Du kan sortere og se en forhåndsvisning af komponentfiler i en PDF-portefølje samt åbne, redigere og gemme komponentfiler i det program, de blev oprettet i. Nogle filtyper kræver, at du installerer det oprindelige program på computeren.

Vis filer på en liste

Klik på knappen Filer på værktøjslinjen PDF-portefølje i eksempeltilstand. Hvis du vil sortere fildetaljerne i stigende eller faldende rækkefølge, skal du klikke på et kolonnenavn. Klik på det endnu en gang for at vende rækkefølgen om.

Redigering af fildetaljer på en liste (Acrobat Pro)

 1. Klik på ruden Detaljer i redigeringstilstand.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Kolonner, der skal vises:
  • Marker afkrydsningsfeltet for at vise eller skjule en kolonne på listen.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne, skal du skrive navnet i boksen Tilføj en kolonne, vælge en datatype i menuen og klikke på knappen Tilføj .

  • Hvis du vil slette valgfrie kolonner, skal du holde markøren over kolonnenavnet, indtil knappen Slet vises, og derefter klikke på knappen. Du kan ikke slette obligatoriske kolonner, f.eks. Navn, Beskrivelse, Størrelse og andre.

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af en kolonne, skal du markere den og klikke på Pil op eller Pil ned. Du kan også trække en kolonne i fillisten til venstre.

  • Se Sortering, filtrering og ændring af filers og mappers rækkefølge for at ændre filernes rækkefølge.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre oplysninger i en kolonne, skal du åbne kolonnen og skrive oplysningerne i filvisningen til venstre. Hvis du f.eks. vil tilføje beskrivende oplysninger om filen, skal du åbne kolonnen Beskrivelse og derefter skrive i boksen.


  Bemærk:

  Hvis den kolonne, du vil redigere, ikke er synlig til venstre, skal du ændre dens rækkefølge. Markér kolonnen til højre, og klik på Pil op.

Føj filer og mapper til en PDF-portefølje (Acrobat Standard)

Du kan føje filer og mapper til en eksisterende PDF-portefølje i enten layouttilstand (eksempel) eller filtilstand.

 1. Højreklik i PDF-portefølje-vinduet, og vælg Rediger portefølje.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Højreklik, og vælg Opret mappe for at tilføje en mappe.

  • Hvis du vil tilføje filer fra din computer, kan du trække filer eller mapper til arbejdsrummet PDF-portefølje eller til en mappe.

  • Hvis du vil flytte filer til en anden mappe, kan du trække dem.

Bemærk:

Det bedste resultat opnås ved at holde det samlede antal filer på 15 eller derunder og den samlede størrelse på alle komponentfiler under 50 MB.

Fjernelse af filer og mapper fra en PDF-portefølje (Acrobat Standard)

Hvis du sletter en mappe, slettes alle filerne i den fra PDF-porteføljen.

 1. Vælg en eller flere filer eller mapper i PDF-porteføljen i redigeringstilstand, og tryk på Slet. Eller klik på ikonet Slet fil på kortet, hvis det er tilgængeligt.

Sortering, filtrering og ændring af filers og mappers rækkefølge (Acrobat Pro)

Komponentfiler er som standard arrangeret og sorteret alfabetisk efter filnavn. Filer vises og udskrives i denne rækkefølge.

Du kan ændre eller tilpasse den rækkefølge, som filer vises i. Filer udskrives derimod altid alfabetisk.

Bemærk:

Sortering af filer i eksempeltilstand ændrer kun rækkefølgen for den aktuelle session. Næste gang du åbner PDF-porteføljen, vises den sorteringsrækkefølge, der var angivet i den indledende sorteringsrækkefølge.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i redigeringstilstand:
  • Hvis du vil sortere påkrævede kolonner i stigende eller faldende rækkefølge, skal du klikke på en kolonneoverskrift. Hvis du vil sortere valgfrie kolonner i stigende eller faldende rækkefølge, skal du klikke uden for kolonneoverskriftens tekstboks. Klik endnu en gang for den omvendte rækkefølge. (Se Redigering af fildetaljer på en liste for at få oplysninger om valgfrie kolonner.)

