Åbne sider i en PDF-fil

Afhængigt af den PDF-fil du åbner, er du muligvis nødt til at flytte frem gennem flere sider, se forskellige dele af siden eller ændre forstørrelsen. Der er mange måder at navigere på, men følgende elementer bruges almindeligvis:

Bemærk:

Vælg Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Nulstil værktøjslinjer, hvis du ikke kan se disse elementer.

Næste og forrige

Knapperne Næste side og Forrige side vises på værktøjslinjen Sidenavigation. Tekstboksen ved siden af dem er også interaktiv, så du kan indtaste et sidetal og trykke Enter for at gå direkte til den side.

Rullepaneler

Lodrette og vandrette rullepaneler vises til højre og nederst i dokumentruden, når visningen ikke viser hele dokumentet. Klik på pilene, eller træk for at vise andre sider eller forskellige områder på siden.

Værktøjslinjen Vælg og zoom

Denne værktøjslinje indeholder knapper og kontrolelementer til at ændre sideforstørrelsen.

Panel for sideminiaturebilleder

Knappen Sideminiaturebilleder i venstre side af arbejdsområdet åbner navigationsruden til panelet Sideminiaturebilleder, som viser miniaturebilleder af hver side. Klik på et sideminiaturebillede for at åbne den side i dokumentruden.

Gennemse et dokument

Der er mange måder at bladre på i en PDF-fil. Mange gør brug af knapperne på værktøjslinjen Sidenavigation, men du kan også bruge piletaster, rullepaneler og andre funktioner til at flytte frem og tilbage i en PDF-fil med flere sider.

Værktøjslinjen Sidenavigation åbnes som standard. Standardværktøjslinjen indeholder ofte anvendte værktøjer: Vis Næste side , Vis Forrige side og Sidetal. Ligesom alle andre værktøjslinjer kan værktøjslinjen Sidenavigation skjules eller genåbnes ved at vælge den i menuen Værktøjslinjer i menuen Vis. Du kan få vist yderligere værktøjer på værktøjslinjen Sidenavigation ved at højreklikke på værktøjslinjen og vælge et individuelt værktøj, Vis alle værktøjer eller Flere værktøjer og derefter markere og fjerne markeringen fra værktøjer i dialogboksen.

Flyt gennem en PDF-fil

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Forrige side  eller Næste side  på værktøjslinjen.

  • Vælg Vis > Sidenavigation > [placering].

  • Vælg Vis > Sidenavigation > Side, skriv derefter sidetallet i dialogboksen Gå til side, og klik på OK. 

  • Tryk på tasten Page Up og Page Down på tastaturet.

Spring til en bestemt side

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Fra sidevisningen Enkelt side eller To sider skal du trække det lodrette rullepanel, indtil siden vises i det lille pop op-vindue.

  • Indtast det sidetal, der skal erstatte det viste på værktøjslinjen Sidenavigation, og tryk på Enter.

  Bemærk:

  Hvis dokumentets sidetal er forskellige fra den faktiske sideplacering i PDF-filen, vises sidens placering i filen i parentes efter det tildelte sidetal på værktøjslinjen Sidenavigering. Hvis du f.eks. nummererer en fil, som er et kapitel på 18 sider, til at begynde med side 223, er det viste sidetal 223 (1 af 18), når den første side er aktiv. Du kan slå logiske sidetal fra i Indstillinger for sidevisning. Se Omnummerering af sider og Indstillinger for visning af PDF-filer.

Spring til sider med bogmærke

Bogmærker er en indholdsfortegnelse og repræsenterer normalt kapitler og afsnit i et dokument. Bogmærker vises i navigationsruden.

Panelet Bogmærker
Panelet Bogmærker

A. Knappen Bogmærker B. Klik her for at åbne menuen Bogmærkeindstillinger. C. Udvidet bogmærke 
 1. Klik på knappen Bogmærker, eller vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Bogmærker.
 2. Klik på bogmærket for at gå til et emne. Udvid eller skjul bogmærkers indhold efter behov.

  Bemærk:

  Afhængigt af hvordan bogmærket er defineret, kommer du måske ikke til den placering, men udfører en anden handling i stedet for.

  Hvis listen over bogmærker forsvinder, når du klikker på et bogmærke, skal du klikke på knappen Bogmærker for at få vist listen igen. Hvis du vil skjule knappen Bogmærker, når du har klikket på et bogmærke, skal du vælge Skjul efter brug i indstillingsmenuen.

Brug sideminiaturebilleder til at springe til bestemte sider

Sideminiaturebilleder indeholder miniaturevisninger af dokumentsider. Du kan bruge miniaturebilleder under panelet Sideminiaturebilleder til at ændre visningen af sider og til at gå til andre sider. Den røde sidevisningsboks i sideminiaturebilledet angiver, hvilket område af siden der vises. Du kan tilpasse størrelsen på denne boks for at ændre zoomprocenten.

