Acrobat-værktøjerne gør det nemt at oprette tilgængelige PDF-filer og giver dig mulighed for at kontrollere tilgængeligheden af eksisterende PDF-filer. Du kan oprette PDF-filer, der lever op til fælles tilgængelighedsstandarder som f.eks. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 og PDF/UA (universel adgang eller ISO 14289). Den nemme, trinvise arbejdsproces lader dig gøre følgende:

Gør PDF-filer tilgængelige: En foruddefineret handling automatiserer mange opgaver, kontrollerer tilgængelighed og giver instruktioner for elementer, der kræver manuelle rettelser. Find og reparer hurtigt problemområder.

Kontrollér tilgængelighed: Værktøjet Fuld kontrol verificerer, om dokumentet overholder tilgængelighedsstandarderne som f.eks. PDF/UA og WCAG 2.0.

Rapportér om status for tilgængelighed: Tilgængelighedsrapporten opsummerer resultaterne af tilgængelighedskontrollen. Den indeholder links til værktøjer og dokumentation, der kan afhjælpe problemerne.

Gør PDF-filer tilgængelige (Acrobat Pro)

Handlingen Gør tilgængelig viser dig de trin, der er nødvendige for at gøre en PDF-fil tilgængelig. Den tilskynder til håndtering af tilgængelighedsproblemer som f.eks. en manglende dokumentbeskrivelse eller -titel. Den ser efter almindelige elementer, hvor der er brug for yderligere handling, som f.eks. scannet tekst, formularfelter, tabeller og billeder. Du kan køre denne handling på alle PDF-filer bortset fra dynamiske formularer (XFA-dokumenter) eller porteføljer.

 1. Vælg Værktøjer > Handlingsguiden > Gør tilgængelig.

 2. Vælg de filer, du ønsker at køre handlingen Gør tilgængelig på. Handlingen kører som standard på de dokumenter, der er åbne på nuværende tidspunkt. Vælg Tilføj filer for at vælge flere filer eller en mappe, som handlingen skal køre på.

  accessibility_checker1482243836895
  Vælg Tilføj filer for at køre rapporten på flere filer eller mapper.

 3. Vælg Start.

 4. Følg prompterne for at gennemføre handlingen Gør tilgængelig.

Kontrol tilgængelighed for PDF-filer (Acrobat Pro)

En god måde at kontrollere et dokuments tilgængelighed på er ved at bruge værktøjer, som din læser ville bruge. Hvis du ikke har adgang til disse værktøjer, leverer Adobe Acrobat en automatisk måde at kontrollere en PDF-fils tilgængelighed på. Funktionen Fuld kontrol i Acrobat kontrollerer en PDF for mange af kendetegnene for tilgængelige PDF-filer. Du kan vælge, hvilke tilgængelighedsproblemer der skal undersøges, og hvordan du vil have resultaterne rapporteret.

Vælg Start kontrol Resultaterne vises i panelet Tilgængelighedskontrol til venstre, som også har nyttige links og tip til at afhjælpe problemer. Hvis du oprettede en rapport i trin 2, er resultaterne tilgængelige i den valgte mappe.

Eftersom funktionen Fuld kontrol ikke kan skelne mellem væsentlige og uvæsentlige indholdstyper, vil nogle af de rapporterede problemer ikke påvirke læsbarheden. Det er en god idé at gennemgå alle problemer for at afgøre, hvilke der skal løses.

Rapporten viser en af følgende statusser for hver regelkontrol:

 • Gennemført: Elementet er tilgængeligt.
 • Ignoreret af bruger: Reglen blev ikke kontrolleret, fordi den ikke blev valgt i dialogboksen Indstillinger for tilgængelighedskontrol.
 • Skal kontrolleres manuelt: Funktionen Fuld kontrol kunne ikke kontrollere elementet automatisk. Verificer elementet manuelt.
 • Ikke gennemført: Elementet gennemførte ikke tilgængelighedskontrollen.
 1. Vælg Værktøjer > Tilgængelighed > Fuld kontrol.

  Bemærk:

  Hvis du ikke kan se Tilgængelighed i panelet Værktøjer, skal du vælge Vis > Værktøjer > Tilgængelighed.

 2. Vælg indstillinger i afsnittet Rapportindstillinger for, hvordan du vil have vist resultaterne. Du kan gemme resultaterne som en HTML-fil eller som kommentarer, der er placeret, hvor problemerne med tilgængelighed registreres.

 3. Vælg et sideområde, hvis du foretrækker at kontrollere de enkelte sektioner i et dokument.

  Bemærk:

  Når du har et stort dokument, kan det være mere effektivt at køre en fuld kontrol af én sektion ad gangen.

 4. Vælg en eller flere af følgende kontrolindstillinger.

 5. Vælg Start kontrol Resultaterne vises i panelet Tilgængelighedskontrol til venstre, som også har nyttige links og tip til at afhjælpe problemer. Hvis du oprettede en rapport i trin 2, er resultaterne tilgængelige i den valgte mappe.

