Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Du kan underskrive et dokument for at attestere dets indhold eller godkende dokumentet. Afhængigt af hensigten kan du bruge forskellige typer signaturer.

Underskriv en PDF med din signatur

Hvis du vil underskrive en PDF-fil, kan du skrive, tegne eller indsætte et billede af din håndskrevne signatur. Du kan også tilføje tekst som f.eks. dit navn, virksomhed, titel eller dato. Når dit dokument er udfyldt, bliver signaturen og teksten en del af PDF-filen.

Få flere oplysninger om konfiguration af et digitalt id for certifikatbaserede signaturer under Digitale id'er.

Bemærk:

Fuldfør dine redigeringer, før du underskriver. Ændringer, der er foretaget i dokumentet, efter det er underskrevet, kan ugyldiggøre signaturen.

 1. Åbn PDF-filen i Acrobat.

 2. Klik på Udfyld og underskriv.

  Panelet Udfyld og underskriv

  Bemærk:

  Hvis du ikke ser Udfyld og underskriv på værktøjslinjen, skal du opdatere Acrobat XI. Klik på menuen Hjælp i Acrobat, og vælg derefter Søg efter opdateringer. Følg instruktionerne på skærmen for at downloade og installere alle tilgængelige opdateringer.

 3. I panelet Udfyld og underskriv-værktøjer skal du klikke på TilføjTekst  tilfor at tilføje tekst som f.eks. dit navn, virksomhed, titel eller dato. Klik på det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje teksten, og start med at skrive.

 4. I panelet Udfyld og underskriv-værktøjer skal du klikke på Sæt signatur.

  Første gang du underskriver, åbner Sæt signatur en dialogboks, hvor du kan oprette eller importere din signatur.

  Bemærk:

  Bemærk! Hvis du allerede har en signatur, kan du blot klikke på Sæt signatur og gå videre til trin 6. Du kan ændre eller fjerne en eksisterende signatur ved at klikke på pileknappen ved siden af Sæt signatur og derefter vælge Rediger gemt signatur eller Ryd gemt signatur. 

 5. (Første gang du underskriver) Vælg den signaturtype, du vil indsætte, i dialogboksen Sæt signatur:

  Vælg en signaturindstilling
  Du kan vælge at skrive, bruge et webcam, tegne eller importere en signatur, eller du kan underskrive med et certifikat. Acrobat bruger den signatur, når du fremover underskriver PDF-filer.

  Indtast min signatur

  Skriv dit navn i feltet Indtast dit navn. Du kan vælge mellem et lille udvalg af signaturtyper. Klik på Skift signaturtypografi for at se en anden typografi. Klik på Acceptér, når du er tilfreds med signaturen.

  Brug et webkamera

  Indstillingen Brug webcam åbner et videobilleder, der hjælper dig med at fotografere din signatur med dit webcam. Få mere at vide under Opret en signatur til underskrivelse af en PDF.

  Tegn min signatur

  Tegn din signatur i feltet Tegn din signatur. Klik på Acceptér, når du er tilfreds med din signatur.

  Brug som billede

  Indsæt et billede af din signatur. Få mere at vide under Opret en signatur til underskrivelse af en PDF.

  Brug et certifikat

  Klik på Næste. Følg instruktionerne på skærmen for at angive, hvor du skal indsætte signaturen, indstille dens udseende og gemme den underskrevne PDF. (Trin 6 og 7 nedenfor gælder ikke for signaturer, der anvender et certifikat.)

 6. Klik på det sted i PDF-dokumentet, hvor signaturen skal indsættes.
 7. Foretag dig én af følgende handlinger for at flytte, skifte størrelse for eller rotere signaturen.
  Flyt, skift størrelse på eller roter signatur
  A. Flyt markør B. Skift størrelse på markør C. Roter markør 

  Flyt

  Placer markøren over signaturen, og træk den på plads.

  Tilpas

  Træk i et hjørnehåndtag for at ændre størrelsen.

