Ret, opdater og optimer nemt PDF-filer Skift størrelse, flyt eller erstat billeder – uden at vende tilbage til dit oprindelige kildedokument.

Video tutorial: How to edit images in PDF files.

Video tutorial: How to edit images in PDF files.
Lær, hvordan du kan flytte, ændre størrelse på, rotere, vende eller erstatte et billede ved hjælp af det nye panel til indholdsredigering.
Donna Baker

Indsæt et billede eller et objekt i en PDF-fil

 1. Vælg Værktøjer > Rediger indhold > Tilføj billede

 2. Find filen, du vil indsætte, i dialogboksen Åbn.

 3. Vælg billedfilen, og klik på Åbn.

 4. Klik der, hvor du vil placere billedet, eller klik og træk for at tilpasse størrelsen på billedet, mens du placerer det.

  En kopi af billedfilen vises på siden i samme opløsning som den oprindelige fil.

 5. Brug afgrænsningsrammens håndtag til at ændre billedets størrelse eller panelet Rediger indhold til at spejlvende, rotere eller beskære billedet.

Flyt et billede eller et objekt, eller foretag ændringer i størrelse

 1. Vælg det rigtige værktøj alt efter, hvad du vil flytte:

  Billede

  Vælg Værktøjer > Rediger indhold > Rediger tekst og billeder . Når du holder markøren over et billede, du kan redigere, vises billedikonet øverst i venstre hjørne.

  Interaktivt objekt

  Rediger formularfelter, knapper eller andre interaktive objekter ved at vælge Værktøjer > Interaktive objekter > værktøjet Valgt objekt .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Flyt et billede eller objekt ved at trække det til den ønskede placering. Billeder og objekter kan ikke trækkes til en anden side (du kan klippe dem ud og indsætte dem på en ny side i stedet). Hold Skift nede, når du trækker objektet, for at begrænse bevægelsen til op eller ned, højre eller venstre.
  • Vælg et billede eller objekt, og træk i et håndtag for at ændre på dets størrelse. Hold Skift nede, når du trækker håndtaget, for at bevare det oprindelige størrelsesforhold.

  Bemærk:

  Hvis du vælger flere objekter, kan du flytte dem eller ændre deres størrelse samlet.

Roter, spejlvend, beskær (klip) eller erstat et billede.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger indhold > Rediger tekst og billeder .

 2. Vælg billedet (eller billederne).
 3. Klik på et af de følgende værktøjer under Formatér i panelet Rediger indhold:

  Vend lodret

  Spejlvender billedet lodret om den vandrette akse.

  Vend vandret

  Spejlvender billedet vandret om den lodrette akse.

  Roter mod uret

  Roterer det valgte billede 90 grader mod uret.

  Roter med uret

  Roterer det valgte billede 90 grader med uret.

  Beskær billede

  Beskærer eller klipper det valgte billede. Træk i et markeringshåndtag for at beskære billedet.

  Erstat billede

  Erstatter det valgte billede med et billede, du vælger. Find det nye billede i dialogboksen Åbn, og klik på Åbn.

Bemærk:

Roter det valgte billede manuelt ved at placere markøren lige uden for et markeringshåndtag. Træk markøren i den retning, du vil rotere, når markøren ændres til rotationsmarkøren .

Flyt et billede eller objekt foran eller bag andre elementer

Med indstillingen Arranger kan du flytte et billede eller objekt foran eller bag andre elementer. Du kan skubbe et element ét niveau frem eller tilbage eller sende det frem eller tilbage i elementernes rækkefølge på siden.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger indhold > Rediger tekst og billeder .

 2. Vælg objektet (eller objekterne).
 3. Højreklik på objektet (eller objekterne), og vælg derefter Arranger og den passende indstilling.

  Bemærk:

  I forbindelse med komplekse sider hvor det er svært at vælge et objekt, kan det være nemmere at ændre rækkefølgen ved at bruge fanen Indhold. (Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Indhold.)

Rediger et billede uden for Acrobat

Du kan redigere et billede eller en grafik ved hjælp af et andet program som f.eks. Photoshop, Illustrator eller Microsoft Paint. Når du gemmer billedet eller grafikken, opdaterer Acrobat automatisk PDF-filen med ændringerne. De programmer, der vises i menuen Rediger brug, afhænger af, hvilke er installeret, og typen af det billede eller den grafik, du har valgt. Som et alternativ kan du angive, hvilket program du vil bruge.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger indhold > Rediger tekst og billeder .

 2. Vælg et billede eller objekt.

  Bemærk:

  Vælg flere elementer, hvis du vil redigere dem samlet i den samme fil. Du kan redigere alle billeder eller objekter på siden ved at højreklikke på siden og vælge Rediger alle.

 3. Vælg det redigeringsværktøj, du vil bruge, fra menuen Rediger brug (under Formatér på panelet Rediger indhold). Vælg et redigeringsværktøj, der ikke vises i menuen, ved at vælge Åbn med for at finde programmet og derefter trykke på Åbn.

  Bemærk:

  Hvis du i en meddelelse bliver spurgt, om ICC-profilerne skal konverteres, skal du vælge Konverter ikke. Hvis der vises et skakbrætmønster i billedvinduet, når det åbnes, kunne billeddataene ikke læses.

 4. Foretag de ønskede ændringer i det eksterne redigeringsprogram. Husk de følgende begrænsninger:
  • Hvis du ændrer størrelsen på billedet, justeres billedet muligvis ikke korrekt i PDF-filen.
  • Gennemsigtighedsoplysninger bevares kun for masker, der er angivet som indeksværdier i et indekseret farverum.
  • Hvis du arbejder i Photoshop, skal du udligne billedet.
  • Billedmasker understøttes ikke.
  • Hvis du skifter billedtilstand, mens du redigerer billedet, kan der gå vigtige oplysninger tabt, der kun kan anvendes i den oprindelige tilstand.
 5. Vælg Filer > Gem i redigeringsprogrammet. Objektet opdateres automatisk og vises i PDF-dokumentet, når du placerer Acrobat forrest.

  Bemærk:

  Hvis billedet er i et format, der understøttes af Photoshop 6.0 eller nyere versioner, gemmes det redigerede billede i PDF-dokumentet. Hvis grafikbilledet er i et ikke-understøttet format, håndteres billedet som et generisk PDF-billede i Photoshop, og det redigerede billede gemmes på disken i stedet for i PDF-dokumentet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online