Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Ret, opdater eller føj nemt tekst til PDF-filer. Ombryd afsnit, og ret slåfejl – uden at vende tilbage til det oprindelige kildedokument. Brug også Typewriter til at udfylde ikke-interaktive PDF-formularer eller underskrive PDF-filer.

Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Rediger tekst i en PDF-fil

Med værktøjet Rediger tekst og billeder kan du erstatte, redigere eller tilføje tekst i en PDF-fil. Du kan rette slåfejl, ændre skrifttype og størrelse på skrifttypesnit, regulere justering, tilføje hævet skrift og sænket skrift og ændre størrelsen af tekst eller afsnit.

Klik på Værktøjer øverst til højre i programvinduet
Klik på værktøjer øverst til højre i programvinduet for at finde panelet Rediger indhold og værktøjet Rediger tekst og billeder.

Du redigerer én PDF-fil ad gangen. Hvis du skal foretage mere omfattende redigering eller lave globale formateringsrettelser i hele dokumentet, skal du redigere det oprindelige dokument. Hvis det oprindelige dokument ikke er tilgængeligt, kan du gemme PDF-filen som Microsoft Word-dokument eller PowerPoint-præsentation (kun Acrobat Pro). Rediger derefter, og gendan PDF-filen.

Redigering af en PDF-fil i Adobe Acrobat XI

Redigering af en PDF-fil i Adobe Acrobat XI
Aron Bothman

Rediger eller formatér tekst i en PDF-fil

Når du redigerer tekst, ombrydes teksten i afsnittene i dens tekstboks for at tilpasse sig ændringerne. Hver tekstboks er uafhængig, så hvis der indsættes tekst i en tekstblok, skubbes en tilstødende tekstboks ikke ned eller ombrydes til næste side.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger indhold > Rediger tekst og billeder .

  Konturer identificerer den tekst og de billeder, du kan redigere
  Konturer identificerer den tekst og de billeder, du kan redigere.

 2. Markér den tekst, du vil ændre.
 3. Rediger teksten ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Skriv ny tekst for at erstatte den valgte tekst, eller tryk på Slet for at fjerne den.
  • Vælg skrifttype, skriftstørrelse eller andre formateringsindstillinger under Format i panelet Rediger indhold. Klik på plustegnet for at udvide panelet og få vist de avancerede indstillinger: linjeafstand, tegnafstand, vandret skalering, strøgbredde og farve.
  Formateringsindstillinger
  Formateringsindstillinger i panelet Indholdsredigering. Plustegnet fremviser avancerede indstillinger.

  Bemærk:

  Af juridiske årsager skal du have købt en skrifttype og installeret den på dit system for at kunne redigere tekst med den pågældende skrifttype.

  Du kan kun redigere tekst, hvis den skrifttype, der er anvendt til teksten, er installeret på dit system. Hvis skrifttypen ikke er installeret på dit system, men er integreret i PDF-filen, kan du kun ændre skriftfarve og -størrelse. Hvis skrifttypen hverken er installeret eller integreret, kan intet af teksten redigeres.

 4. Klik uden for markeringen for at fjerne markeringen og begynde forfra.

Tilføj elementer til en opstilling med tal/punkter

Du kan tilføje elementer til en opstilling med tal/punkter.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger indhold > Rediger tekst og billeder .

 2. Vælg elementet på tal- eller punktopstillingen, oven for hvor du vil indsætte ny tekst.

 3. Højreklik på tekstboksen, og vælg Tilføj listeelement fra den viste menu.

  Tilføj et listeelement
  Føj et listeelement til tal- eller punktopstillingen ved hjælp af værktøjet Tekst og billeder.

 4. Vælg teksten i det nye listeelement, og skriv erstatningsteksten.
 5. For at ændre tallet for et nytilføjet listeelement skal du vælge tallet og overskrive det med det nye tal.
 6. For at skifte listeelementets position skal du placere markøren over afgrænsningsrammens linje (undgå markeringshåndtagene). Træk boksen til den nye placering, når markøren ændres til flyttemarkøren . Tryk på Skift, mens du trækker, for at vedligeholde justeringen.

Føj ny tekst til en PDF

Du kan tilføje eller indsætte ny tekst i et PDF-dokument ved hjælp af en hvilken som helst af de skrifttyper, der er installeret på systemet.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger indhold > Tilføj tekst.

  Menuen Værktøjer
  Menuen Værktøjer findes øverst til højre i programvinduet.

 2. Træk for at definere bredden på den tekstboks, du vil tilføje.
 3. Hvis teksten skal være lodret, skal du højreklikke på tekstboksen og vælge Gør tekstretning lodret.

 4. Vælg skrifttype, skriftstørrelse og formatindstillinger for den nye tekst i Format i panelet Rediger indhold.

 5. Skriv teksten.
 6. Træk i markeringshåndtaget for at tilpasse tekstboksens størrelse.
 7. For at flytte tekstboksen skal du placere markøren over afgrænsningsrammens linje (undgå markeringshåndtagene). Træk boksen til den nye placering, når markøren ændres til flyttemarkøren . Tryk på Skift, mens du trækker, for at vedligeholde justeringen.