  • Hvis du vil sortere efter værdi i en bestemt kolonne, skal du vælge kolonnen i menuen Indledende sortering i ruden Detaljer til højre.

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af kolonnerne på listen til højre, skal du trække et kolonnenavn til en anden placering. I ruden Detaljer til højre kan du under Kolonner, der skal vises også trække et kolonnenavn til en anden placering. Eller brug Pil op og Pil ned.

  • Hvis du vil angive den rækkefølge, som filer blev vist i, da PDF-porteføljen oprindeligt blev åbnet, skal du vælge et kolonnenavn i menuen Indledende sortering til højre. Hvis du f.eks. vil vise filer i henhold til den dato, de blev ændret, skal du sikre dig, at Ændret er valgt under Kolonner, der skal vises. Vælg derefter Ændret i menuen Indledende sortering. Indledende sortering påvirker både visningen Layout og visningen Detaljer.

  • Hvis du vil omarrangere filer på en brugerdefineret måde, skal du trække filerne i listen til venstre. Når filer omarrangeres, oprettes kolonnen Rækkefølge i menuen Indledende sortering til højre, og den vælges automatisk som den indledende sortering.

  Bemærk:

  Klik på ruden Layout og træk derefter filer og mapper for at få den rækkefølge, du ønsker, i en mininavigator eller et gitterlayout. Mininavigatoren vises i layoutene Klik igennem, Lineær og Bølge.

 2. Gem PDF-porteføljen.

  Hvis PDF-porteføljen indeholder formularsvarfiler eller Outlook-meddelelser, kan du filtrere indholdet efter forskellige kriterier. Yderligere oplysninger finder du i disse videoer:

Åbn, rediger og gem komponentfiler

Du kan åbne, redigere og gemme en komponentfil i det program, den oprindeligt blev oprettet i, når programmet er installeret på din computer. Eventuelle ændringer, du udfører på komponentfiler, påvirker ikke de oprindelige filer uden for din PDF-portefølje.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Højreklik/hold Ctrl nede og klik på filen i eksempeltilstand, og vælg Åbn fil i oprindeligt program (for andre dokumenter end PDF-filer) eller Åbn fil (for PDF-dokumenter).

  • Dobbeltklik på filen i redigeringstilstand.

  Bemærk:

  Komponentfilen åbnes i et nyt vindue. Hvis du ser PDF-porteføljen i en browser, åbnes filen uden for browseren i det separate Acrobat-produkt.

 2. Hvis der åbnes en bekræftelsesdialogboks, skal du vælge Åbn denne fil eller Tillad altid åbning af denne type filer og derefter klikke på OK, hvis du har tillid til formatet.
 3. Rediger filen, som du ønsker, og gem den derefter.

Redigere komponentfilnavne og beskrivelser i en PDF-portefølje

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i redigeringstilstand:
  • Hvis du vil redigere en komponentfils viste navn, skal du markere filen. Klik derefter i tekstboksen Visningsnavn for at få vist indsætningspunktet. Du kan også klikke på ikonet Vis infovisning på kortet for at redigere Viste navn bag på kortet. (I visningen Detaljer er Visningsnavn en kolonne).

  • Klik på ikonet Vis infovisning for at redigere en komponentfils beskrivelse. Klik derefter i tekstboksen Beskrivelse for at få vist indsætningspunktet. (I visningen Detaljer er Beskrivelse en kolonne).

  • (Acrobat Pro) Hvis du vil ændre eller integrere den skrifttype, der bruges til teksten, skal du bruge panelet Porteføljeegenskaber nederst i ruden Layout. Teksten ændres til de nye skrifttypeegenskaber i hele PDF-porteføljen.

Udtrække komponentfiler i en PDF-portefølje

Du kan trække filer ud af vinduet PDF-portefølje til computeren. Udtrækning sletter ikke filen fra PDF-porteføljen.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik i layouttilstand på ikonet Udtræk fil i komponentfilen.

  • Markér en eller flere filer, og træk dem derefter til computeren.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online