Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Oversigt over værktøjet TouchUp-læserækkefølge

Værktøjet TouchUp-læserækkefølge er den letteste og hurtigste måde at løse problemer med læserækkefølge samt grundlæggende taggingproblemer på. Når du vælger værktøjet TouchUp-læserækkefølge, åbnes en dialogboks, hvor du kan se maskefremhævninger, der viser rækkefølgen af sideindholdet. Hvert fremhævet område er nummereret og fremhævet i grå eller farvede blokke. Tallet angiver områdets placering i sidens læserækkefølge. Efter at du har kontrolleret sidens læserækkefølge, kan du rette andre, mere indviklede taggingproblemer alt efter behov.

Værktøjet TouchUp-læserækkefølge er beregnet til at reparere PDF-dokumenter, der er tagget ved hjælp af Acrobat, og ikke til at reparere PDF-dokumenter, der er tagget under konvertering fra et oprettelsesprogram. Når det er muligt, skal du vende tilbage til kildefilen og tilføje tilgængelighedsfunktioner i oprettelsesprogrammet. Reparation af den oprindelige fil sikrer, at du ikke igen og igen skal retouchere fremtidige gentagelser af PDF'en i Acrobat.

Værktøjet TouchUp-læserækkefølge bruges til at udføre følgende tilgængelighedsopgaver:

 • Udfør en visuel kontrol af læserækkefølgen af sideindholdet, og reparer den derefter

 • Kod formularfelter, der kan udfyldes, samt deres etiketter

 • Føje alternativ tekst til figurer og beskrivelser til formularfelter

 • Ret kodningen af enkle tabeller, og forbered komplekse tabeller til mere avanceret manipulation i det logiske strukturtræ

 • Fjern uvæsentligt indhold, f.eks. forsirede sidekanter, fra det logiske strukturtræ

Hvis du vil udføre avancerede opgaver med læserækkefølge og kodning, f.eks. rette komplekse tabeller, fjerne forældede koder og føje alternativ tekst til links, skal du bruge ruden Koder. Ruden indeholder et alternativt sæt værktøjer og funktioner til manipulation af PDF-tags. Du kan få flere oplysninger under Rediger tags i panelet Tags.

Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge

 • Vælg Værktøjer > Tilgængelighed > TouchUp-læserækkefølge for at vælge værktøjet TouchUp-læserækkefølge.

Tip til brug af TouchUp-læserækkefølgeværktøj

 • Gem dokumentet, eller kopier det, før du bruger værktøjet TouchUp-læserækkefølge. Du kan ikke bruge funktionen Fortryd i forbindelse med dette værktøj, så du kan kun fortryde eller annullere en ændring ved at gå tilbage til en gemt version af dokumentet.
 • Vælg Vis > Sidevisning > Enkel side, når du bruger værktøjet TouchUp-læserækkefølge. Når du klikker på knappen Ryd sidestruktur, fjerner Acrobat koder fra alle synlige sider, herunder de sider, som kun er delvist synlige.

Yderligere tip til at arbejde med læserækkefølge findes i Donna Bakers Indstilling af læserækkefølge i et PDF-dokument.

TouchUp-læserækkefølgeindstillinger

Du kan vælge TouchUp-læserækkefølge-indstillinger i dialogboksen, i den pop op-menu, der vises, når du højreklikker på et fremhævet område, eller i menuen Indstillinger i panelet Rækkefølge. Værktøjet TouchUp-læserækkefølge indeholder følgende indstillinger:

Tekst

Koder markeringen som tekst.

Figur

Tagger markeringen som en figur. Tekst indeholdt i et figurtag defineres som en del af billedet, og skærmlæsere kan ikke læse den.

Formularfelt

Tagger markeringen som et formularfelt.

Figur/billedtekst

Tagger en enkelt figur og billedtekst som et enkelt tag. Enhver tekst indeholdt i tagget defineres som en billedtekst. Nyttig til tagging af fotos og billedtekst og forhindrer billedtekst i at blive føjet forkert til sammenhængende tekstblokke. Figurer kan kræve alternativ tekst.

Overskrift 1, overskrift 2, overskrift 3, Overskrift 4, overskrift 5, overskrift 6

Tagger markeringen som overskrifttag på første, andet, tredje, fjerde, femte eller sjette niveau. Du kan konvertere overskriftstags til bogmærker for at hjælpe brugere med at navigere i dokumentet.

Tabel

Når markeringen er analyseret, tagges den som en tabel for at bestemme placeringen af overskrifter, kolonner og rækker.

Celle

Tagger markeringen som en tabel eller overskriftscelle. Brug denne indstilling til at flette celler, der er forkert opdelt.

Formel

Tagger markeringen som en formel. Da talesoftware muligvis håndterer formeltags anderledes end normal tekst, kan du tilføje en beskrivelse ved hjælp af alternativ tekst.

