Se http://support.microsoft.com/da-dk/kb/126449 for oplysninger om almindelige tastaturgenveje, du kan bruge i Windows.

Taster til valg af værktøjer

Hvis du vil aktivere genvejstaster med én tast, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug genvejstaster til at få adgang til værktøjer under Generelt i dialogboksen Indstillinger.

Værktøj

Windows-/UNIX-handling

Mac OS-handling

Håndværktøjet

H

H

Vælg Håndværktøjet midlertidigt

Mellemrum

Mellemrum

Markeringsværktøj

V

V

Værktøjet Markeringszoom

Z

Z

Vælg mellem zoomværktøjer: Markeringszoom, Dynamisk zoom, Lup

Skift+Z

Skift+Z

Vælg værktøjet Dynamisk zoom midlertidigt (når værktøjet Markeringszoom er valgt)

Skift

Skift

Zoom midlertidigt ud (når værktøjet Markeringszoom valgt)

Ctrl

Indstilling

Vælg værktøjet Zoom ind midlertidigt

Ctrl+mellemrum

Mellemrum+Kommando

Værktøjet Vælg Objekt

R

R

Værktøjet Rediger objekt

O

O

Start/afslut formularredigering

A

A

Beskæringsværktøj

C

C

Hyperlinkværktøj

L

L

Værktøjet Tekstfelt

F

F

Vælg mellem værktøjer i tilstanden formularoprettelse: Tekstfelt, Afkrydsningsfelt, Alternativknap, Liste, Rulleliste, Knap, Digital signatur, Stregkode

Skift+F

Skift+F

3D-værktøj

M

M

Cirkulere gennem multimedieværktøjer: Flash, Video

Skift+M

Skift+M

Værktøjet Rediger Dokumenttekst

T

T

Redigering

J

J

Vælg mellem TouchUp-værktøjer: TouchUp-tekst, TouchUp-læserækkefølge, TouchUp-objekt

Skift+T

Skift+T

JavaScript-fejlfinding

Ctrl+J

Kommando+J

Værktøjet Indsæt tomme sider

Skift+Ctrl+T

Skift+Kommando+T

Indsæt filer

Ctrl+Skift+I

Slet sider

Ctrl+Skift+D

Åbn Vis output

~

~

Værktøjet TouchUp-læserækkefølge (eller hvis det allerede er valgt, flyt fokus tilbage til dialogboksen)

Skift+Ctrl+U

Skift+Kommando+U

Taster til at arbejde med kommentarer

Vælg indstillingen Brug genvejstaster til at få adgang til værktøjer under de generelle indstillinger for at aktivere enkelttastgenveje.

Resultat

Windows-/UNIX-handling

Mac OS-handling

Værktøjet Gul seddel

S

S

Værktøjet Tekstredigeringer

E

E

Stempelværktøj

K

K

Værktøjet Aktuel fremhævning

U

U

Vælg mellem fremhævningsværktøjer: Fremhævning, Tekstunderstregning, Tekstudstregning

Skift+U (kun Windows)

Skift+U

Aktuelt tegneopmærkningsværktøj

D

D

Vælg mellem tegneopmærkningsværktøjer: Sky, Pil, Streg, Rektangel, Oval, Polygonstreg, Polygon, Blyantværktøj, Viskelæder

Skift+D (kun Windows)

Skift+D

Skyværktøj

Q (kun Windows)

Q

Værktøjet Tekstfelt

X

X

Værktøjet Aktuelt stempel eller vedhæft

J

J

Vælg mellem Stempel, Vedhæft fil, Optag lydkommentar

Skift+J

Skift+J

Flyt fokus til næste kommentar eller formularfelt

Tab

Tab

Flyt fokus til forrige kommentar eller formularfelt

Skift+Tab

Skift+Tab

Åbn pop op-noten (eller tekstfeltet i Kommentarlisten) for kommentar med fokus

Enter

Retur

Lukker pop op-vinduet (eller tekstfeltet i Kommentarlisten) for kommentar med fokus

Esc

Esc

Taster til navigation i et PDF-dokument

Resultat

Windows-/UNIX-handling

Mac OS-handling

Forrige skærmbillede

Page Up eller Skift+Enter

Page Up eller Skift+Enter

Næste skærmbillede

Page Down eller Enter

Page Down eller Retur

Første side

Home eller Skift+Ctrl+Page Up eller Skift+Ctrl+Pil op

Home eller Skift+Kommando+Pil op

Sidste side

End eller Skift+Ctrl+Page Down eller Skift+Ctrl+Pil ned

End eller Skift+Kommando+Pil ned

Forrige side

Venstre pil eller Ctrl+Page Up

Venstre pil eller Kommando+Page Up

Næste side

Højre pil eller Ctrl+Page Down

Højre pil eller Kommando+Page Down

Forrige åbne dokument

Ctrl+F6 (UNIX)

Kommando+F6

Næste åbne dokument

Skift+Ctrl+F6 (UNIX)

Skift+Kommando+F6

Rul op

Pil op

Pil op

Rul ned

Pil ned

Pil ned

Rul (når Håndværktøjet er valgt)

Mellemrum

Mellemrum

Zoom ind

Ctrl+lighedstegn

Kommando+lighedstegn

Zoom ud

Ctrl+bindestreg

Kommando+bindestreg

Taster til PDF-porteføljer

Disse taster er tilgængelige i listen filer i ruden Detaljer.