  Eftersom funktionen Fuld kontrol ikke kan skelne mellem væsentlige og uvæsentlige indholdstyper, vil nogle af de rapporterede problemer ikke påvirke læsbarheden. Det er en god idé at gennemgå alle problemer for at afgøre, hvilke der skal løses.

  Rapporten viser en af følgende statusser for hver regelkontrol:

  • Gennemført: Elementet er tilgængeligt.
  • Ignoreret af bruger: Reglen blev ikke kontrolleret, fordi den ikke blev valgt i dialogboksen Indstillinger for tilgængelighedskontrol.
  • Skal kontrolleres manuelt: Funktionen Fuld kontrol kunne ikke kontrollere elementet automatisk. Verificer elementet manuelt.
  • Ikke gennemført: Elementet gennemførte ikke tilgængelighedskontrollen.
  Tilgængelighedskontrol status for regler
  Regelstatusser for Tilgængelighedskontrol.

Bemærk:

Ud over Fuld kontrol er der i Acrobat andre metoder til at kontrollere tilgængeligheden af PDF-filer:

 • Brug visningen Dynamisk tilpasning for hurtigt at kontrollere læserækkefølgen.
 • Brug Højtlæsning for at opleve dokumentet, som de læsere, der anvender konverteringsværktøjet test til tale, oplever det.
 • Gem dokumentet som tilgængelig tekst, og læs derefter den gemte tekst i et tekstbehandlingsprogram. Det giver dig mulighed for at emulere slutbrugeroplevelsen for læsere, som bruger en blindskriftsprinter til at læse dokumentet.
 • Brug værktøjet Touch Up-læserækkefølge og panelerne Arranger, Koder og Indhold til at undersøge strukturen, læserækkefølgenrækkefølgeog indholdet i en PDF.

Løs problemer med tilgængelighed (Acrobat Pro)

Hvis du vil reparere en mislykket kontrol, efter at du har kørt funktionen Fuld kontrol, skal du højreklikke (Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) på elementet i panelet Tilgængelighedskontrol. Vælg en af følgende indstillinger i genvejsmenuen:

Reparer:

Acrobat reparerer enten elementet automatisk eller viser en dialogboks, der beder dig om at reparere elementet manuelt.

Ignorer regel:

Fravælger denne indstilling i dialogboksen Indstillinger for tilgængelighedskontrol for fremtidige kontroller af disse dokumenter og ændrer elementstatussen til Ignoreret.

Forklar:

Åbner onlinehjælpen.

Kontrollér igen:

Kører kontrollen igen på alle elementer. Vælg denne indstilling, når du har ændret et eller flere elementer.

Vis rapport:

Viser en rapport med links til tip om, hvordan du kan reparere mislykkede kontroller.

Indstillinger:

Åbner dialogboksen Indstillinger for tilgængelighedskontrol, så du kan vælge, hvilke kontroller der skal udføres.

Tilgængelighedsproblemer

Dokument

Forebygge, at sikkerhedsindstillinger påvirker skærmlæsere

En forfatter til et dokument kan angive, at et tilgængeligt PDF-dokument ikke må kopieres, udskrives, udtrækkes, kommenteres eller redigeres hverken helt eller delvist. Denne indstilling kan påvirke en skærmlæsers evne til at læse dokumentet, eftersom skærmlæsere skal have adgang til at kopiere eller udtrække teksten i dokumentet for at kunne konvertere den til tale.

Dette flag angiver, om det er nødvendigt at aktivere de sikkerhedsindstillinger, der giver mulighed for tilgængelighed.

Hvis du vil reparere reglen automatisk skal du vælge Flag for tilgængelighedstilladelse i panelet Tilgængelighedskontrol. Vælg derefter Reparer i menuen Indstillinger .

Eller reparer tilgængelighedstilladelser manuelt:

 1. Vælg Filer > Egenskaber > Sikkerhed.

 2. Vælg Ingen sikkerhed i pop op-menuen Sikkerhedsmetode.

 3. Klik på OK, og luk dialogboksen Dokumentegenskaber.

Hvis den hjælpeteknologi, du bruger, er registreret som en pålidelig agent hos Adobe, kan du læse PDF-filer, som muligvis er utilgængelige for andre hjælpeprogrammer. Acrobat genkender en skærmlæser eller et andet produkt, der er registreret som en Trusted Agent, og tilsidesætter sikkerhedsindstillinger, som normalt vil begrænse adgangen til indholdet, så disse hjælpeprogrammer kan få adgang til det. Sikkerhedsindstillingerne er dog fortsat aktive i alle andre sammenhænge, så det fortsat ikke er muligt for andre at udskrive, kopiere, udtrække, kommentere eller redigere teksten.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A), 4.1.2 Navn, rolle, værdi

PDF-fil kun med billede

Angiver, om dokumentet indeholder ikke-tekstbaseret indhold, der ikke er tilgængeligt. Hvis dokumentet ser ud til at indeholde tekst, men ikke indeholder skrifttyper, kan det være en PDF-fil kun med billede.

