Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Arbejdsgang for oprettelse af tilgængelige PDF'er

Overordnet set består processen med at oprette tilgængelige PDF'er af nogle få grundlæggende faser:

 1. Overvej tilgængeligheden, inden du konverterer et dokument til PDF-format.
 2. Tilføj efter behov formularfelter, der kan udfyldes, samt beskrivelser, og indstil tabuleringsrækkefølgen.
 3. Føj andre tilgængelighedsfunktioner til PDF'en.
 4. Tag PDF'en.
 5. Evaluer PDF'en, og reparer taggingproblemer.

Disse trin vises i en rækkefølge, som passer til de fleste behov. Du kan dog udføre opgaverne i en anden rækkefølge eller skifte mellem nogle af trinnene. Du skal i alle tilfælde først undersøge dokumentet, fastlægge dets tiltænkte formål og bruge analysen til at bestemme den arbejdsproces, som du anvender.

Yderligere ressourcer

Yderligere oplysninger om oprettelse af tilgængelige PDF'er finder du i disse ressourcer:

Overvej tilgængeligheden, inden du konverterer et dokument til PDF-format

Når det er muligt, skal du tænke på tilgængelighed under oprettelse af kildefilerne i et oprettelsesprogram, f.eks. et tekstbehandlings- eller sidelayoutprogram.

Typiske opgaver i oprettelsesprogrammet omfatter at føje alternativ tekst til grafik, optimere tabeller og anvende afsnitstypografier eller andre dokumentstrukturfunktioner, der kan konverteres til tags. Yderligere oplysninger finder du i Oprettelse af en tagget PDF fra et oprettelsesprogram.

Tilføj formularfelter, der kan udfyldes, samt beskrivelser, og indstil tabuleringsrækkefølgen

Hvis PDF'en indeholder formularfelter, kan du bruge Værktøjer > Tilgængelighed > Kør genkendelse af formularfelter for at finde formularfelter og gøre dem interaktive (kan udfyldes).

Brug formularværktøjerne til at oprette formularfelter, der kan udfyldes, f.eks. knapper, afkrydsningsfelter, pop op-menuer og tekstbokse. Når du opretter et felt, kan du indtaste en beskrivelse af feltet i boksen Værktøjstip i dialogboksen Egenskaber. Skærmlæsere læser dette højt for brugeren. Yderligere oplysninger finder du under Oprette formularfelter.

Bemærk:

Du kan også bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge i Acrobat Pro for at føje beskrivelser til formularfelter.

Oplysninger om indstilling af tabulatorrækkefølgen til at bruge dokumentstruktur finder du i Angive navigation af formularfelter.

Føj andre tilgængelighedsfunktioner til PDF'en

I Acrobat Pro omfatter denne fase angivelse af dokumentsprog, kontrol af at sikkerhedsindstillingerne ikke påvirker skærmlæsere, oprettelse af tilgængelige links og tilføjelse af bogmærker. Du kan finde yderligere oplysninger i Angive dokumentsprog, Forhindre sikkerhedsindstillinger i at påvirke skærmlæsere, Tilføje tilgængelige links og Om bogmærker.

I Acrobat Standard omfatter denne fase angivelse af dokumentsprog, kontrol af at sikkerhedsindstillingerne ikke påvirker skærmlæsere samt tilføjelse af bogmærker. Du kan finde yderligere oplysninger i Angive dokumentsprog, Forhindre sikkerhedsindstillinger i at påvirke skærmlæsere og Om bogmærker.

Tag PDF'en

Du kan forbedre tilgængeligheden i PDF'er ved at tilføje tags i Acrobat. Hvis en PDF ikke indeholder tags, forsøger Acrobat at tagge den automatisk, når brugere læser eller dynamisk tilpasser teksten, og resultaterne kan være skuffende. Med en tagget PDF sender det logiske strukturtræ indholdet til en skærmlæser eller andet hjælpeprogram eller -enhed i en passende rækkefølge.

Det bedste resultat opnås ved at kode et dokument, når det konverteres til PDF-format fra et oprettelsesprogram. Eksempler på disse programmer omfatter Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign®, Microsoft Word eller OpenOffice Writer. Hvis du ikke har adgang til et oprettelsesprogram, der kan generere en kodet PDF-fil, kan du altid kode en PDF-fil ved at bruge Acrobat.

Tagging under konvertering til PDF-format kræver et oprettelsesprogram, der understøtter tagging i PDF-format. Med tagging under konvertering kan oprettelsesprogrammet trække fra afsnitstypografier eller andre strukturoplysninger i kildedokumentet for at producere et logisk strukturtræ. Det logiske strukturtræ afspejler en nøjagtig læserækkefølge og passende tagniveauer. Denne tagging kan lettere fortolke strukturen i komplekse layout, f.eks. integrerede sidepaneler, tætte kolonner, uregelmæssig tekstjustering og tabeller. Kodning under konvertering kan ligeledes udføre en korrekt kodning af hyperlinks, krydsreferencer, bogmærker og eventuel alternativ tekst i filen.

