Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Typer af sikkerhedspolitik

Hvis du ofte anvender de samme sikkerhedsindstillinger i flere PDF'er, kan du gemme dine indstillinger som en politik, der kan genbruges. Sikkerhedspolitikker sparer tid og giver samtidig en sikrere proces. Når du opretter politikker for adgangskode og certifikatsikkerhed, kan du genbruge sikkerhedsindstillinger til så mange PDF-filer, du vil. Der findes to former for sikkerhedspolitik:

 • Organisationspolitikker er især nyttige, hvis du vil have, at andre kun skal have adgang til PDF-dokumenter i en begrænset tidsperiode. Politikker i Adobe LiveCycle Rights Management ES er lagret på en server. Brugere skal have adgang til serveren for at kunne benytte disse politikker. Oprettelse af politikkerne kræver, at du skal angive modtagerne af dokumentet på en liste i Adobe LiveCycle Rights Management ES. Adobe LiveCycle Rights Management ES styrer adgangen til PDF-dokumenter og analysehændelser ifølge sikkerhedspolitikken. Du kan bruge Adobe LiveCycle Rights Management ES, hvis dit firma har licens til softwaren og har gjort den tilgængelig for dig.

 • Brugerpolitikker oprettes og anvendes af enkeltpersoner. Hvis du anvender de samme sikkerhedsindstillinger på en række dokumenter, kan du spare tid ved at oprette en brugerpolitik. Derefter kan du anvende brugerpolitikken på dokumenter. Brugerpolitikker til adgangskoder og offentlige nøglecertifikater gemmes på den lokale computer. Når du har adgang til Adobe LiveCycle Rights Management ES, kan du oprette en brugerpolitik, som gemmes på Adobe LiveCycle Rights Management ES. Denne politik er kun tilgængelig for dig.

Sådan bekræftes organisationspolitikker

Ud over at genbruge sikkerhedsindstillinger kan du med politikker lagret i Adobe LiveCycle Rights Management ES få dokumenter til at udløbe og blive tilbagekaldt. Du kan også sørge for fortsat pålidelighed ved overvåge brugere, som åbner beskyttede dokumenter.

Adobe LiveCycleRights Management
Sikkerhedspolitikker

A. Politikker gemmes på serveren. B. Politikker anvendt på et PDF-dokument. C. Brugere kan kun redigere, åbne og udskrive et dokument, hvis politikken tillader det. 

Konfiguration af serverbaserede sikkerhedspolitikker har fire hovedfaser:

Konfigurere Adobe LiveCycleRights Management ES

Firmaets eller gruppens systemadministrator konfigurerer normalt Adobe LiveCycle Rights Management ES, styrer konti og opretter organisationspolitikker. Yderligere oplysninger om konfiguration af Adobe LiveCycle Rights Management ES finder du på Adobes websted.

Udgive et dokument med en sikkerhedspolitik

En forfatter opretter et PDF-dokument og anvender en politik, der er gemt på Adobe LiveCycle Rights Management ES, på PDF-dokumentet. Serveren generer en licens og en entydig krypteringsnøgle til PDF-dokumentet. Acrobat integrerer licensen i PDF-dokumentet og krypterer det ved hjælp af krypteringsnøglen. Forfatteren eller administratoren kan bruge denne licens til at spore og analysere PDF-dokumentet.

Vise et dokument med en anvendt politik

Brugere skal angive id, når de prøver at åbne sikre PDF-dokumenter i Acrobat 9 (eller Reader 9). Hvis brugeren tildeles adgang til PDF-dokumentet, krypteres dokumentet og åbnes med de tilladelser, der er angivet i politikken.

Administrere hændelser og ændre adgang

Når du logger på en Adobe LiveCycle Rights Management ES-konto, kan forfatteren eller administratoren spore hændelser og ændre adgangsrettighederne til de PDF-dokumenter, der er omfattet af politikken. Administratorer kan vise alle PDF-dokumenter og systemhændelser, ændre konfigurationsindstillinger og ændre adgang til PDF-dokumenter, der er sikret med politik.

Oprette en brugersikkerhedspolitik

Brugerpolitikker kan bruge adgangskoder, certifikater eller Adobe LiveCycle Rights Management ES til at godkende dokumenter.