Hvis du vil reparere denne regel automatisk, skal du vælge PDF-fil kun med billede i panelet Tilgængelighedskontrol og vælge Reparer i menuen Indstillinger .

Eller hvis du vil reparere denne regelkontrol manuelt, skal du bruge OCR til at genkende tekst i scannede billeder:

 1. Vælg Værktøjer > Genkendelse > I denne fil.

 2. Vælg Alle sider i dialogboksen Genkend tekst, og vælg derefter OK.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.1.1. Ikke-tekstbaseret indhold (A)

Kodet PDF

Hvis denne regelkontrol mislykkes, er dokumentet ikke kodet til at angive den rigtige læserækkefølge.

Hvis du vil reparere dette element manuelt, skal du vælge Kodet PDF i panelet Tilgængelighedskontrol og derefter vælge Reparer i menuen Indstillinger . Acrobat føjer automatisk koder til PDF-filen.

Hvis du vil angive koder manuelt, skal du gøre et af følgende:

 • Aktivér kodning i det program, hvor PDF-filen blev oprettet, og opret PDF-filen igen.
 • Vælg Værktøjer > Tilgængelighed > Føj koder til et dokument i Acrobat. Rapporten for tilføjelse af koder vises i navigationsruden, hvis der er problemer. Rapporten angiver potentielle problemer efter side, indeholder et navigationshyperlink til hvert problem samt tilbyder løsningsforslag.
 • Vælg Værktøjer > Tilgængelighed > Touch Up-læserækkefølge i Acrobat, og opret træet Koder. Få flere oplysninger under værktøjet Touch Up-læserækkefølge.
 • Åbn panelet Koder , og opret træet Koder manuelt. Hvis du vil vise panelet Koder, skal du vælge Vis > Vis/Skjul > Navigationsruder > Koder. Du kan få flere oplysninger under Rediger koder i panelet Koder.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Navn, rolle, værdi

Logisk læserækkefølge

Bekræft denne regelkontrol manuelt. Sørg for, at den læserækkefølge, der er vist i panelet Koder, stemmer overens med dokumentets logiske læserækkefølge.

Dokumentsprog

Angivelse af dokumentsproget i et PDF-dokument gør det muligt for visse skærmlæsere at skifte til det relevante sprog. Denne kontrol bestemmer, om det primære tekstsprog for PDF-filen er angivet. Hvis kontrollen mislykkes, skal du indstille sproget.

Hvis du vil indstille sproget manuelt, skal du vælge Primært sprog under fanen Tilgængelighedskontrol og derefter vælge Reparer i menuen Indstillinger . Vælg et sprog i dialogboksen Indstil læsningssprog, og klik derefter på OK.

Hvis du vil indstille sproget manuelt, skal du gøre et af følgende:

 • Vælg Filer > Egenskaber > Avanceret, og vælg derefter et sprog i pop op-menuen i sektionen Læsningsindstillinger. (Hvis sproget ikke vises i pop op-menuen, kan du angive sprogets ISO 639-kode i feltet Sprog.) Denne indstilling gælder for det primære sprog for hele PDF-filen.
 • Angiv sproget for al tekst i et undertræ i træet Koder. Åbn panelet Koder . Udvid roden Koder, og vælg et element. Vælg Egenskaber i menuen Indstillinger . Vælg et sprog i pop op-menuen Sprog. Hvis du vil vise panelet Koder, skal du vælge Vis > Vis/Skjul > Navigationsruder > Koder.
 • Vælg sprog for en tekstblok ved at vælge tekstelementet eller beholderelementet i panelet Indhold . Højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS), på teksten, og vælg Indstillinger i indholdsmenuen. Hvis du vil vise panelet Indhold, skal du vælge Vis > Vis/Skjul > Navigationsruder > Indhold.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: Sidens sprog (A-niveau)

Titel

Angiver, om der er en titel i Acrobat-programmets titellinje.

Hvis du vil rette titlen automatisk, skal du vælge Titel på fanen Tilgængelighedskontrol og vælge Egenskaber i menuen Indstillinger . Angiv dokumentets titel i dialogboksen Beskrivelse (fravælg om nødvendigt Behold som den er).

Eller reparer titlen manuelt:

 1. Vælg Filer > Egenskaber > Beskrivelse.

 2. Angiv en titel i tekstboksen Titel.

 3. Klik på Startvisning, og vælg derefter Dokumenttitel i pop op-menuen Vis. Luk dialogboksen Beskrivelse.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 2.4 Sidetitel (A-niveau)

Bogmærker

Denne kontrol gennemføres ikke, hvis der er 21 eller flere sider i dokumentet, men ingen bogmærker, der svarer til dokumentstrukturen.

Hvis du vil føje bogmærker til dokumentet, skal du vælge Bogmærker i panelet Tilgængelighedskontrol og vælge Reparer i menuen Indstillinger . I dialogboksen Strukturelementer skal du vælge de elementer, som du vil bruge som bogmærker, og klikke på OK. (Du kan også få adgang til dialogboksen Strukturelementer ved at klikke på menuen Indstillinger på fanen Bogmærke.)