 1. Klik på knappen Sideminiaturebilleder, eller vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Sideminiaturebilleder, for at få vist panelet Sideminiaturebilleder.
 2. Klik på dens sideminiaturebillede for at gå til den pågældende side.

Rul automatisk gennem et dokument

Automatisk rulning fremfører visningen af PDF-filen i en jævn hastighed lodret ned gennem dokumentet. Hvis du afbryder processen ved at bruge rullepanelerne til at flytte tilbage eller frem til en anden side eller placering, fortsætter automatisk rulning fra det punkt. Ved slutningen af PDF-filen stopper automatisk rulning og begynder ikke, før du igen vælger automatisk rulning.

 1. Vælg Vis > Sidevisning > Automatisk rul.
 2. Tryk på Esc for at stoppe rulningen.

Gå samme vej tilbage

Du kan finde PDF-sider, som du fik vist tidligere ved at gå samme vej tilbage. Det er nyttigt at forstå forskellen mellem forrige og næste sider og forrige og næste visninger. I tilfælde af sider refererer forrige og næste til de to tilstødende sider før og efter den aktuelt aktive side. I tilfælde af visninger refererer forrige og næste til visningsoversigten. Hvis du f.eks. springer frem og tilbage i et dokument, går visningsoversigten tilbage og viser dig de sider, du fik vist, i den omvendte rækkefølge.

 1. Vælg Vis > Sidenavigation > Forrige visning.
 2. Hvis du fortsat vil se en anden del af vejen, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Gentag trin 1.

  • Vælg Vis > Sidenavigation > Næste visning.

  Bemærk:

  Du kan gøre knapperne Forrige visning og Gå til næste visning tilgængelige i værktøjslinjeområdet ved at højreklikke på værktøjslinjen Sidenavigation og vælge dem i genvejsmenuen eller vælge Vis alle værktøjer.

Links kan føre til et andet sted i det aktuelle dokument, til andre PDF-dokumenter eller til websteder. Du kan også åbne vedhæftede filer og afspille 3D-indhold, film og lydklip ved at klikke på et link. Den relevante hardware og software skal være installeret, for at disse medieklip kan afspilles.

Personen, som oprettede PDF-dokumentet, bestemmer udseendet på links i PDF-filen.

Bemærk:

Medmindre et link blev oprettet i Acrobat med hyperlinkværktøjet, skal indstillingen Opret links fra URL-adresser være valgt i de generelle indstillinger, for at hyperlinket kan fungere korrekt.

 1. Vælg markeringsværktøjet.
 2. Anbring markøren over området med link på siden, indtil markøren skifter til en hånd med en pegende finger Der vises et plustegn (+) eller et w i hånden, hvis hyperlinket peger på internettet. Klik derefter på hyperlinket.

PDF-filer med filvedhæftninger

Hvis du åbner en PDF-fil, som har en eller flere vedhæftede filer, åbner panelet Vedhæftninger automatisk og viser de vedhæftede filer. Du kan åbne disse filer til visning, redigere vedhæftningerne og gemme ændringerne, hvilket der er givet tilladelse til af dokumentets forfattere.

Hvis du flytter PDF-filen til en ny placering, følger vedhæftningerne automatisk med.

Artikeltråde

I PDF-filer er artikler valgfrie elektroniske tråde, som PDF-filens forfatter muligvis definerer i den PDF-fil. Artikler fører læsere gennem PDF-indholdet, springer over sider eller sideområder, der ikke er medtaget i artiklen, på samme måde som du kan skimme en traditionel avis eller et tidsskrift for en bestemt historie og ignorere resten. Når du læser en artikel, zoomes der muligvis ind eller ud, så den aktuelle del af artiklen fylder skærmen ud.

Åbn og naviger en artikeltråd

 1. Klik på håndværktøjet på værktøjslinjen med almindelige værktøjer.
 2. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Artikler for at åbne panelet Artikler.

  Bemærk:

  Du kan ikke åbne panelet Artikler, hvis PDF-filen vises i en webbrowser. Du skal åbne PDF-filen i Acrobat.

 3. Dobbeltklik på artikelikonet for at gå til begyndelsen af artiklen. Ikonet ændres til markøren Følg artikel .

  Bemærk:

  Hvis panelet Artikler er tomt, har forfatteren ikke defineret nogen artikeltråde for denne PDF-fil.

 4. Hvis artikeltråden er åben, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan rulle gennem artiklen rude for rude ved at trykke på Enter eller klikke i artiklen.

  • Du kan rulle tilbage gennem artiklen rude for rude ved at Skift-klikke på artiklen eller trykke på Skift+Enter.

  • Du går til begyndelsen af artiklen ved at Ctrl-klikke inde i artiklen.

 5. Klik i artiklen igen ved slutningen af denne.

  Den forrige sidevisning gendannes, og markøren skifter til Slutartikel-markør .

Afslut en tråd inden artiklens slutning.

 1. Sørg for, at håndværktøjet er valgt.
 2. Hold Skift+Ctrl nede, mens du klikker på siden.

Den forrige sidevisning gendannes.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online