Om PDF-porteføljer

En PDF-portefølje indeholder flere filer, der er samlet i en integreret PDF-enhed. Filerne i en PDF-portefølje kan bestå af mange forskellige filtyper, der er oprettet i forskellige programmer. En PDF-portefølje kan f.eks. indeholde tekstdokumenter, e-mails, regneark, CAD-illustrationer og PowerPoint-præsentationer. De oprindelige filer bevarer deres individuelle identitet, men samles i én PDF-portefølje-fil. Du kan åbne, læse, redigere og formatere hver komponentfil uafhængigt af de andre komponentfiler i PDF-porteføljen.

Bemærk:

Brugere af Acrobat Standard og Adobe Reader® kan ikke oprette PDF-porteføljer eller redigere layout, farver, sidehoveder osv.

Afhængigt af omstændighederne er der langt flere fordele forbundet med PDF-porteføljerne end ved at flette flere filer til en enkelt PDF-fil:

Layout og temaer (Acrobat Pro)

Tilpas din PDF-portefølje med unikke layout og visuelle temaer. Med farvepaletter og baggrunde kan du gøre den visuelt mere interessant.

Tilføjelse og sletning

Tilføj eller fjern nemt filer uden at skulle finde og markere alle de sider, der oprindeligt kommer fra denne fil.

Visning

Få vist komponentfiler hurtigt uden at skulle åbne dem i de oprindelige programmer.

Redigering

Rediger individuelle filer i PDF-porteføljen uden at påvirke de andre filer. Du kan f.eks. omnummerere sider i ét dokument uden at skulle omnummerere andre dokumenter i PDF-porteføljen. Du kan også redigere andre filer end PDF-filer i deres oprindelige programmer fra en PDF-portefølje. Eventuelle ændringer, du foretager, gemmes i filen i PDF-porteføljen.

Distribution

Del en PDF-portefølje med andre, så du er sikker på, at de får alle komponentdele. Udgiv en PDF-portefølje på et websted, så andre kan få den vist.

Sortering

Sorter komponentfiler efter kategorier, som du kan tilføje i, slette, skjule og tilpasse. Du skal blot klikke på et kolonnenavn for at sortere listen.

Omarrangering

Træk filer for at ændre deres rækkefølge. Du kan derefter definere den nye rækkefølge som den indledende sorteringsrækkefølge – den rækkefølge, som filer vises i, når en bruger åbner PDF-porteføljen.

Udskrivning

Udskriv alle PDF-filer i en PDF-portefølje eller valgte PDF-komponentfiler.

Søgning

Søg i én eller alle filer i en PDF-portefølje. Du kan også søge i andre filer end PDF-komponentfiler.

Medtagning af andre formater

Føj filer, der ikke er i PDF-format, til en eksisterende PDF-portefølje uden at skulle konvertere dem til PDF-format.

Uafhængighed fra kildefiler

Kildefilerne til en PDF-portefølje – også eksisterende filer, som du føjer til PDF-porteføljen – ændres ikke, når du opretter en PDF-portefølje. Ændringer, du foretager i komponentfilerne i en PDF-portefølje, ændrer ikke de oprindelige filer, som du brugte til at oprette PDF-porteføljen. Du kan flytte PDF-porteføljen lige hvorhen på computeren eller netværket, du vil, uden at du risikerer at miste komponenter, eller at forbindelsen til dem afbrydes.

Genbrug

Medtag den samme fil i flere PDF-porteføljer.

Yderligere ressourcer

Du kan finde videoer om PDF-porteføljer i følgende ressourcer:

Oversigt over vinduer til PDF-porteføljer

PDF-porteføljevindue i Acrobat Pro

I Acrobat Pro opretter og redigerer du PDF-porteføljer og arbejder med komponentfiler ved hjælp af forskellige elementer, f.eks. ruder, værktøjslinjer og vinduer.

PDF-porteføljevindue i Acrobat Pro
PDF-portefølje i layout med klikbare links i Acrobat Pro

A. Værktøjslinjen PDF-portefølje B. Kort, der repræsenterer komponentfilen C. Komponentfiler og mapper i mininavigator D. Layoutrude til tilpasning af udseende 
 • Værktøjslinjen PDF-portefølje er placeret lige under menuen. Se her for at få indstillinger til visning af PDF-porteføljer, et søgeværktøj og knapper til almindelige opgaver, f.eks. udskrivning og lagring.

