Angivelse af hjælpeindstillinger

Acrobat indeholder flere indstillinger, som hjælper med at gøre læsningen af PDF-dokumenter mere tilgængelig for synshæmmede og bevægelseshæmmede brugere. Disse indstillinger styrer, hvordan PDF-filer vises på skærmen, og hvordan de læses af en skærmlæser.

De fleste indstillinger for hjælp til handicappede er tilgængelige via Indstillingsassistent til handicappede, som indeholder vejledning på skærmen til angivelse af disse indstillinger. Nogle indstillinger, der påvirker tilgængeligheden, er ikke tilgængelige via Indstillingsassistenten til handicappede i kategorierne Læsning, Formularer og Multimedie. Du kan angive alle indstillinger i dialogboksen Indstillinger.

De viste navne for nogle indstillinger i Indstillingsassistenten til handicappede er forskellige fra navnene på de tilsvarende indstillinger, som vises i dialogboksen Indstillinger. Acrobat Hjælp bruger de navne, der vises i dialogboksen Indstillinger.

Du kan finde yderligere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner på www.adobe.com/dk/accessibility.

Angiv tilgængelighedsindstillinger med Indstillingsassistent til handicappede

 1. Start Indstillingsassistent til handicappede ved at vælge en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Værktøjer > Tilgængelighed > Indstillingsassistent.

  • Vælg Rediger > Tilgængelighed > Indstillingsassistent.

  • (Kun Windows) Start Acrobat første gang, mens en skærmlæser eller skærmforstørrer kører.

 2. Vælg den relevante indstilling for det hjælpeprogram eller den hjælpeenhed, du bruger.

  Assistenten viser kun indstillinger, der er relevante for det hjælpeprogram og de hjælpeenheder, du bruger, på baggrund af den indstilling, du vælger.

 3. Følg instruktionerne på skærmen. Hvis du på et tidspunkt klikker på Annuller, anvender Acrobat standardindstillinger for de indstillinger, som assistenten angiver (anbefales ikke).

Angiv tilgængelighedsindstillinger med dialogboksen Præferencer

 1. Angiv de indstillinger, der er relevante for det hjælpeprogram og de hjælpeenheder, du bruger, i de forskellige paneler i dialogboksen Præferencer.

Adgang, indstillinger

Indstillinger for tilgængelighed i panelet Hjælp til handicappede

Erstat dokumentfarver

Når denne indstilling er valgt, kan du vælge fra en liste over farvekombinationer med kontrast til tekst og baggrund, eller du kan oprette din egen kombination. Disse indstillinger svarer til indstillingen Brug farver med stor kontrast til Dokumenttekst i Indstillingsassistenten til handicappede.

Brug altid sidelayout

Svarer til indstillingen Overskriv sidelayout i Indstillingsassistenten til handicappede.

Brug altid zoomindstilling

Svarer til indstillingen Overskriv dokumentzoom i Indstillingsassistenten til handicappede.

Brug dokumentstruktur til fanerækkefølge, når der ikke findes en udtrykkelig fanerækkefølge

Giver forbedret navigation i formularfelter og links i dokumenter, som indeholder en fanerækkefølge.

Vis altid markøren til tastaturvalg

Vælg denne indstilling, hvis du bruger en skærmforstørrer. Denne indstilling svarer til indstillingen Vis altid markøren til tastaturvalg i Indstillingsassistenten til handicappede.

Brug altid farven til systemvalg

Når indstillingen er valgt, overskrives valgets standardfarve (blå) med en farve, som systemet angiver.

Vis porteføljer i filtilstand

Når denne indstilling er valgt, vises PDF-porteføljens komponentfiler og fildetaljer på en liste. Filtilstand giver en bedre læseoplevelse for personer med handicap, f.eks. bevægelseshæmmede, blinde og svagsynede.

Indstillinger for tilgængelighed i panelet Dokumenter

Gem automatisk dokumentændringer i midlertidig fil efter

Når denne indstilling er fravalgt, deaktiveres funktionen til automatisk lagring. Hver gang et PDF-dokument gemmes, skal skærmlæseren eller skærmforstørreren genindlæse dokumentet. Denne indstilling svarer til indstillingen Deaktiver automatisk lagring af dokumenter i Indstillingsassistent til handicappede.

Indstillinger for tilgængelighed i panelet Formularer

Felters fremhævningsfarve og Fremhævningsfarve for påkrævet felt

Disse indstillinger angiver, hvilke farver der bruges til at fremhæve formularfelter, som kan udfyldes. De svarer til indstillingerne Felters fremhævningsfarve og Fremhævningsfarve for påkrævet felt i Indstillingsassistenten til handicappede.