Bemærk:

Se de relaterede WCAG-sektioner: 2.4.1 Omgå spærringer (A-niveau), 2.4.5 Flere måder (AA-niveau)

Farvekontrast

Hvis denne kontrol ikke gennemføres, er det muligt, at dokumentet har indhold, som ikke er tilgængeligt for farveblinde personer.

For at løse dette problem skal du kontrollere, at dokumentets indhold overholder de retningslinjer, der er angivet i WCAG-sektion 1.4.3. Eller medtag en anbefaling om, at PDF-visningen anvender farver med stor kontrast:

 1. Vælg Fil > Indstillinger (Windows) eller Acrobat > Indstillinger (Mac OS).

 2. Klik på Tilgængelighed.

 3. Vælg Erstat dokumentfarver, og vælg derefter Brug farver med stor kontrast. Vælg den farvekombination, du vil bruge, fra pop op-menuen, og klik derefter på OK.

Sideindhold

Kodet indhold

Denne kontrol angiver, om al indhold i dokumentet er kodet. Kontrollér, at al indhold i dokumentet enten er inkluderet i træet Koder eller mærket som et artefakt.

Gør et af følgende for at rette denne regelkontrol:

 • Åbn panelet Indhold , og højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS), på det indhold, som du vil markere som artefakt. Vælg derefter Opret artefakt i genvejsmenuen. Hvis du vil vise fanen Indhold, skal du vælge Vis > Vis/Skjul > Navigationsruder > Indhold.
 • Kod indholdet ved at vælge Værktøjer > Tilgængelighed > TouchUp-læserækkefølge. Vælg indholdet, og angiv derefter koder om nødvendigt.
 • Tildel koder ved at bruge panelet Koder . Højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS), på elementet i træet Koder, og vælg Opret kode fra markering. Elementer som f.eks. kommentarer, links og anmærkninger vises ikke altid i træet Koder. Vælg Find i menuen Indstillinger for at finde disse elementer. Hvis du vil vise panelet Koder, skal du vælge Vis > Vis/Skjul > Navigationsruder > Koder.

Bemærk:

Se de relaterede WCAG-sektioner: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (A), 1.3.1 Oplysninger og relationer (A-niveau), 1.3.2 Meningsfuld sekvens (A-niveau), 2.4.4 Linkformål (i kontekst) (A-niveau), 3.1.2 Sprog i dele (AA-niveau), 4.1.2 Navn, rolle, værdi

Kodede anmærkninger

Denne regel kontrollerer, om alle anmærkninger er kodede. Kontrollér, at anmærkninger som f.eks. kommentarer og redaktionelle koder (som f.eks. indsæt og markér) er inkluderet i træet Koder eller markeret som artefakter.

 • Åbn panelet Indhold , og højreklik (Windows) eller klik på Ctrl og klik (Mac OS) på det indhold, som du vil markere som artefakt. Vælg derefter Opret artefakt i genvejsmenuen. Hvis du vil vise panelet Indhold, skal du vælge Vis > Vis/Skjul > Navigationsruder > Indhold.
 • Kod indholdet ved at vælge Værktøjer > Tilgængelighed > TouchUp-læserækkefølge. Vælg indholdet, og angiv derefter koder om nødvendigt.
 • Tildel koder ved at bruge panelet Koder . Hvis du vil vise panelet Koder, skal du vælge Vis > Vis/Skjul > Navigationsruder > Koder.

Hvis Acrobat skal tildele koder automatisk til anmærkninger, når de oprettes, skal du vælge Kodeanmærkninger i menuen Indstillinger i panelet Koder.

Bemærk:

Se de relaterede WCAG-sektioner: 1.3.1 Oplysninger og relationer (A-niveau), 4.1.2 Navn, rolle, værdi

Fanerækkefølge

Eftersom faner ofte bruges til at navigere i en PDF-fil, er det nødvendigt, at fanerækkefølgen svarer til dokumentstrukturen.

Hvis du vil ændre fanerækkefølgen automatisk, skal du vælge Fanerækkefølge i panelet Tilgængelighedskontrol og vælge Reparer i menuen Indstillinger .

Hvis du manuelt vil ændre fanerækkefølgen for links, formularfelter, kommentarer og andre anmærkninger:

 1. Klik på panelet Sider på navigationsfanen.

 2. Klik på et sideminiaturebillede, og vælg derefter Sideegenskaber i menuen Indstillinger .

 3. Vælg Fanerækkefølge i dialogboksen Sideegenskaber. Vælg derefter Brug dokumentstruktur, og klik på OK.

 4. Gentag disse trin for alle miniaturebilleder i dokumentet.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 2.4.3 fokusrækkefølge (A-niveau)

Tegnkodning

Ved at specificere kodningen er det nemmere for PDF-fremviseren at præsentere læsbar tekst for brugerne. Nogle problemer med tegnkodning kan dog ikke rettes i Acrobat.