  Rotation

  Placer markøren over rotationshåndtaget (håndtaget øverst i midten), og når markøren skifter til en cirkulær pil, skal du trække for at rotere signaturen.

Få mere at vide om indstillinger for digitale signaturer under Validering af digitale signaturer.

Opret en signatur til underskrivelse af PDF-filer

Du kan oprette en signatur til underskrivelse af en PDF-fil med et webcam eller ved at tegne den.

Brug et webkamera

 1. I panelet Udfyld og underskriv-værktøjer skal du klikke på Sæt signatur.

 2. Vælg Brug et webcam

  Vælg Brug et webcam.
  Videobilledet viser et live videofeed via dit kamera.

 3. Underskriv dit navn med sort blæk på et tomt, hvidt ark papir for at opnå de bedste resultater, og hold det op foran dit webcam. Klik på Start webcam for at starte med at tage et billede af signaturen.

  Bemærk:

  Sørg for, at din signatur hviler korrekt på den blå streg på videobilledet.

  Tag et billede af din signatur med et webcam
  Fotografering og visning af signatur.

  Du kan justere signaturens skarphed ved at flytte papiret længere væk eller tættere på. Når din signatur placeres korrekt på den blå streg, tages signaturbilledet automatisk.

 4. Vis den registrerede signatur. Klik på Acceptér, når du er tilfreds med signaturen.

Brug et billede

 1. Skriv dit navn med sort blæk på et rent, tomt stykke papir. Skriv midt på papiret, så du ikke fotograferer eller scanner kanterne.

 2. Fotografér eller scan din signatur. Hvis du tager et billede af din signatur, skal du sørge for, at siden er tilstrækkeligt belyst, og at der ikke falder nogen skygger på signaturen.

 3. Overfør fotoet, eller scan til din computer. Acrobat accepterer JPG-, PNG-, GIF-, BMP-, TIFF- og PDF-filer. Notér filens placering, så du kan finde den igen, når du underskriver PDF-filer.

  Det er ikke nødvendigt at beskære billedet. Acrobat importerer udelukkende signaturen, hvis fotoet eller scanningen er tilstrækkelig ren.

 4. I panelet Udfyld og underskriv-værktøjer i Acrobat skal du vælge Sæt signatur.

 5. Vælg Brug et billede. Gennemse og vælg din signaturfil, og klik derefter på Acceptér.

  Vælg din signaturfil
  Brug en signaturbilledfil, som du har oprettet.

Send underskreven PDF via fax eller mail

Du kan sende underskrevne dokumenter via fax eller mail med Adobe Sign-tjenesten. Adobe Sign gemmer en kopi på din onlinekonto, så du nemt kan få adgang til den på et senere tidspunkt. Du kan logge på Adobe Sign med dit Adobe ID eller oprette en konto.

 1. Når dokumentet er fuldført, skal du klikke på Send eller indsaml signaturer i panelet Udfyld og underskriv.

 2. Klik på Send via mail eller fax.

 3. Når beskeden "Dit underskrevne dokument vil blive overført til Adobe Sign…" vises, skal du klikke på Fortsæt.

  Hvis du bliver bedt om at logge på, skal du logge på med dit Adobe ID og adgangskode.

 4. Når Adobe Sign-webstedet åbner i din browser, skal du udfylde de påkrævede felter og klikke på Send.

 5. Følg instruktionerne på skærmen for at registrere og afslutte afsendelsen af dokumentet.

Lås dokument efter underskrivelse

Hvis du bruger et digitalt id til at underskrive eller certificere en PDF, vil du se en mulighed for at låse dokumentet efter underskrivelse.

Bemærk! Muligheden Sæt signatur hjælper dig med at oprette en almindelig signatur – det er ikke et digitalt id.

Du kan læse, hvordan du certificerer eller underskriver en PDF med et digitalt id, i næste sektion nedenfor.