Udfyld automatisk

Aktiverer Acrobat til automatisk at tilbyde at udfylde visse poster i formularfelter, så udfyldning af formularfelter kan klares med færre tastetryk. Denne indstilling har ikke nogen tilsvarende indstilling i Indstillingsassistenten til handicappede.

Indstillinger for tilgængelighed i panelet Multimedie

 • Vis tilgængelige undertekster

 • Afspil Tilgængelig eftersynkroniseret lyd

 • Vis tilgængelige supplerende billedtekster

 • Vis Lydbeskrivelse (eller Videobeskrivelse eller Beskrivende video), når den er tilgængelig

Disse indstillinger har ikke nogen tilsvarende indstillinger i Indstillingsassistenten til handicappede.

Indstillinger for tilgængelighed i panelet Sidevisning

Zoom

Indstiller skærmforstørrelsen af dokumenter og giver mulighed for, at synshæmmede læsere lettere kan læse ombrudte PDF-dokumenter. Denne indstilling svarer til indstillingen Overskriv dokumentzoom i Indstillingsassistenten til handicappede.

Udjævn tekst

Kontrollerer kantudjævning af tekst. Vælg Ingen for at deaktivere udjævning af tekst samt gøre teksten skarpere og lettere at læse med en skærmforstørrer. Denne indstilling svarer til indstillingen Deaktiver tekstudjævning i Indstillingsassistenten til handicappede.

Indstillinger for tilgængelighed i panelet Læsning

Læserækkefølge

Angiver læserækkefølgen i dokumenter. Indstillingerne for læserækkefølge vises også i Indstillingsassistenten til handicappede.

Udled læserækkefølgen af dokumentet (anbefales)

Fortolker læserækkefølgen i ukodede dokumenter ved hjælp af en avanceret metode for analyse af strukturfølgeslutningslayout.

Læserækkefølge venstre mod højre, top mod bund

Leverer teksten i henhold til dens placering på siden ved læsning fra venstre mod højre og derefter fra top til bund. Denne metode er hurtigere end Udled læserækkefølgen af dokumentet. Denne metode analyserer kun tekst. Formularfelter ignoreres, og tabeller genkendes ikke som tabeller.

Brug læserækkefølge i normal udskriftsstrøm

Leverer tekst i den rækkefølge, hvori den blev optaget i udskriftsstrømmen. Denne metode er hurtigere end Udled læserækkefølgen af dokumentet. Denne metode analyserer kun tekst. Formularfelter ignoreres, og tabeller genkendes ikke som tabeller.

Overskriv læserækkefølgen i kodede dokumenter

Bruger læserækkefølgen, der er angivet under læseindstillinger, i stedet for den, der er angivet af dokumentets kodestruktur. Brug kun denne indstilling, hvis du støder på problemer i dårligt kodede PDF-dokumenter. Denne indstilling svarer til indstillingen Overskriv læserækkefølgen i kodede dokumenter i Indstillingsassistent til handicappede.

Side eller dokument

Denne indstilling bestemmer, hvor stor en del af et dokument, der leveres til en skærmlæser på én gang. Hvis en PDF-fil ikke er kodet, kan Acrobat analysere dokumentet og forsøge at udlede dens struktur og læserækkefølge. Denne proces kan tage lang tid ved at langt dokument. Overvej at indstille Acrobat til kun at levere den aktuelt synlige side, så der kun analyseres en lille del af dokumentet ad gangen. Med til overvejelserne hører dokumentets størrelse og kompleksitet samt skærmlæserens funktioner. Hvis Acrobat leverer oplysninger til en skærmlæser, skærmforstørrer eller andre hjælpeprogrammer, indlæser det oplysningerne i en hukommelsesbuffer, som er direkte tilgængelig for hjælpeprogrammet. Mængden af oplysninger, der leveres til hukommelsesbufferen, kan have indflydelse på, hvor lang tid Acrobat bruger på at udføre opgaver, som f.eks. at åbne dokumentet, gå videre til næste side, ændre visninger og udføre kommandoer.