Baggrund

Tagger markeringen som baggrundselement eller -artefakt og fjerner elementet fra tagtræet. På den måde vises det ikke i det tilpassede dokument, og skærmlæsere læser det ikke.

Tabelredigeringsprogram

Analyserer automatisk den markerede tabel i celler og anvender de relevante tags. Tabellen skal være kodet som en tabel, før du kan anvende kommandoen Tabelredigering på den.

Vis sideindholdsgrupper

Viser indholdselementer i fremhævede områder, der indeholder numre, der angiver læserækkefølgen. Angiv fremhævningsfarven ved at klikke på farveprøven.

Vis tabelceller

Fremhæver indholdet i individuelle tabelceller. Angiv fremhævningsfarven ved at klikke på farveprøven.

Vis som elementer i en enkelt blok

Tilstødende firkanter med samme tagtype skjules i en enkelt større firkant med den fælles tagtype, der omfatter den oprindelige firkant.

Vis tabeller og figurer

Danner kontur om hver tabel og figur med et udstreget felt. Feltet angiver også, om elementet indeholder alternativ tekst. Angiv feltfarven ved at klikke på farveprøven.

Ryd sidestruktur

Fjerner sidens taggingstruktur. Brug denne indstilling til at starte forfra og oprette en ny struktur, hvis en eksisterende struktur giver for mange problemer.

Panelet Vis rækkefølge

Åbner fanen Rækkefølge, så du kan omarrangere markeret indhold.

Rediger alternativ tekst

Tilgængelig i den menu, der vises, når du højreklikker på en fremhævet figur. Sætter brugeren i stand til at tilføje eller redigere en tekstbeskrivelse om figurens egenskaber, som en skærmlæser eller anden hjælpeteknologi læser.

Rediger tekst i formularfelt

Tilgængelig i den menu, der vises, når du højreklikker på et formularfelt. Sætter brugeren i stand til at tilføje eller redigere en tekstbeskrivelse for et formularfelt, som en skærmlæser eller en anden hjælpeteknologi læser.

Rediger tabeloversigt

Tilgængelig i den menu, der vises, når du højreklikker på en fremhævet tabel. Sætter brugeren i stand til at tilføje eller redigere en tekstbeskrivelse om tabellens egenskaber, som en skærmlæser eller anden hjælpeteknologi læser.

Kontroller og tilpas læserækkefølge (Acrobat Pro)

Du kan hurtigt kontrollere læserækkefølgen på taggede PDF-dokumenter ved hjælp af TouchUp-læserækkefølgeværktøjet. Du kan også bruge dette værktøj til at føje alternativ tekst til billeder og løse mange typer kodningsproblemer, der er beskrevet i den rapport, Acrobat genererer, når du føjer koder til et PDF-dokument.

Problemer med læserækkefølgen er åbenlyse, når du bruger TouchUp-læserækkefølgeværktøjet. Hvert afsnit i et sammenhængende sideindhold vises som et separat fremhævet område og nummereres i henhold til dets placering i læserækkefølgen. I hvert område placeres tekst fra venstre mod højre og fra top til bund. (Du kan ændre denne rækkefølge med TouchUp-indstillingerne). (Du kan ændre denne rækkefølge med TouchUp-indstillingerne). Da de fremhævede områder er rektangulære, kan de overlappe hinanden, især hvis deres sideindhold er irregulært formet. Medmindre sideindholdet overlapper, eller det findes inden for to fremhævede områder, angives der ingen problemer med læserækkefølgen. Sideindhold må ikke høre til mere end et fremhævet område.

Du kan ændre læserækkefølgen på de fremhævede regioner ved at flytte et element fra panelet Rækkefølge eller ved at trække det til siden i dokumentruden. Ved at ændre placering af de fremhævede områder på siden kan du få en figur eller billedtekst til at blive læst på det specifikke punkt, som de refereres til i teksten. Hvis du redigerer rækkefølgen i et fremhævet område, ændrer du reelt læserækkefølgen for det element uden at ændre det faktiske udseende af PDF'en.

Kontrollér læserækkefølge med TouchUp-læserækkefølgeværktøj

 1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
 2. Vælg Vis sideindholdsgrupper i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Række af sideindhold.

  Bemærk:

  Hvis der ikke vises fremhævede områder i dokumentruden, indeholder dokumentet ingen tags.

 3. Vælg evt. en af følgende fremgangsmåder:
  • For at angive en fremhævningsfarve skal du klikke på farveprøven og derefter på den ønskede farve.

  • Hvis du vil fremhæve tabeller og figurer og vise alternativ tekst til figurer, skal du vælge Vis tabeller og figurer.

 4. Kontroller læserækkefølgen på teksten i hvert fremhævet område.

  Bemærk:

  Dette trin kan gøres lettere ved at zoome ind.