Gør følgende for at sikre korrekt kodning:

 • Bekræft, at de nødvendige skrifttyper er installeret i dit system.
 • Brug en anden skrifttype (helst OpenType) i det originale dokument, og opret derefter PDF-filen igen.
 • Opret PDF-filen igen med en nyere version af Acrobat Distiller.
 • Brug den seneste Adobe Postscript-driver til at oprette Postscript-filen, og opret derefter PDF-filen igen.

Bemærk:

WCAG omhandler ikke Unicode-tegnkortlægning.

Kodede multimedier

Denne regel kontrollerer, om alle multimedieobjekter er kodede. Kontrollér, at indhold enten er inkluderet i træet Koder eller mærket som en artefakt.

Åbn panelet Indhold , og højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS), på det indhold, som du vil markere som artefakt. Vælg derefter Opret artefakt i genvejsmenuen. Hvis du vil vise panelet Indhold, skal du vælge Vis > Vis/Skjul > Navigationsruder > Indhold.

Kod indholdet ved at vælge Værktøjer > Tilgængelighed > TouchUp-læserækkefølge. Vælg indholdet, og angiv derefter koder om nødvendigt.

Tildel koder ved at bruge panelet Koder . Højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS), på elementet i træet Koder, og vælg Opret kode fra markering. Hvis du vil vise panelet Koder, skal du vælge Vis > Vis/Skjul > Navigationsruder > Koder.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A) 1.2.1 Kun lyd og kun video (optaget på forhånd). (A) 1.2.2 Tekster (optaget på forhånd). (A) 1.2.3 Lydbeskrivelse eller mediealternativ (optaget på forhånd). (A) 1.2.5 Lydbeskrivelse (optaget på forhånd). (AA)

Skærmflimmer

Elementer, som får skærmen til at flimre, f.eks. animationer og scripts, kan føre til anfald hos personer med fotofølsom epilepsi. Disse elementer kan også være svære at se, når skærmen er forstørret.

Hvis reglen Skærmflimmer ikke gennemføres, kan det script eller indhold, der får skærmen til at flimre, manuelt fjernes eller ændres.

Bemærk:

Se denne relaterede WCAG-sektion: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A) 1.2.1 Kun lyd og kun video (optaget på forhånd). (A) 1.2.2 Tekster (optaget på forhånd). (A) 1.2.3 Lydbeskrivelse eller mediealternativ (optaget på forhånd). (A) 2.3.1 Grænse på tre blink eller færre. (A-niveau)

Scripts

Indhold kan ikke være afhængigt af scripts, medmindre både indhold og funktionalitet er tilgængelige via hjælpeteknologi. Kontrollér, at scripting ikke er forstyrrende for tastaturnavigation eller forhindrer brugen af enhver anden inputenhed.

Kontrollér scriptene manuelt. Fjern eller skift scripts eller indhold, der går ud over tilgængeligheden.

Bemærk:

Se denne relaterede WCAG-sektion: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A) 2.2.2 Sæt på pause, stop, skjul. (A-niveau), 4.1.2 Navn, rolle, værdi

Tidsindstillede svar

Denne regelkontrol bruges på dokumenter, der indeholder formularer med JavaScript. Hvis regelkontrollen ikke kan gennemføres, skal du kontrollere, at siden ikke kræver tidsindstillede svar. Rediger eller fjern scripter, der benytter sig af tidsindstillede brugersvar, så brugere har nok tid til at læse og bruge indholdet.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 2.2.1 Tiden kan justeres. (A-niveau)

Hvis URL'er skal være tilgængelige for skærmlæsere, skal de være aktive links, der er korrekt koder i PDF-filen. (Den bedste måde at oprette tilgængelige links på er med kommandoen Opret link, der tilføjer alle tre links, som skærmlæsere kræver for at genkende et link.) Kontrollér, at navigationslinks ikke gentages, og at der findes en måde, hvorpå brugere kan springe gentagne links over.

Hvis denne regelkontrol ikke gennemføres, skal du kontrollere navigationslinks manuelt og bekræfte, at indholdet ikke har for mange identiske links. Giv også brugerne en mulighed for at springe over elementer, der vises gentagne gange. Hvis det samme link vises på flere sider i dokumentet, kan du f.eks. også inkludere et "Ignorer"-link.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 2.4.1 Omgå spærringer. (A-niveau)

Formularer

Kodede formularfelter

I en tilgængelig PDF-fil er alle formularfelter kodede og del af en dokumentstruktur. Derudover kan du bruge formularfeltegenskaben værktøjstip til at give brugeren oplysninger eller vejledninger.

Hvis du vil kode formularfelter, skal du vælge Værktøjer > Tilgængelighed > Tilføj koder til formularfelter.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau), 4.1.2 Navn, rolle, værdi

Feltbeskrivelser

I forbindelse med tilgængelighed skal alle formularfelter have en tekstbeskrivelse (værktøjstip).

