Vis, hvordan farver påvirkes af overprint (Acrobat Pro)

Tilstanden Overprint giver en simulering på skærmen, der viser et billede af blanding og overprint i farvesepareret output. Overprinteffekter kan også simuleres, når du sender til en sammensat udskriftsenhed. Begge disse metoder er nyttige ved proofing af farveseparerede dokumenter.

Vis overprint
Sammenlign illustrationsudseende på skærm (venstre) og udskrevet illustration (højre).

Administration af farve (Acrobat Pro)

Når du udskriver et farvestyret RGB- eller CMYK-dokument, kan du angive yderligere farvestyringsindstillinger for at holde farverne konsistente i outputtet. Lad os f.eks. antage, at dokumentet indeholder en profil, der er skræddersyet til prepress-output, men du vil gerne proofe farverne på en skrivebordsprinter. Du kan midlertidigt konvertere dokumentets farve til farverummet på skrivebordsprinteren i panelet Farvestyring i dialogboksen Avancerede udskriftsindstillinger. Printerens profil bruges i stedet for den aktuelle dokumentprofil, når der udskrives. Derudover kan du sende farvedata som RGB-værdier til printere ved hjælp af forskellige RGB-profiler.

Om sammensat udskrivning (Acrobat Pro)

Når du udskriver en PDF-fil i farve, udskrives alle farverne i filen på én plade. Denne proces kaldes sammensat udskrivning. De tilgængelige indstillinger i panelet Output i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning afhænger af den valgte printer.

Billedmateriale, der skal gengives til kommerciel brug, og som indeholder mere end en enkelt farve, skal udskrives på separate kopiskabeloner – én for hver farve. Denne proces kaldes farveseparation. Hvis du opretter farveseparationer, kan du udskrive en sammensat fil med farve eller gråtoner til gennemgang for at kontrollere arbejdet.

Overvej følgende, når du udskriver sammensatte job:

 • Eventuelle overprintindstillinger, som du vælger, udskrives kun korrekt på en printer, der understøtter overprint. Da de fleste desktopprintere ikke understøtter overprint, kan du simulere effekterne af overprint ved at vælge Simulering af overprint i panelet Output i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning. Vær opmærksom på, at hvis du vælger Simulering af overprint, konverteres staffagefarver til procesfarver til udskrivning. Hvis du har til hensigt at bruge en fil til det endelige output, skal du ikke vælge denne indstilling.

 • Når du udskriver til en sort-hvid-printer, frembringes der en sammensat version af siderne i gråtoner (medmindre du vælger indstillingen Udskriv farve som sort i dialogboksen Udskriv. I så fald udskrives al ikke-hvid farve som sort). Hvis dokumentet indeholder farve, skal du visuelt rette gråtonerne, som bruges til at simulere denne farve. Den gråtone, der simulerer en 20%-nuance af gul, er f.eks. lysere end 20%-nuancen af sort, da gul er synligt lysere end sort.

Bemærk:

Husk, at farveprintere ligesom skærme kan gengive farver meget forskelligt. Derfor er korrekturen fra grafikeren den bedste metode til at kontrollere, hvordan det færdige dokument kommer til at se ud.

 1. Vælg Filer > Udskriv, og vælg en printer.
 2. Angiv indstillinger for sidehåndtering.
 3. Vælg Dokument og stempler i menuen Kommentarer og formularer for at udskrive alt synligt indhold.
 4. Klik på Avanceret, og vælg Output i venstre side af dialogboksen.
 5. Vælg en indstilling for sammensat farve i menuen Farve.
 6. Angiv andre farve- og outputindstillinger, og klik på OK.
 7. Hvis dokumentet indeholder objekter med gennemsigtighedsindstillinger, skal du vælge en indstilling fra menuen Forudindstilling for udligning af gennemsigtighed.
 8. (Kun PostScript-udskrivning) Vælg indstillinger i panelet PostScript-indstillinger.

Om separationer (Acrobat Pro)

Med henblik på at fremstille separationer i høj kvalitet hjælper det at have grundlæggende kendskab til tryk, herunder linjerastere, opløsning, procesfarver og staffagefarver.

Hvis du bruger et trykkeri til at fremstille separationer, bør du have et tæt samarbejde med dets eksperter, før du starter et job og under processen.

For at gengive farve- og halvtonebilleder opdeler maskinen normalt grafikken på fire plader med en plade til hver af billedets fire dele: cyan (C), gul (Y), magenta (M) og sort (K). Når den korrekte trykfarve bruges, og der trykkes i register, kombineres farverne, så de gengiver den oprindelige grafik. Processen med at opdele billedet i to eller flere farver kaldes farveseparation, og de film, pladerne fremstilles ud fra, kaldes separationer.

Sammensat (til venstre) og separationer (til højre)
Sammensat (til venstre) og separationer (til højre)

Acrobat understøtter værtsbaserede separationer og in-RIP-separationer. Hovedforskellen mellem dem er, hvor separationer oprettes – i værtscomputeren (det system, der bruger Acrobat og printerdriveren) eller i outputenhedens RIP.