Politikker for adgangskode og certifikatsikkerhed kan gemmes på en lokal computer. Sikkerhedspolitikker, der er oprettet med Adobe LiveCycle Rights Management ES, lagres på en server. Du kan revidere handlinger og ændre sikkerhedsindstillinger dynamisk. Du kan bruge Adobe LiveCycle Rights Management ES, hvis dit firma har licens til softwaren og har gjort den tilgængelig for dig.

Oprette en adgangskodepolitik

 1. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Krypter > Administrer Sikkerhedspolitikker i Acrobat. Hvis du ikke kan se panelet Beskyttelse, skal du følge anvisningerne i at tilføje paneler under Opgaveruder.
 2. Klik på Nyt.
 3. Vælg Brug adgangskoder, og klik derefter på Næste.
 4. Indtast et navn og en beskrivelse til politikken, benyt en af følgende fremgangsmåder, og klik derefter på Næste:
  • Hvis du vil angive adgangskoder og begrænsninger, hver gang du anvender denne politik på et dokument, skal du fravælge indstillingen Gem adgangskoder med politikken.

  • Vælg Gem adgangskoder med politikken, hvis du vil gemme adgangskoder og begrænsningsindstillinger sammen med politikken.

 5. Angiv en kompatibilitetsindstilling og adgangskodeindstillinger. Hvis du valgte Gem adgangskoder med politikken, skal du angive adgangskoden og begrænsningerne. Klik på OK.
 6. Gå oplysningerne i politikken igennem, klik på Afslut, og klik derefter på Luk.

Oprettelse af en certifikatpolitik

 1. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Krypter > Administrer Sikkerhedspolitikker i Acrobat. Hvis du ikke kan se panelet Beskyttelse, skal du følge anvisningerne i at tilføje paneler under Opgaveruder.
 2. Klik på Nyt.
 3. Vælg Brug certifikater for offentlig nøgle, og klik derefter på Næste.
 4. Indtast et navn og en beskrivelse til politikken, og angiv de dokumentkomponenter, der skal krypteres.

  Certifikater skal være opdaterede, skal benytte nøgler, så der kan anvendes kryptering.

 5. Afgør, hvordan politikken skal udføres:
  • Hvis du vil oprette en politik, som skal knyttes til individuelle modtagere, skal du ikke vælge Bed om modtagere, når denne politik anvendes.

  • Hvis du vil oprette en politik, som skal knyttes til individuelle dokumenter, skal du vælge Bed om modtagere, når denne politik anvendes.

 6. Vælg en krypteringsalgoritme i menuen, som er kompatibel med modtagernes version af Acrobat, og klik på Næste.
 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du har valgt Bed om modtagere, når denne politik anvendes, skal du gennemgå indstillingerne for politikken og derefter klikke på Afslut.

  • Hvis du ikke har valgt Bed om modtagere, når denne politik anvendes, skal du angive modtagere ved at vælge digitale id'er (herunder dit digitale id). Klik derefter på Næste.

 8. Klik på Afslut.

Oprettelse af politikker for sikre vedhæftede filer

Du kan føje sikkerhed til et eller flere dokumenter ved at integrere dem i en sikkerhedskonvolut og sende den som en vedhæftet fil i en mail. Denne metode er praktisk, hvis du vil sende sikre vedhæftede filer uden at kryptere filerne. Du kan integrere dokumenterne som vedhæftede filer i en sikkerhedskonvolut og kryptere og sende konvolutten til modtagerne. Når modtagerne åbner konvolutten, kan de udtrække de vedhæftede filer og gemme dem. De gemte filer svarer til de oprindelige vedhæftede filer og er ikke længere krypteret, når de gemmes.

Når du f.eks. sender fortrolige dokumenter, herunder andre filer end PDF-filer, vil du ikke have, at andre end modtageren ser dokumenterne. Du kan integrere disse dokumenter som vedhæftede filer i en sikkerhedskonvolut, kryptere konvolutten og sende den via mail. Alle og enhver kan åbne konvolutten, se dens forside og også se en liste over indholdet. Men det er kun modtageren, der kan se de integrerede, vedhæftede filer og udtrække dem.

Integrer vedhæftede filer i sikkerhedskuverter
Integrer vedhæftede filer i en sikker konvolut for sikker forsendelse.

