Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Du kan gemme ændringerne i en Adobe® PDF-fil eller PDF-portefølje i den oprindelige PDF-fil eller en kopi af den. Du kan også gemme individuelle PDF-filer i andre filformater, herunder tekst, XML, HTML og Microsoft Word. Når du gemmer en PDF-fil i tekstformat, kan du bruge indholdet sammen med en skærmlæser, skærmforstørrer eller anden hjælpeteknologi.

Selvom du ikke har adgang til kildefilerne for en Adobe PDF-fil, kan du stadig kopiere billeder og tekst fra PDF-filen og bruge dem andre steder. Du kan også eksportere PDF-filen til et genbrugeligt format eller eksportere billeder i en PDF-fil til et andet format.

Brugere af Adobe Reader® kan gemme en kopi af en PDF-fil eller PDF-portefølje, hvis dokumentets forfatter har aktiveret brugerrettigheder. Hvis et dokument indeholder yderligere eller begrænsede brugerrettigheder, beskriver dokumentets meddelelseslinje i værktøjslinjeområdet de tilknyttede restriktioner eller rettigheder.

Lagring af en PDF-fil

Brug denne metode til at gemme PDF-filer, herunder PDF-porteføljer, og PDF-filer, hvor du har tilføjet kommentarer, formularposter og digitale signaturer.

Bemærk:

Hvis du gemmer et PDF-dokument, der er digitalt signeret, er signaturen ikke længere gyldig.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Filer > Gem for at gemme ændringerne i den aktuelle fil.

  • Vælg Filer > Gem som > for at gemme en kopi af en PDF-fil.

  • Vælg Filer > Gem som eller Filer > Gem som andet > Tekst i Reader.

  • Hvis du vil gemme en kopi af PDF-porteføljen, skal du vælge Filer > Gem som andet > PDF-portefølje.

  Bemærk:

  Hvis du viser en PDF-fil i en webbrowser, er Adobe Acrobat XI-filmenuen ikke tilgængelig. Brug knappen Gem en kopi på Acrobat-værktøjslinjen for at gemme PDF-filen.

Gendan den senest gemte version

 1. Vælg Filer > Nulstil, og klik derefter på Nulstil.

Om funktionen Automatisk

Funktionen Automatisk lagring sørger for, at du ikke mister dit arbejde i tilfælde af strømsvigt ved trinvist og med jævne mellemrum at gemme filer, der er blevet ændret, på et angivet sted. Den originale fil ændres ikke. Acrobat opretter i stedet en fil, der gemmes automatisk, og som indeholder alle de ændringer, du har foretaget i den åbne fil, siden filen sidst blev gemt automatisk. Mængden af nye oplysninger, som den automatisk gemte fil indeholder, afhænger af, hvor ofte Acrobat gemmer denne fil. Hvis du indstiller intervallet for automatisk lagring til 15 minutter, kan du miste de sidste 14 minutters arbejde, hvis der opstår et problem. Hyppige automatiske lagringer forhindrer tab af data og er især nyttige, hvis du udfører omfattende ændringer i et dokument, f.eks. hvis du tilføjer kommentarer.

Du kan anvende automatisk lagring af ændringer i de oprindelige filer, når du genstarter Acrobat. Når du lukker, gemmer manuelt eller nulstiller til den sidst gemte version af en fil, slettes den automatisk gemte fil.

Bemærk:

Hvis du bruger hjælpeteknologi som f.eks. en skærmlæser, kan det være en god ide at deaktivere funktionen Automatisk lagring, så du ikke kommer bort fra det sted, du var, når filen genindlæses.

Funktionen Automatisk lagring virker ikke i følgende situationer:

 • Et dokument, hvis sikkerhedsindstillinger ændres. Du skal gemme dokumentet for at kunne genaktivere automatisk lagring af dokumentændringer.

 • Et dokument, der er oprettet med funktionen Web Capture eller udtrukket fra et større PDF-dokument (Værktøjer > Sider > Udtræk). Du skal gemme dokumentet for at kunne aktivere automatisk lagring af ændringer.

 • Et dokument, der åbnes i en webbrowser eller medtages i et objektbeholderdokument, som understøtter OLE (Object Linking and Embedding). Dette dokument vises uden for standardfilsystemet og kan ikke understøtte automatisk lagring.

Gendanne ændringer, som er gået tabt

Hvis du vil undgå tab af ændringer efter en uventet afbrydelse, skal du aktivere funktionen lagring, hvilket den er som standard.

Konfigurer automatisk lagring

 1. Vælg Dokumenter under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.
 2. Vælg Gem dokumentændringer automatisk i en midlertidig fil efter xx minutter (1-99), og angiv antal minutter.

Gendan mistede ændringer efter en uventet nedlukning

 1. Start Acrobat, eller åbn den fil, du senest arbejdede på.
 2. Klik på Ja, når du bliver spurgt, for at åbne den eller de automatisk gemte filer. Hvis flere filer var åbne, åbner Acrobat alle filerne for dig.
 3. Gem filen eller filerne med det samme navn som de filer, du oprindeligt arbejdede på.

Reducer filstørrelsen ved lagring

Sommetider kan du formindske størrelsen på en PDF-fil blot ved at bruge kommandoen Gem som andet. Hvis du mindsker størrelsen på PDF-filer, forbedres deres ydeevne, især når de åbnes på internettet, men de bevarer det samme udseende.

Med kommandoen Reducer filstørrelse kan du resample og komprimere billeder, fjerne integrerede Base-14-skrifttyper og integrere skrifttyper som undersæt. Kommandoen komprimerer også dokumentstrukturen og rydder op i elementer som f.eks. ugyldige bogmærker. Hvis filen allerede er så lille som muligt, har denne kommando ingen virkning

Bemærk:

Hvis du formindsker et digitalt signeret dokuments filstørrelse, fjernes signaturen.

 1. Åbn en enkelt PDF-fil, eller vælg en eller flere PDF-filer i en PDF-portefølje.
 2. Vælg Filer > Gem som andet > PDF-fil i reduceret størrelse.
 3. Vælg den ønskede versionskompatibilitet.

  Hvis du er sikker på, at alle dine brugere anvender Acrobat XI eller Adobe Reader XI, kan du mindske filstørrelsen yderligere ved at begrænse kompatibiliteten til den nyeste version.

  Bemærk:

  Hvis du vælger Acrobat 4.0 og nyere i Acrobat Pro, og dokumentet indeholder gennemsigtighed, udlignes gennemsigtigheden.

  Bemærk:

  Hvis du vælger Acrobat 4.0 og nyere i Acrobat Pro, og dokumentet indeholder gennemsigtighed, kan konverteringen ikke udføres.

 4. (Valgfrit) Du kan anvende de samme indstillinger på flere filer ved at klikke på Anvend på flere og derefter tilføje filerne. Klik på OK, og angiv derefter mappe og filnavn i dialogboksen Outputindstillinger.

  Bemærk:

  Knappen Anvend på flere er ikke tilgængelig i PDF-porteføljer.

Du kan styre ændringer og kvalitetsafvejninger ved at bruge PDF Optimizer i Acrobat Pro, som gør flere indstillinger tilgængelige.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online