Føj multimedier til PDF-filer (Acrobat Pro)

Tilføjelse af video, lyd og interaktivt indhold transformerer PDF-filer til flerdimensionale kommunikationsværktøjer, som gør dine dokumenter mere spændende og interessante.

Acrobat Pro konverterer automatisk video til FLV-filer. Dette format sikrer både visning i høj kvalitet og kompatibilitet på tværs af computerplatforme. FLV-filer er også kompakte, så konvertering af multimedier til dette format er med til at reducere størrelsen på PDF-multimediefiler.

Alle multimedier, der udvikles i Flash®, samt multimediefiler, der er H.264-kompatible, kan afspilles i Adobe Reader® 9 og nyere. (H.264, også kaldet MPEG-4 del 10, er en videokomprimeringsstandard, der giver video i høj kvalitet uden at forøge filstørrelsen væsentligt). Videofiler i forskellige formater og filtypenavne kan være H.264-kompatible.

Mediefiler i andre formater kan afspilles i tidligere versioner af Adobe Reader. Brugere skal dog installere det relevante program (f.eks. QuickTime eller Windows Media Player) for at afspille multimedieindholdet.

Du kan også tilføje multimedier ved at angive en URL-adresse, der henviser til en videofil eller et streamingmedie. Der kan bruges tre typer URL-adresser: RTMP, HTTP og HTTPS. Flash Media Servers bruger RTMP som vært for FLV-filer og H.264-kompatible mediefiler. På HTTP- og HTTPS-servere understøttes FLV-filer og H.264-kompatible MOV- og MP4-filer.

Interaktivt indhold, der er udviklet i Flash og gemt som SWF-filer (.swf), kan føjes til PDF-filer for at fungere som et supplement til tekst. Eksempler på programmer, der er udviklet i Flash, omfatter en RSS-læser, lommeregner og onlinekort. Du kan finde yderligere oplysninger om de interaktive programmer, du kan hente fra Adobe, på www.adobe.com/go/learn_acr_interactive_dk.

Bemærk:

FLV-filer og H.264-kompatible MP4- og MOV-filer understøttes med Flash Media Server 3.0.1. Tidligere versioner af Flash Media Server understøtter kun FLV-filer.

Føj multimediefiler til en PDF-fil

Acrobat Pro understøtter FLV-filer, F4V-, mp3-, SWF-filer og andre filer, der er kodet i H.264 (med AAC-lyd). Du kan konvertere andre filtyper til et af de understøttede formater med Adobe Media Encoder. Du kan også føje mp3-lydfiler til et PDF-dokument til afspilning på en vilkårlig platform.

Du kan finde en liste over understøttede multimediefilformater i denne TechNote.

 1. Åbn PDF-dokumentet.
 2. Vælg Værktøjer > Interaktive objekter, og vælg værktøjet Tilføj video  Tilføj lyd  eller Tilføj SWF.
 3. Træk eller dobbeltklik for at vælge det område på siden, hvor videoen eller lyden skal vises. Dialogboksen Indsæt video åbnes.

  Hvis du dobbeltklikker på siden, placerer Acrobat Pro det øverste venstre hjørne af videoen på det sted, hvor du klikkede. Hvis du trækker et område til siden, placeres mediet i området. Videoens afspilningsområde er videorammens nøjagtige størrelse (hvis Acrobat Pro kan læse videoklippets dimensioner).

 4. Tilføj en URL-adresse i feltet Navn, eller klik på Gennemse for at finde mediefilen, og klik derefter på Åbn.

  Til URL-adresser skal du bruge den fulde filadresse, herunder videoens filtypenavn, f.eks. .flv eller .mp4.

 5. Brug de avancerede indstillinger i dialogboksen Indsæt video til om nødvendigt at ændre mediet, og klik derefter på OK.

  Det er ikke alle indstillinger, der er tilgængelige for alle medietyper.

  Fastgør til indholds proportioner

  Sørg for, at afspilningsområdet bevarer højde- og breddeforholdene i den originale video eller det originale interaktive indhold.

  Vis avancerede indstillinger

  Åbner dialogboksen til yderligere indstillinger som f.eks. startindstillinger, kontrolelementer til afspilning og videoindstillinger. De tilgængelige indstillinger afhænger af formatet på det medie, som du indsætter.

Avancerede multimedieindstillinger (Acrobat Pro)

Hvis du vil have vist avancerede multimedieindstillinger, når du indsætter video, lyd eller interaktivt indhold, skal du vælge Vis avancerede indstillinger i dialogboksen Indsæt.

Du kan også ændre disse indstillinger, efter at multimediet er blevet tilføjet en PDF-fil. Dobbeltklik på multimediet med værktøjet Vælg objekt (Værktøjer > Interaktive objekter > Vælg objekt).

Bemærk:

Indstillinger for video- og lydkvalitet kan kun ændres, når en fil føjes til et PDF-dokument.

Disse funktioner er kun tilgængelige for FLV- og SWF-filer. I Acrobat Pro kan du konvertere understøttede filer til disse formater.

Forskellige indstillinger er tilgængelige i dialogboksen, afhængigt af filformatet.

Fanen SWF

Vises, når du indsætter SWF-filer.

FlashVars

Flash-udviklere kan bruge feltet FlashVars til at tilføje ActionScript™-variabler for den valgte fil.

Send genvejsmenu Klik til SWF

SWF-filudviklere kan vælge denne indstilling for at erstatte Acrobat Pro-genvejsmenuen med genvejsmenuen i den oprindelige SWF-fil. Når brugeren højreklikker på SWF-filen, er de tilgængelige indstillinger fra den oprindelige fil.

