Om farvearbejdsrum

Et arbejdsrum er et mellemliggende farverum, som bruges til at definere og redigere farve i Adobe-programmer. Hver farvemodel har en tilknyttet profil for et arbejdsrum. Du kan vælge profiler for arbejdsrum i dialogboksen Farveindstillinger.

Hvis et objekt har en integreret farveprofil, som ikke stemmer overens med profilen for arbejdsrummet, bruger programmet en farvestyringspolitik til at bestemme, hvordan farvedataene skal håndteres. I de fleste tilfælde er standardpolitikken at bevare den integrerede profil.

Indstillinger for arbejdsrum

Vælg kategorien Farvestyring i dialogboksen Indstillinger.

Bemærk:

Hvis du vil have vist en beskrivelse af en profil, skal du vælge profilen og derefter placere markøren på profilens navn. Beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

RGB

Bestemmer programmets RGB-farverum. Normalt er det bedst at vælge Adobe RGB eller sRGB frem for profilen for en bestemt enhed (f.eks. en skærmprofil).

sRGB anbefales, når du forbereder billeder til internettet eller mobile enheder, fordi den definerer farverummet for den standardskærm, der bruges til at få vist billederne på internettet. sRGB er også velegnet, når du arbejder med billeder fra digitale kameraer på forbrugerniveau, fordi de fleste af disse kameraer bruger sRGB som standardfarverum.

Adobe RGB anbefales, når du forbereder dokumenter til udskrivning, fordi der i farveskalaen for Adobe RGB er farver, som kan udskrives (f.eks. cyan og blå), men som ikke kan defineres med sRGB. Adobe RGB er også et godt valg, når du arbejder med billeder fra digitale kameraer på professionelt niveau, fordi de fleste af disse kameraer bruger Adobe RGB som standardfarverum.

CMYK

Bestemmer programmets CMYK-farverum. Alle CMYK-arbejdsrum er enhedsafhængige, dvs. at de er baseret på bestemte kombinationer af tryksværte og papir. De CMYK-arbejdsrum, som Adobe leverer, er baseret på standardbetingelser for professionel udskrivning.

Gråtoner

Bestemmer programmets gråtonefarverum.

Bemærk:

Du kan bruge farverummet i et integreret outputfarverum til visning og udskrivning. Få flere oplysninger om outputmåder under Farvekonvertering og blækstyring (Acrobat Pro).

Adobe-programmer leveres med et sæt standardprofiler til arbejdsrum, der er anbefalet og testet af Adobe Systems til de fleste farvestyringsprocesser. Kun disse profiler vises som standard i menuerne til arbejdsrummet.

Om manglende og uoverensstemmende farveprofiler

Hvis det ikke er angivet andre steder, bruger dokumentet profilen for arbejdsrum med sin farvetilstand til at oprette og redigere farver. Det arbejdsrum, du har angivet, bruges dog ikke nødvendigvis ved alle eksisterende dokumenter, og nogle eksisterende dokumenter er muligvis ikke farvestyrede. Det er normalt, at der forekommer følgende undtagelser under farvestyring:

  • Du kan åbne et dokument eller importere farvedata (ved f.eks. at kopiere og indsætte eller trække og slippe) fra et dokument, som ikke er kodet med en profil. Dette er ofte tilfældet, når du åbner et dokument, der er oprettet i et program, som enten ikke understøtter farvestyring, eller hvor farvestyring er slået fra.

  • Du kan åbne et dokument eller importere farvedata fra et dokument, der er kodet med en profil, der er anderledes end det aktuelle arbejdsrum. Det kan være tilfældet, når du åbner et dokument, der er oprettet med forskellige farvestyringsindstillinger, eller er scannet og kodet med en scannerprofil.

I begge tilfælde bruger programmet en farvestyringspolitik til at afgøre, hvordan farvedataene i dokumentet skal håndteres.