Sådan føjer du en tekstbeskrivelse til et formularfelt:

 1. Vælg et af Formular-værktøjerne, og højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (Mac OS) på formularfeltet.
 2. Vælg Egenskaber i genvejsmenuen.
 3. Klik på egenskabsfanen Generelt.
 4. Angiv en beskrivelse af formularfeltet i feltet Værktøjstip.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau), 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (A-niveau), 4.1.2 Navn, rolle, værdi

Alternativ tekst

Alternativtekst for figurer

Sørg for, at billeder i dokumentet enten har alternativ tekst eller er gjort til artefakter.

Hvis denne regelkontrol ikke gennemføres, skal du gøre et af følgende:

 • Vælg Alternativ tekst for figurer i panelet Tilgængelighedskontrol, og vælg Reparer i menuen Indstillinger . Tilføj alternativ tekst i dialogboksen Indstil alternativ tekst.
 • Brug panelet Koder til at føje alternativ tekst til billeder i PDF-filen.
 • Åbn panelet Indhold , og højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS), på det indhold, som du vil markere som artefakt. Vælg derefter Opret artefakt i genvejsmenuen. Hvis du vil vise panelet Indhold, skal du vælge Vis > Vis/Skjul > Navigationsruder > Indhold.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A)

Indlejret alternativ tekst

Skærmlæsere læser ikke alternativ tekst for indlejrede elementer. Angiv derfor ikke alternativ tekst for indlejrede elementer.

Hvis du vil fjerne alternativ tekst for indlejrede elementer, skal du gøre følgende:

 1. Vælg Vis//Skjul > Navigationspaneler > Koder.
 2. Højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (Mac OS) på et indlejret element i panelet Koder, og vælg Egenskaber fra genvejsmenuen.
 3. Fjern både den alternative tekst, og den tekst, den anvendes på, i dialogboksen Objektegenskaber, og klik derefter på OK.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: #1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A)

Knyttet til indhold

Sørg for, at alternativ tekst altid er en alternativ repræsentation for indholdet på siden. Hvis et element har alternativ tekst, men ikke indeholder sideindhold, er der ingen måde til at angive, hvilken side det er på. Hvis Skærmlæserindstillingen i indstillingerne Læsning ikke er angivet til at læse hele dokumentet, kan skærmlæsere aldrig læse den alternative tekst.

 1. Højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (Mac OS) på et element for at kontrollere det.
 2. Åbn det i panelet Koder . Hvis du vil vise panelet Koder, skal du vælge Vis > Vis/Skjul > Navigationsruder > Koder.
 3. Fjern den alternative tekst fra panelet Koder for ethvert indlejret element, der ikke har noget sideindhold.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A)

Skjuler anmærkning

Alternativ tekst kan ikke skjule en anmærkning. Hvis en anmærkning er indlejret i et overordnet element med alternativ tekst, kan skærmlæsere ikke se det.

Sådan fjernes alternativ tekst fra indlejrede elementer:

 1. Vælg Vis//Skjul > Navigationspaneler > Koder.
 2. Højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (Mac OS) på et indlejret element i panelet Koder, og vælg Egenskaber fra genvejsmenuen.
 3. Fjern den alternative tekst i dialogboksen Objektegenskaber, og klik derefter på OK.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau), 4.1.2 Navn, rolle, værdi

Alternativ tekst for andre elementer

Denne rapport kontrollerer indhold ud over figurer, der kræver alternativ tekst (som f.eks. multimedier, anmærkninger eller 3D-modeller). Sørg for, at alternativ tekst altid er en alternativ repræsentation for indholdet på siden. Hvis et element har alternativ tekst, men ikke indeholder sideindhold, er der ingen måde til at angive, hvilken side det er på. Hvis Skærmlæserindstillingerne i indstillingerne Læsning ikke er angivet til at læse hele dokumentet, kan skærmlæsere ikke læse den alternative tekst.

 1. Vælg Vis//Skjul > Navigationspaneler > Koder.
 2. Højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (Mac OS) på et indlejret element i panelet Koder , og vælg Egenskaber fra genvejsmenuen.
 3. Fjern den alternative tekst i dialogboksen Objektegenskaber, og klik derefter på OK.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A)

Tabeller

Da en tabelstruktur kan være kompleks, er det bedst at kontrollere den manuelt for tilgængelighed.

Rækker

Denne regel kontrollerer, om hver Tabelrække (TR) i en tabel er underordnet Tabel, THead, TBody eller TFoot.

Se Korrekte tabelkoder med panelet Koder.

Bemærk:

Relateret WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

TH og TD

I en korrekt tabelstruktur er TH (tabeloverskriftsceller) og TD (tabeldataceller) underordnet TR.

Se Korrekte tabelkoder med panelet Koder.

Bemærk:

Se relateret WCAG-sektion: #1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

Overskrifter

I forbindelse med tilgængelighed er det nødvendigt, at alle tabeller i PDF-filen har en overskrift.

Se Korrekte tabelkoder med panelet Koder.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

Regelmæssighed

Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne for at være tilgængelige.

