Scan et papirdokument til PDF-format

Du kan oprette en PDF-fil direkte fra et papirdokument ved hjælp af Acrobat og en scanner. I Windows understøtter Acrobat TWAIN-scannerdrivere og WIA-drivere (Windows Image Acquisition). Acrobat understøtter TWAIN og Image Capture (ICA) på Mac OS.

I Windows kan du enten bruge Automatisk genkendelse af farvetilstand og lade Acrobat bestemme papirdokumentets indholdstype eller bruge andre forudindstillinger (Sort-hvidt dokument, Gråtonedokument, Farvebillede og Farvedokument) med udgangspunkt i din egen vurdering. Du kan konfigurere forudindstillingerne for scanning eller bruge indstillingen Brugerdefineret scanning til at scanne med de indstillinger, du selv vælger.

Bemærk:

Forudindstillet scanning er kun tilgængelig for scannerdrivere, der understøtter funktionen Skjul scanners oprindelige grænseflade. Scanningsforudindstillingerne er ikke tilgængelige i Mac OS.

Hvis en WIA-driver er installeret til scanneren i Windows, kan du bruge knappen Scan på scanneren til at oprette en PDF-fil. Tryk på knappen Scan, og vælg derefter Adobe Acrobat på listen over registrerede programmer i Windows. Brug derefter dialogboksen Acrobat Scan til at vælge en scanner og en dokumentforudindstilling eller Brugerdefineret scanning.

Scan et papirdokument til PDF-format med Automatisk genkendelse af farvetilstand (Windows)

 1. Vælg Filer > Opret > PDF-fil ud fra scanner > Automatisk genkendelse af farvetilstand.

 2. Hvis du bliver spurgt, om du vil scanne flere sider, skal du vælge Scan flere sider, Scan bagsider eller Scanning er fuldført og klikke på OK.

Scanning af et papirdokument til PDF-format med en forudindstilling (Windows)

 1. Vælg Filer > Opret > PDF-fil ud fra scanner > [dokumentforudindstilling].

 2. Hvis du bliver spurgt, om du vil scanne flere sider, skal du vælge Scan flere sider, Scan bagsider eller Scanning er fuldført og klikke på OK.

Scanning af et papirdokument til PDF-format uden forudindstillinger

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder i Acrobat:
  • (Windows) Vælg Filer > Opret > PDF-fil fra scanner > Brugerdefineret scanning.
  • (Mac OS) Vælg Arkiv > Opret > PDF-fil ud fra scanner.
 2. Vælg indstillinger for scanning i dialogboksen Scan, og klik derefter på Scan.

  Bemærk:

  Hvis du angiver, at du gerne vil bruge scannerens egen brugerflade i stedet for Acrobat-brugergrænsefladen, forsvinder andre vinduer og dialogbokse. Se i dokumentationen til scanneren for at få oplysninger om tilgængelige indstillinger. Scannerens grænseflade vises altid i Mac OS.

 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil scanne flere sider, skal du vælge Scan flere sider, Scan bagsider eller Scanning er fuldført og klikke på OK.

Optimere en scannet PDF-fil

 1. Åbn en PDF-fil, der er oprettet fra et scannet dokument.
 2. Vælg Værktøjer > Dokumentbehandling > Optimer scannet PDF-fil.

 3. Vælg Indstillinger i dialogboksen Optimer scannet PDF-dokument, og klik på OK.

Konfiguration af scanningsforudindstillinger (Windows)

 1. Vælg Filer > Opret > PDF-fil fra scanner > Konfigurer forudindstillinger.

 2. Vælg en af følgende forudindstillinger i dialogboksen Konfigurer forudindstillinger: Automatisk genkendelse af farvetilstand, Sort-hvidt dokument, Gråtonedokument, Farvedokument eller Farvebillede.

 3. Juster indstillingerne efter behov:
 4. Klik på Gem for at gemme forudindstillingen, og klik derefter på Luk.

Indstillinger for scanning

Scanner

Vælg en installeret scanner. Du skal have producentens scannersoftware installeret på din computer. Klik på knappen Indstillinger for at angive scannerindstillinger i Windows.

Forudindstillinger

Vælg en forudindstilling, der skal ændres.

Sider

Angiv, om scanningen skal være enkeltsidet eller dobbeltsidet. Hvis du vælger Begge sider, og scannerens indstillinger kun er til én side, tilsidesætter scannerens indstilling de indstillinger, der er angivet i Acrobat.