Læs kun de synlige sider

Denne indstilling er normalt bedst, hvis du bruger en skærmforstørrer. Den forbedrer ydeevnen, idet programmet ikke skal behandle de dele af dokumentet, der ikke er synlige. Hvis Acrobat udelukkende sender de aktuelt synlige sider i et PDF-dokument til hukommelsesbufferen, har hjælpeteknologien kun adgang til disse sider. Den kan ikke gå videre til en anden side, før næste side er synlig, og Acrobat har sendt sideoplysningerne til hukommelsesbufferen. Hvis denne indstilling er valgt, skal du derfor bruge navigationsfunktionerne i Acrobat, og ikke funktionerne i hjælpeteknologien, til at navigere fra side til side i dokumentet. Sæt også indstillingen Standardsidelayout til Enkelt side, hvis du vælger, at Acrobat udelukkende skal sende de aktuelt synlige sider til hjælpeteknologien. Eftersom Acrobat sender sideoplysninger om alle synlige sider, modtager hjælpeteknologien oplysninger både om sider, der muligvis kun er delvist synlige (f.eks. bunden af en side eller toppen af den næste side), og om sider, der er fuldkommen synlige. Hvis du bruger en anden indstilling end Enkelt side under Sidevisning, f.eks. Fortløbende, og derefter vælger at få vist næste side, er hjælpeteknologien muligvis ikke i stand til at holde styr på, hvilken del af den foregående side den allerede har læst op. Yderligere oplysninger om indstilling af standardsidelayout til Enkelt side findes under Indstillinger for visning af PDF-filer.

Denne indstilling svarer til indstillingen Læs kun de aktuelt synlige sider i Indstillingsassistenten til handicappede.

Læs hele dokumentet

Denne indstilling kan være den bedste, hvis du bruger en skærmlæser, der har sine egne navigations- og søgeværktøjer, og som du er mere fortrolig med end værktøjerne i Acrobat. Denne indstilling svarer til indstillingen Læs hele dokumentet på én gang i Indstillingsassistenten til handicappede.

Læs kun de synlige sider, hvis der er tale om store dokumenter

Denne indstilling vælges som standard og er normalt bedst, hvis du bruger en skærmlæser sammen med lange eller komplekse PDF-dokumenter. Den gør det muligt for Acrobat at levere et lille dokument helt, men vender tilbage til levering side for side ved store dokumenter. Denne indstilling svarer til indstillingen Læs kun de synlige sider, hvis der er tale om Store dokumenter i Indstillingsassistenten til handicappede.

Bekræft, før dokumenter kodes

Når denne indstilling er valgt, kan brugeren bekræfte de indstillinger, der er brugt, inden Acrobat forbereder et ukodet dokument til læsning. Kodning kan være en tidskrævende procedure, især i forbindelse med store dokumenter. Denne indstilling svarer til Bekræft, før dokumenter kodes i Indstillingsassistent til handicappede.

Indstillinger for Læs højt

Angiv indstillinger til at kontrollere lydstyrke, hastighed og toneleje på den stemme, der anvendes til Læs højt-funktionen. Du kan vælge at anvende standardstemmen eller en af de stemmer, der findes i dit operativsystem. Du kan også bruge pil op og pil ned til at læse tekstblokke. Disse indstillinger har ikke tilsvarende indstillinger i Indstillingsassistenten til handicappede.

Du kan navigere ved hjælp af tastaturet i stedet for med musen. Der er adskillige tilgængelige tastaturadgangsfunktioner i Mac OS. Se den dokumentation, der fulgte med operativsystemet, hvis du vil have yderligere oplysninger.I Windows er nogle af tastaturgenvejene til at navigere i Acrobat forskellige fra de tastaturgenveje, der bruges i andre Windows-programmer.

Hvis du åbner Acrobat i en webbrowser, knyttes tastaturkommandoer først til webbrowseren. Derfor er nogle tastaturgenveje ikke tilgængelige i Acrobat eller er kun tilgængelige, når du skifter fokus til PDF-dokumentet.

Yderligere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner finder du på www.adobe.com/dk/accessibility.

Aktivering af enkelttastacceleratorer

Du kan vælge bestemte værktøjer og udføre bestemte handlinger med enkelttastacceleratorer. De fleste tastaturgenveje i Acrobat kræver ikke, at du aktiverer enkelttastacceleratorer.

 1. Vælg Generelt under Kategorier i dialogboksen Indstillinger, og vælg derefter Brug genvejstaster til at få adgang til værktøjer.

Bemærk:

Visse skærmlæsere fungerer ikke med enkelttastacceleratorerne i Acrobat.

Automatisk rulning

Funktionen Automatisk rulning gør det lettere at søge gennem lange PDF-dokumenter, især hvis dokumenterne er ombrudte dokumenter. Du kan rulle gennem sider uden at bruge tastetryk eller musehandlinger.

