Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Intstruktionerne i dette dokument er KUN TIL Acrobat XI. Hvis du vil tilføje vandmærker i Acrobat DC, skal du se dette dokument. Hvis du er udvikler og skal tilføje vandmærker via programmering i en PDF, skal du se dette dokument.

Et vandmærke er tekst eller et billede, som vises enten foran eller bag ved eksisterende dokumentindhold som et stempel. Du kan f.eks. anvende et "Fortroligt"-vandmærke på sider med følsomme oplysninger. Du kan tilføje flere vandmærker til én eller flere PDF-filer, men hvert vandmærke skal tilføjes separat. Du kan angive siden eller sideområdet, hvor hvert vandmærke skal vises.

Bemærk:

I modsætning til et stempel er et vandmærke integreret i PDF-sider som et fast element. Et stempel er en type PDF-kommentar, som andre læsere af PDF-filen kan åbne for at få vist en tekstanmærkning og flytte, ændre eller slette.

Tilføjelse af et vandmærke
Før og efter tilføjelse af vandmærke

Tilføj eller erstat et vandmærke, mens et dokument er åbent

 1. Vælg Værktøjer > Sider > Vandmærke > Tilføj vandmærke.
 2. (Valgfrit) Du kan anvende vandmærket selektivt på enkelte sider ved at klikke på Indstillinger for sideområde. Angiv derefter et sideområde, og vælg en undersætindstilling efter behov.
 3. Angiv vandmærket:
  • Hvis du vil genbruge et vandmærke og de vandmærkeindstillinger, du gemte i en tidligere session, skal du vælge det i menuen Gemte indstillinger.

  • Hvis du vil oprette et tekstvandmærke, skal du vælge Tekst og skrive teksten i boksen. Rediger indstillingerne for tekstformatering efter behov.

  • Vælg Filer, hvis du vil anvende et billede som vandmærke. Klik derefter på Gennemse, og vælg billedfilen. Hvis filen har flere sider med billeder, skal du angive det ønskede Sidetal.

  Bemærk:

  Det er kun PDF-, JPEG- og BMP-billeder, som kan bruges som vandmærker.

 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at ændre størrelsen på et billedvandmærke:
  • Hvis du vil tilpasse vandmærkets størrelse i forhold til størrelsen på den oprindelige billedfil, skal du angive en procentdel i indstillingen Absolut skalering (i kildeområdet i dialogboksen).

  • Hvis du vil ændre vandmærkets størrelse i forhold til PDF-filens sidestørrelse, skal du angive en procentværdi i indstillingen Skalering i forhold til målside (i området Udseende i dialogboksen).

 5. Juster vandmærkets udseende og placering som nødvendigt.
 6. (Valgfrit) Klik på Indstillinger for udseendet, og angiv følgende indstillinger:
  • Du kan angive, hvornår vandmærket vises, ved at vælge eller fravælge Vis under udskrivning og Vis, når det er synligt på skærmen.

  • Du kan styre variationer i en PDF-fil med sider af forskellig størrelse ved at vælge eller fravælge Bevar konstant placering og størrelse på vandmærketekst under udskrift af forskellige sidestørrelser.

 7. (Valgfrit) Klik på Anvend på flere for at anvende de samme indstillinger på flere PDF-filer. Klik på Tilføj filer, vælg Tilføj filer eller Tilføj åbne filer, og vælg derefter filerne. Angiv derefter mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger, og klik på OK.

Tilføjelse og redigering af et vandmærke uden et åbent dokument (Kun Windows)

 1. Vælg Værktøjer > Sider > Vandmærke > Tilføj vandmærke.
 2. Klik på Tilføj filer i dialogboksen, vælg Tilføj filer, og vælg derefter filerne.

  Bemærk:

  Du kan også tilføje filer eller mapper ved at trække dem til dialogboksen.

 3. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilføj vandmærke.
 4. Følg trin 2 til 6 i fremgangsmåden til at tilføje eller erstatte et vandmærke med et åbent dokument. Klik på OK, når du er færdig med at indstille vandmærket.
 5. Angiv mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger, og klik på OK.

Tilføje eller erstatte et vandmærke i PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje

 1. Vælg en eller flere PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje.
 2. Følg trinnene i fremgangsmåden til at tilføje eller erstatte et vandmærke med et åbent dokument.

Opdater et vandmærke

 1. Åbn en enkelt PDF-fil.
 2. Vælg Værktøjer > Sider > Vandmærke > Opdater.
 3. Foretag ændringerne af vandmærket, og klik på OK.

Bemærk:

Hvis der er flere vandmærker i en PDF-fil, opdaterer denne fremgangsmåde kun det første vandmærke, du har tilføjet, mens alle andre vandmærker kasseres. Hvis du fortryder opdateringen af vandmærkerne, når du har gennemført denne proces, skal du straks vælge Rediger > Fortryd vandmærke.

Fjern vandmærker

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Åbn en enkelt PDF-fil, eller vælg en eller flere PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje. Vælg derefter Værktøjer > Sider > Vandmærke > Fjern.

  • Hvis du vil fjerne vandmærker fra flere PDF-filer, skal du lukke alle åbne PDF-filer og vælge Værktøjer > Sider > Vandmærke > Fjern. Klik på Tilføj filer i den dialogboks, der åbnes, vælg Tilføj filer, og vælg derefter filerne. Klik på OK, og angiv derefter mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online