Kommentarer, der føjes til et 3D-objekt, knyttes til bestemte visninger, som defineres, når kommentarerne tilføjes. Hvis visningen ændres – hvis 3D-objektet f.eks. roteres eller flyttes – kan kommentarerne ikke længere ses.

Du kan føje kommentarer til et 3D-objekt på tre forskellige måder:

 • Du kan bruge 3D-kommentarværktøjet på 3D-værktøjslinen til at føje kommentarer til bestemte dele af en 3D-model.

 • Brug panelet Anmærkninger i ruden Kommentar til at føje forskellige kommentartyper til en 3D-visning.

 • Konvertering af et 3D-mål til en kommentar.

Bemærk:

Tilføjelse af kommentarer til 3D-modelvisninger kræver Acrobat eller Reader version 7.0.7 eller nyere.

Tilføjelse af kommentarer til 3D-modelvisninger
Når visningen af et 3D-objekt ændres, vil enhver kommentar knyttet til det objekt forsvinde (højre).

Bemærk:

Hvis du ikke ønsker, at en kommentar tilknyttes en 3D-visning, kan du tilføje kommentaren uden for 3D-objektets område.

Tilføjelse af en 3D-kommentar i et objekt

De kommentarer, der oprettes ved hjælp af 3D-kommentarværktøjet, er ligesom mål, på den måde at de er tilknyttet en bestemt del af 3D-geometrien. Når du føjer 3D-kommentarer til standardvisningen af en model, oprettes der en ny visning med navnet 3DCommentView. De 3D-kommentarer, der føjes til andre visninger, er angivet som komponenter af den visning i Modeltræet. Du kan redigere og fjerne 3D-kommentarer på samme måde, som du redigerer og fjerner mål.

 1. Klik på værktøjet Tilføj 3D-kommentar på 3D-værktøjslinjen.
 2. Marker den del af modellen, du vil føje en 3D-kommentar til.
 3. Skriv din kommentar i dialogboksen Angiv kommentarstreng.

Tilføjelse af kommentarer fra opgaveruden Kommentar

Når du tilføjer kommentarer ved hjælp af værktøjerne i opgaveruden Kommentar, oprettes der en ny visning i Modeltræet med navnet Kommentarvisning.

Bemærk:

Adobe Reader-brugere kan føje kommentarer til et PDF-dokument, hvis dokumentets forfatter aktiverer kommentering for det dokument.

 1. Åbn panelet Anmærkninger fra opgaveruden Kommentar.
 2. Vælg et kommenteringsværktøj, og klik derefter i 3D-objektets område.
 3. Klik i 3D-objektets område for at oprette en kommentar. Der oprettes desuden en ny visningsdefinition i Modeltræet med et standardnavn, f.eks. "Kommentarvisning1".
 4. Tilføj flere kommentarer ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette yderligere en kommentar i en visning, skal du sørge for, at den ønskede kommentarvisning er valgt i modeltræet. Klik derefter i 3D-objektets område.

  • Hvis du vil oprette yderligere en kommentar i en ny kommentarvisning, skal du sørge for, at der ikke er valgt nogen kommentarvisning i modeltræet. Klik derefter i 3D-objektets område.

Bemærk:

De tilknyttede kommentarer er stadig tilgængelige, hvis du sletter en af disse automatisk genererede kommenteringsvisninger. Du kan se og vælge dem i Kommenteringspanelet eller i Modeltræet, hvor de står opstillet under visningerne. Når du vælger en kommentar, skifter 3D-modellen til den visningskonfiguration, som den havde, da kommentarer blev tilføjet.

Konvertering af 3D-målinger til kommentarer

Enkelte mål kan konverteres til kommentarer, så de kan gennemgås og anmærkes som andre typer kommentarer.

 1. Højreklik på plustegnet ud for målvisningen i visningsruden i Modeltræet for at få vist listen over de individuelle målinger.
 2. Højreklik på et navn på en måling, og klik på Konverter til kommentar.

Vis kommentarerne et 3D-objekt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en visning, som indeholder kommentarer, i Modeltræet.

  • Klik på Kommentar > Kommentarliste.

  • Klik på Indstillinger i visningsruden for Modeltræ, og vælg Vis kommentarer.

 2. Dobbeltklik på en kommentar for at åbne det tilhørende kommentarvindue.
 3. Gentag trin 1 og 2 for at se andre kommentarer, som er knyttet til andre visninger.

Når du markerer en kommentar, vises 3D-modellen i den samme visning, som den var i, da kommentaren blev tilføjet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online