Sidehoveder, sidefødder og Bates-nummerering

Acrobat gør det muligt at tilføje et sidehoved og en sidefod hele vejen igennem en PDF-fil. Sidehoveder og sidefødder kan indeholde dato, automatisk sidenummerering, Bates-numre på juridiske dokumenter eller titlen og forfatteren. Du kan føje sidehoveder og sidefødder til en eller flere PDF-filer, herunder PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje.

Du kan variere sidehoveder og sidefødder i en PDF-fil. Du kan f.eks. tilføje et sidehoved, der viser sidetallet i højre side på ulige sider, og et andet sidehoved, der viser sidetallet i venstre side på lige sider. Når du tilføjer Bates-nummerering, kan du angive antal cifre, startnummeret og det præfiks eller suffiks, der skal føjes til hvert enkelt Bates-nummer.

Du kan definere og gemme dine sidehoveder og -fødder og genbruge dem senere, eller du kan bare nøjes med at anvende et sidehoved og en sidefod og derefter fortsætte. Når du har anvendt et sidehoved og en sidefod, kan du redigere, erstatte eller slette dem i PDF-filen. Du kan også gennemse sidehoveder og -sidefødder, før du anvender dem, og justere deres margener, så de ikke overlapper indholdet på siden.

Tilføjelse af sidehoveder og sidefødder, mens et dokument er åbent

 1. Vælg Værktøjer > Sider > Sidehoved og sidefod > Tilføj sidehoved og sidefod.

 2. Angiv om nødvendigt værdier for Skrifttype og Margen.

  Tekstegenskaberne gælder for alle sidehoved- og sidefodsposter, der udgør en del af denne indstillingsdefinition. Du kan ikke anvende forskellige indstillinger til de enkelte tekstbokse i sidehoveder og -fødder i den samme session i dialogboksen Tilføj sidehoved og sidefod..

  Bemærk:

  Du kan forhindre overlapning ved at klikke på knappen Indstillinger for udseendet og vælge Formindsk dokumentet for at undgå at overskrive tekst og grafik i dokumentet. Vælg Bevar konstant placering og størrelse på vandmærketekst under udskrift af forskellige sidestørrelser for at lade sidehoved- og sidefodsstørrelsen være konstant, når PDF-filen udskrives i stort format.

 3. Skriv teksten i en af tekstboksene til sidehoveder og sidefødder. Hvis du vil indsætte sidetal eller dags dato, skal du klikke i en boks og derefter klikke på de tilsvarende knapper. Du kan vælge formatering for automatiske angivelser ved at klikke på Sidenummer og datoformat.

  Bemærk:

  Du kan kombinere tekst med datoer og sidetal. Du kan også føje adskillige linjer tekst til en post.

 4. Du kan angive de sider, som sidehovedet og -foden vises på, ved at klikke på Indstillinger for sideområde. Angiv derefter et sideområde, og vælg en undersætindstilling efter behov.

 5. Gennemse resultaterne i området Forhåndsvisning, og brug indstillingen Sideeksempel for at få vist PDF-dokumentets forskellige sider.

 6. (Valgfrit) Klik på Gem indstillinger øverst i dialogboksen for at gemme disse indstillinger for sidehoved og sidefod til fremtidig brug.

 7. (Valgfrit) Klik på Anvend på flere for at anvende de samme indstillinger på flere PDF-filer. Klik på Tilføj filer, vælg Tilføj filer eller Tilføj åbne filer, og vælg filerne. Angiv derefter mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger, og klik på OK.

Tilføjelse af sidehoveder og sidefødder, uden at et dokument er åbent (kun Windows)

 1. Vælg Værktøjer > Sider > Sidehoved og sidefod > Tilføj sidehoved og sidefod.

 2. Klik på Tilføj filer i dialogboksen, vælg Tilføj filer, og vælg derefter filerne.

  Bemærk:

  Du kan også tilføje filer eller mapper ved at trække dem til dialogboksen.

