Opret en formular ud fra et eksisterende dokument

Du kan konvertere et eksisterende elektronisk dokument (f.eks. Word, Excel eller PDF) eller scanne et papirdokument til en PDF-formular. Acrobat føjer automatisk interaktive formularfelter til formularen. Du kan derefter redigere formularen og tilføje særlige formularfelter som f.eks. en rulleliste, liste eller knapper.

Typer af formularfelter, du kan føje til en PDF-fil
Typer af formularfelter, du kan føje til en PDF-fil

A. Certifikatbaseret signaturfelt B. Rulleliste C. Tekstfelter D. Linje til automatiske meddelelser E. Afkrydsningsfelter F. Alternativknapper G. Liste H. Knapper 
 1. I menuen Opret på værktøjslinjen skal du vælge Opret formular.

 2. Vælg Fra eksisterende dokument, og klik på Næste.

 3. Vælg en af følgende indstillinger:

  Brug det aktuelle dokument

  Konverterer den åbne PDF-fil til en interaktiv formular.

  Vælg en anden fil

  Konverterer et eksisterende elektronisk dokument (f.eks. Word, Excel eller PDF) til en interaktiv PDF-formular. Klik på Gennemse for at finde filen.

  Scan en papirformular

  Scanner en papirformular og konverterer den til en interaktiv PDF-formular.

 4. Klik på Fortsæt, og følg vejledningen på skærmen.

  Acrobat opretter formularen og åbner den i tilstanden formularredigering. Opgaveruden Formularer viser indstillinger til redigering af formularen. Værktøjslinjen indeholder formularfeltværktøjer til at tilføje yderligere felter.

 5. Gennemgå formularfelter, som Acrobat har oprettet. Tilføj felter ved at bruge formularfeltværktøjerne på proceslinjen. Slet, tilpas størrelse eller arranger felterne, som du vil. Du kan tilføje alle de følgende typer af formularfelter:

  Stregkoder

  Kod inputtet fra de markerede felter, og få det vist som et visuelt mønster, der kan fortolkes af afkodningssoftware eller -hardware (sælges separat).

  Knapper

  Aktiverer en handling på brugerens computer som f.eks. at åbne en fil, afspille lyd eller sende data til en webserver. Disse knapper kan tilpasses med billeder, tekst og visuelle ændringer, der udløses af musehandlinger.

  Afkrydsningsfelter

  Indeholder ja-eller-nej-svar på individuelle spørgsmål. Hvis formularen indeholder afkrydsningsfelter med flere valgmuligheder, kan brugeren typisk vælge en eller flere af disse.

  Digitalt signaturfelt

  Giver brugeren mulighed for at underskrive et PDF-dokument elektronisk med en digital signatur.

  Rulleliste

  Giver brugeren mulighed for at vælge et element i en pop op-menu eller indtaste en værdi. Du kan angive en egenskab for et formularfelt, som giver brugeren mulighed for at angive en brugerdefineret værdi.

  Lister

  Viser en liste over valgmuligheder, brugeren kan vælge. Du kan angive en egenskab for et formularfelt, der giver brugeren mulighed for at holde Skift-tasten nede og klikke for at vælge flere elementer på listen.

  Alternativknapper

  Indeholder en gruppe af valgmuligheder, som du typisk kun kan vælge en af. Alle alternativknapper med det samme navn fungerer som en gruppe.

  Tekstfelter

  Giver brugeren mulighed for at indtaste tekst som f.eks. navn, adresse eller telefonnummer.

  Få flere oplysninger under Grundlæggende om formularfelter.

 6. Klik på Luk formularredigering, når du er tilfreds med formularen.

Du kan få et videoselvstudium om formularoprettelse ved at se Sådan opretter du PDF-formularer ud fra eksisterende dokumenter: http://tv.adobe.com/watch/acrobat-xi-tips-tricks/how-to-create-new-pdf-forms-from-existing-documents/

Opret formularer til Adobe Sign

Du kan konvertere en eksisterende formular til en Adobe Sign-formular eller nemt trække og slippe Adobe Sign-felterne over på en PDF-fil. Du kan sende formularen til udfyldning og underskrivelse ved hjælp af Adobe Sign-tjenesten. Ikke alle felter konverteres til Adobe Sign-felter, f.eks. felter for Liste, Rulleliste eller Knapper. Du kan tilføje yderligere Adobe Sign-felter fra værktøjslinjen.

 1. Åbn den PDF-fil, du vil konvertere til en Adobe Sign-formular.