 • Kort repræsenterer hver enkelt komponentfil i PDF-porteføljen. Klik på ikonet Vis infovisning på kortet for at få vist oplysninger om filen bag på kortet.

 • Mininavigatoren er rækken af kort hen over bunden af PDF-porteføljevinduet i layoutene Klik igennem, Lineær og Bølge. Kortene vises som standard alfabetisk.

 • Ruderne Layout og Detaljer indeholder indstillinger til tilpasning af PDF-porteføljen, hurtig visning af filoplysninger og deling af PDF-porteføljen med andre. I visningen Detaljer kan du også ændre sorteringsrækkefølgen og åbne en fil i det oprindelige program (hvis det er installeret på computeren).

 • Layout (eksempeltilstand) viser PDF-porteføljen i en af flere visninger, afhængigt af designet, filtypen eller layoutet angivet af forfatteren. Hvis ruden Layout til højre er åben, kan du klikke på knappen Eksempel på værktøjslinjen for at skifte fra redigerings- til eksempeltilstand. Se Eksempeltilstande for oplysninger om hver type eksempelvisning.

 • Filtilstand viser fildetaljer på en liste. Du kan klikke på et kolonnenavn for at sortere i stigende eller faldende rækkefølge. Klik på knappen Layout for at vende tilbage til den oprindelige visning.

  En PDF-portefølje er tilgængelig, når den åbnes i filtilstand. Denne tilstand giver en bedre læseoplevelse for personer med handicap, f.eks. bevægelseshæmmede, blinde og svagsynede. Hvis du vil åbne alle PDF-porteføljer i filtilstand, skal du åbne dialogboksen Indstillinger ved at vælge Rediger > Indstillinger (Windows). Kun i Acrobat Pro: Vælg Acrobat > Indstillinger (Mac OS). Vælg Tilgængelighed under Kategorier, og vælg derefter Vis porteføljer i filtilstand.

 • I redigeringstilstand åbnes ruden Layout, som du kan bruge til at tilpasse PDF-porteføljens udseende og tilføje eller slette indhold. Du kan derudover ændre filoplysningerne, omarrangere filer, konvertere filer til PDF, reducere filstørrelse samt vise, skjule og sortere kolonner. Hvis ruden Layout ikke kan ses, kan du klikke på knappen Rediger på værktøjslinjen for at skifte fra eksempel- til redigeringstilstand.

PDF-porteføljevindue i Acrobat Standard

I Acrobat Standard får du vist PDF-porteføljer og arbejder med komponentfiler ved hjælp af forskellige elementer, f.eks. værktøjslinjer og vinduer.

PDF-porteføljevindue i Acrobat Standard
PDF-portefølje i layout med klikbare links i Acrobat Standard

A. Værktøjslinjen PDF-portefølje B. Kort, der repræsenterer komponentfil C. Komponentfiler og mapper i mininavigatorvisning D. Værktøjslinje indeholder knapper til at skifte tilstand 
 • Værktøjslinjen PDF-portefølje er placeret lige under menuen. Se her for at få indstillinger til visning af PDF-porteføljer, et søgeværktøj og knapper til almindelige opgaver, f.eks. udskrivning og lagring.

 • Kort repræsenterer hver enkelt komponentfil i PDF-porteføljen. Klik på ikonet Vis infovisning på kortet for at få vist oplysninger om filen bag på kortet.

 • Mininavigatoren er rækken af kort hen over bunden af PDF-porteføljevinduet i layoutene Klik igennem, Lineær og Bølge. Kortene vises som standard alfabetisk.

 • Layout (eksempeltilstand) viser PDF-porteføljen i en af flere visninger, afhængigt af designet, filtypen eller layoutet angivet af forfatteren. Se Eksempeltilstande for oplysninger om hver type eksempelvisning.

 • Filtilstand viser fildetaljer på en liste. Du kan klikke på et kolonnenavn for at sortere i stigende eller faldende rækkefølge. Klik på knappen Layout for at vende tilbage til den oprindelige visning.