 3. Følg trin 2 til 6 i fremgangsmåden for at tilføje sidehoveder og sidefødder med et åbent dokument. Klik på OK, når du er færdig med at indstille sidehoveder og sidefødder.

 4. Angiv mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger, og klik på OK.

Føj sidehoveder og sidefødder til PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje

 1. Vælg en eller flere PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje.
 2. Følg trinnene i fremgangsmåden for at tilføje sidehoveder og sidefødder med et åbent dokument.

Opdater sidehoved og sidefod

Opdateringen gælder det nyeste sæt sidehoveder og sidefødder.

 1. Åbn en enkelt PDF-fil.

 2. Vælg Værktøjer > Sider > Sidehoved og sidefod > Opdater.

 3. Rediger indstillingerne efter behov.
 1. Åbn en enkelt PDF-fil, eller vælg en PDF-komponentfil i en PDF-portefølje.
 2. Vælg Værktøjer > Sider > Sidehoved og sidefod > Tilføj sidehoved og sidefod, og klik derefter på Tilføj nyt i den viste meddelelse.

  Forhåndsvisningen viser eksisterende sidehoveder og sidefødder.

 3. Indtast tekst i tekstboksene til sidehovederne og -fødderne for at tilføje flere sidehoveder og -fødder. Mens du skriver, opdateres udseendet af hele sidehovederne og -fødderne på siden.
 4. Vælg nye formateringsindstillinger efter behov, og læg igen mærke til opdateringen i visningen.

Erstat alle sidehoveder og sidefødder

 1. Åbn en enkelt PDF-fil.
 2. Vælg Værktøjer > Sider > Sidehoved og sidefod > Tilføj sidehoved og sidefod, og klik derefter på Erstat eksisterende i den viste meddelelse.

 3. Angiv indstillingerne efter behov.

Bemærk:

Denne proces gælder kun sidehoveder og sidefødder tilføjet i Acrobat 7.0 eller nyere.

Fjern alle sidehoveder og sidefødder

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Åbn en enkelt PDF-fil, eller vælg en PDF-komponentfil i en PDF-portefølje. Vælg derefter Værktøjer > Sider > Sidehoved og sidefod > Fjern.
  • Hvis du vil fjerne sidehoveder og sidefødder fra flere PDF-filer, skal du lukke åbne dokumenter og vælge Værktøjer > Sider > Sidehoved og sidefod > Fjern. Klik på Tilføj filer i dialogboksen, vælg Tilføj filer, og vælg filerne. Klik på OK, og angiv derefter mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger.

Bemærk:

Denne proces gælder kun sidehoveder og sidefødder, der er tilføjet i Acrobat 7.0 eller nyere.

Bates-nummerering er en metode til indeksering af juridiske dokumenter, der letter identifikation og gendannelse. Hver side i hvert dokument tildeles et entydigt Bates-nummer, der entydigt identificerer det, samtidig med at nummeret også fastlægger dets tilknytning til andre Bates-nummererede dokumenter. Et Bates-nummer vises som et sidehoved eller en sidefod på hver side i hvert PDF-dokument i gruppen.

Der henvises til Bates-identifikatoren som et tal, men det kan indeholde et alfanumerisk præfiks og suffiks. Præfikset og suffikset kan gøre det nemmere at genkende filernes centrale emne.

Bemærk:

Bates-nummerering er ikke tilgængelig til beskyttede eller krypterede filer og visse formularer.

Du kan finde en video om brug af Bates-nummerering i en PDF-porteføljeblogs.adobe.com/acrolaw.

Tilføjelse af Bates-nummerering

Når du angiver dokumenter til Bates-nummerering, kan du tilføje PDF-filer, PDF-porteføljer og andre filer, der kan konverteres til PDF. Processen konverterer andre filtyper end PDF-filer til PDF og føjer derefter Bates-numre til den oprettede PDF-fil. Hvis du føjer Bates-nummerering til en PDF-portefølje, erstattes andre filer end PDF-filer i PDF-porteføljen med de konverterede og nummererede PDF-filer.