Bemærk:

Du kan også scanne begge sider af et ark på scannere, der ikke selv understøtter tosidet scanning. Når Begge sider er valgt, vises en dialogboks, når de første sider er scannet. Derefter kan du vende de originale ark i bakken og vælge indstillingen Scan bagsider (anbring bagsiden af ark) i dialogboksen. På den måde oprettes en PDF-fil, hvor alle sider kommer i den rigtige rækkefølge.

Farvetilstand (kun Windows)

Vælg en grundlæggende farvetilstand (automatisk genkendelse, farve, sort-hvid eller gråtone), som understøttes af din scanner. Denne indstilling er aktiveret, hvis dine scannerindstillinger er angivet til at anvende scanningsdialogboksen i Acrobat i stedet for scannerprogrammet.

Opløsning (kun Windows)

Vælg en opløsning, der understøttes af din scanner. Denne indstilling er aktiveret, hvis dine scannerindstillinger er angivet til at anvende scanningsdialogboksen i Acrobat i stedet for scannerprogrammet.

Bemærk:

Hvis du vælger en indstilling for Farvetilstand eller Opløsning, der ikke understøttes af scanneren, vises en meddelelse, og scannerens programvindue åbnes. Vælg andre indstillinger i scannerens programvindue.

Papirstørrelse (kun Windows)

Vælg en papirstørrelse, eller angiv en brugerdefineret højde og bredde.

Anmod om scanning af flere sider

Når denne indstilling er valgt, vises en dialogboks, hvor du efter hver scanningssession bliver spurgt, om du vil scanne flere sider.

Nyt PDF-dokument

Opretter en PDF-fil. Denne indstilling er ikke tilgængelig i dialogboksen Konfigurer forudindstillinger.

Flere filer

Opretter flere filer fra flere papirdokumenter. Klik på Flere indstillinger, og angiv, om der skal oprettes en PDF-portefølje af filerne, antallet af sider pr. fil og et præfiks til filnavnet. Disse indstillinger er ikke tilgængelige i dialogboksen Konfigurer forudindstillinger.

Føj til eksisterende fil eller portefølje

Føjer den konverterede scanning til en eksisterende PDF-fil eller PDF-portefølje. Denne indstilling er ikke tilgængelig i dialogboksen Konfigurer forudindstillinger.

Optimer scannet PDF-dokument

Vælg denne indstilling for at køre optimeringsprocessen på PDF-dokumentet. Denne indstilling bruges til at komprimere og filtrere billederne i det scannede PDF-dokument.

Lille størrelse/Høj kvalitet

Indstil afvejningen mellem filstørrelse og kvalitet ved at trække i skyderen. Klik på Indstillinger, hvis du vil tilpasse optimeringen med bestemte indstillinger for filkomprimering og filtrering.

Gør søgbart (kør OCR)

Vælg denne indstilling for at konvertere tekstbilleder i PDF-dokumentet til tekst, der kan søges i og markeres. Denne indstilling anvender optisk tegngenkendelse (OCR) samt skrifttype- og sidegenkendelse på tekstbillederne. Klik på Indstillinger for at vælge indstillinger i dialogboksen Genkend tekst – Indstillinger. Se Genkendelse af tekst i scannede dokumenter.

Gør PDF/A-kompatibel

Vælg denne indstilling for at få PDF til at overholde ISO-standarder for PDF/A-1b. Når denne indstilling er valgt, er kun søgbart billede tilgængeligt i dialogboksen Genkend tekst – Indstillinger for indstillingen PDF-outputformat.

Tilføj metadata

Når denne indstilling er markeret, vises dialogboksen Dokumentegenskaber efter scanningen. I dialogboksen Dokumentegenskaber kan du føje metadata eller oplysninger om det scannede dokument til PDF-filen. Hvis du skal oprette flere filer, kan du angive almindelige metadata for alle filerne.

Dialogboksen Scannerindstillinger

Metode til dataoverførsel

Original tilstand overfører i standardtilstanden for scanneren. Hukommelsestilstand vælges automatisk til scanning i opløsninger over 600 dpi (dots per inch).