  En PDF-portefølje er tilgængelig, når den åbnes i filtilstand. Denne tilstand giver en bedre læseoplevelse for personer med handicap, f.eks. bevægelseshæmmede, blinde og svagsynede. Hvis du vil åbne alle PDF-porteføljer i filtilstand, skal du åbne dialogboksen Indstillinger ved at vælge Rediger > Indstillinger (Windows). Kun i Acrobat Pro: Vælg Acrobat > Indstillinger (Mac OS). Vælg Tilgængelighed under Kategorier, og vælg derefter Vis porteføljer i filtilstand.

 • Med redigeringstilstand kan du ændre filoplysningerne, omarrangere filer, konvertere filer til PDF, reducere filstørrelse samt vise, skjule og sortere kolonner. Klik på knappen Rediger for at åbne tilstanden Rediger.

Rulning gennem komponentfiler

Afhængigt af layoutet kan du rulle gennem komponentfiler på forskellige måder. Nogle layout indeholder en mininavigator, et rullepanel eller knapperne Næste og Forrige .

Eksempeltilstande

Du kan få vist komponentfilerne på forskellige måder. I eksempeltilstand kan du få vist billeder og sider, afspille video- og SWF-filer samt se oplysninger om en fil. Du kan udtrække (flytte) en fil til din computer. Du kan også åbne en fil i det oprindelige program (hvis det er installeret på computeren). Klik på knappen Layout for at vende tilbage til den oprindelige visning.

Visning af en PDF-portefølje i forskellige eksempeltilstande
Visning af en PDF-portefølje i forskellige visningstilstande

A. Mininavigatorvisning B. Kortvisning C. Fuld visning D. Platformsvisning 

Mininavigatorvisning

Rækken med kort hen over bunden af PDF-portefølje-vinduet. Kortene (komponentfilerne) vises som standard alfabetisk. Du kan skjule eller vise mininavigatoren ved at klikke på dobbeltpilen under kortet. I eksempeltilstand vises mininavigatoren kun i layoutet Klik igennem. I redigeringstilstand vises mininavigatoren i layoutene Bølge og Lineær.

Kortvisning

En visuel repræsentation af hver enkelt komponentfil (indholdsbid), der er føjet til en PDF-portefølje. Der vises muligvis et miniaturebillede på kortet. Metadata, eller detaljer om filen, er tilgængelige bag på miniaturebilledet. Klik på ikonet Information på kortet for at få vist fildetaljer. Klik på luk-knappen for at vende tilbage til miniaturebilledet. Kort angiver endvidere, om en komponentfil er åben i et andet program eller er ved at blive redigeret.

Fuld visning

En større visuel repræsentation af filen, hvor andet indhold er synligt bag eksemplet. Disse filtyper åbnes i fuld visning, når du dobbeltklikker på kortet: PDF-dokumenter uden tilføjet sikkerhed, Word-dokumenter og billeder. FLV-filer åbnes i fuld visning, når du dobbeltklikker på kortet i mininavigatoren. Bevæg markøren hen over bunden af filen i fuld visning for at få vist en halvgennemsigtig flydende værktøjslinje, der kan bruges til at interagere med filen. Du vender tilbage til den oprindelige visning ved at klikke på luk-knappen øverst til højre i visningen.

Platformsvisning

En visning i fuld størrelse i PDF-portefølje-vinduet. Navigationsruden vises, så du har adgang til sideminiaturebilleder, bogmærker, signaturer og lag. Disse filtyper åbnes i platformsvisning, når du dobbeltklikker på kortet: SWF-filer og HTML-filer. Du åbner andre filtyper i platformsvisning, f.eks. mailporteføljer, filer med formularsvar og sikre PDF-dokumenter, ved at vælge Vis > Portefølje > Vis fil. Du lukker platformsvisning ved at klikke på luk-knappen øverst til venstre eller trykke på Esc.

Skift mellem eksempel- og redigeringstilstand

I Acrobat Pro er knappen til at skifte mellem eksempel- og redigeringstilstand en til/fra-knap på værktøjslinjen PDF-portefølje.

I Acrobat Standard skal du højreklikke i PDF-portefølje-vinduet og vælge Vis portefølje eller Rediger portefølje.

Layout (Acrobat Pro)

Layout er én måde, du kan bruge til at samle en bred vifte af indhold i en PDF-portefølje. Når du opretter en PDF-portefølje, kan du vælge mellem forskellige layout, der følger med Acrobat. Du kan evt. importere og benytte et brugerdefineret layout fra en udvikler eller designer.

