Om løsninger i forhåndskontrol

Du kan bruge værktøjet Forhåndskontrol til at rette mange fejl i et dokument. Hvis du vil det, skal du føje fejlkorrektioner, som kaldes løsninger, til en profil. Løsningen retter automatisk problemet, hvis det er muligt, eller giver dig oplysninger, så du kan rette problemet i kildefilen. En profil med en løsning har det grå skruenøgleikon ved siden af sig. Et omrids af en skruenøgle betyder, at der ikke er knyttet løsninger til profilen.

Forhåndskontrol indeholder flere foruddefinerede løsninger, som du kan føje til en profil. Disse dækker en lang række fejl, som påvirker farve, skrifttyper, billeder, trykning, overholdelse af internationale standarder som PDF/X og PDF/A, og andre områder. Forhåndskontrol indeholder også en værktøjskasse til oprettelse af dine egne enkelte løsninger.

Bemærk:

En løsning ændrer dokumentet permanent.

Løsninger kan f.eks. udføre følgende handlinger for at rette fejl:

 • Konverter farverum på samme måde, som funktionen Konverter farve gør.

 • Reparer dokumenter, og eliminer unødvendigt indhold for at reducere filstørrelsen, ligesom PDF Optimizer gør.

 • Konverter PDF-filen til en anden version.

 • Gør fine streger bredere.

 • Udlign gennemsigtighed.

 • Fjern objekter uden for trim- og bleedbokse.

 • Forbered PDF-filen til PDF/X-, PDF/E- eller PDF/A-konvertering.

 • Angiv dokumentoplysninger.

Føj løsninger til en profil

Værktøjet Forhåndskontrol indeholder en samling løsninger, som kan føjes til en profil. Disse er alle tilgængelige i afsnittet Løsninger i hver profil.

 1. Åbn dialogboksen Forhåndskontrol, vælg en profil, og klik på hyperlinket Rediger ud for profilnavnet.
 2. Udvid kategorien med den ønskede profil, og udvid derefter profilen.
  Forhåndskontrol – rediger profil
 3. Lås om nødvendigt profilen op, så du kan ændre den. Vælg Lås op i pop op-menuen øverst.
 4. Vælg Løsninger i elementerne under profilen.
  Løsninger findes i afsnittet Løsninger i hver profil
  Løsninger er tilgængelige i afsnittet Løsninger i hver profil.

 5. Marker en løsning i kolonnen til højre, og klik på pilen, der vender mod venstre for at flytte løsningen til kolonnen til venstre.

  Du kan tilføje så mange løsninger, du vil.

  Bemærk:

  Hvis du vil fjerne en løsning fra en profil, skal du markere løsningen på listen til venstre og klikke på den pil, der vender mod højre.

Oversigt over dialogboksen Rediger løsninger

Dialogboksen Rediger løsning angiver de typer foruddefinerede løsninger, du kan føje til en profil, samt de værdier, der er knyttet til hver løsning. Du kan bruge dialogboksen Rediger løsning til at ændre de værdier, der er knyttet til en løsning, eller oprette en brugerdefineret løsning, som er baseret på en eksisterende. Løsninger er ligesom kontroller organiseret efter kategorier.

Dialogboksen Rediger løsning
Dialogboksen Rediger løsning

A. Løsningsnavn B. Løsningskategorier C. Løsningskriterier D. Knap til at få vist de profiler, der bruger løsningen E. Søg F. Områder i løsningen, der kan ændres 

Opret eller rediger løsninger

Du kan oprette en brugerdefineret løsning til bestemte job eller outputenheder. De indstillinger, du angiver, fastsætter f.eks. den anvendte outputmåde, de farvekonverteringer, der udføres, hvordan billeder komprimeres og samples samt det PDF-kompatibilitetsniveau, PDF-filen skal understøtte. Selvom du kan ændre alle foruddefinerede løsninger, så længe de er låst op, er det bedre at dublere en eksisterende løsning og ændre dens værdier. Denne teknik er praktisk, hvis løsningen tilhører flere låste profiler, og du ikke vil finde og låse alle disse profiler op. En dubleret løsning er som standard ulåst, fordi den endnu ikke tilhører en profil. Du kan også oprette en enkelt løsning, som hurtigt kan køres, uden at den indgår i en profil.

Oprette en løsning til en profil

 1. Klik på knappen Vælg profiler i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.
 2. Vælg en profil, og klik på knappen Rediger ud for profilens navn.
 3. Vælg Løsninger under profilen i venstre side af dialogboksen.
 4. Vælg evt. Ulåst i pop op-menuen.
 5. Klik på ikonet Ny  under Løsninger i denne profil.
 6. Navngiv løsningen, og angiv kriterierne.

Opret en løsning baseret på en eksisterende løsning

 1. Følg trin 1 til 4 for at oprette en løsning til en profil.
 2. Vælg den løsning, du vil ændre, i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil, og klik på knappen  Dubler til højre.
 3. Rediger oplysningerne efter behov i dialogboksen Dubler løsning, eller opret en ny kolonne.
 4. Klik på Brug for at se de profiler, der på nuværende tidspunkt bruger denne løsning. Du skal måske låse andre profiler op, før du kan ændre løsningen.
 5. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:
  • Hvis du vil omdøbe løsningen, skal du skrive i feltet Navn øverst.

  • Hvis du vil ændre håndteringen af en fejl, skal du angive indstillinger eller værdier for hver valgt løsningsmulighed.

Oprette en enkelt løsning

 1. Klik på knappen Vælg enkelte løsninger i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.
 2. Vælg Indstillinger > Opret ny løsning.
 3. Navngiv løsningen, og angiv kriterierne.

  Den nye løsning vises i den gruppe, der er relevant for dens kategori og type.

Dublere en enkelt løsning

 1. Klik på knappen Vælg enkelte løsninger i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.
 2. Vælg en eksisterende løsning, og vælg Indstillinger > Dubleret forhåndskontrolløsning.

Oprette foretrukne, enkelte løsninger

 1. Klik på knappen Vælg enkelte løsninger i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.
 2. Udvid grupperne efter behov.
 3. Vælg en enkelt løsning, klik på flaget ud for navnet, og vælg derefter Foretrukken.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online