Indstillinger for farvekonvertering

Med farvekonverteringsindstillingerne kan du styre, hvordan programmet håndterer farverne i et dokument, når det går fra ét farverum til et andet. Det anbefales kun at ændre disse indstillinger, hvis du har forstand på farvestyring og er helt sikker på de ændringer, du udfører. For at vise konverteringsindstillinger skal du vælge kategorien Farvestyring i dialogboksen Indstillinger.

System

Angiver det farvestyringsmodul (CMM), der bruges til at overføre farveskalaen for ét farverum til farveskalaen for et andet. For de fleste brugere opfylder standardkernen i Adobe (ACE) alle konverteringsbehov.

Bemærk:

Du kan se en beskrivelse af en kerne- eller metodeindstilling ved at vælge indstillingen og derefter placere markøren på navnet for indstillingen. Beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

Brug sortpunktskompensation

Sikrer, at skyggen i billedet bevares ved at simulere outputenhedens fulde dynamiske område. Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge sortpunktskompensation, når du udskriver (hvilket anbefales i de fleste tilfælde).

Om gengivelsesmetoder

En gengivelsesmetode fastlægger, hvordan et farvestyringssystem skal håndtere farvekonvertering fra ét farverum til et andet. Forskellige gengivelsesmetoder anvender forskellige regler til at bestemme, hvordan kildefarverne justeres. Eksempelvis kan farver, som ligger inden for målfarveskalaen, forblive uændrede, eller de kan justeres for at bevare det oprindelige område af visuelle forhold, når de oversættes til en mindre målfarveskala. Hvilket resultat der kommer ud af at vælge en gengivelsesmetode, afhænger af dokumenters grafiske indhold og de profiler, der bruges til at angive farverum. Visse profiler frembringer identiske resultater for forskellige tilstræbte gengivelsesmetoder.

Bemærk:

Generelt er det bedst at bruge standardgengivelsesmetoden for den valgte farveindstilling, som er testet af Adobe Systems med henblik på opfyldelse af industristandarder. Hvis du f.eks. vælger en farveindstilling for Nordamerika eller Europa, er standardgengivelsesmetoden Relativ farvemåling. Hvis du vælger en farveindstilling for Japan, er standardgengivelsesmetoden Sanselig.

Du kan vælge en gengivelsesmetode, når du vælger farvekonverteringsindstillinger for farvestyringssystemet, gennemgang af farver på skærmen og illustrationer, der skal udskrives:

Sanselig

Sigter mod at bevare de visuelle forhold mellem farver på en måde, der opfattes som naturlig for det menneskelige øje, selvom selve farveværdierne kan ændres. Denne metode egner sig til fotografiske billeder med mange farver uden for farveskalaen. Dette er standardgengivelsesmetoden for den japanske trykkeribranche.

Farvemætning

Prøver at oprette levende farver i et billede på bekostning af en nøjagtig gengivelse af farverne. Denne gengivelsesmetode egner sig til grafik som grafer eller diagrammer, hvor klare, mættede farver er vigtigere end det nøjagtige forhold mellem farverne.

Relativ kolorimetri

Sammenligner kildefarverummets ekstremt lyse områder med målfarverummets og ændrer alle farver i overensstemmelse hermed. Farver uden for farveskalaen ændres til den nærmeste reproducerbare farve i destinationsfarverummet. Relativ farvemåling bevarer flere af de oprindelige farver i et billede end Sanselig. Dette er standardgengivelsesmetoden for trykning i Nordamerika og Europa.

Absolut kolorimetri

Undlader at ændre farver, som ligger inden for målfarveskalaen. Farver uden for farveskalaen skæres væk. Der udføres ikke skalering af farver til destinations hvide punkt. Denne metode forsøger at opretholde farvenøjagtigheden på bekostning af forholdet mellem farver og egner sig til i gennemgange at simulere output fra en bestemt enhed. Denne metode er især hensigtsmæssig, hvis du vil have vist, hvordan papirfarven påvirker farverne i udskriften.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online