Objednávka u společnosti Adobe osvobozená od daně

Následující obsah platí pouze pro Severní Ameriku (NA).

Objednávky osvobozené od daně v USA a Kanadě

Všechny objednávky podané v USA a Kanadě podléhají dani z prodeje. Společnost Adobe účtuje daň z prodeje podle místa dodání.

Chcete-li daň z prodeje ve své objednávce zrušit, postupujte následujícím způsobem:

 1. Před podáním objednávky získejte osvědčení o dalším prodeji nebo o osvobození od daně vydané státem nebo provincií, kam bude produkt dodán. Dopisy od úřadu IRS, které vás osvobozují od federální daně, nejsou jako osvědčení o osvobození od daně z prodeje uznávány.

 2. Pokud jste objednávku ještě nepodali, kontaktujte prodejní tým a předejte osvědčení o osvobození od daně. Prodejní tým vám pomůže získat ID osvobození od daně a také za vás podá objednávku osvobozenou od daně.

  Pokud jste objednávku již podali, kontaktujte tým péče o zákazníky společnosti Adobe a předejte osvědčení o osvobození od daně.

Pokud na to máte nárok, daň bude vrácena během 5–10 pracovních dnů.

Poznámka:

V obchodu Adobe Store nelze objednávku osvobozenou od daně podat. Chcete-li podat objednávku osvobozenou od daně přímo, kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe.

Doklad o statusu osvobození od daně

Společnost Adobe přijímá jako doklad o status osvobození od daně následující potvrzení:

 • Osvědčení o dalším prodeji
 • Osvědčení o osvobození ve více jurisdikcích
 • Osvědčení o osvobození v jednom státu
 • Osvědčení o osvobození organizace
 • Souhlasy s přímými platbami
 • Manufacturing exempt certificate
 • Government tax-exempt credit card

Osvědčení o dalším prodeji

V osvědčení o dalším prodeji musí být uvedeno, že produkt kupujete za účelem dalšího prodeje. O nákup za účelem dalšího prodeje se jedná v následujících případech:

 • Kupované zboží je určeno k prodeji jako takovému uskutečňovanému v rámci vašich běžných obchodních operací
 • Kupované zboží je určeno k prodeji v podobě fyzické součásti jiného produktu
 • Kupované zboží bude ve vaší firmě vystaveno nebo předváděno za účelem jeho prodeje

O nákup za účelem dalšího prodeje se nejedná v následujících případech:

 • Kupované zboží nebudete prodávat, ale používat.
 • Kupované zboží před jeho prodejem použijete.
 • Kupované zboží budete používat k osobním účelům.

Osvědčení o osvobození od daně nebo o statusu maloobchodního prodejce

V platném osvědčení o osvobození od daně nebo o statusu maloobchodního prodejce musí být uvedeny následující údaje:

 • Název a adresa společnosti Adobe
 • Název a adresa zákazníka
 • Datovaný podpis autorizovaného zástupce zákazníka
 • Popis kupovaných produktů

Je nutné vyplnit všechna pole.

Formuláře vydávané státem

V platném formuláři vydaném státem musí být uvedeny následující údaje:

 • Jméno a adresa zákazníka
 • Číslo osvědčení o osvobození
 • Datum vydání
 • Stát a instituce, kterými bylo osvědčení o osvobození vydáno.

Je nutné vyplnit všechna pole.

Vrácení daně

Osvobození od daně v Kanadě platí pro provinční daň z prodeje (PST) pro fyzické osoby v provincii Ontario a pro daň za zboží a služby (GST) pro státní subjekty. Pokud ve věci vrácení daně kontaktujete kanadskou vládu, uveďte následující daňová registrační čísla společnosti Adobe:

 • GST: 892147950-RT
 • PST (Ontario): 6725-8743

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?