 1. Vælg Værktøjer > Sider > Bates-nummerering > Tilføj Bates-nummerering.

 2. Klik på Tilføj filer i dialogboksen Bates-nummerering, og vælg Tilføj filer, Tilføj mapper, eller Tilføj åbne filer. Vælg derefter filerne eller mappen.

  Bemærk:

  Hvis du vælger en mappe med filer, som Acrobat ikke understøtter til PDF-konvertering, tilføjes disse filer ikke.

  Hvis nogle af filerne er beskyttede med adgangskode, vises en eller flere meddelelser, hvor du skal indtaste den eller de korrekte adgangskode(r).

 3. Benyt efter behov en af følgende fremgangsmåder på listen over filer:
  • Hvis du vil ændre den rækkefølge, som Bates-numre tildeles i, skal du markere en fil og derefter trække den eller klikke på Flyt op eller Flyt ned.
  • Hvis du vil sortere listen, skal du klikke på et kolonnenavn. Klik igen for at sortere i modsat rækkefølge.
 4. Klik på Outputindstillinger for at angive en destinationsmappe til outputfiler og indstillinger for filnavne. Angiv indstillinger efter behov, og klik derefter på OK.

 5. Klik på OK, når du har tilføjet og arrangeret filerne. Klik derefter for at placere indsættelsespunktet i den relevante boks i dialogboksen Tilføj sidehoved og sidefod.

 6. Klik på Indsæt Bates-nummer. Angiv derefter følgende:

  • Angiv i Antal tal, hvor mange tal Bates-nummeret består af, ved at angive et tal fra 6 til 15. Standardtallet er 6, hvilket producerer Bates-numre som 000001, 000002 osv.
  • Angiv i Starttal det tal, der skal tildeles den første PDF-fil på listen. Standarden er 1.
  • Skriv i Præfiks den tekst, der skal stå før Bates-nummeret.
  • Skriv i Suffiks den tekst, der skal stå efter Bates-nummeret.

  Bemærk:

  Til retssager, som involverer et stort antal sider, skal du skrive en højere værdi i Antal tal. Brug ikke tegnet # i præfiks- eller suffiksteksten.

 7. Klik på OK, og foretag derefter de ændringer i indstillingerne, som du normalt ville foretage for andre sidehoveder og sidefødder.

Tilføj flere dokumenter til en Bates-nummerserie

Inden du starter, skal du kende det sidste Bates-nummer i serien.

 1. Følg fremgangsmåden, der er beskrevet i det forrige emne, for at starte Bates-nummereringen, og vælg de filer, der skal føjes til serien.

 2. Når du har klikket på Angiv Bates-nummer, skal du angive det næste nummer i serien i Starttal. Angiv den tekst til suffiks og præfiks, som svarer til resten af serien.

 3. Fuldfør ændringen af indstillingerne, og klik derefter på OK.

Søgning efter Bates-nummererede PDF-filer

 1. Vælg Rediger > Avanceret søgning.
 2. Skriv hele eller en del af Bates-nummeret som søgeordet eller vendingen.

  Hvis du f.eks. vil finde et bestemt dokument, når du kender dets Bates-nummer, skal du skrive hele nummeret som søgeteksten. Hvis du vil finde vilkårlige dokumenter i en Bates-nummerserie, skal du skrive en bestemt del af Bates-serien, f.eks. præfikset eller suffikset.

 3. Under Hvor vil du søge skal du vælge Alle PDF-dokumenter i.

 4. Klik på Søg efter placering, og angiv placeringen.

 5. Klik på Søg.

Bemærk:

Hvis du vil søge efter Bates-nummererede PDF-filer i en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen og skrive hele eller en del af Bates-nummeret i feltet SøgPDF-portefølje-værktøjslinjen.

Fjernelse af Bates-nummerering

 1. Vælg Værktøjer > Sider > Bates-nummerering > Fjern i Acrobat.

 2. Klik på Tilføj filer i dialogboksen, og vælg Tilføj filer eller Tilføj åbne filer. Vælg derefter filerne.
 3. Klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online