Om webformularer

PDF-formularer kan anvendes til overførsel og indsamling af oplysninger via World Wide Web. ved at bruge flere knaphandlinger, der udfører funktioner, som ligner visse HTML-scriptmakroer. Du skal have et CGI-program (Common Gateway Interface) på webserveren, som kan indsamle og distribuere dataene til en database. Eksisterende CGI-programmer, der indsamler data fra formularer (i HTML-, FDF- eller XML-format) kan benyttes.

Før du klargør dine formularer til internettet, skal du kontrollere, at formularfelternes navne svarer til de navne, der er angivet i CGI-programmet.

Bemærk:

CGI-scripts skal oprettes uden for Acrobat, og deres oprettelse er ikke dækket af Adobe Acrobat-produktet.

Tilføj sendefunktioner

Brug handlingen Send en formular til at sende formulardata til en mailadresse eller til en webserver ved at angive en URL-adresse. Du kan også bruge knappen Send til at sende andre filer tilbage til en server eller database. Du kan f.eks. vedhæfte scannede billeder eller filer til en formular. Filerne sendes sammen med resten af formulardataene, når du klikker på knappen Send.

Bemærk:

Hvis din PDF-formular indeholder en e-mailbaseret sendeknap, kan du bruge distributionsprocessen til at lette distributionen af formularen til andre.

 1. Vælg Værktøjer > Formularer > Rediger, vælg derefter Knap på listen Tilføj nyt felt, og opret en knap.
 2. Dobbeltklik på knappen for at åbne dialogboksen Egenskaber for knap.
 3. Klik på fanen Handlinger, og vælg Mus op i menuen Vælg udløser.
 4. Vælg Send en formular i menuen Vælg handling, og klik derefter på Tilføj.
 5. Foretag en indtastning i Angiv en URL-adresse til dette link i dialogboksen Send formularvalg:
  • Send formulardataene til en webserver ved at angive destinations-URL-adressen.

  • Hvis du vil sende formulardataene til en mailadresse, skal du skrive mailto: efterfulgt af mailadressen. Skriv f.eks. mailto:nobody@adobe.com.

 6. Foretag yderligere ændringer i tilgængelige indstillinger, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen.
 7. Rediger indstillingerne på andre faner i dialogboksen Egenskaber for knap, hvis det er nødvendigt, og klik derefter på Luk.

Indstillinger for Send formularvalg

FDF

Eksporteres som en FDF-fil. Du kan vælge en eller flere af de tilgængelige indstillinger: brugerindtastede data, kommentarer og trinvise ændringer af PDF-filen. Indstillingen Trinvise ændringer af PDF-filen er nyttig, når en digital signatur skal eksporteres på en måde, der let kan læses og gendannes af en server.

Bemærk:

 Hvis serveren returnerer data til brugeren i FDF- eller XFDF-format, skal serverens URL-adresse slutte med suffikset #FDF, f.eks. http://minserver/cgi-bin/mitscript#FDF.

HTML

Eksporteres som en HTML-fil.

XFDF

Eksporteres som en XML-fil. Du kan vælge at eksportere formularfeltets data, kommentarer eller begge dele.

Hele dokumentet (PDF)

Eksporterer hele den PDF-fil, der udgør formularen. Selvom denne proces opretter en større fil end FDF-indstillingen, er den nyttig til bevarelse af digitale signaturer.

Bemærk:

 Hvis de brugere, der udfylder PDF-formularen, bruger Adobe Reader, skal du vælge enten FDF eller XFDF under indstillingen Eksportér format.

Alle felter

Eksporterer alle formularfelter, selvom de ikke indeholder værdier.

Kun disse

Eksporterer kun de formularfelter, du angiver ved at klikke på Marker felter og angive, hvilke felter der skal medtages, og om du vil medtage tomme felter.

Konverter datoer til standardformat

Eksporterer alle formulardata i et enkelt format, uanset hvordan de er indtastet i formularen.

