Om stregkoder

Stregkodefelter oversætter en brugers indtastninger i en formular til et visuelt mønster, der kan scannes, fortolkes og indarbejdes i en database. Stregkoder er til størst nytte, når nogle af brugerne indsender formularen på papir eller via fax.

Fordelen ved stregkoder er, at de sparer tid ved at gøre det unødvendigt at læse og gemme svar manuelt, og de forhindrer mulige dataindtastningsfejl.

En typisk stregkodearbejdsforløb har følgende faser:

 • Formularforfatteren kontrollerer, at Beregn automatisk feltværdier er valgt under formularindstillinger, og opretter derefter formularen i Acrobat, hvorved alle andre felter indstilles som normalt.

 • Forfatteren føjer stregkodefeltet til formularen og indstiller stregkoden, så den indsamler de nødvendige data.

 • Forfatteren aktiverer formularen til Reader-brugere (hvis forfatteren vil tillade Reader-brugere at gemme deres egne udfyldte kopier af formularen, eller hvis den indeholder visse stregkodefelter).

 • Forfatteren distribuerer formularen til andre brugere.

 • Brugerne udfylder formularen på deres egne computere og sender den elektronisk eller udskriver en kopi og sender kopien til formulardistributøren.

 • De modtagne stregkodedata fortolkes på en af følgende måder og kan derefter gennemses, sorteres og bruges af formularmodtageren:

  Formularer faxet til en faxserver

  Formularmodtageren kan bruge Adobe Acrobat Capture® til at indsamle TIFF-billeder fra faxserveren og placere dem i en overvåget mappe i Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder, hvis modtageren har disse produkter.

  Formularer, der er afleveret på papir

  Formularmodtageren kan scanne papirformularer og derefter bruge et program som f.eks. LiveCycle Barcoded Forms Decoder til at afkode stregkoderne i formularerne.

Bemærk:

Acrobat Capture og LiveCycle Barcoded Forms Decoder er enkeltstående produkter, der er velegnede til virksomheder og sælges særskilt fra Acrobat.

Tip til design af stregkoder

Problemer, der kan påvirke udformningen og placeringen af dine stregkoder, omfatter anvendelighed og plads. Stregkodestørrelsen kan også begrænse antallet af data, der kan kodes. Du opnår de bedste resultater ved at følge disse retningslinjer.

 • Placer stregkoden, så den ikke bliver bøjet, hvis den pakkes i en konvolut, og tilstrækkeligt langt fra sidens kanter, så den ikke bliver afskåret, hvis den udskrives eller faxes.

 • Placer den, så den er let at se og scanne. Hvis du bruger en håndholdt scanner, skal du undgå stregkoder, der er bredere end 4 tommer (10,3 cm). Høje, smalle stregkoder fungerer generelt bedst i disse tilfælde. Du skal også undgå at komprimere indholdet af stregkoden, hvis du bruger en håndholdt scanner.

 • Sørg for at størrelsen på stregkoden kan rumme den mængde data, der skal kodes. Hvis stregkodeområdet er for lille, bliver det gråt. Det er meget vigtigt, at du afprøver en udfyldt formular, før den distribueres, for at sikre at stregkodeområdet er stort nok til at indeholde prøvedata.

Opret, test og rediger stregkodefelter

En af metoderne til at forbedre en stregkode i en PDF-formular er at oprette brugerdefinerede scripts. Det kræver grundlæggende erfaring med JavaScript og kendskab til Acrobat-specifik JavaScript at skrive sådanne scripts. Se Developing Acrobat® Applications Using JavaScript™www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_dk (PDF, kun på engelsk) for at få flere oplysninger. Yderligere grundlæggende oplysninger om JavaScript finder du i en af de mange ressourcer, der findes om dette emne.

Bemærk:

Hvis du har indsat en stregkode af maksimal størrelse, og du ændrer cellestørrelsen eller afkodningsbetingelsen, kan det få stregkoden til at overskride siderammerne. Vælg den korrekte cellestørrelse og afkodningsbetingelse for stregkoden for at undgå dette.

Tilføj et stregkodefelt

 1. Åbn formularen i Acrobat, åbn dialogboksen Indstillinger, og vælg Formularer til venstre. Vælg derefter Beregn automatisk feltværdier.
 2. Vælg Værktøjer > Formularer > Rediger.
 3. Klik på stregkodeværktøjet  på linjen til hurtig adgang, eller vælg Formularer > Opgaver > Tilføj nyt felt > Stregkode.
 4. Træk et rektangel for at angive stregkodeområdet, og dobbeltklik derefter på stregkodefeltet for at åbne dialogboksen Egenskaber.
 5. Gør et af følgende under fanen Værdi:
  • Vælg Afkod med, og vælg et format (XML eller Tabulatorsepareret). Klik på knappen Vælg, og marker de felter, der skal kodes ind i stregkodefeltet. Hvis du ikke ønsker at medtage feltnavne i stregkodedataene, skal du fravælge Medtag feltnavne.