Hvis du vil kode et PDF-dokument i Acrobat, skal du vælge Værktøjer > Tilgængelighed > Føj koder til dokument. Denne kommando fungerer på alle utaggede PDF'er, f.eks. en, der er oprettet med Adobe PDF-printeren. Acrobat analyserer PDF'ens indhold for at fortolke de enkelte sideelementer, deres hierarkistruktur og hver sides tiltænkte læserækkefølge. Derefter opbygges et tagtræ, som afspejler disse oplysninger. Det opretter også tags for alle hyperlinks, krydsreferencer og bogmærker, som du har føjet til dokumentet i Acrobat.

Kommandoen Føj tags til dokument tags de fleste standardlayout tilstrækkeligt. Kommandoen kan dog ikke altid fortolke komplekse sideelementers struktur og læserækkefølge. Disse elementer omfatter kolonner med lille afstand, uregelmæssig tekstjustering, formularfelter, der ikke kan udfyldes, og tabeller uden rammer. Hvis disse sider tagges med kommandoen Føj tags til dokument, kan det medføre forkert kombinerede elementer eller tags uden for sekvens. Det kan forårsage problemer med læserækkefølgen i PDF'en.

Om vandmærker og skærmlæsere

Du kan føje et vandmærke til en tagget PDF uden at føje det til tagtræet. Manglende visning af et vandmærke i tagtræet er en stor hjælp for personer, som bruger skærmlæsere, fordi vandmærket ikke læses op som en del af et dokuments indhold.

Den bedste metode til tilføjelse af et vandmærke, som ikke påvirker skærmlæsere, er at indsætte en utagget PDF af vandmærket i en tagget PDF.

Evaluer PDF'en, og reparer taggingproblemer (Acrobat Pro)

Når du har en tagget PDF, skal du evaluere dokumentet for at finde problemer med læserækkefølgen, taggingfejl og tilgængelighedsfejl og derefter afhjælpe dem som nødvendigt.

Uanset hvilken metode du anvender til at tagge PDF'en, skal du bruge Acrobat til at opmærke taggingen og læserækkefølgen for komplekse sidelayout eller usædvanlige sideelementer. F.eks. kan kommandoen Føj tags til dokument ikke altid skelne mellem vejledende figurer og dekorative sideelementer, f.eks. rammer, linjer eller baggrundselementer. Det kan kode alle disse elementer forkert som tal. På tilsvarende vis kan denne kommando fejlagtigt kode grafiske tegn i tekst, f.eks. uncialer, som figurer i stedet for at medtage dem i den kode, som repræsenterer tekstblokken. Den slags fejl kan gøre tagtræet uoverskueligt og komplicere den læserækkefølge, som hjælpeteknologien er afhængig af.

Hvis du tags et dokument i Acrobat, genererer programmet en fejlrapport, når taggingprocessen er fuldført. Brug denne rapport som en vejledning til at afhjælpe kodningsproblemer. Du kan identificere andre problemer med kodning, læserækkefølge og tilgængelighed for PDF-filer ved at bruge værktøjet Fuld kontrol eller værktøjet TouchUp-læserækkefølge. Yderligere oplysninger finder du i Kontroller tilgængelighed med Fuld kontrol og Kontroller og ret læserækkefølge.

Opret en tagget PDF ud fra en webside

En PDF, som du opretter ud fra en webside, er kun tilgængeligt i samme omfang som den HTML-kilde, den er baseret på. Hvis websiden f.eks. afhænger af tabeller til layoutdesignet, løber HTML-koden for tabellen muligvis ikke i den samme logiske læserækkefølge, som en tagget PDF ville kræve, selvom HTML-koden er tilstrækkeligt struktureret til at vise alle elementerne korrekt i en browser.

Afhængigt af websidens kompleksitet kan du udføre omfattende reparationer i Acrobat Pro med værktøjet TouchUp-læserækkefølge eller ved at redigere kodetræet i Acrobat.

Du opnår den bedste tilgængelighed i PDF'er, du opretter ud fra websider, ved først at etablere en logisk læserækkefølge i deres HTML-kode. Du opnår de bedste resultater ved at bruge Retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold, som udgives af World Wide Web Consortium (W3C). Yderligere oplysninger finder du i retningslinjerne på W3C-webstedet.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • I Acrobat skal du vælge Filer > Opret > PDF ud fra webside, angive websidens adresse og derefter klikke på Indstillinger.