Ved værtsbaserede separationer opretter Acrobat PostScript-oplysninger for hver af de separationer, der kræves til dokumentet, og sender oplysningerne til outputenheden. Ved in-RIP-separationer udføres arbejdet med at separere en fil ved hjælp af RIP'en. Denne fremgangsmåde tager ofte mindre tid end at oprette værtsbaserede separationer, men den kræver en PostScript 3-outputenhed med RIP-separationsevner. Fremstilling af in-RIP-separationer kræver, at din PPD-fil understøtter in-RIP-separationer. Derudover skal du have adgang til en PostScript 3-outputenhed eller en PostScript Level 2-enhed, der understøtter in-RIP-separationer.

Forberede udskrivning af separationer

Før du udskriver separationer, skal du gøre følgende:

Bemærk:

Hvis du bruger et trykkeri til at fremstille separationer, bør du have et tæt samarbejde med dets eksperter, før du starter et job og under processen.

 1. Vælg Filer > Udskriv, og vælg en printer.
 2. Vælg en indstilling i menuen Kommentarer og formularer.
 3. Vælg udskriftsområde og indstillinger for sidehåndtering.
 4. Klik på Avanceret.
 5. Hvis du oprettede en brugerdefineret udskriftsindstillingsfil med de relevante separationsindstillinger, skal du vælge den i menuen Indstillinger øverst i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning.
 6. Vælg Output til venstre, og vælg en indstilling i menuen Farve:
  • Vælg Separationer, hvis PPD-filen ikke understøtter in-RIP-separationer.

  • Vælg In-RIP-separationer, hvis PPD-filen understøtter in-RIP-separationer. Diffuseringsindstillinger vises. Vælg Adobe In-RIP eller Fra i menuen Diffusering. Hvis du vælger Adobe In-RIP, skal du klikke på Forudindstillet diffusering og vælge en forudindstilling. Klik på OK.

 7. Angiv indstillinger for halvtonerasterfrekvens og for den vinkel, som den valgte trykfarves halvtoneraster roteres med.
 8. Hvis dokumentet indeholder objekter med gennemsigtighedsindstillinger, skal du vælge en indstilling fra menuen Forudindstilling for udligning af gennemsigtighed.
 9. Fjern markeringen fra de farver, du ikke vil separere, i Trykfarvestyring.

  De fire procesfarver (cyan, magenta, gul og sort) vises altid øverst på farvepladelisten efterfulgt af staffagefarver i alfabetisk rækkefølge.

 10. Klik på knappen Trykfarvestyring for at ændre trykfarveindstillingerne til farveseparationer.
 11. Klik på kontrolmærker og beskæringer til venstre, og vælg Alle kontrolmærker.
 12. Klik på PostScript-indstillinger til venstre, og vælg de ønskede indstillinger. Klik på OK for at lukke dialogboksen, og klik derefter på OK igen for at udskrive separationerne.

Yderligere ressourcer

Få flere oplysninger om avanceret PDF-udskrivning under:

 

Angiv tilstedeværelsen af diffuseringsoplysninger (Acrobat Pro)

Hvis du sender dine PDF-filer til en trykleverandør, kan du bruge dialogboksen Dokumentegenskaber til at angive, om en PDF-fil indeholder diffuseringsoplysninger. Dette kan hjælpe med at forhindre serviceleverandøren i evt. at tilføje modstridende diffuseringskommandoer til filen. Du kan enten importere diffuseringsoplysninger sammen med andre PostScript-oplysninger fra redigeringsprogrammet eller de kan oprettes i Acrobat ved hjælp af de forudindstillinger, der understøttes af Adobe In-RIP-diffusering.

 1. Åbn PDF-filen, og vælg Filer > Egenskaber.
 2. Klik på fanen Avanceret.
 3. Vælg en indstilling i menuen Diffusering, og klik på OK.

  Ja

  Filen indeholder diffuseringsoplysninger.

  Nej

  Filen indeholder ikke diffuseringsoplysninger.

  Ukendt

  Du ved ikke, om filen indeholder diffuseringsoplysninger.

Lagring af separationer som PostScript (Acrobat Pro)

Alt efter hvilken prepress-software der anvendes, kan servicebureauet måske udføre prepress-funktioner som diffusering, separation og OPI-udskiftning på outputenhedens RIP. Derfor vil serviceudbyderen muligvis foretrække at modtage en sammensat PostScript-fil af dokumentet, der er optimeret til In-RIP-separationer, frem for en forudsepareret PostScript-fil.

Hvis du gemmer filen som PostScript, gemmes de separationsindstillinger, PPD-oplysninger og alle de farvekonverteringer, du har angivet i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning.

Brug kommandoen Gem som i stedet for indstillingen Skriv til fil i dialogboksen Udskriv for at få de bedste resultater, når du genererer PostScript-filer som genbrug under udskrivningen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online