Tilføj, rediger eller flyt tekst på ikke-interaktive formularer eller ved underskrivning (Typewriter-værktøj)

Organisationer anvender nogle gange PDF-versioner af deres papirformularer uden interaktive formularfelter (kaldet "flade formularer"). Brug værktøjet Tilføj tekstsigneringspanelet for at udfylde ikke-interaktiv formular eller for at føje tekst til dokumenter, der skal signeres. Tekst, der er tilføjet med dette værktøj, er reelt set en kommentar og ændrer ikke den oprindelige PDF-fil. (Værktøjet Tilføj tekst kaldes ofte Skrivemaskineværktøjet. Det bruges til at "indtaste" i en formular, ikke til at ændre formularen.)

Flyt, roter eller skift størrelse på en tekstboks

Du kan flytte eller rotere tekstblokke på en side. Værktøjet Rediger tekst og billeder viser hver enkelt tekstboks, så det er tydeligt, hvilken tekst der ændres. Redigering begrænses til siden. Du kan ikke trække en tekstblok til en anden side eller flytte eller roterer individuelle tegn eller ord i tekstboksen. Du kan dog kopiere tekstbokse og sætte dem ind på en anden side.

Ændringer af en tekstboks' størrelse fører til en ombrydning af teksten inden for de nye rammer for tekstboksen. Det ændrer ikke på tekstens størrelse. Se Rediger eller formatér tekst i en PDF-fil for at ændre skriftstørrelsen. Som ved anden tekstredigering er ændring af størrelse begrænset til den aktuelle side. Tekst ombrydes ikke til den næste side.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger indhold > Rediger tekst og billeder .

 2. Klik på den tekstboks, du vil flytte, rotere eller ændre størrelsen på.
  En afgrænsningsramme
  En afgrænsningsramme med markeringshåndtag omgrænser den tekstboks, du klikkede på.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Flyt

  Placer markøren over afgrænsningsrammens linje (undgå markeringshåndtagene). Når markøren ændres til flyttemarkøren , skal du trække boksen til den ønskede placering. Hold Skift-tasten nede, mens du trækker, for at begrænse bevægelsen lodret eller vandret.

  Flyt

  Roter

  Placer markøren lige uden for et markeringshåndtag. Træk markøren i den retning, du vil rotere, når markøren ændres til rotationsmarkøren .

  Roter

  Tilpas

  Placer markøren over et markeringshåndtag. Træk i håndtaget for at ændre størrelsen på en tekstbloks, når markøren ændres til markøren for ændring af størrelse .

  Tilpas

Bemærk:

For Reader 10.1.1 eller ældre er værktøjet Tilføj tekst kun tilgængeligt, når forfatteren af PDF-filen har aktiveret det. Alle Reader-brugere kan få mulighed for at føje tekst til en PDF-fil (kun Acrobat Pro) ved at åbne PDF-filen og vælge Fil > Gem som > Reader-udvidet PDF-fil > Aktivér teksttilføjelse i dokumenter.

Føj tekst til en ikke-interaktiv PDF-fil (flad formular)

 1. Vælg Underskriv > Jeg skal underskrive > Tilføj tekst for at åbne værktøjslinjen Tilføj tekst.

  Panelet Underskriv
  Panelet Underskriv findes øverst til højre i programvinduet.

 2. Klik der, hvor du vil tilføje tekst.
 3. Vælg farve, skrifttype og skriftstørrelse for den tekst, du vil tilføje, på værktøjslinjen Tilføj tekst.
 4. Skriv teksten. Tryk på Enter for at tilføje en ny linje.

Rediger tekst i en ikke-interaktiv PDF-fil (flad formular)

Vælg den tekst, du vil redigere i, for at ændre tekstens egenskaber. Brug et af de følgende værktøjer fra værktøjslinjen Tilføj tekst:

værktøjslinjen Tilføj tekst
Brug værktøjslinjen Tilføj tekst til at skifte tekstegenskaber.

 • Hvis du vil ændre tekststørrelsen, skal du klikke på knappen Formindsk skriftstørrelse eller knappen Forøg skriftstørrelse. Du kan også vælge en skriftsnitstørrelse i pop op-menuen.
 • Hvis du vil ændre linjeafstand, skal du klikke på knappen Formindsk linjeafstand eller Forøg linjeafstand.
 • Vælg en farve i pop op-menuen Tekstfarve.
 • Vælg et skriftsnit i pop op-menuen med skriftsnit.

Flyt eller skift størrelse på teksten i en ikke-interaktiv PDF-fil (flad formular)

Hvis du vil flytte eller ændre størrelsen på en tekstblok, skal du vælge Kommentar > Kommentarliste. Klik på den kommentar på kommentarlisten, der indeholder den tekst du vil flytte eller ændre størrelsen på. Når afgrænsningsrammen vises, skal du trække tekstblokken eller ét af blokkens hjørner.

Afslut redigeringstilstand

Klik på markeringsværktøjet eller panoreringssværktøjet for at afslutte redigeringstilstanden i Acrobat.

exit_edit_mode

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online