 1. Vælg Vis > Sidevisning > Rul automatisk.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • For at ændre rullehastigheden til en bestemt hastighed skal du trykke på en taltast (9 for hurtigst, 0 for langsomst).

  • Du kan øge eller sænke rullehastigheden ved at trykke på Pil op eller Pil ned, afhængigt af rulleretningen.

  • Du kan ændre rulleretningen ved at trykke på minustasten (-).

  • Brug venstre eller højre piletast til at gå til næste eller forrige side.

  Bemærk:

  Du stopper automatisk rulning ved at trykke på Esc eller vælge Vis > Sidevisning > Rul automatisk igen.

Gem som tilgængelig tekst til en brailleprinter

Bemærk:

I dette dokument refererer udtrykket "brailleprinter" til en vilkårlig enhed, som bruges til at konvertere tilgængelig tekst til et format, som en person, der er blind eller svagsynet, kan bruge.

Du kan gemme et PDF-dokument som tilgængelig tekst, der kan udskrives på en brailleprinter. Tilgængelig tekst kan importeres og udskrives som formateret, niveau 1- eller 2-brailledokumenter ved hjælp af et program til brailleoversættelse. Se dokumentationen, der fulgte med brailleoversætteren for at få flere oplysninger.

En tekstversion af en PDF-fil indeholder ingen billeder eller multimedieobjekter. Tekstversionen af en tilgængelig PDF-fil indeholder dog alternative tekstbeskrivelse for disse objekter, hvis de er blevet leveret.

 1. Vælg Filer > Gem som andet > Flere indstillinger > Tekst (tilgængelig).

Lav dynamisk tilpasning i et PDF-dokument

Du kan lave dynamisk tilpasning i et PDF-dokument, så det midlertidigt præsenteres som en enkelt kolonne, der svarer til bredden på dokumentruden. Denne omløbsvisning kan gøre dokumentet nemmere at læse på en mobil enhed eller forstørre det på en almindelig skærm uden at rulle vandret for at læse teksten.

Du kan ikke gemme, redigere eller udskrive et dokument, når dynamisk tilpasning er aktivt.

I de fleste tilfælde vises kun læsbar tekst, når dynamisk tilpasning er aktivt. Tekst, der ikke ombrydes omfatter formularfelter, kommentarfelter og felter til digitale signaturer samt sideartefakter som f.eks. sidetal samt sidehoved og -fod. Sider, der indeholder både læselig tekst og formular- eller signaturfelter, ombrydes ikke. Lodret tekst sammentrækkes vandret.

Acrobat tilføjer midlertidigt koder til et ukodet dokument, før der laves dynamisk tilpasning. Som forfatter kan du optimere dine PDF-dokumenter til dynamisk tilpasning ved selv at kode dem. Mærkerne sikrer, at tekstenheder tilpasses dynamisk, og at indholdet står i den rigtige rækkefølge, sådan at læseren kan følge en tekstenhed, der strækker sig over flere sider, uden at der er noget, der afbryder den.

Du kan hurtigt kontrollere et dokuments læserækkefølge ved at se det i visningen Dynamisk tilpasning.

(Acrobat Pro) Hvis omløbet i det kodede PDF-dokument ikke er som ønsket, kan du undersøge, om PDF-filens indholds- eller læserækkefølge indeholder uoverensstemmelser. Kontroller også kodningsprocessen. Du kan løse problemer med dynamisk tilpasning ved hjælp af ruden Indhold eller værktøjet TouchUp-læserækkefølge.

Dynamisk tilpasning af overskrifter og kolonner (venstre) i en logisk læserækkefølge (højre)
Sammentrækning af overskrifter og kolonner (venstre) i en logisk læserækkefølge (højre).

Lav dynamisk tilpasning i et kodet PDF-dokument

 1. Vælg Vis > Zoom > Dynamisk tilpasning.

Hvis indstillingen Sidevisning er Tosidet visning, inden du vælger visningen Dynamisk tilpasning, ændres indstillingen Sidevisning automatisk til Enkeltsidet visning, når dokumentteksten ombrydes. Hvis indstillingen Sidevisning er Tosidet rulning, inden du vælger visningen Dynamisk tilpasning, ændres indstillingen Sidevisning automatisk til Aktivér rulning, når dokumentteksten ombrydes.