Se Korrekte tabelkoder med panelet Koder.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

Resume

Tabeloversigter er valgfrie, men kan forbedre tilgængeligheden.

 1. Vælg Værktøjer > Tilgængelighed > TouchUp-læserækkefølge.
 2. Højreklik (Windows) Ctrl-klik (Mac OS) på Tabel.
 3. Klik på Rediger tabeloversigt.
 4. Indsæt en oversigt, og klik på OK.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

Lister

Listeemne

Kontrollen angiver, om hver LI (listeemne) er underordnet L (liste). Hvis denne regelkontrol ikke kan gennemføres, er strukturen i denne liste ikke korrekt. Lister skal have følgende struktur: Et listeelement skal indeholde Listeemneelementer. Og Listeemneelementer kan kun indeholde Etiketteelementer og Listeemnekerneelementer.

Sådan ændres denne listestruktur:

 1. Find listen i panelet Tilgængelighedskontrol ved at højreklikke (Windows) eller trykke på Ctrl (Mac OS) på det ikke-gennemførte element og vælge Vis i panelet Koder.
 2. Opret elementer, skift elementtyper, eller omarranger eksisterende elementer ved at trække dem.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

Lbl og LBody

Lister skal have følgende struktur: Et listeelement skal indeholde Listeemneelementer. Og Listeemneelementer kan kun indeholde Mærkeelementer og Listeemnekerneelementer. Hvis denne regelkontrol ikke kan gennemføres, er strukturen i denne liste ikke korrekt.

Sådan ændres denne listestruktur:

 1. Find listen i panelet Tilgængelighedskontrol ved at højreklikke (Windows) eller trykke på Ctrl (Mas OS) på det ikke-gennemførte element og vælge Vis i panelet Koder.
 2. Opret elementer, skift elementtyper, eller omarranger eksisterende elementer ved at trække dem.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

Sidehoveder

Korrekt indlejring

Denne regel kontrollerer indlejrede overskrifter. Hvis denne kontrol ikke kan gennemføres, er overskrifter ikke korrekt indlejret.

Sådan ændres denne listestruktur:

 1. Find listen i panelet Tilgængelighedskontrol ved at højreklikke (Windows) eller trykke på Ctrl (Mac OS) på det ikke-gennemførte element og vælge Vis i panelet Koder.
 2. Opret elementer, skift elementtyper, eller omarranger eksisterende elementer ved at trække dem.

Bemærk:

Se den relaterede WCAG-sektion: 2.4.6 Overskrifter og etiketter. (AA-niveau). Rækkefølgen for sidehoveder er ikke påkrævet i henhold til WCAG og er kun ment som en vejledende teknik.

WCAG-tilknytning for PDF/UA

WCAG 2.0 ISO 14289-1 (Fil) Teknikker
1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A)
 • 7.3 omhandler indhold, der kræver ændring af tekst.
 • 7.18.1 afsnit fire omhandler kontrolbeskrivelser.
 • 7.18.6.2 omhandler tidsbaserede mediealternativer. Tilfælde af brug af test, sensorisk funktion og CAPTCHA håndteres via de tekniske midler, der er anvendt.
 • 7.1 afsnit 1, sætning 2 omfatter udsmykning.
1.2.1 Kun lyd og kun video (optaget på forhånd). (A)
 • 7.18.6.2 omhandler tidsbaserede mediealternativer. Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
1.2.2 Overskrifter (optaget på forhånd). (A)
 • 7.18.6.2 omhandler tidsbaserede mediealternativer. Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
1.2.3 Lydbeskrivelse eller mediealternativ (optaget på forhånd). (A)
 • 7.18.6.2 omhandler tidsbaserede mediealternativer. Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
1.2.4 Overskrifter (live) (AA)
 • Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
1.2.5 Lydbeskrivelse (optaget på forhånd). (AA)
 • 7.18.6.2 omhandler tidsbaserede mediealternativer. Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
1.2.6 Tegnsprog (optaget på forhånd). (AAA)
 • Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
 
1.2.7 Udvidet lydbeskrivelse (optaget på forhånd) (AAA)
 • Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse
 
1.2.8 Mediealternativer (optaget på forhånd) (AAA)
 • 7.18.6.2 omhandler tidsbaserede mediealternativer. Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
 
1.2.9 Kun lyd (live) (AAA)
 • Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
 
1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)
 • 7.1-7.10 og 7.20 omhandler struktur og relationer i indhold.
 • 7.17 og 7.18 omhandler struktur og relationer i anmærkninger.
1.3.2 Meningsfuld sekvens. (A-niveau)
 • 7.2 afsnit to omhandler den meningsfulde sekvens af indhold.
 • 7.17 omhandler navigationsfunktioner.
 • 7.18.3 omhandler tabuleringsrækkefølge i anmærkninger.
1.3.3 Sensoriske egenskaber. (A-niveau)
 • 7.1, afsnit 6 og 7
1.4.1 Brug af farve. (A-niveau)
 • 7.1, afsnit 6
1.4.2 Lydkontrol. (A-niveau)
 • Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
1.4.3 Kontrast (minimum). (AA-niveau)
 • 7.1, afsnit 6 og note 4
1.4.4 Tilpas tekststørrelse. (AA-niveau)
 • Ikke tilgængelig
1.4.5 Billeder af tekst. (AA-niveau)
 • 7.3, afsnit 6
1.4.6 Kontrast (udvidet). (AAA-niveau)
 • 7.1, afsnit 6
 