Resultat

Windows-handling

Mac OS-handling

Flytter frem eller tilbage mellem de aktuelle kolonneoverskrifter, der er valgt til sortering, den aktuelle række med fokus og knappen Gå tilbage, hvis du er i en mappe

Tabulator eller Skift+Tab

Tabulator eller Skift+Tab

Flytter fokus til den næste eller forrige række, når du er i fillistens brødtekst til venstre

Pil op eller Pil ned

Pil op eller Pil ned

Vælger den næste eller forrige kolonneoverskrift til sortering

Venstre pil eller Højre pil

Venstre pil eller Højre pil

Hvis der trykkes på denne tast i fillistens brødtekst, navigeres der ét niveau op i en mappe

Tilbage

Slet

Tryk på knappen Gå tilbage i en mappe, hvis fokus er på knappen.

Enter eller mellemrum

Enter eller mellemrum

Hvis der trykkes på denne tast, når fokus er på en række i fillisten, der repræsenterer en undermappe, navigeres der til en undermappe, eller der åbnes en vedhæftet fil i eksempeltilstand.

Enter

Enter

Hvis du er i fillistens brødtekst, flyttes der til den første eller sidste række

Home eller End

Home eller End

Hvis du er i fillistens brødtekst, flyttes der til det næste eller sidste sæt rækker for at passe til skærmen

Page Down eller Page Up

Page Down eller Page Up

Vælg eller fravælg alle filer

Ctrl+A eller Skift+Ctrl+A

Kommando+A eller Skift+Kommando+A

Hvis du er i fillistens brødtekst, udvides markeringen ved at tilføje den næste række over eller under den valgte række

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Vælger, om rækken i fokus er markeret

Ctrl+mellemrum

Kommando+mellemrum

Flytter fokus en række op eller ned uden at ændre markeringen

Ctrl+Pil op eller Ctrl+Pil ned

Kommando+Pil op eller Kommando+Pil ned

Vender sorteringsrækkefølgen om, når fokus er på en kolonneoverskrift

Mellemrum

Mellemrum

Taster til navigation i opgaveruder

Resultat

Windows-handling

Mac OS-handling

Flytter fokus til det næste element mellem dokumentrude, opgaveruder, meddelelseslinje og navigationslinje

F6

F6

Flytter fokus til det forrige element mellem dokumentrude, opgaveruder, meddelelseslinje og navigationslinje

Skift+F6

Skift+F6

Flytter fokus til det næste panel i opgaveruden

Ctrl+Tab

Kommando+Tab

Flytter fokus til det forrige panel i opgaveruden

Ctrl+Skift+Tab

Kommando+Skift+Tab

Navigerer til det næste panel og panelkontrolelement i en åben opgaverude

Tab

Tab

Navigerer til det forrige panel og panelkontrolelement i en åben opgaverude

Skift+Tab

Skift+Tab

Navigerer til den næste kommandoknap i et panel

Pil ned

Pil ned

Navigerer til den forrige kommandoknap i et panel

Pil op

Pil op

Udvider eller skjuler panelet i fokus (tryk på F6 for at flytte fokus til panelet Værktøjer, og naviger derefter til det ønskede panel)

Mellemrum eller Enter

Venstre pil eller Højre pil

Mellemrum eller Enter

Venstre pil eller Højre pil

Åbn eller luk opgaveruden

Skift+F4

Skift+F4

Luk den rude, der viser en handlings opgaver

Ctrl+Skift+F4

Ctrl+Skift+F4

Åbner menuen og flytter fokus til det første menupunkt, når fokus er på en kommando med en undermenu eller et undermenuelement med en udvidelsesmenu

Mellemrum eller Enter

Mellemrum eller Enter

Flytter fokus tilbage til den overordnede kommandoknap med en undermenu eller et undermenuelement med en udvidelsesmenu

Esc

Esc

Kører den kommando, der har fokus

Mellemrum eller Enter

Mellemrum eller Enter

Naviger til næste element i det aktive panel i dialogboksene Opret ny handling, Rediger handling, Opret nyt værktøjssæt eller Rediger værktøjssæt.

Tab

Tab

Naviger til forrige element i det aktive panel i dialogboksene Opret ny handling, Rediger handling, Opret nyt værktøjssæt og Rediger værktøjssæt.