Fanen Startindstillinger

Brug disse indstillinger til at bestemme, hvordan mediet skal startes og stoppes, hvor det bliver vist, og hvad der vises, når mediet ikke kører.

Aktiveringsindstillinger

Vælg indstillinger for at bestemme, hvornår mediet afspilles og standses. Vælg Afspil indhold i flydende vindue i menuen Afspilningsstil, hvis videoen eller det interaktive indhold skal køre uden for siden. Indhold i et flydende vindue gør det muligt for brugere at læse siden og få vist videoen eller programmet samtidig.

Rammebredde

Opretter en sort ramme rundt om videoen eller det interaktive indhold. Ved lyd vises rammen rundt om plakatbilledet.

Plakatbillede

Hvis du vil bruge et billede, der ikke er en del af den fil, du tilføjer, skal du vælge Opret billede ud fra fil. Klik på Gennemse for at finde det billede, der skal vises, når videoen, lyden eller det interaktive indhold ikke er aktiveret.

Fanen Ressourcer

Brug fanen til at få vist alle de filer, der skal bruges for at køre en SWF-fil. Når en fil vises på listen over tilføjede filer, kan du klikke på den for at angive filegenskaberne.

Egenskaber

Når du klikker på et filnavn på listen Ressourcer, vises det fulde filnavn (herunder stien) i feltet Navn. Du kan omdøbe ressourcerne for at sikre, at scripts afvikles korrekt.

Fanen Kontrolelementer

Brug til at konfigurere, hvilke afspilningskontrolelementer (temaer) der er tilgængelige.

Tema

Vælg det sæt afspilningskontrolelementer (temaer), der skal vises i videoen.

Farve

Klik for at åbne farvepaletten og vælge en farve til kontrolelementerne.

Opacitet

Indstiller graden af gennemsigtighed for afspilningskontrolelementerne.

Skjul automatisk kontrolelementer

Når indstillingen er valgt, skjules afspilningskontrolelementerne, når musemarkøren ikke er over multimediet.

Fanen Video

Tilgængelig, når du tilføjer en video, der ikke er i FLV-format.

Vis og trim

Træk start- og slutmarkørerne under skyderen for at fjerne uønskede billeder fra klippet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når et videoklip tilføjes første gang i en PDF-fil.

Angiv plakatbillede fra aktuelt billede

Plakatbilledet vises, når videoen ikke afspilles. Flyt markøren over skyderen til det billede, du vil bruge, og klik derefter på Angiv plakatbillede fra aktuelt billede.

Kapitelpunkter

Brug Kapitelpunkter til at oprette markører i en video, hvorfra bestemte handlinger skal startes. Kapitelpunkter i f.eks. en kursusvideo kan linke til flere oplysninger i en fil eller på internettet.

Hvis du vil oprette et kapitelpunkt, skal du flytte skyderen til det billede, du vil bruge. Klik på plustegnet i Kapitelpunkter. Hvis du vil tilføje en handling, skal du fremhæve kapitelpunktet på listen og klikke på Handlinger.

Bemærk:

Generelt kan kapitelpunkthandlinger kun tilføjes, efter at multimediefilen er blevet oprettet. Du kan derefter redigere afspilningsområdet og tilføje kapitelpunkthandlinger.  

Indsæt video i Word- og PowerPoint-filer (Acrobat Pro)

Acrobat Pro tilføjer en funktion til Word og PowerPoint, som gør det muligt at tilføje videoer i FLV- eller SWF-format til et Word- eller PowerPoint-dokument. Video, som er oprettet i andre understøttede formater, konverteres til FLV-format, når den tilføjes.

Når du har føjet en video til et Word- eller PowerPoint-dokument, kan du konvertere dokumentet til PDF og evt. redigere videoegenskaberne.

 1. Vælg i Word- eller PowerPoint-dokumentet den placering, hvor videoen skal indsættes.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • I Office 2003 skal du klikke på knappen Integrer Flash på værktøjslinjen PDFMaker.

  • I Office 2007/2010 skal du klikke på knappen Integrer Flash på Acrobat-båndet.

 3. Klik på knappen Gennemse, og find derefter den video, der skal medtages.
 4. Rediger videoindstillingerne som nødvendigt:
  • Til video, der ikke er i FLV- eller SWF-format, skal du indstille et plakatbillede ved at flytte skyderen til den ønskede ramme. Klik derefter på Angiv plakatbillede fra aktuelt billede.

  • Du kan bestemme, hvordan kontrolelementerne til afspilning vises, ved at vælge en indstilling i menuen Tema.

  • Hvis du vil ændre videoens visningsstørrelse, skal du klikke på Tilpas størrelse på video og derefter ændre bredden og højden. Bevar størrelsesforholdet til bedste visning.

 5. Klik på OK for at konvertere videoen (hvis nødvendigt), og føj den til dokumentet.

Rediger afspilningsområdet (Acrobat Pro)

 1. Vælg Værktøjer > Interaktive objekter > Vælg objekt , og klik på et multimedieobjekt.

  Når du bevæger værktøjet hen over afspilningsområdet, kommer der håndtag frem på rammerne omkring afspilningsområdet, også selvom rammerne eventuelt er skjulte.

 2. Klik på afspilningsområdet for at markere det, og gør derefter et af følgende:
  • Flyt klippet ved at trække dets ikon til en ny placering på siden.

  • Slet klippet ved at markere det og trykke på Slet.

  • Tilpas klippet ved at trække i et af rammens hjørner, indtil rammen har den ønskede størrelse. Hold Skift nede for at bevare de rigtige proportioner for videoklip.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online