Kan formularen udfyldes?

Ikke alle formularer kan udfyldes. Nogle gange konverterer formularopretteren ikke deres PDF-filer til interaktive formularer, der kan udfyldes. Eller de designer en formular, der kun kan udfyldes manuelt eller med værktøjet Tilføj tekst. Disse ikke-interaktive formularer kaldes flade formularer.

Udfyldelige formularer i Reader XI
Udfyldelige formularer i Reader XI

A. Interaktive formularer fremhæver, hvor du skal skrive B. I formularer, hvor værktøjet Tilføj tekstkommentar vises, kan du tilføje tekst overalt i formularen 

Udfyld interaktive formularer

En interaktiv formular indeholder felter, som du kan vælge eller udfylde.

Interaktiv formular, der kan udfyldes
Interaktiv formular, der kan udfyldes

A. Den lilla meddelelseslinje indikerer, at der er felter, som kan udfyldes. B. Når du klikker på den, får du vist, hvor der er felter, som kan udfyldes. 
 1. Hvis det er nødvendigt, skal du højreklikke på dokumentet og vælge enten Håndværktøj eller Markeringsværktøj i rullemenuen.

  Markøren ændres til et andet ikon, når den bevæges hen over et felt. F.eks. ændrer håndværktøjet sig til en I-markør , når du kan skrive i formularfeltet. Nogle tekstfelter er dynamiske, hvilket betyder, at deres størrelse automatisk ændres efter den mængde data, du indtaster. Disse felter kan strække sig over flere sider.

 2. (Valgfrit) Du kan gøre det lettere at identificere formularfelter ved at klikke på knappen Fremhæv felter på linjen for dokumentmeddelelser. Formularfelter vises med farvet baggrund (lyseblå som standard), og alle påkrævede formularfelter får konturer i en anden farve (rød som standard).

 3. Klik for at vælge indstillinger såsom alternativknapper. Klik inde i et tekstfelt for at skrive.
 4. Tryk på tabulatortasten for at gå frem eller Skift+tabulatortast for at gå tilbage.
 5. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Send for enten at sende data til en server eller oprette en mail til at sende dataene med. Knappen Send kan vises i den lilla meddelelseslinje øverst i formularen eller i formularindholdet.

Få fejlfindingstip til udfyldelse af formularer ved at gå ind på Fejlfinding i formularer.

Udfyld flade formularer med værktøjet Tilføj tekst

En flad formular indeholder ikke interaktive felter. Du kan imidlertid bruge værktøjet Tilføj tekst til a skrive oplysninger i tomme formularfelter. Acrobat og Reader XI indeholder værktøjet Tilføj tekst. I Reader X eller tidligere kan du kun tilføje tekst, hvis den, der har oprettet formularen, har aktiveret værktøjet Tilføj tekst (eller Typewriter).

Bemærk:

Den tekst, du tilføjer med værktøjet Tilføj tekst, er en slags kommentering og vises på Kommentarlisten (Kommentar > Kommentarlisten).

Flade, udfyldelige formularer (tre varianter) med værktøjet Tilføj tekst
Flade formularer, der kan udfyldes (tre varianter). Med værktøjet Tilføj tekst kan du skrive i flade formularer.

A. Værktøjet Tilføj tekst på den flydende værktøjslinje i browseren. B. Værktøjslinjen Tilføj tekst på den lilla meddelelseslinje. C. Værktøjet Tilføj tekst på Underskrivningspanelet, som derefter viser den flydende værktøjslinje. 
 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af hvordan formularen vises i dit vindue:

  • Klik på knappen Tilføj tekst i enten den lilla meddelelseslinje eller den frigjorte værktøjslinje.

  • I Acrobat-programmet (ikke i en browser) skal du vælge Signer > Tilføj tekst.

  Vælg Tilføj tekst, og skriv i formularen
  Vælg Tilføj tekst, og skriv i formularen.

  Hvis formularen vises i et browservindue, skal du flytte markøren tæt ved bunden af formularen og klikke på ikonet Gem i den semitransparente frigjorte værktøjslinje. Åbn PDF-formularen i Acrobat, og vælg Signer > Tilføj tekst.

  Åbn i Acrobat, og vælg Underskriv > Tilføj tekst.
  Værktøjslinjen Tilføj tekst vises ikke. Gem formular, åbn den derefter i Acrobat og vælg Signer > Tilføj tekst.

 2. Klik på et tomt formularfelt og skriv din tekst.

 3. (Valgfrit) Juster indstillinger i den lilla meddelelseslinje eller frigjorte værktøjslinje for at ændre tekstens størrelse, position eller skrifttype. Du kan få flere oplysninger om værktøjet og værktøjslinjen Tilføj tekst under Tilføj tekst med værktøjet Tilføj tekst.