Underskriv en PDF med et digitalt id

Når du modtager en PDF med et signaturfelt tilføjet, skal du klikke på feltet, og Acrobat eller Reader viser dit digitale standard-id, hvis det allerede er tilføjet. Ellers vil du se en mulighed for at oprette et nyt digitalt id. Selv hvis du ikke har tilføjet et signaturfelt, kan du bruge værktøjet Underskriv med certifikat til at underskrive PDF'en. Følg nedenstående trin.

Sådan certificerer eller underskriver du en PDF med et digitalt id:

 1. Klik på Udfyld og underskriv, og klik derefter på Arbejd med certifikater for at udvide panelet.

  Arbejd med certifikater
 2. Klik på Underskriv med certifikat. Du får en besked om at tegne et rektangel. Klik på Træk nyt signaturrektangel.

  Tegn et nyt signaturrektangel
 3. Gå til det sted i PDF'en, hvor du vil placere det digitale id eller signaturen, træk derefter din mus, og tegn et rektangel for at sætte din signatur.

  Dialogboksen Underskriv dokument vises. Standard-id'et eller -signaturen vælges i rullemenuen Signer som. Hvis du vil vælge et andet id, skal du klikke på rullemenuen og vælge ét.

  Underskriv dokument med dit digitale standard-id

  Bemærk! Du kan oprette et nyt digitalt id ved at vælge Nyt id i rullemenuen og følge trinnene som beskrevet i Opret et selvunderskrevet digitalt id.

 4. I feltet Adgangskode skal du skrive adgangskoden til det digitale id.

 5. Hvis du vil låse dokumenter efter underskrivelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Lås dokument efter underskrivelse.

  Forsigtig:

  Bemærk, at dokumentet låses mod yderligere redigering. Dette er nyttigt, når du er den sidste eller eneste person til at underskrive dokumentet. Hvis du er usikker, skal du gemme en kopi af PDF'en, før du vælger denne mulighed og underskriver.

 6. Klik på Underskriv. Du bliver muligvis bedt om at gemme dokumentet. Vælg et andet navn, hvis du vil beholde en kopi af dokumentet, og klik derefter på Gem. Signaturen placeres i dokumentet.

  Dokument underskrevet

Genopret eller nulstil dit digitale id's adgangskode

Du kan desværre ikke genoprette eller nulstille adgangskoden, hvis du glemmer den. Hvis du selv oprettede id'et, kan du oprette et nyt med de samme oplysninger, som du brugte til id'et. Hvis du fik id'et fra en certifikatmyndighed, skal du kontakte denne for at få hjælp.

Få flere oplysninger under Digitale id'er.

Få PDF-filer underskrevet af andre ved hjælp af Adobe Sign

Du kan få dokumenter underskrevet af andre ved hjælp af Adobe Sign. Adobe Sign er en onlinetjeneste, der giver brugerne mulighed for hurtigt at underskrive dokumenter i en webbrowser uden at kræve et digitalt id. Tjenesten holder styr på hele processen.

Adobe Sign-tjenesten sender en mail til dine underskrivere om, at du vil have dem til at underskrive et dokument. De gennemgår og underskriver dokumentet på det sikre Adobe Sign-websted. Når det er underskrevet, vil både du og dine underskrivere modtage den underskrevne PDF-fil i en mail. Adobe Sign gemmer det underskrevne dokument på din konto til senere brug. Få flere oplysninger på https://acrobat.adobe.com/dk/da/sign.html.

 1. Åbn den PDF-fil, du ønsker underskrevet.

 2. Åbn ruden Udfyld og underskriv (klik på Udfyld og underskriv i højre side af værktøjslinjen).

 3. Klik på Send og indsaml signaturer for at åbne panelet.

 4. Klik på Få en anden til at underskrive.

 5. Klik på Fortsæt, når beskeden "Dokumentet er blevet overført til Adobe Sign" vises, for at fortsætte.

  Hvis du bliver bedt om at logge på, skal du logge på med dit Adobe ID og adgangskode.

 6. Følg instruktionerne på skærmen, når Adobe Sign-webstedet åbner i din webbrowser, for at sende PDF-filen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online