Brugergrænseflade

Indstillingen Skjul scanners oprindelige grænseflade springer scannerproducentens vinduer og dialogbokse over. I stedet starter scanningen direkte med de indstillinger, der er angivet i indstillingerne for Brugerdefineret scanning.

Inverter sort-hvide billeder

Denne indstilling opretter f.eks. positive billeder ud fra sort-hvide negativer.

Dialogboksen Optimer scannet PDF

Dialogboksen Optimer scannet PDF-dokument styrer billedindstillingerne for den måde, hvorpå scannede billeder filtreres og komprimeres for PDF-dokumentet. Standardindstillinger egner sig til en lang række dokumentsider, men det kan være en god idé at tilpasse indstillinger for billeder af høj kvalitet, mindre filstørrelser eller ved scanningsproblemer.

Anvend adaptiv komprimering

Opdeler hver side i sort-hvide, gråtone- og farveregioner og vælger en repræsentation, som bevarer udseendet, samtidig med at hver indholdstype komprimeres stærkt. Anbefalede scanningsopløsninger er 300 dpi for gråtone- og RGB-input eller 600 dpi for sort-hvidt input.

Indstillinger for farve/gråtone

Vælg en af følgende indstillinger ved scanning af farve- eller gråtonesider:

JPEG2000

Anvender JPEG2000-komprimering på farvet billedindhold. (Denne indstilling anbefales ikke, når man opretter PDF/A-filer. Brug JPEG i stedet.)

ZIP

Anvender ZIP-komprimering på farvet billedindhold.

JPEG

Anvender JPEG-komprimering på farvet billedindhold.

Bemærk:

Scanneren bruger enten den valgte indstilling under Farve/gråtone eller under Monokrom. Hvilken en, der anvendes, afhænger af dine indstillinger i dialogboksen Acrobat Scan eller i scannerens TWAIN-grænseflade, som muligvis åbnes, når du klikker på Scan i dialogboksen Acrobat Scan. (Som standard åbnes scannerprogrammets dialogboks ikke.)

Monokrom

Vælg en af følgende indstillinger ved scanning af sort-hvide eller monotone billeder:

JBIG2 (uden tab) og JBIG2 (med tab)

Anvender JBIG2-komprimeringsmetoden på sort-hvide inputsider. De højeste kvalitetsniveauer anvender metoden uden tab. Med lavere indstillinger komprimeres tekst kraftigt. Tekstsider er typisk 60 % mindre end CCITT gruppe 4-komprimerede sider, men behandlingen er langsom. Kompatibel med Acrobat 5.0 (PDF 1.4) eller nyere versioner.

Bemærk:

Hvis du ønsker kompatibilitet med Acrobat 4.0, skal du bruge en anden komprimeringsmetode end JBIG2.

CCITT gruppe 4

Anvender CCITT gruppe 4-komprimering på sort-hvide inputbilledsider. Denne hurtige, tabsfrie komprimeringsmetode er kompatibel med Acrobat 3.0 (PDF 1.2) og nyere versioner.

Lille størrelse/Høj kvalitet

Indstiller balancepunktet mellem filstørrelse og kvalitet.

Ret op

Roterer en side, som er skæv i forhold til siderne på scannerpladen, så PDF-siden justeres lodret i forhold til pladen. Vælg Til eller Fra.

Fjernelse af baggrund

Gør næsten hvide områder af gråtone- og farveinput hvide (gælder ikke for sort-hvidt input).

Bemærk:

Du opnår de bedste resultater ved at kalibrere scannerens indstillinger for kontrast og lysstyrke, så en scanning af en normal sort-hvid side har mørkegrå eller sort tekst og en hvid baggrund. I disse tilfælde kan du opnå gode resultater med indstillingerne Fra eller Lav. Hvis du scanner offwhite papir eller avistryk, skal du bruge indstillingen Mellem eller Høj for at rense siden.

Derasterisering

Fjerner struktur med halvtonepunkter, som kan reducere JPEG-komprimering, give moirémønstre og gøre tekst vanskelig at genkende. Egner sig til gråtone- eller RGB-input fra 200 til 400 dpi eller adaptiv komprimering, sort-hvidt input fra 400 til 600 dpi. Indstillingen Til (anbefalet) anvender filteret til 300 dpi eller højere gråtone- og RGB-input. Vælg Fra, når du scanner en side, som ikke indeholder billeder eller udfyldte områder, eller når du scanner med en opløsning, som er højere end det område, hvor filteret er aktivt.