Bemærk:

Den bedste ydelse opnås ved at bruge layoutet Klik igennem eller Lineær, når du har mere end 15 komponentfiler. Det tager længere tid at indlæse gitter-, frihånds- og bølgelayout, fordi de opretter alle miniaturebilleder, inden det første kort vises.

Acrobat indeholder følgende layout:

Klik igennem

Gør det muligt at klikke igennem en række filer. Du kan omarrangere filer, navigere gennem filerne lineært eller finde filer i mininavigatoren i bunden af vinduet.

Frihånd

Arrangerer filer i en spredt placering af miniaturebilleder. Du kan ændre filers rækkefølge og konfiguration.

Gitter

Arrangerer filer i et ordnet gitter, der kan skaleres efter antallet af filer.

Lineær

Arrangerer filer i en lineær bane og fører brugeren gennem hver fil i sekvensen. Beskrivende tekst vises til venstre for kortet.

Bølge

Arrangerer filer i en bane, der forlader skærmen i vifteform.

PDF-porteføljer oprettet i Acrobat 9 (Acrobat Pro)

PDF-porteføljer, som er oprettet i Acrobat 9, kan åbnes i Acrobat XI og Reader XI. Layout, farveskemaer og andre PDF-porteføljeelementer er dog markant forskellige i Acrobat 9 og Acrobat XI. Når du åbner en Acrobat 9-PDF-portefølje i Acrobat XI ser Acrobat 9-designet ud som forventet. Mindre former for redigering er tilladt, f.eks. at tilføje eller slette filer og redigere filnavne eller beskrivelser. Du kan gemme disse ændringer i Acrobat 9-format. Ved omfattende redigering kan du konvertere PDF-porteføljen til Acrobat XI, hvis du bruger Acrobat XI Pro. Layoutet og farver konverteres til layoutet Klik igennem med et rent visuelt tema. Velkomstsider, sidehoveder og farvepaletter fjernes. Du kan oprette sidehoveder igen i Acrobat XI, men velkomstsider understøttes ikke.

 1. Åbn en PDF-portefølje, der er oprettet i Acrobat 9.

  PDF-porteføljen åbnes i eksempeltilstand.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på filnavnet og -typen for at redigere filnavne i visningen Layout. Du kan ikke redigere beskrivelser.

  • Træk filer ind i visningen Layout for at tilføje dem.

  • Vælg filer i visningen Layout og tryk på tasten Slet for at slette filer.

  • Vælg Fil >Gem portefølje for at gemme ændringerne i Acrobat 9-format.

Andre funktioner, der er tilgængelige i porteføljer

Følgende kommandoer er tilgængelige for komponentfiler i PDF-porteføljer:

Reducer filstørrelse

Reducerer filstørrelsen på PDF-komponentfiler. Yderligere oplysninger finder du under Reduktion af filstørrelse ved lagring.

Beskyt portefølje med adgangskode

Tilfører sikkerhed til dokumenter i en PDF-portefølje eller til PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje. Hvis du vil føje sikkerhed til PDF-komponentfiler, skal du vælge Filer > Porteføljeegenskaber og vælge fanen Sikkerhed. Yderligere oplysninger finder du under Beskyttelse af dokumenter med adgangskoder. Brug Forsiden (Vis > Portefølje > Forside) til at føje sikkerhed til hele PDF-porteføljen. Du kan f.eks. bruge Forsiden til at signere PDF-porteføljens overordnede fil eller tilføje en adgangskode for at åbne PDF-porteføljen. Funktionalitet, som du angiver på Forsiden, angår hele samlingen af komponentfiler i PDF-porteføljen.

Bemærk:

Andre sikkerhedsfunktioner, inklusive certifikatsikkerhed, er også tilgængelige til PDF-porteføljer og komponentfiler. Se Valg af sikkerhedsmetode for PDF-filer for at få flere oplysninger.

Konverter til PDF (Acrobat Pro)

Konverterer multimediefiler til PDF-filer. Yderligere oplysninger finder du under Konverter multimediefiler i en portefølje.

Udskriv

Udskriver komponentdokumenter. Yderligere oplysninger finder du under Udskrive PDF-filer i en PDF-portefølje.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online