  • Vælg Brugerdefineret beregningsscript, klik på Rediger, og indtast derefter din brugerdefinerede JavaScript-kode i dialogboksen JavaScript Editor.

 6. Gør følgende på fanen Indstillinger:
  • Vælg en symbolindstilling: PDF417, QR Code eller Data Matrix.

  • Vælg Komprimer dataene før kodning til stregkode, hvis du vil anvende denne komprimering. Vælg ikke denne indstilling, hvis du bruger en håndholdt scanner til at indsamle data fra de returnerede formularer.

  • Vælg den type hardware, der skal behandle de returnerede formularer, i Afkodningsbetingelse: Håndholdt stregkodescanner, Faxserver, Dokumentscanner eller Brugerdefineret.

  • Klik om nødvendigt på Brugerdefineret, og angiv værdier for X-dimension, X-Y-forhold og Fejlkorrektionsniveau.

 7. Foretag eventuelle andre ændringer under fanerne Generelt og Handlinger. Luk derefter dialogboksen Egenskaber for stregkodefelter.

  JavaScript-kode oprettes automatisk for at kode de valgte felter i XML-format eller tabulatorsepareret format. Dialogboksen Egenskaber for stregkodefelter lukkes, og den stregkode, du har angivet værdier for, vises i formularen.

  Bemærk:

  Hvis du tilføjer et nyt felt i en formular, efter at du har oprettet stregkoden, medtages det ikke automatisk i dataene for de eksisterende stregkoder. Du kan dog medtage ekstra datafelter i stregkoden manuelt.

Test et stregkodefelt

 1. Vælg Formularer > Opgaver > Luk formularredigering, eller klik på Vis på formularværktøjslinjen.
 2. Udfyld formularen. Brug eksempeldata, der repræsenterer den maksimale mængde oplysninger for hvert felt, eller som du forventer, at brugerne angiver.
 3. Hvis stregkodefeltet er nedtonet, skal du enten følge fremgangsmåden for at ændre størrelsen på stregkodefeltet eller fremgangsmåden for at justere indholdsdataene. Se de følgende opgaver.
 4. Kontroller, at stregkodefeltområdet er stort nok til at indeholde alle de indgående data. Vælg Formularer > Ryd formular for at fjerne eksempeldataene.
 5. Vælg Fil > Gem.

Stregkodeformularfeltet kan nu distribueres.

Medtagelse af yderligere datafelter i stregkoden

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger.
 2. Dobbeltklik på stregkodefeltet.
 3. Gør et af følgende under fanen Værdi:
  • Hvis Afkod med er valgt, skal du klikke på Vælg og vælge yderligere formularfelter, der skal kodes.

  • Hvis Brugerdefineret beregningsscript er valgt, skal du klikke på Rediger og skrive yderligere JavaScript for at medtage de ekstra felter.

Når du har medtaget de nye datafelter i stregkoden, skal du kontrollere, at stregkodeområdet er stort nok til at kunne rumme alle dataene. Hvis stregkodeområdet er nedtonet, skal du justere stregkodestørrelsen eller egenskaberne for tekstfelter, så dataindholdet passer til stregkodeområdet.

Juster dataindhold, så det passer til et stregkodefelt

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger.
 2. Hvis du vil redigere stregkodeegenskaberne, så de kan rumme flere data, skal du dobbeltklikke på stregkodefeltet og gøre et af følgende:
  • Klik på knappen Brugerdefineret under fanen Indstillinger, og angiv de lavere værdier for Fejlkorrektionsniveau og X-Y-skalering.

  • Vælg Komprimer dataene før kodning til stregkode på fanen Indstillinger, men kun hvis du bruger en Adobe-softwareafkoder (sælges separat).

  • Vælg Tabulatorsepareret under fanen Værdi og ikke XML som datakodningsformat. XML kræver et større stregkodeområde til at kode oplysninger end tabulatorsepareret format.

  • Vælg et andet Symbol på fanen Indstillinger.

  • Klik på knappen Vælg under fanen Værdi, og fravælg alle de felter, der ikke skal kodes. Medtag f.eks. ikke felter med overflødige oplysninger.

