Der vises en baggrund bag tekst og billeder på siden. Baggrunden kan bestå blot af en enkelt farve, eller du kan bruge et billede. Du kan vælge at anvende en baggrund på bestemte sider eller sideområder i en eller flere PDF-filer. En PDF-fil understøtter kun én baggrund pr. side, men baggrundene kan variere fra side til side.

Før og efter tilføjelse af en baggrund
Før og efter tilføjelse af en baggrund

Tilføj, erstat eller rediger en baggrund, mens et dokument er åbent

 1. Vælg Værktøjer > Sider > Baggrund > Tilføj baggrund.

  Bemærk:

  Hvis der vises en meddelelse om, at det aktuelle dokument allerede har en baggrund, skal du klikke på Erstat baggrund. Hvis du anvender den nye baggrund på et begrænset sideområde, ændres den gamle baggrund ikke på sider uden for dette område.

 2. (Valgfrit) Hvis du vil anvende baggrunden selektivt på enkelte sider, skal du klikke på Indstillinger for sideområde. Angiv derefter et sideområde, og vælg en undersætindstilling efter behov.
 3. Angiv baggrunden:
  • Du kan genbruge en baggrund og baggrundsindstillinger, du har gemt i en tidligere session, ved at vælge den i menuen Gemte indstillinger.

  • Vælg Fra farve for at anvende en baggrund med en ren farve. Vælg derefter en farveprøve eller brugerdefineret farve fra farvevælgeren .

  • Hvis du vil bruge et billede, skal du vælge Fil og derefter vælge billedfilen. Hvis du vil vælge et bestemt billede i en fil med flere sider, skal du angive det i Sidetal.

  Bemærk:

  Det er kun PDF-, JPEG- og BMP-filer, der kan bruges som baggrundsbilleder.

 4. Juster baggrundens udseende og placering efter behov.
 5. (Valgfrit) Hvis du vil anvende den samme baggrund på flere PDF-filer, skal du klikke på Anvend på flere. Klik på Tilføj filer, vælg Tilføj filer eller Tilføj åbne filer, og vælg derefter filerne. Angiv derefter mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger, og klik på OK.

Tilføjelse, erstatning eller redigering af en baggrund uden et åbent dokument (Kun Windows)

 1. Vælg Værktøjer > Sider > Baggrund > Tilføj baggrund.
 2. Klik på Tilføj filer i dialogboksen, vælg Tilføj filer, og vælg derefter filerne.

  Bemærk:

  Du kan også tilføje filer eller mapper ved at trække dem til dialogboksen.

 3. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilføj baggrund.
 4. Følg trin 2 til 4 i fremgangsmåden til at tilføje, erstatte eller redigere en baggrund med et åbent dokument. Klik på OK, når du er færdig med at indstille baggrunden.
 5. Angiv mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger, og klik på OK.

Tilføje, erstatte eller redigere en baggrund for PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje

 1. Vælg en eller flere PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje.
 2. Følg trinnene i fremgangsmåden til at tilføje, erstatte eller redigere en baggrund med et åbent dokument.

Opdater et nyligt redigeret baggrundsbillede

Hvis den oprindelige billedfil, som du bruger som baggrund, ændres, kan du opdatere PDF-filen, så den viser den nye version af billedet, hvormed du slipper for at fjerne den tidligere version og tilføje den nye.

 1. Åbn en enkelt PDF-fil.
 2. Vælg Værktøjer > Sider > Baggrund > Opdater.
 3. Klik på OK, eller foretag andre ændringer i indstillingerne for baggrunden, og klik derefter på OK.

Bemærk:

Denne proces gælder kun for baggrunde, der er tilføjet i Acrobat 7.0 eller nyere.

Fjern en baggrund fra valgte sider

 1. Åbn en enkelt PDF-fil, eller vælg en eller flere PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje.
 2. Vælg Værktøjer > Sider > Baggrund > Tilføj baggrund/Erstat.
 3. Klik på Indstillinger for sideområde, angiv derefter et sideområde, og vælg en undersætindstilling efter behov.

Fjerne en baggrund fra alle sider

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Åbn en enkelt PDF-fil, eller vælg en eller flere PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje. Vælg derefter Værktøjer > Sider > Baggrund > Fjern.

  • Hvis du vil fjerne en baggrund fra flere PDF-filer, skal du lukke åbne PDF-filer og vælge Værktøjer > Sider > Baggrund > Fjern. Klik på Tilføj filer i dialogboksen, vælg Tilføj filer eller Tilføj åbne filer, og vælg derefter filerne. Klik på OK, og angiv derefter mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online