  • I Microsoft Internet Explorer skal du på Adobe PDF-værktøjslinjen klikke på den nedadgående pil på knappen Konverter og vælge Indstillinger.

 2. Under fanen Generelt skal du vælge Opret PDF-tags og derefter klikke på OK.
 3. Angiv evt. andre indstillinger, og klik derefter på Opret.

Oprettelse af en tagget PDF ud fra et oprettelsesprogram

I de fleste tilfælde opretter du taggede PDF'er i et oprettelsesprogram, f.eks. Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign eller Microsoft Word. Oprettelse af tags i et oprettelsesprogram giver generelt bedre resultater end tilføjelse af tags i Acrobat.

PDFMaker indeholder konverteringsindstillinger, der gør det muligt for dig at oprette taggede PDF'er i Microsoft Excel, PowerPoint og Word.

Yderligere oplysninger om at oprette tilgængelige PDF'er finder du på www.adobe.com/dk/accessibility.

Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til redigeringsprogrammet.

Om tags i kombinerede PDF'er

Du kan kombinere flere filer fra forskellige programmer i én enkelt PDF. Du kan f.eks. kombinere tekstbehandlingsfiler med diaspræsentationer, regneark og websider. Vælg Filer > Opret > Kombiner filer til en enkelt PDF.

I forbindelse med konverteringen åbner Acrobat de enkelte oprettelsesprogrammer, opretter et kodet PDF-dokument og samler de forskellige PDF-dokumenter i ét samlet kodet PDF-dokument.

Konverteringsprocessen fortolker ikke altid dokumentstrukturen i det kombinerede PDF-dokument korrekt, fordi de filer, der samles, ofte bruger forskellige formater. Brug Acrobat Pro til at oprette et tilgængeligt PDF-dokument ud fra flere dokumenter.

Når du kombinerer flere PDF'er til én tagget PDF, er det en god ide at tagge det kombinerede dokument igen. Hvis du kombinerer taggede og utaggede PDF'er, medfører det en delvist tagget PDF, som ikke er tilgængelig for personer med handicap. Nogle brugere, som f.eks. anvender skærmlæsere, er uvidende om de sider, der ikke indeholder tags. Hvis du starter med en blanding af taggede og utaggede PDF'er, skal du tagge de utaggede dokumenter, inden du fortsætter. Hvis alle PDF'erne er utaggede, skal du føje tags til den kombinerede PDF, når du er færdig med at indsætte, erstatte og slette sider.

Når du indsætter, erstatter eller sletter sider, accepterer Acrobat eksisterende tags i tagtræet for den konsoliderede PDF på følgende måde:

 • Når du indsætter sider i en PDF, føjer Acrobat evt. tags for de nye sider til slutningen af tagtræet. Denne rækkefølge finder sted, selv hvis du indsætter de nye sider i begyndelsen eller midten af dokumentet.

 • Når du erstatter sider i en PDF, føjer Acrobat evt. tags fra de indgående sider til slutningen af tagtræet. Denne rækkefølge finder sted, selv hvis du erstatter sider i begyndelsen eller midten af dokumentet. Acrobat bevarer eventuelle tags for de sider, der skiftes ud.

 • Når du sletter sider i en PDF, bevarer Acrobat eventuelle tags for de sider, der slettes.

Sider, hvis tags ikke passer ind i det logiske strukturtræ, kan forårsage problemer for skærmlæsere. Skærmlæsere læser koder i rækkefølge ned gennem træet og når muligvis ikke koderne for en indsat side før slutningen af træet. Du kan løse dette problem ved at bruge Acrobat Pro til at omarrangere kodetræet. Placer store grupper koder i samme læserækkefølge som selve siderne. Du kan undgå dette trin ved at planlægge at indsætte sider i slutningen af en PDF, så dokumentet opbygges fra forrest til bagest i rækkefølge. Hvis du f.eks. opretter en PDF til titelsiden separat fra indholdet, skal du føje indholds-PDF'en til PDF'en med titelsiden, selvom indholdsdokumentet er større. På denne måde placeres tagsene for indholdet efter tagsene for titelsiden. Det er ikke nødvendigt at omarrangere tagsene i Acrobat Pro senere.

De tags, der bliver tilbage, når en side er blevet slettet eller udskiftet, har ikke nogen forbindelse til indholdet i dokumentet. De er ikke andet end store, tomme afsnit i tagtræet. Disse overflødige tags forøger filstørrelsen på dokumentet, gør skærmlæsere langsommere og kan medføre, at skærmlæsere fremviser forvirrende resultater. Du opnår de bedste resultater ved at foretage kodningen som det sidste trin i konverteringen. Brug Acrobat Pro til at slette koderne for slettede sider fra kodetræet.