Gendannelse af visning uden dynamisk tilpasning

 1. Vælg Vis > Zoom > Dynamisk tilpasning i visningen Dynamisk tilpasning.

Læse et PDF-dokument med en skærmlæser

Acrobat understøtter hjælpeprogrammer og -enheder, f.eks. skærmlæsere og skærmforstørrere, som gør det muligt for svagsynede brugere at interagere med computerprogrammer. Når hjælpeprogrammer og -enheder er i brug, føjer Acrobat midlertidige koder til åbne PDF-filer for at forbedre deres læsbarhed. Brug Indstillingsassistenten til handicappede til at forbedre den måde, hvorpå Acrobat arbejder sammen med de typer hjælpeprogrammer og hjælpeenheder, du bruger. Når du bruger en skærmlæser, kan du ændre læseindstillingerne for det aktuelle dokument ved at vælge Værktøjer > Tilgængelighed > Skift læseindstillinger.

Se i dokumentationen til din hjælpesoftware eller enhed. Du kan også kontakte leverandører for at få flere oplysninger om systemkrav, kompatibilitetskrav og anvisninger i, hvordan du bruger denne software eller enhed sammen med Acrobat.

Yderligere oplysninger om brug af skærmlæsere finder du på www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf.

Læse et PDF-dokument med Læs højt-funktionen

Læs højt-funktionen læser teksten i et PDF-dokument højt, herunder teksten i kommentarer og alternative tekstbeskrivelser til billeder og felter, der kan udfyldes. I kodede PDF-dokumenter læses indholdet i den rækkefølge, det vises i i dokumentets logiske strukturtræ. I ukodede dokumenter udledes læserækkefølgen, medmindre der er angivet en læserækkefølge under læseindstillingerne.

Læs højt-funktionen bruger de tilgængelige stemmer, der er installeret på systemet. Hvis du har installeret SAPI 4- eller SAPI 5-stemmer fra tekst-til-tale- eller sprogprogrammer, kan du vælge, at de skal læse dine PDF-dokumenter.

Bemærk:

Læs højt-funktionen er ikke en skærmlæser, og visse operativsystemer understøtter det ikke.

Aktivér eller deaktiver Læs højt-funktionen

Du skal aktivere Læs højt-funktionen, før du kan bruge den. Du kan deaktivere Læs højt-funktionen for at frigøre systemressourcer og forbedre andre handlingers ydeevne.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Vis > Læs højt > Aktivér læs højt.

  • Vælg Vis > Læs højt > Deaktiver læs højt.

  Bemærk:

  Du kan også bruge værktøjet Vælg objekt til at finde tekst. Aktivér Læs højt, og vælg derefter Værktøjer > Interaktive objekter > Vælg objekt. Brug pil op/ned og højre/venstre pil til at navigere i dokumentet. Du kan høre, hvor objektværktøjet er placeret, f.eks. en overskrift eller et afsnit.

Læse et PDF-dokument med Læs højt-funktionen

 1. Naviger til den side, du vil læse.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Vis > Læs højt > Læs kun denne side.

  • Vælg Vis > Læs højt > Læs til slutning af dokument.

Læs formularfelter i et PDF-dokument højt

 1. Vælg Læs formularfelter i sektionen Indstillinger for Læs højt i panelet Læsning i dialogboksen Indstillinger.
 2. Tryk på Tab i PDF-formularen for at vælge det første formularfelt.
 3. Foretag de ønskede indtastninger og valg, og tryk derefter på Tab for at flytte til det næste felt. Gentag dette trin, indtil formularen er udfyldt. Acrobat læser markerede afkrydsningsfelter og alternativknapper.

  Bemærk:

  Læs højt gengiver ikke tastetrykkene. Brug en skærmlæser til at høre, hvad du har skrevet.

Afbryd højtlæsning

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Vis > Læs højt > Pause.

  • Vælg Vis > Læs højt > Stop.

Om værktøjer til handicappede i operativsystemer

Tilgængelighedsværktøjer i Windows

Operativsystemerne Windows XP, Vista og Windows 7 har indbyggede værktøjer, som giver adgang til flere eller alternative oplysninger på computerskærmen. Oplæser er en let version af en skærmlæser. Forstørrelsesglas er et værktøj til forstørrelse af skærmen.

Yderligere oplysninger om tilgængelighedsværktøjer i operativsystemerne Windows XP, Vista eller Windows 7 finder du på Microsofts websted om tilgængelighed.

Tilgængelighedsværktøjer i Mac OS

Mac OS X har indbyggede værktøjer, som giver adgang til flere eller alternative oplysninger på computerskærmen.

Yderligere oplysninger om tilgængelighedsværktøjer i Mac OS X-operativsystemet finder du på Apple® Inc.'s websted om tilgængelighed.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online