 4. Udskriv en kopi af den udfyldte formular, når du er færdig.

  Bemærk:

  Du kan ikke indsende en formular, der er udfyldt med værktøjet Tilføj tekst, elektronisk. Du skal udskrive den udfyldte formular. Kontrollér, at du vælger Dokument og opmærkninger i dialogboksen Udskriv.

Udfyld flade formularer i en browser

PDF-formularer vises typisk i en webbrowser, f.eks. når du klikker på et link på et websted. Hvis formularen ikke indeholder interaktive felter, kan du bruge værktøjet Tilføj tekst til at udfylde formularen. Visse formularer åbnes, når værktøjslinjen Tilføj tekst vises. Men med andre skal du første gemme formularen og derefter åbne den direkte i Acrobat. Reader XI indeholder værktøjet Tilføj tekst. I tidligere Reader-version er det kun tilgængeligt, hvis den, der har oprettet formularen, har aktiveret det.

Hvis værktøjslinjen Tilføj tekst vises, skal du klikke på Tilføj tekst. Klik derefter på siden, og begynd din indtastning. Du kan få flere oplysninger under Udfyld flade formularer med værktøjet Tilføj tekst.

Værktøjet Tilføj tekst er tilgængeligt på den flydende værktøjslinje
Værktøjet Tilføj tekst er tilgængeligt på den flydende værktøjslinje

Hvis du ikke ser Tilføj tekst-værktøjslinjen, og du ikke kan vælge eller indtaste i felter, skal du gemme PDF-filen på din computer. (Bevæg markøren til bunden af formularen, og klik på ikonet Gem i den semitransparente frigjorte værktøjslinje.) Åbn PDF-formularen i Acrobat, og vælg Signer > Tilføj tekst. Klik derefter på siden, og begynd din indtastning.

Gem formular, åbn den derefter i Acrobat og vælg Signer > Tilføj tekst.
Værktøjslinjen Tilføj tekst vises ikke. Gem formular, åbn den derefter i Acrobat og vælg Signer > Tilføj tekst.

Bemærk:

Hvis du lukker Tilføj tekst-værktøjslinjen, skal du bevæge markøren til bunden af formularen og klikke på Acrobat-ikonet i den semitransparente frigjorte værktøjslinje. Værktøjslinjen Tilføj tekst vises igen. Hvis du lukker Tilføj tekst-værktøjslinjen igen, skal du bevæge markøren til den frigjorte værktøjslinje og klikke på knappen Læsetilstand . Klik derefter på Acrobat-ikonet igen.

Indstillinger for arbejde i formularer

Nøgle

Resultat

Tabulator eller Skift+Tab

Accepterer indtastning og går videre til næste felt

Pil op/venstre pil

Vælger forrige alternativknap i en gruppe

Pil ned/højre pil

Vælger næste alternativknap

Esc

Afvis og fjern markering fra formularfelt.

Esc (tryk to gange)

Afslutter fuld skærm

Enter eller Retur (tekstfelt med en enkelt linje)

Accepterer indtastning og fjerner markering fra feltet

Enter eller Retur (tekstfelt med flere linjer)

Opretter nyt afsnit i samme formularfelt

Enter eller Retur (afkrydsningsfelt)

Slår afkrydsningsfeltet til eller fra

Enter (numerisk tastatur)

Accepterer indtastning og fjerner markering fra det aktuelle formularfelt

(Windows) Ctrl+Tab Indsætter tabulator i tekstfelt
(Mac) Alt+Tab Indsætter tabulator i tekstfelt

Udfyld automatisk formularer (kun interaktive formularer)

Funktionen til Autofuldførelse gemmer alle poster, du indtaster i det interaktive formularfelt. Automatisk udfyldning foreslår derefter eller indtaster sågar automatisk svar, der stemmer overens med din indtastning i andre formularfelter. Forslagene vises som pop op-menu, du kan vælge fra. Autofuldførelse er som standard deaktiveret, så du skal aktivere den under Indstillinger, hvis du vil bruge den.

Hvis du vil fjerne en post fra hukommelsen for Autofuldførelse – f.eks. en forkert stavet post, du senere har fundet og rettet – kan du redigere listen under Indstillinger.

Sådan aktiveres indstillingen for autofuldførelse i Acrobat | lynda.com (video 2:43)

Bemærk:

Formularindstillinger vedrører den måde, programmet håndterer åbne formularer på, mens du arbejder. Indstillingerne gemmes ikke sammen med selve PDF-formularerne.

Aktivering af indstillingen Autofuldførelse

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat/Adobe Reader > Indstillinger (Mac OS).

 2. Vælg Formularer i venstre side.

 3. Vælg Grundlæggende eller Avanceret i pop op-menuen under Autofuldførelse.

 4. Vælg Husk numeriske oplysninger, hvis hukommelsen for Autofuldførelse skal gemme de tal, du skriver i formularer.

Bemærk:

Når du vælger en indstilling i menuen Autofuldførelse, vises der i tekstområdet under knapperne en beskrivelse af, hvordan dit valg påvirker Autofuldførelse.