 1. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Mere beskyttelse > Opret sikkerhedskonvolut. Hvis du ikke kan se panelet Beskyttelse, skal du følge anvisningerne i at tilføje paneler under Opgaveruder.
 2. Klik på Tilføj fil, der skal sendes, vælg dokumenterne, der skal vedhæftes, og klik derefter på Åbn. Klik på Næste.
 3. Vælg en konvolutskabelon, og klik på Næste.
 4. Vælg en leveringsmetode, og klik derefter på Næste.
 5. Hvis der er oprettet en konvolutpolitik, skal du vælge den eller vælge Ny politik. Følg derefter fremgangsmåden til oprettelse af en politik.
 6. Gennemgå oplysningerne, og klik på Afslut.
 7. Nogle politikker kræver, at du skriver de oplysninger, du vil have vist på konvolutten. Angiv tilstrækkelige oplysninger til, at modtagere kan identificere konvoluttens afsender.
 8. Fuldfør sikkerhedsoplysningerne (adgangskode, certifikat eller politik).
 9. Når konvolutten vises, skal du skrive navnene på modtagerne. Klik derefter enten på ikonet Gem eller Post på værktøjslinjen.

  Hvis du klikker på postikonet, åbnes dit standard-mailprogram med sikkerhedskonvolutten som en vedhæftet fil. Skriv modtagernes e-mailadresser, og send e-mailen.

Oprette en politik for brugersikkerhed med Adobe LiveCycle Rights Management ES

Hvis du har adgang til Adobe LiveCycle Rights Management ES, kan du begrænse dokumentadgang og -rettigheder for personer, der er registeret for serveren. Når du opretter en brugerpolitik ved hjælp af Adobe LiveCycle Rights Management ES, omdirigeres du til websiden Adobe LiveCycle Rights Management ES.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du har en enkelt PDF- eller en komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-filen.

  • Hvis du har en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen og vælge Vis > Portefølje > Forside.

 2. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Krypter > Administrer. Hvis du ikke kan se panelet Beskyttelse, skal du følge anvisningerne i at tilføje paneler under Opgaveruder.
 3. Klik på Nyt.
 4. Vælg Brug Adobe LiveCycle Rights Management, og klik derefter på Næste.
 5. Klik på politikker på websiden Adobe LiveCycle Rights Management, og klik derefter på Ny.
 6. Indtast et navn og en beskrivelse, indstil gyldighedsperioden og andre indstillinger.
 7. Vælg brugerne eller grupperne, angiv tilladelser til dem, og klik på OK.
 8. Angiv de dokumentkomponenter, du vil kryptere, og om der skal være et vandmærke.
 9. Når du er færdig, skal du klikke på Gem øverst på siden.

Anvende sikkerhedspolitikker på PDF-dokumenter

Du kan enten anvende en organisationspolitik eller en brugerpolitik på et PDF-dokument. Hvis du vil anvende en serverpolitik på et dokument, skal du oprette forbindelse til Adobe LiveCycle Rights Management ES. Sikkerhedspolitikker i Adobe LiveCycle Rights Management skal gemmes på en server, men det er ikke nødvendigt for de PDF-dokumenter, som disse politikker er anvendt på. Du kan anvende politikker til PDF-dokumenter ved hjælp af Acrobat, serverbaserede batch-sekvenser eller andre programmer, f.eks. Microsoft Outlook®.

Kun administratoren af politikken kan redigere eller fjerne virksomhedspolitikker. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Mere beskyttelse > Styring af rettigheder > Administrer konto. Klik derefter på Hjælp i det øverste højre hjørne.

Anvende en sikkerhedspolitik til et PDF-dokument

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du har en enkelt PDF- eller en komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-filen.

  • Hvis du har en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen og vælge Vis > Portefølje > Forside.

 2. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Administrer sikkerhedspolitikker, hvis du bruger en serverpolitik. Vælg en politik. Vælg en Adobe LiveCycle Rights Management-politik på listen, og klik derefter på Opdater.

  Når du opdaterer sikkerhedspolitikker, sørger du for at få de nyeste serverpolitikker.

 3. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Administrer sikkerhedspolitikker. Marker en politik, og klik på Anvend på dokument. Hvis du ikke kan se panelet Beskyttelse, skal du følge anvisningerne for at tilføje paneler under Opgaveruder.

Anvend en politik i vedhæftede filer i Outlook

Du kan sende forskellige filtyper som sikre vedhæftede PDF-filer i Microsoft Outlook. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Adobe LiveCycle Rights Management ES er konfigureret og tilgængelig i Acrobat.