Tilføjelse af knappen Nulstil formular

En knap til nulstilling af formularer rydder alle de data, en bruger har indtastet i formularen. Den svarer til funktionen Værktøjer > Formularer > Andre opgaver > Ryd formular, som er tilgængelig, når du opretter og redigerer Acrobat-formularer. Du kan imidlertid indstille din nulstillingsknap, så den kun rydder bestemte felter.

 1. Vælg Værktøjer > Formularer > Rediger, vælg derefter knapværktøjet på listen Tilføj nyt felt, og opret en knap.
 2. Dobbeltklik på knappen for at åbne dialogboksen Egenskaber for knap.
 3. Klik på fanen Handlinger, og vælg Mus op i menuen Vælg udløser.
 4. Vælg Nulstil en formular i menuen Vælg handling, og klik derefter på Tilføj.
 5. Gør et af følgende i dialogboksen Nulstil en formular, og klik derefter på OK:
  • Markér de enkelte afkrydsningsfelter for at vælge eller fravælge de felter, der skal nulstilles af knappen.

  • Markér alt.

  Listen under fanen Handlinger viser nu Nulstil en formular indlejret under handlingen Mus Op.

Du kan åbne andre faner efter behov i dialogboksen Egenskaber for knap og tildele knappen andre typer egenskaber.

Tilføj en Importér data-knap

Brug handlingen Importer formulardata for at gøre det muligt for brugere at udfylde almindelige formularfelter, f.eks. navn og mailadresse, med data, der er importeret fra en anden formular. Brugere kan også benytte knappen Importér data til at indsætte personlige profiloplysninger i almindelige formularfelter. Kun de formularfelter, der stemmer overens, opdateres. De felter, der ikke stemmer overens, ignoreres. Før du kan oprette handlingen Importér formulardata, skal du oprette en formular med formularfelter med almindelige oplysninger, hvor der skal eksporteres data fra.

Bemærk:

Handlingen Importér formulardata søger efter den datafil, der skal importeres data fra andre steder i Windows end i Mac OS. I Windows søger handlingen Importér formulardata i mappen Acrobat eller Adobe Reader, den aktuelle mappe, mappen System, mappen Windows, Dokumenter\Adobe\Acrobat og de mapper, der er angivet i PATH-sætningen. I Mac OS søger handlingen Importér formulardata i mappen Acrobat eller Adobe Reader og i mappen Systemindstillinger.

 1. Vælg Værktøjer > Formularer > Rediger, vælg derefter Knap på listen Tilføj nyt felt, og opret en knap.
 2. Dobbeltklik på knappen for at åbne dialogboksen Egenskaber for knap.
 3. Klik på fanen Handlinger, og vælg Mus op i menuen Vælg udløser.
 4. Vælg Importér formulardata i menuen Vælg handling, og klik derefter på Tilføj.
 5. Find og vælg en FDF-fil, og klik derefter på Åbn.
 6. Klik på en anden fane i dialogboksen Egenskaber for knap for at fortsætte med at definere egenskaber for knappen, eller klik på Luk.

CGI-eksportværdier

En eksportværdi er de oplysninger, der sendes til et CGI-program for at identificere et brugervalgt formularfelt. Det er kun nødvendigt at definere en eksportværdi, hvis begge af følgende forhold er sande:

 • Dataene indsamles elektronisk i en database via et firmaintranet eller internettet.

 • Dataene er anderledes end det element, der er angivet i formularfeltet, eller formularfeltet er en alternativknap.

  Vær opmærksom på følgende retningslinjer, når eksportværdier defineres:

 • Brug standardeksportværdien (Ja) til at angive, at et afkrydsningsfelt eller en alternativknap er valgt.

 • Du skal kun indtaste en eksportværdi for rullelister eller lister, hvis værdien skal være anderledes end det element, der vises – f.eks. for at passe til navnet på formularfeltet i en database. Det element, der vælges på rullelisten eller listen, anvendes som eksportværdien, medmindre der angives en anden eksportværdi i dialogboksen Egenskaber.

 • Relaterede alternativknapper skal have identiske formularfeltnavn, men forskellige eksportværdier. Dette sikrer, at alternativknapperne skifter, og at de korrekte værdier samles i databasen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online