 2. Vælg Værktøjer > Formularer > Rediger.

 3. Hvis du spørges. om Acrobat skal finde formularfelter til dig, skal du klikke på Ja.

 4. Når du får besked om, at du er ved at aktivere Formularredigeringstilstand, skal du klikke på OK.

 5. Vælg Opgaver > Konverter til Adobe Sign-formular i ruden Formular, der åbnes.

 6. Når du får besked om, at Acrobat fjerner formularfelter, som Adobe Sign ikke understøtter, skal du klikke på Næste og derefter klikke på OK i den efterfølgende besked.

 7. Hvis du vil føje et felt til formularen, skal du vælge ikonet for feltet på proceslinjen. Sæt markøren der, hvor du vil placere feltet, og klik for at indsætte det.

 8. Navngiv feltet og angiv, hvem der skal udfylde eller signere det. Angiv egenskaber for feltet, f.eks. rammefarve, fyld, skrifttype og størrelse på skrifttypesnit, ved at dobbeltklikke på det.

  Egenskaber for formularfelter
  Når du placerer et Adobe Sign-felt første gang, kan du navngive det og angive, hvem der skal underskrive eller udfylde feltet.

 9. Klik på Luk formularredigering på proceslinjen, når formularen er udfyldt.

 10. Hvis du vil overføre formularen til Adobe Sign, skal du vælge Underskriv > Få andre til at underskrive > Send til underskrivelse.

 11. Klik på Fortsæt til Adobe Sign, når meddelelsen Dokumentet er blevet overført til Adobe Sign vises, for at fortsætte. Følg vejledningen på skærmen, når Adobe Sign-webstedet åbnes.

Tilføjelse af specialiserede Adobe Sign-felter

Du kan oprette specialiserede Adobe Sign-felter som f.eks. rullelister eller felter, der validerer eller begrænser data til specifikke værdier. Du navngiver feltet ved hjælp af en særlig tekstkode. Kodens syntaks omfatter alle de oplysninger, der kræves for at oprette feltet. Feltets funktioner vises ikke i Acrobat. Adobe Sign bruger tekstkoden til at bygge feltet, efter at du har overført formularen til Adobe Sign-webstedet.

Du angiver tekstkoden i navnefeltet, når du første gang placerer feltet. Du kan også vælge at redigere navnet på fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber (dobbeltklik på feltet for at åbne Egenskaber). Få en liste over Adobe Sign-tekstkoder under Oprettelse af Adobe Sign-formularer med tekstkoder. Når du sætter en tekstkode ind i Acrobat, skal du udelade de parenteser, der omslutter koden: {{kode}}.

Give brugere af Reader mulighed for at gemme formulardata

Normalt kan brugere af Reader X og nyere ikke gemme udfyldte kopier af formularer, de udfylder. Du kan dog udvide rettighederne for en PDF-fil ved at tillade brugere at gemme formulardata. Hvis du har Acrobat Pro, kan du medtage yderligere funktioner for Reader-brugere som f.eks. tilføjelse af tekst til ikke-interaktive formularer.

Bemærk:

I modsætning til tidligere versioner af Reader medtager Reader XI både værktøjet Tilføj tekst og muligheden for at gemme formulardata. Acrobat-brugere kan skrive i formularer, der ikke kan udfyldes, tilføje kommentarer, og signere PDF-filer digitalt uden at udvide de særlige rettigheder.

 1. Åbn en enkelt PDF-fil, eller få vist en PDF-komponentfil i en PDF-portefølje.

 2. Hvis du redigerer formularen, skal du klikke på Luk formularredigering i opgaveruden Formularer.

 3. Vælg Filer > Gem som anden > Reader-udvidet PDF, og vælg en af følgende indstillinger:

  Aktivér teksttilføjelse i PDF-filer (der ikke er PDF-formularer)

  (Acrobat Pro) Lader brugere føje tekst til PDF-filer eller formularer, der ikke kan redigeres eller udfyldes (for tidligere versioner af Reader).

  Kommentarer og måling

  (Acrobat Pro) Giver brugere mulighed for at tilføje kommentarer og få adgang til objektdata, måling og geospatiale værktøjer.

  Aktivér flere værktøjer (herunder udfyldning og lagring af formularer)

  Giver brugere mulighed for at gemme data, de har indtastet i interaktive formularer og formularer, der kan udfyldes.