 1. Vælg Ny mail på båndet Hjem i Outlook.
 2. Klik på knappen Vedhæft som sikker Adobe PDF Adobe PDF-båndet
 3. Marker den fil, du vil vedhæfte, ved at indtaste stien eller ved at klikke på Gennemse.
 4. Angiv, hvordan dokumentet skal sikres, og klik på OK.

  Filen konverteres til PDF-format og krypteres med den valgte sikkerhedsmetode.

 5. Afslut mailmeddelelsen, og klik derefter på Send.

Fjerne en brugersikkerhedspolitik fra et PDF-dokument

Du kan fjerne en sikkerhedspolitik fra en PDF-fil, hvis du har de fornødne tilladelser. Generelt kan en dokumentejer fjerne en sikkerhedspolitik fra en PDF-fil.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du har en enkelt PDF- eller en komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-filen.

  • Hvis du har en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen og vælge Vis > Portefølje > Forside.

 2. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Fjern sikkerhed. Hvis du ikke kan se panelet Beskyttelse, skal du følge anvisningerne i, hvordan du tilføjer paneler til Opgaveruder.

Eksportere sikkerhedsindstillinger

 1. Vælg Indstillinger > Sikkerhed > Eksport.
 2. Vælg, hvilke grupper af indstillinger du vil dele, og klik på OK.
 3. Gennemgå og rediger sikkerhedsindstillingerne efter behov, og klik derefter på Eksport.
 4. Vælg, hvilken metode der skal bruges til at kryptere sikkerhedsindstillingerne (hvis det er nødvendigt), og klik derefter på OK.
 5. Vælg Modtagere, og dobbeltklik på OK.
 6. Signer filen.

Kopiere, redigere eller slette en politik

 1. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Administrer sikkerhedsindstillinger. Hvis du ikke kan se panelet Beskyttelse, skal du følge anvisningerne i at tilføje paneler under Opgaveruder.
 2. I menuen Vis skal du vælge, om du vil have vist alle politikker, som du har adgang til, brugerpolitikker, du har oprettet, eller organisationspolitikker.
 3. Vælg en politik, og brug derefter de ønskede indstillinger:

  Bemærk:

  Indstillingerne til redigering og sletning af virksomhedspolitikker er ikke tilgængelige, medmindre du har administratorrettigheder til Adobe LiveCycle Rights Management ES. Ændring af disse politikker kan kun gøres via Adobe LiveCycle Rights Management ES, som åbnes automatisk, når du vælger en indstilling.

  Kopiér

  Bruges til at oprette en politik, som er baseret på indstillingerne for en eksisterende politik.

  Rediger

  Redigering af en brugerpolitik, som er gemt på en lokal computer, påvirker kun dokumenter, som politikken anvendes på, efter at politikken er redigeret. For brugerpolitikker, der er gemt på en server, kan du redigere tilladelsesindstillinger og andre indstillinger. Denne indstilling er ikke tilgængelig til organisationspolitikker.

  Slet

  Denne indstilling er normalt ikke tilgængelig for virksomhedspolitikker.

  Foretrukken

  Hvis denne indstilling er valgt, vises en stjerne ud for politikken. Klik på Foretrukne igen for at fjerne en politik. Du kan anvende indstillingen Foretrukne på flere politikker. Brug denne indstilling for at gøre det lettere at hente en politik.

Tilbagekald en PDF-fil, der er beskyttet af en politik

Hvis du vil begrænse adgangen til en politikbeskyttet PDF-fil, der er tilgængelig for en gruppe brugere, kan du tilbagekalde dokumentet.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du har en enkelt PDF-fil eller en komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-filen og logge på Adobe LiveCycle Rights Management ES.

  • Hvis du har en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen, logge på Adobe LiveCycle Rights Management og vælge Vis > Portefølje > Forside.

 2. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Mere beskyttelse > Styring af rettigheder > Tilbagekald. Hvis du ikke kan se panelet Beskyttelse, skal du følge anvisningerne for at tilføje paneler under Opgaveruder.
 3. Vælg en indstilling i menuen på websiden, der forklarer, hvorfor du tilbagekalder dokumentet, eller skriv en meddelelse. Hvis du erstatter det tilbagekaldte dokument, skal du skrive URL-adressen til det nye dokument.
 4. Klik på OK for at gemme ændringerne.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online