1.4.7 Lav eller ingen baggrundslyd. (AAA-niveau)
 • Selvom ISO 14289 ikke omhandler dette succeskriterie, kræves overholdelse i PDF-filer og -læsere, der overholder ISO 14289. Den måde, hvorpå udviklere støtter dette succeskriterie i PDF-filer, er ikke defineret i ISO 14289 eller ISO 32000.
 
1.4.8 Visuel præsentation (AAA-niveau)
 • Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
 
1.4.9 Billeder af tekst (ingen undtagelse) (AAA-niveau)
 • 7.3, afsnit 1
 
2.1.1 Tastatur. (A-niveau)
 • Ikke tilgængelig
2.1.2 Ingen tastaturlås (A-niveau)
 • Specifik i forhold til design. Udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
2.1.3 Tastatur (igen undtagelse) (AAA-niveau)
 • 7.19, afsnit 3.
 
2.2.1 Tiden kan justeres. (A-niveau)
 • 7.19, afsnit tre er gældende, men generelt er denne regel specifik i forhold til design. Udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
2.2.2 Sæt på pause, stop, skjul. (A-niveau)
 • 7.19
2.2.3 Ingen tid. (AAA-niveau)
 • 7.19
 
2.2.4 Afbrydelser (AAA-niveau)
 • 7.19
 
2.2.5 Ny godkendelse (AAA-niveau)
 • Ikke tilgængelig
 
2.3.1 Grænse på tre blink eller færre. (A-niveau)
 • 7.1, afsnit 5
2.3.2 Tre blink.(AAA-niveau)
 • 7.1, afsnit 5
 
2.4.1 Omgå spærringer. (A-niveau)
 • Ikke tilgængelig, medmindre PDF-filen indeholder gentaget reelt indhold. Sideindhold som f.eks. løbende sidehoveder og sidefødder skal overholde 7.8.
2.4.2 Sidetitel (A-niveau)
 • 7.1, afsnit 8 og 9
2.4.3 Fokusrækkefølge. (A-niveau)
 • 7.1, afsnit 2, 7.18.1; afsnit 2, 7.18.3
2.4.4 Linkformål (i kontekst) (A-niveau)
 • 7.18.5
2.4.5 Flere måder. (AA-niveau)
 • PDF-filer kan overholde denne bestemmelse på flere måder, herunder konturer (7.17), links (7.18.5) og sideetiketter.
2.4.6 Overskrifter og etiketter. (AA-niveau)
 • 7.4
2.4.7 Fokus synligt. (AA-niveau)
 • Ikke tilgængelig
2.4.8 Placering. (AAA-niveau)
 • 7.4, 7.17
 
2.4.9 Linkformål (kun link). (AAA-niveau)
 • 7.18.5
 
2.4.10 Sektionsoverskrifter. (AAA-niveau)
 • 7.4
 
3.1.1 Sidesprog. (A-niveau)
 • 7.2, afsnit 3.
3.1.2 Sprog i dele. (AA-niveau)
 • 7.2, afsnit 3.
3.1.3 Usædvanlige ord. (AAA-niveau)
 • Ikke omhandlet i ISO 14289. Se ISO 32000-1, sektion 14.9.5.
 
3.1.4 Forkortelser. (AAA-niveau)
 • Ikke omhandlet i ISO 14289. Se ISO 32000-1, sektion 14.9.5.
 
3.1.5 Læseniveau. (AAA-niveau)
 • Ingen indflydelse på tilgængelighedssupport Reglen er specifik for design Forfattere til programmer og dokumenter skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
 
3.1.6 Udtalelse (AAA-niveau)
 • PDF-filer har flere mekanismer til at anvende medier og andre muligheder for at få hjælp til udtale. Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
 
3.2.1 I fokus. (A-niveau)
 • 7.18, afsnit 2
3.2.2 I input. (A-niveau)
 • 7.18, afsnit 2
3.2.3 Ensartet navigation. (AA-niveau)
 • 7.1, afsnit 1, 7.17
3.2.4 Ensartet identifikation. (AA-niveau)
 • 7.1, afsnit 1
3.2.5 Rediger ved anmodning (AAA-niveau)
 • 7.19, afsnit 2
 
3.3.1 Identificering af fejl (A-niveau)
 • Specifik i forhold til design. Forfatterne og udviklerne skal overveje denne bestemmelse og sikre overholdelse.
3.3.2 Etiketter eller instruktioner (A-niveau)  
4.1.2 Navn, rolle, værdi  

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online