Begrænsninger på lagring af udfyldte formularer lokalt

Brugere af Adobe Reader 8 eller nyere versioner kan udfylde og gemme PDF-formularer lokalt i Acrobat Standard og Acrobat Pro. Brugen af funktion Reader-udvidelser til lokal lagring af PDF-formularer (såkaldte udvidede dokumenter) er begrænset på to måder:

Antal implementerede udvidede dokumenter

En Acrobat Standard- eller Acrobat Pro-kunde kan sende et udvidet dokument til et ubegrænset antal modtagere, der skal udfylde det. En Acrobat-kunde kan for eksempel udgive en tom formularskabelon, som brugere kan benytte til at udfylde og gemme PDF-formularer lokalt, på en webside. Et ubegrænset antal personer kan få adgang til skabelonen. Acrobat-kunden kan dog kun indsamle 500 svar fra den udfyldte formular. Denne begrænsning omfatter både en udskrevet kopi (indsendelse af formular på papir) og elektroniske repræsentationer af den udfyldte formular.

Antal modtagere af det udvidede dokument

En Acrobat Standard- eller Acrobat Pro-kunde kan sende et udvidet dokument til højst 500 individuelle modtagere. Et eksempel kunne være en Acrobat-kunde, som tilhører en organisation med 500 personer eller derunder. Acrobat-kunden kan sende et ubegrænset antal kopier af det udvidede dokument til de pågældende 500 modtagere og indsamle et ubegrænset antal svar på den udfyldte formular.

Begge begrænsninger gælder pr. enhed/virksomhed, og flere brugere i en enhed kan ikke misbruge denne funktion. Det hæver ikke ovenstående restriktioner at hente yderligere licenser til at bruge Acrobat. Fem brugere af Acrobat Standard 9 i en virksomhed kan for eksempel ikke sende det samme udvidede dokument ud for at modtage og udtrække data samlet mere end 500 gange.

Acrobat Standard og Acrobat Pro indeholder teknologi, som kan aktivere PDF-dokumenter med bestemte funktioner ved hjælp af digitale logonoplysninger. Disse oplysninger findes i Softwaren ("Nøglen"). Du accepterer ikke at gå ind på, forsøge få adgang til, styre, deaktivere, fjerne, distribuere Nøglen til noget formål.

Tilføjelse af JavaScript til formularer

Med JavaScript-sproget kan du oprette interaktive websider. Adobe indeholder udvidet JavaScript, så du nemt kan integrere interaktivitet i PDF-formularerne. JavaScript anvendes oftest i Acrobat-formularer til formatering, beregning og validering af data samt tildeling af en handling. I Windows kan du også konfigurere Adobe PDF-formularer til at oprette forbindelse direkte til databaser med ODBC (Open Database Connection).

Bemærk:

Hvis du opretter dynamiske formularer, skal du være opmærksom på, at Reader ikke understøtter visse brugerdefinerede JavaScripts. Formularen fungerer muligvis ikke korrekt, når den åbnes i Reader, medmindre der er tilføjet yderligere brugerrettigheder i PDF-dokumentet.

Yderligere ressourcer

Se disse ressourcer for at få yderligere oplysninger om Acrobat JavaScript:

Distribuer (send) formularer til modtagere

Distribuer PDF- eller webformularer

Når du har oprettet en formular, skal du vælge en metode til at sende den til modtagere.

 1. Vælg Værktøjer > Formularer > Distribuer.

 2. Der vises muligvis en række meddelelser, afhængigt af de betingelser Acrobat registrerer i formularen. Følg de vejledninger på skærmen, som er relevante for dig, og gem formularen.
 3. Vælg en distributions- og indsamlingsmetode:

  E-mail

  Indsaml svar i din e-mailindbakke.

  Intern server

  Distribuer og indsaml svar på en intern server som f.eks. SharePoint eller netværksmappe. Yderligere oplysninger finder du under Angive en server.

 4. Klik på Fortsæt, og følg vejledningen på skærmen for at distribuere formularen.

 5. Hvis du vælger at indsamle svar i din mailindbakke, skal du gøre et af følgende:

Bemærk:

Hvis du ikke kender modtagernes mailadresser, skal du indtaste din egen mailadresse. Systemet sender dig et link til formularen, som du kan sende som e-mail til modtagere som ønsket.

Distribuer Adobe Sign-formularer

Når du har oprettet en Adobe Sign-formular, kan du bruge Adobe Sign-tjenesten til at sende den til udfyldelse og underskrivelse hos modtagerne.

 1. Hvis formularen er i redigeringstilstand, skal du klikke på Luk formularredigering på proceslinjen.

 2. Gem filen, hvis du ikke allerede har gjort det.

 3. Hvis du vil overføre formularen til Adobe Sign, skal du vælge Underskriv > Få andre til at underskrive > Send til underskrivelse.

 4. Klik på Fortsæt til Adobe Sign, når meddelelsen Dokumentet er blevet overført til Adobe Sign vises, for at fortsætte.

 5. Følg vejledningen på skærmen, når Adobe Sign-webstedet åbnes.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online