Konvertér PDF-dokumenter til Word, RTF, regneark, PowerPoint eller andre formater

Du kan eksportere eller konvertere en eller flere PDF-filer til andre filformater, inklusive Microsoft Word, Excel og PowerPoint. De tilgængelige formater omfatter både tekst- og billedformater. (Se Indstillingen filformat for at få en komplet liste over konverteringsindstillinger.)

Bemærk:

Du kan ikke eksportere PDF-porteføljer, eller PDF-filer i dem, til andre filformater.

Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Adobe Reader, kan du se under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader. Hvis du bruger Acrobat X, kan du se under Hjælp til Acrobat X. Og hvis du bruger Adobe Acrobat 7, 8 eller 9, kan du se under tidligere versioner af Hjælp til Acrobat.

From an expert: How to convert PDF files to Microsoft Word, Excel or PowerPoint

From an expert: How to convert PDF files to Microsoft Word, Excel or PowerPoint
Steve Gottwals

 1. Vælg Filer > Gem som andet > [type] > [version], og vælg derefter et filformat.

  Vælg Filer > Gem som andet > [type] > [version], og vælg derefter et filformat
  Vælg Gem som andet fra menuen Filer for at eksportere PDF-filen til et andet format.

  Bemærk:

  Vælg Filer > Gem som andet > Flere indstillinger for at åbne flere eksportindstillinger som f.eks. almindelig tekst, RTF-format og tilgængelig tekst.

  Bemærk:

  Når du gemmer et PDF-dokument i et billedfilformat, gemmes hver side som en separat fil.

 2. Du kan også klikke på Indstillinger for at angive konverteringsindstillinger. Hvis knappen Indstillinger ikke er tilgængelig, findes der ingen indstillinger til det format, du har valgt. Klik på OK for at anvende indstillingerne. Konverteringsindstillinger kan også redigeres under indstillingerne for Konverter fra PDF.

 3. Klik på Gem for at eksportere PDF-filen til det valgte format.

  Kildefilnavnet bruges som standard med det nye filtypenavn, og den eksporterede fil gemmes i den samme mappe som kildefilen.

  Bemærk:

  Når du gemmer en PDF-fil i et billedformat, gemmes hver side som en separat fil, og der føjes sideantal til hvert filnavn.

 1. Vælg Filer > Eksportér > Eksportér flere filer.
 2. Klik på Tilføj filer, vælg Tilføj filer eller Tilføj åbne filer, og vælg filerne.
 3. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilføj filer.
 4. Angiv en mappe, indstillinger for filnavn og et filoutputformat i dialogboksen Outputindstillinger.

Konverteringsindstillinger

Du kan konfigurere konverteringsindstillinger, inden du gemmer filen. De konverteringsindstillinger, der er angivet under Indstillinger, bruges som standard. 

 1. Vælg Acrobat > Indstillinger > Konvertér fra PDF.
 2. Vælg et format fra Konvertering fra PDF-listen, og klik derefter på Rediger indstillinger.
 3. Vælg konverteringsindstillingerne, og tryk derefter på OK.

Eksportér billeder i en PDF-fil til et andet format

Ud over muligheden for at gemme hver side (al tekst, alle billeder og vektorobjekter på en side) i et billedformat med kommandoen Filer > Gem som andet kan du eksportere hvert billede i en PDF-fil til et billedformat.

Bemærk:

Du kan eksportere rasterbilleder, men ikke vektorobjekter.

 1. Vælg Værktøjer > Dokumentbehandling > Eksportér alle billeder.
  Vælg Værktøjer > Dokumentbehandling > Eksportér alle billeder
  Vælg Eksportér alle billeder fra panelet Dokumentbehandling.

  Bemærk:

  Dokumentbehandling vises ikke som standard på paletten Værktøjer. Hvis du vil have det vist, skal du vælge det fra indstillingsmenuen i øverste højre hjørne af paletten Værktøjer.

 2. Vælg et filformat til billederne i dialogboksen Eksporter alle billeder som.

  Som standard anvendes kildefilnavnet til de eksporterede billedfiler.

  Vælg det format, som Acrobat skal gemme eksporterede filer i
  Vælg det format, som Acrobat skal gemme eksporterede filer i.

 3. Klik på Indstillinger.
 4. Vælg fil-, farvestyrings- og konverteringsindstillinger for filtypen i dialogboksen Eksporter alle billeder som indstillinger.
 5. Vælg den mindste billedstørrelse, der skal udtrækkes, i Udelad billeder, der er mindre end. Vælg Ingen grænse for at udtrække alle billeder.
 6. Klik på OK. Klik på Gem eller OK i dialogboksen Eksporter alle billeder som.

Eksportér markeringerne fra en PDF-fil til et andet format

Hvis du kun har brug for en del af PDF-filen i et andet format, er det ikke nødvendigt at konvertere hele filen og derefter udtrække det relevante indhold. Du kan markere tekst i en PDF-fil og gemme den i et af de understøttede formater: DOCX, DOC, XLSX, RTF, XML, HTML eller CSV.

 1. Brug markeringsværktøjet, og markér det indhold, der skal gemmes.
 2. Højreklik på den markerede tekst, og vælg Eksportér markering som.

  Eksportér markeret tekst
  Højreklik på den markerede tekst, og vælg Eksportér markering som fra pop op-menuen.

 3. Vælg et format på listen Format, og klik på Gem.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online