Gør tekst skarpere

Gør teksten i det scannede PDF-dokument skarpere. Den lave standardværdi egner sig til de fleste dokumenter. Forøg den, hvis kvaliteten af det udskrevne dokument er lav, og teksten er utydelig.

Tip til scanning

 • Acrobats scanningsfunktioner accepterer billeder mellem 10 og 3000 dpi. Hvis du vælger søgbart billede eller ClearScan PDF-outputformat, kræves der en inputopløsning på 72 dpi eller derover. En inputopløsning, der er højere end 600 dpi, reduceres til 600 dpi eller lavere.

 • Hvis du vil anvende komprimering uden tab på et scannet billede, skal du vælge en af disse indstillinger under Optimeringsindstillinger i dialogboksen Optimer scannet PDF-fil: CCITT-gruppe 4 til monokrome billeder eller Uden tab til farve- eller gråtonebilleder. Hvis dette billede føjes til et PDF-dokument, og du gemmer filen ved hjælp af Gem, forbliver det scannede dokument ukomprimeret. Hvis du gemmer PDF-filen ved hjælp af Gem som, bliver det scannede billede muligvis komprimeret.

 • På de fleste sider giver sort-hvid scanning med 300 dpi tekst, som er bedst egnet til konvertering. Ved 150 dpi er OCR-nøjagtigheden en smule lavere, og der opstår flere fejl med genkendelse af skrifttyper. Ved en opløsning på 400 dpi og derover sker behandlingen langsommere, og komprimerede sider er større. Hvis en side indeholder mange ukendte ord eller meget lille tekst (9 punkter eller mindre), kan du prøve at scanne med en højere opløsning. Scan i sort-hvid, når det er muligt.

 • Hvis Genkend tekst ved hjælp af OCR er deaktiveret, kan hele opløsningsintervallet fra 10 til 3000 dpi muligvis anvendes, men den anbefalede opløsning er 72 dpi eller derover. Ved adaptiv komprimering anbefales 300 dpi til gråtone- eller RGB-input eller 600 dpi til sort-hvidt input.

 • Sider, der er scannet i 24-bit farver, 300 dpi, ved 8,5 gange 11 tommer. (21,59 x 27,94 cm) medfører store billeder (25 MB) før komprimering. Systemet kræver muligvis 50 MB virtuel hukommelse eller mere for at kunne scanne billedet. Ved 600 dpi er både scanning og behandling typisk ca. fire gange så langsom som ved 300 dpi.

 • Undgå scannerindstillinger for rastersimulering eller halvtoner. Disse indstillinger kan forbedre fotografiers udseende, men de gør det vanskeligt at genkende tekst.

 • Til tekst udskrevet på farvet papir kan du prøve at øge lysstyrken og kontrasten med ca. 10 %. Hvis din scanner har farvefiltreringsfunktioner, kan du overveje at bruge et filter eller en lampe, som fjerner baggrundsfarven. Eller hvis teksten ikke står klart eller har mange udfald, kan du prøve at justere scannerens kontrast og lysstyrke for at få et klart scanningsresultat.

 • Hvis scannerens lysstyrke kan indstilles manuelt, kan du justere den, så tegn bliver tydelige og velformede. Hvis tegn rører hinanden, skal du bruge en højere (lysere) indstilling. Hvis tegn er adskilte, skal du bruge en lavere (mørkere) indstilling.

Genkend tekst i scannede dokumenter

Du kan bruge Acrobat til at genkende tekst i tidligere scannede dokumenter, der allerede er konverteret til PDF-dokumenter. Med optisk tegngenkendelse (OCR) kan du søge i, tilrette og kopiere teksten i et scannet PDF-dokument. Hvis du vil anvende OCR til en PDF-fil, skal den oprindelige scanneropløsning være angivet til 72 dpi eller højere.

Bemærk:

Scanning ved 300 dpi giver tekst, som er bedst egnet til konvertering. Ved 150 dpi er OCR-præcisionen lidt lavere.

Genkendelse af tekst i et enkelt dokument

 1. Åbn det scannede PDF-dokument.
 2. Vælg Værktøjer > Tekstgenkendelse > I denne fil.

 3. Vælg en indstilling under Sider i dialogboksen Genkend tekst.

 4. Du kan eventuelt klikke på Rediger for at åbne dialogboksen Genkend tekst – Generelle indstillinger og om nødvendigt angive indstillingerne.