  • På fanen Værdi skal du angive et brugerdefineret script, der under kodningsprocessen konverterer brugerindtastet tekst til tegn, som enten kun er med store eller kun med små bogstaver.

  Bemærk:

  Retningslinjerne fra NACTP (National Association of Computerized Tax Processors), der anvendes af de amerikanske skattemyndigheder på såvel føderalt som statsligt niveau, anbefaler brugen af udelukkende store bogstaver i forbindelse med 2D-stregkodedata.

 3. Hvis du vil minimere stregkodeområdet til dataene, skal du dobbeltklikke i stregkodefeltet og under fanen Værdi skrive et brugerdefineret script, som begrænser data til alfanumeriske tegn og udelukkende store eller små bogstaver. (Tekst, der er med enten kun store eller kun små bogstaver, kræver mindre stregkodeområde, end hvis den samme tekst skrives med en blanding af store og små bogstaver).

Bemærk:

Overvej, om der skal oprettes yderligere stregkodefelter i formularen og tilknyttes forskellige data til hver enkelt stregkodefelt.

Angivelse af navigation i formularfelter

Hvis et PDF-dokument ikke har en bestemt tabuleringsrækkefølge, baseres standardrækkefølgen på dokumentstrukturen, medmindre brugeren har fjernet markeringen af Tabuleringsrækkefølge under indstillingerne Tilgængelighed.

Du kan ændre tabuleringsrækkefølgen, når du har oprettet felterne. Hvis du er i formularredigeringstilstand, kan du sortere tabuleringen efter dokumentstrukturen (standard), række eller kolonne. Du kan også vælge rækkefølgen manuelt ved at trække og slippe felterne i panelet Felter. Hvis du ikke er i redigeringstilstand, kan du ændre sideegenskaberne for at sortere tabuleringen efter række eller kolonne. Du kan dog ikke tilpasse tabuleringsrækkefølgen manuelt.

Angivelse af tabuleringsrækkefølge i redigeringstilstand

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger. Opgaveruden Formularer åbnes.
 2. Kontrollér, at du har valgt Sorter efter > Tabuleringsrækkefølge i panelet Felter til højre.
 3. (Valgfrit) Hvis du vil have vist felternes tabuleringsrækkefølge, skal du vælge Formularer > Opgaver > Rediger felter > Vis tabulatornummer.
 4. Vælg en indstilling for Tabuleringsrækkefølge:

  Arranger tabulatorer efter struktur

  Tabulatorer er baseret på dokumentstrukturen og følger den rækkefølge, der er konfigureret i kodningen.

  Arranger faner efter række

  Tabulatorer fra øverste venstre felt, der bevæger sig først fra venstre mod højre og derefter ned én række ad gangen.

  Arranger faner efter kolonne

  Tabulatorer fra øverste venstre felt, der bevæger sig først oppefra og ned og derefter på tværs fra venstre mod højre én kolonne ad gangen.

  Arranger tabulatorer manuelt

  Gør det muligt for dig at trække og slippe felter de ønskede steder inden for panelet Felter. Du kan ikke flytte et felt til en anden side, en alternativknap til en anden gruppe eller et felt til en alternativknap.

  Arranger tabulatorer som Ikke angivet

  Angiver, at der ikke er angivet nogen tabuleringsrækkefølge. Tabuleringsrækkefølgen bestemmes af indstillingerne i sideegenskaberne.

Angivelse af tabuleringsrækkefølge i Sideegenskaber

 1. Hvis du er i redigeringstilstand, skal du klikke på Afslut formularredigering for at afslutte tilstanden.
 2. Klik på knappen Sideminiaturebilleder , eller vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Sideminiaturebilleder for at åbne panelet Sideminiaturebilleder.
 3. Vælg et eller flere sideikoner, og vælg Sideegenskaber i menuen Indstillinger i panelet Sideminiaturebilleder.
 4. Vælg en indstilling for Tabuleringsrækkefølge:

  Brug rækkefølge for række

  Tabulatorer fra øverste venstre felt, der bevæger sig først fra venstre mod højre og derefter ned én række ad gangen.

  Brug rækkefølge for kolonne

  Tabulatorer fra øverste venstre felt, der bevæger sig først oppefra og ned og derefter på tværs fra venstre mod højre én kolonne ad gangen.

  Brug dokumentstruktur

  I formularer med kodede felter følges den rækkefølge, der er angivet i kodningen.

  Ikke angivet

  Bruger den eksisterende rækkefølge.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online