Skift+Tab

Skift+Tab

Taster til generel navigation

Resultat

Windows-/UNIX-handling

Mac OS-handling

Flytter fokus til menuer (Windows, UNIX). Udvider første menupunkt (UNIX)

F10

Ctrl+F2

Flytter fokus til værktøjslinjen i browseren og programmet

Skift+F8

Skift+F8

Flytter til det næste åbne dokument (når dokumentruden har fokus)

Ctrl+F6

Kommando+F6

Flytter til det forrige åbne dokument (når dokumentruden har fokus)

Ctrl+Skift+F6

Kommando+Skift+F6

Lukker det aktuelle dokument

Ctrl+F4

Kommando+F4

Lukker alle åbne dokumenter

Ikke tilgængelig

Kommando+Alternativ+W

Flytter fokus til næste kommentar, link eller formularfelt i dokumentruden

Tab

Tab

Flytter fokus til dokumentruden

F5

F5

Flytter fokus til forrige kommentar, link eller formularfelt i dokumentruden

Skift+Tab

Skift+Tab

Aktiverer markeret værktøj, element (f.eks. en filmklip eller et bogmærke) eller kommando

Mellemrum eller Enter

Mellemrum eller Retur

Åbn genvejsmenu

Skift+F10

Ctrl+klik

Luk genvejsmenu

F10

Esc

Går tilbage til håndværktøj eller markeringsværktøj

Esc

Esc

Flytter fokus til næste fane i en dialogboks med faner

Ctrl+Tab

Ikke tilgængelig

Flytter til forrige søgeresultat og fremhæver det i dokumentet

Skift+F3

Ikke tilgængelig

Flytter til næste søgeresultat og fremhæver det i dokumentet

F3

F3

Søger i forrige dokument (med søgeresultat, der viser flere filer)

Alt+Skift+Venstre pil (kun Windows)

Kommando+Skift+Venstre pil

Søger i næste dokument (med søgeresultat, der viser flere filer)

Alt+Skift+Højre pil (kun Windows)

Kommando+Skift+Højre pil

Markerer tekst (med markeringsværktøjet valgt)

Skift+piletaster

Skift+piletaster

Markerer næste ord eller fjerner markering fra forrige ord (med markeringsværktøjet valgt)

Skift+Ctrl+Højre pil eller Venstre pil

Ikke tilgængelig

Taster til at arbejde med navigationspaneler

Resultat

Windows-/UNIX-handling

Mac OS-handling

Åbner og flytter fokus til navigationspanel

Ctrl+Skift+F5

Kommando+Skift+F5

Flytter fokus mellem dokument, meddelelseslinje og navigationspaneler

F6

F6

Flytter fokus til forrige rude eller panel

Skift+F6

Skift+F6

Flytter mellem elementerne i det aktive navigationspanel

Tab

Tab

Flytter til forrige eller næste navigationspanel og gør det aktivt (når fokus er på panelknappen)

Pil op eller Pil ned

Pil op eller Pil ned

Flytter til næste navigationspanel og gør det aktivt (når fokus er et sted i navigationsruden)

Ctrl+Tab

Ikke tilgængelig

Udvider det aktuelle bogmærke (fokus på panelet Bogmærker)

Højre pil eller Skift+plustegn

Højre pil eller Skift+plustegn

Skjuler det aktuelle bogmærke (fokus på panelet Bogmærker)

Venstre pil eller minustegn

Venstre pil eller minustegn

Udvider alle bogmærker

Skift+*

Skift+*

Skjuler markeret bogmærke

Skråstreg (/)

Skråstreg (/)

Flytter fokus til næste element i et navigationspanel

Pil ned

Pil ned

Flytter fokus til forrige element i et navigationspanel

Pil op

Pil op

Taster til navigation i vinduet Hjælp

Resultat

Windows-/UNIX-handling

Mac OS-handling

Åbner vinduet Hjælp

F1

F1 eller Kommando+?

Lukker vinduet Hjælp

Ctrl+W (kun Windows) eller Alt+F4

Kommando+W

Går tilbage til det tidligere åbne emne

Alt+Venstre pil

Kommando+Venstre pil

Går frem til det næste emne

Alt+Højre pil

Kommando+Højre pil

Flytter til den næste rude

Ctrl+Tab

Se Hjælp til din standardbrowser

Flytter til den forrige rude

Skift+Ctrl+Tab

Se Hjælp til din standardbrowser

Flytter fokus til det næste link i en rude

Tab

Ikke tilgængelig

Flytter fokus til det forrige link i en rude

Skift+Tab

Ikke tilgængelig

Aktiverer det fremhævede link

Enter

Ikke tilgængelig

Udskriver emne i Hjælp

Ctrl+P

Kommando+P

Taster for tilgængelighed

Resultat

Windows-handling

Mac OS-handling

Redigerer læseindstillinger for det aktuelle dokument

Skift+Ctrl+5

Skift+Kommando+5

Tilpasser dynamisk en kodet PDF-fil og går tilbage til visning uden dynamisk tilpasning

Ctrl+4

Kommando+4

Aktiverer og deaktiverer højtlæsning

Skift+Ctrl+Y

Skift+Kommando+Y

Læs kun den aktuelle side højt

Skift+Ctrl+V

Skift+Kommando+V

Læs højt fra den aktuelle side til slutningen af dokumentet

Skift+Ctrl+B

Skift+Kommando+B

Afbryd højtlæsning midlertidigt

Skift+Ctrl+C

Skift+Kommando+C

Stop højtlæsning

Skift+Ctrl+E

Skift+Kommando+E

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online