Yderligere oplysninger finder du i Oprette flettede PDF'er.

Om værktøjer til oprettelse af tilgængelige PDF-formularer

Adobe indeholder forskellige værktøjer til oprettelse af tilgængelige PDF-formularer:

Acrobat Pro, Acrobat Standard

Brug et af disse programmer til at åbne utaggede eller taggede PDF-formularer (undtagen PDF-formularer, der er oprettet i Adobe Designer) og tilføje formularfelter, der kan udfyldes, f.eks. tekstbokse, afkrydsningsfelter og knapper. Brug derefter programmets andre værktøjer til at gøre formularen tilgængelig. Føj beskrivelser til formularfelter, tag utaggede formularer, angiv tabulatorrækkefølgen, manipuler tagsene, og udfør andre PDF-tilgængelighedsopgaver.

Oprettelsesprogrammer

De fleste oprettelsesprogrammer, som du kan bruge til at designe formularer, bevarer ikke formularfelter, der kan udfyldes, når du konverterer filerne til PDF'er. Brug formularværktøjerne i Acrobat Pro til at tilføje formularfelter, der kan udfyldes. Hvis du derudover koder formularen under konvertering til PDF, kan oprettelsesprogrammet generere uegnede koder til formularfelternes tekstetiketter. I en kompleks formular kan tekstetiketterne for alle felterne f.eks. løbe sammen til en enkelt linje. Skærmlæsere kan ikke fortolke disse felter som enkelte etiketter. Disse problemer med læserækkefølgen kan betyde tidskrævende arbejde i Acrobat Pro for at opdele etiketterne. I dette tilfælde kan det nogle gange være en bedre løsning at oprette en ukodet PDF-formular fra oprettelsesprogrammet. Du kan derefter bruge formularværktøjerne i Acrobat Pro til at tilføje formularfelter, der kan udfyldes, inden du koder hele dokumentet. Nogle formularer er så ligetil, at du kan producere en kodet PDF-fil fra oprettelsesprogrammet. Udfør derefter let bearbejdning i Acrobat Pro, efter at du har tilføjet formularfelterne, der kan udfyldes.

Arbejdsgange for oprettelse af tilgængelige PDF-formularer

Med Acrobat kan du åbne ukodede og kodede PDF-formularer, tilføje formularfelter, der kan udfyldes, tilføje feltbeskrivelser og alternativ tekst, angive tabulatorrækkefølgen og kode formularerne (hvis de ikke allerede er kodet). Du kan også redigere koderne i en kodet PDF-formular ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge eller kodetræet.

Design formularen til tilgængelighed.

Formularer har ofte relativt komplekse layout sammenlignet med dokumenter, der har en simpel struktur med enkeltkolonne. Et programs succes med at analysere og tagge en formular afhænger i høj grad af et dokuments oprindelige formatering og layout og de anvendte felttyper.

Hvis du designer en formular, skal du medtage overskrifter, anvisninger og felter, hvor brugere skal indtaste data. Giv som minimum hvert felt en etiket. Tilføj også særlige anvisninger for felter, hvis dette er nødvendigt. Brug grafikværktøjer til at tegne linjer og bokse. Brug ikke tegn, f.eks. understregningstegn og lodrette streger, fordi disse teksttegn kan forvirre skærmlæsere.

Når der føjes beskrivelser til formularfelter, aktiveres skærmlæsere til at identificere felterne for brugerne. Brugere får beskrivelsen læst højt, når de tabulerer til feltet. Lav beskrivelser, der er korte og klare men komplette. Beskrivelsen "Fornavn" er f.eks. passende til et felt med fornavne. Brug ikke anvisninger (f.eks. "Indtast fornavn") som en beskrivelse.

Indstille og teste tabuleringsrækkefølgen i en formular.

Tabuleringsrækkefølgen for formularfelter gør det muligt for personer med handicap at bruge et tastatur til at flytte fra felt til felt i en logisk rækkefølge. Indstil i PDF-formularer tabulatorrækkefølgen til Brug dokumentstruktur. Du kan teste en formulars tabulatorrækkefølge ved at bruge følgende tastaturkommandoer:

 • Tab for at flytte fokus til det næste felt

 • Skift+Tab for at flytte fokus til det forrige felt

 • Mellemrumstasten for at vælge indstillinger

 • Piletaster til at vælge indstillinger eller listeelementer

Tag PDF-formularen, og løs taggingproblemer.

Hvis PDF-formularen allerede er kodet, skal du bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge i Acrobat til at kode hvert formularfelt. Med dette værktøj kan du også løse problemer med læserækkefølgen af tekstetiketterne til formularfelterne. Du kan f.eks. være nødt til at opdele flettede feltlinjer i individuelle felter.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online