vyhovují požadavkům aplikací, jež mají být zahrnuty do balíčku, kladeným na systém. Při nasazování aplikací do nepodporovaných systémů by mohlo dojít k neočekávaným výsledkům.

 8. Kliknutím na tlačítko Sestavit začněte z vybraných aplikací a aktualizací vytvářet balíček.

  Nástroj Creative Cloud Packager stáhne do počítače produkty a aktualizace, které ještě nebyly staženy. Potom sestaví balíček. Průběh se bude zobrazovat na obrazovkách průběhu stahování a průběhu sestavování.

  CCP7_1
 9. Po úspěšném sestavení se zobrazí stránka Shrnutí.

  Chcete-li zobrazit podrobnou zprávu o průběhu včetně případných chyb, můžete kliknout na odkaz na protokol sestavení.

  Poznámka:

  Po vytvoření balíčku vytvoří nástroj Creative Cloud Packager konfigurační soubor balíčku s názvem <název_balíčku>.ccp. Tento soubor je umístěn ve stejné složce jako balíček. Konfigurační soubor se používá pouze interně. Tento soubor neupravujte ani neodstraňujte.

  CCP8_1
 10. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit jiný balíček nebo upravit tento balíček, vraťte se kliknutím na tlačítko Hlavní nabídka na úvodní obrazovku.
  • Chcete-li nástroj Creative Cloud Packager ukončit, klikněte na tlačítko Zavřít.

Krok 3: Nasazení balíčku

Při sestavování jsou vytvořeny dvě složky:

 • Složka sestavení s názvem Build obsahuje soubory MSI (Windows) nebo PKG (Mac OS).
 • Složka výjimek s názvem Exceptions obsahuje datové části, které je třeba nainstalovat samostatně.

Informace o postupu nasazení balíčků najdete v článku Nasazení balíčků.