Genkendelse af tekst i flere dokumenter

 1. Vælg Værktøjer > tekstgenkendelse  > I flere filer i Acrobat.

 2. Klik på Tilføj filer i dialogboksen Genkend tekst, og vælg Tilføj filer, Tilføj mapper eller Tilføj åbne filer. Vælg derefter filerne eller mappen.
 3. Angiv en destinationsmappe til outputfiler og indstillinger for filnavn i dialogboksen Outputindstillinger.
 4. I dialogboksen Genkend tekst – Generelle indstillinger skal du angive indstillingerne og derefter klikke på OK.

Dialogboksen Genkend tekst – Generelle indstillinger

Primært OCR-sprog

Angiver sproget for det OCR-program, der skal bruges til at identificere tegnene.

PDF-outputformat

Angiver, hvilken type PDF-fil der oprettes. Alle indstillinger forudsætter en inputopløsning på 72 dpi eller derover (anbefales). Alle formater anvender OCR samt skrifttype- og sidegenkendelse på tekstbillederne og konverterer dem til normal tekst.

Søgbart billede

Sikrer, at der kan søges og markeres i teksten. Denne indstilling bevarer det oprindelige billede, retter det evt. op og placerer et usynligt tekstlag over det. Valget af Reducer billeder i den samme dialogboks bestemmer, om billedet reduceres og i hvor høj grad.

Søgbart billede (nøjagtigt)

Sikrer, at der kan søges og markeres i teksten. Denne indstilling bevarer det oprindelige billede og placerer et usynligt tekstlag over det. Anbefalelsesværdigt i tilfælde som kræver maksimal nøjagtighed i forhold til det originale billede.

ClearScan

Syntetiserer en ny Type 3-skrifttype, der minder meget om originalen, og bevarer sidebaggrunden ved at oprette en kopi med lav opløsning.

Nedsampl til

Mindsker antallet af pixel i farvebilleder, gråtonebilleder og sort-hvid billeder, når OCR er afsluttet. Vælg graden af nedsampling, der skal anvendes. Jo højere nummeret på indstillingen er, jo mindre er nedsamplingsgraden, og opløsningen på PDF-dokumentet er dermed højere.

Ret OCR-tekst i PDF-filer

Når du kører OCR på et scannet output, analyserer Acrobat bitmapbilleder med tekst og erstatter disse bitmapområder med ord og tegn. Hvis den ideelle erstatning er usikker, markerer Acrobat ordet som usikker genkendelse. Usikre genkendelser vises i PDF-dokumentet som ordets oprindelige bitmapbillede, men teksten medtages på et usynligt lag bag bitmapbilledet af ordet. Med denne metode kan der søges efter ordet, selvom det er vist som et bitmapbillede.

Bemærk! Hvis du prøver at markere tekst i en scannet PDF-fil, der ikke er anvendt OCR på, eller prøver at udføre en højtlæsningshandling på en billedfil, spørger Acrobat, om du vil køre OCR. Hvis du klikker på OK, åbnes dialogboksen Tekstgenkendelse, og du kan vælge indstillinger, som er beskrevet mere indgående i det forrige emne.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Værktøjer > Tekstgenkendelse > Find alle elementer. Alle usikre ord på siden sættes i bokse. Klik på et usikkert ord for at vise den usikre tekst i dialogboksen Find element.
  • Vælg Værktøjer > Tekstgenkendelse > Find første element.

  Bemærk! Hvis du lukker vinduet Find element, før du har rettet alle usikre ord, kan du vende tilbage til processen ved at vælge Værktøjer > Tekstgenkendelse > Find første element eller ved at klikke på et vilkårligt element med tekstværktøjet Rediger dokument.

 2. Vælg Usikre OCR-genkendelser i indstillingen Find.

 3. Sammenlign ordet i tekstboksen Usikker genkendelse med det faktiske ord i det scannede dokument. Du korrigerer en usikker OCR-genkendelse ved at klikke på det fremhævede objekt i dokumentet og skrive den nye tekst. Hvis den usikre genkendelse fejlagtigt blev identificeret som tekst, kan du klikke på knappen Ikke tekst.

 4. Gennemgå og korriger de resterende usikre ord, og luk derefter dialogboksen Find element.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online