Du kan justere det synlige sideområde ved hjælp af Beskæringsværktøj og dialogboksen Indstil sidebokse. Beskæring kan være med til at skabe ensartethed i en PDF-fil, der består af sider af forskellig størrelse.

Filstørrelsen reduceres ikke ved beskæring, da oplysninger ikke kasseres, men blot skjules.

Bemærk:

For atbeskæreen side med beskæringsværktøjet i Acrobat DC skal du se under: Beskær PDF-sider

Beskær en side med beskæringsværktøjet

 1. Vælg Værktøjer > Sider > Beskær.

 2. Træk et rektangel på siden, hvor du vil beskære. Træk om nødvendigt i beskæringsrektanglets hjørnehåndtag, indtil siden har den ønskede størrelse.
 3. Dobbeltklik i beskæringsrektanglet.

  Dialogboksen Indstil sidebokse åbnes og angiver margenmålene på beskæringsrektanglet og på den side, der skal beskæres. Du kan tilsidesætte det angivne beskæringsområde og dermed foretage nye markeringer i dialogboksen, før du klikker på OK.

 4. Hvis du vil anvende disse indstillinger på flere sider, skal du indstille området eller klikke på Alt under Sidesnit.
 5. Klik OK for at beskære siden eller siderne.

Indstillinger for Margenkontrol i dialogboksen Indstil sidebokse

Dialogboksen Indstil sidebokse indeholder indstillinger for beskæring af sider. Indstillingerne for Margenkontrol er følgende:

Vis alle områder (Acrobat Pro)

Viser sorte, røde, grønne og blå rektangler, der angiver CropBox, ArtBox, TrimBox og BleedBox i eksempelvisningen. Hvis to (eller flere) margener falder sammen, vises kun én farvet linje.

CropBox

Definerer grænsen for sidens indhold, når den vises eller udskrives.

ArtBox (Acrobat Pro)

Definerer sidens meningsfulde indhold, inklusive hvide områder.

TrimBox (Acrobat Pro)

Definerer de endelige mål på siden efter renskæring.

BleedBox (Acrobat Pro)

Definerer fritlægningskurven, når siden udskrives professionelt, for at tillade papirtrimning og falsning. Udskrivningsmærker kan falde uden for bleedområdet.

Begræns proportioner

Låser proportionerne for beskæringen, så alle margener har samme afstand.

Fjern hvide margener

Beskærer siden ud til grafikgrænsen. Denne indstilling er nyttig i forbindelse med trimning af kanter på præsentationsdias, der er gemt som PDF-filer.

Sæt til nul

Gendanner beskæringsmargenerne til nul.

Gå tilbage til det valgte

Går tilbage til den beskæringsmargen, som blev valgt med beskæringsværktøjet.

Fjern hvide margener

 1. Vælg Værktøjer > Printproduktion > Indstil sidebokse.
 2. Vælg Fjern hvide margener under Margenkontroller.
 3. Hvis du vil fjerne hvide margener fra færre sider, skal du indstille området eller klikke på Alt under Sidesnit.

Fortryd beskæring

Filstørrelsen reduceres ikke ved beskæring af en PDF-fil, da oplysninger ikke kasseres, men blot skjules. Hvis du gendanner sidestørrelsen, kan du føre siden og dens indhold tilbage til deres oprindelige tilstand.

 1. Åbn dialogboksen Indstil sidebokse ved at vælge Beskær sider i indstillingsmenuen i panelet Sideminiaturebilleder i navigationsruden.
 2. Klik på knappen Angiv til nul for at nulstille margener til deres oprindelige sidedimensioner.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online