Slet en post fra hukommelsen Udfyld automatisk

 1. Åbn dialogboksen Indstillinger.

 2. Vælg Formularer i venstre side.

 3. Klik på Rediger liste over poster.

 4. Gør et af følgende i dialogboksen Udfyld automatisk liste over poster, og klik derefter på Ja i bekræftelsesdialogboksen:

  • Klik på Fjern alle, hvis du vil fjerne alle poster.
  • Markér posterne, og klik på Fjern, hvis du vil fjerne nogle af posterne. Hold Skift nede, og klik for at markere flere poster, der grænser op til hinanden. Hold Ctrl-tasten nede for at markere flere poster, der ikke grænser op til hinanden.

Skift flade formularer til formularer, der kan udfyldes (Acrobat Pro)

Du kan ændre en flad formular til en formular, der kan udfyldes, ved enten at bruge guiden Formular eller ved blot at aktivere værktøjet Tilføj tekst. Acrobat- og Reader XI-brugere kan anvende værktøjet Tilføj tekst til at udfylde flade formularer.  Ældre versioner af Reader indeholder dog ikke værktøjet Tilføj tekst eller Typewriter-værktøjet, medmindre du aktiverer det for PDF-filen.

Interaktiv formular

Du kan oprette en interaktiv formular ved at bruge guiden Formular. Se Opret formularer ved hjælp af Acrobat.

Flad formular

Du kan aktivere værktøjet Tilføj tekst ved at vælge Filer > Gem som > Reader-udvidet PDF-fil > Aktivér teksttilføjelse i dokumenter (der ikke er formularer, der kan udfyldes). Denne indstilling viser værktøjet Tilføj tekst i en lilla meddelelseslinje, når formularen åbnes i enten Acrobat eller Reader. Hvis formularen åbnes i en browser, vises værktøjslinjen Tilføj tekst i stedet.

Værktøjet Tilføj tekst er kun aktiveret for den aktuelle formular. Når du opretter en anden formular, skal du udføre denne opgave igen for at give Reader-brugere mulighed for at benytte værktøjet Tilføj tekst.

Gem formularer

 • Den udfyldte formular gemmes ved at vælge Filer > Gem som og omdøbe filen.

 • Fjern udvidede funktioner i Reader ved at vælge Filer > Gem en kopi.

 • Giv Reader-brugere tilladelse til at gemme indtastet data ved at vælge Filer > Gem som > Reader-udvidet PDF-fil > Aktivér flere værktøjer (omfatter formularudfyldning og gem).

 1. Klik på knappen Udskriv , eller vælg Filer > Udskriv.

 2. Vælg en printer i menuen øverst i dialogboksen Udskriv.

 3. I menuen Kommentarer og formularer øverst til højre i dialogboksen Udskriv skal du vælge et af følgende og derefter klikke på OK:

  • (Interaktiv eller flad formular) Vælg Dokument for at udskrive formularen og de indtastede poster. Denne indstilling udskriver den tekst, du har indtastet med værktøjet Tilføj tekst.

  • (Interaktiv eller flad formular) Hvis du vil udskrive formularen, de indtastede poster eller kommentarer til formularen, skal du vælge Dokument og opmærkninger. Denne indstilling udskriver den tekst, du har indtastet med værktøjet Tilføj tekst.

  • (Kun interaktiv formular) Hvis du kun vil udskrive de indtastede poster og ikke selve formularen, skal du vælge Kun formularfelter.

Ryd formularer

Rydning af en formular i et browservindue

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg knappen til nulstilling af formularer, hvis den findes. Du kan ikke annullere denne handling.
  • Afslut browseren, og start igen.

  Bemærk:

  Formularen ryddes muligvis, hvis du klikker på knapperne Genindlæs, Opdater eller Tilbage i webbrowseren, eller hvis du følger et link i et browservindue.

Rydning af poster i formularer, der ikke er gemt

 1. Vælg Værktøjer > Formularer > Flere indstillinger for formularer > Ryd formular.

Eksempelformularer

Patti Sokol fra Sokol Consulting oprettede to eksempelformularer med henblik på at vise forskellene mellem en flad formular og en interaktiv formular. Klik her for at se en flad formular. Læg mærke til, at du ikke kan indtaste oplysninger i felterne i en flad formular. Klik her for at se en interaktiv formular. Du kan fremhæve felterne og indtaste oplysninger i dem.

Sørg for at læse oplysningerne i den øverste tekstboks på hver eksempelformular. Flyt derefter markøren hen over felterne for at se, hvilke handlinger der er tilgængelige. Du kan også udskrive og gemme formularerne på computeren.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online