 5. Kontroller den nummererede rækkefølge på alle fremhævede områder. Hvis sammenhængende nummererede områder ikke følger efter hinanden, kan du ændre rækkefølgen på dem i ruden Rækkefølge.
 6. Klik på panelet Vis rækkefølge, og vælg derefter hver indholdsindtastning (i firkantede parenteser [ ]) i ruden Rækkefølge for at fremhæve det indholdsområde i dokumentruden. Brug denne metode til at finde nummererede områder, som du ikke kan se eller finde på siden.

Rediger læserækkefølgen i ruden Rækkefølge

 1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
 2. Klik på panelet Vis rækkefølge i dialogboksen for værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
 3. I ruden Rækkefølge kan du navigere for at få vist en liste med fremhævede områder, der vises i dokumentruden.
 4. I panelet Rækkefølge skal du trække tagget for et fremhævet område til den placering, du ønsker. Når du trækker, viser en linje de mulige placeringer. Når du har trukket et element til en ny placering, nummereres de fremhævede områder igen for at vise den nye læserækkefølge. Du kan markere og flytte flere sammenhængende områder.

Rediger læserækkefølgen ved at trække på siden

 1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
 2. Vælg Vis sideindholdsgrupper i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Række af sideindhold.
 3. Placer markøren over nummeret for det markerede område, du vil flytte, i dokumentruden. Træk det derefter hen, hvor du vil have læst det. Tekstindsætningsmarkøren viser måldestinationer i teksten.

  Når du slipper det fremhævede område, bliver tekstindsætningsmarkørens placering til en opdelingslinje. Det underliggende fremhævede område opdeles i to nye fremhævede områder. Alle fremhævede områder nummereres igen for at vise den nye læserækkefølge.

Rediger koder med TouchUp-læserækkefølgeværktøjet (Acrobat Pro)

Du kan bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at oprette tags i utaggede PDF-dokumenter eller føje nye tags til en eksisterende struktur. Denne manuelle tagging giver dog ikke samme detaljeringsgrad i taggingstrukturen som kommandoen Føj tags til dokument, f.eks. afsnit, lister med punkttegn eller tal, linjeskift og bindestreger. Inden du rydder en eksisterende struktur, skal du kontrollere, at manuel tagging er din eneste udvej.

Tag et område

 1. Ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge skal du trække i dokumentruden for at markere et område på siden, der indeholder én type indhold (f.eks. en tekstblok).
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Skift-træk for at føje mere sideindhold til det aktuelle valg.

  • Hold Ctrl nede, og træk for at fjerne sideindhold fra den aktuelle markering.

 3. Klik på den relevante knap i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge for at angive tagtypen.

Rediger tagget for et fremhævet område

Hvis Acrobat koder et sideelement forkert, kan du ændre kodetypen for det fremhævede område.

 1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
 2. Vælg Vis sideindholdsgrupper i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Række af sideindhold.
 3. Hvis du vil vælge et fremhævet område, skal du vælge en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk området for at vælge det.

  • Klik på tallet for det fremhævede område.

 4. Klik på knappen for den ønskede tagtype til det fremhævede område.

Tilføj eller fjern indhold i et tagget område

Værktøjet TouchUp-læserækkefølge viser altid så få fremhævede områder som muligt. Hvis indhold i et fremhævet område ikke flyder korrekt, kan det være nødvendigt at opdele et område for at ændre rækkefølgen. Fremhævede områder kan også indeholde sammenhængende sideindhold, der er usammenhængende, eller som kræver en anderledes tagtype. Sideindhold kan blive adskilt fra relaterede elementer, især hvis indholdet ikke passer ind i en rektangulær form. Brug værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at tilføje eller fjerne indhold fra et område eller til at dele et område, så du kan omarrangere indhold.

 1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
 2. Vælg Vis sideindholdsgrupper i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Række af sideindhold.
 3. Vælg et fremhævet område i dokumentruden.
 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil føje en farve til det markerede område, skal du trykke på Skift og klikke på den farve, du vil tilføje. Markøren skifter til at indeholde et plustegn (+).

  • Hold Ctrl nede, og klik på det indhold, du vil fjerne, for at fjerne indholdet fra den aktuelle markering. Markøren skifter til at indeholde et minustegn (-).

 5. Klik på knappen for den ønskede tagtype til det fremhævede område.

Opdel et område i to områder

 1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
 2. Vælg Vis sideindholdsgrupper i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Række af sideindhold.
 3. I dokumentruden skal du trække for at vælge en lille del af indholdet tæt på grænsen til det første område, som du vil oprette.
 4. Klik på knappen Baggrund i dialogboksen. Det fremhævede område opdeles i to områder nummereret fra højre mod venstre.
 5. Du kan korrigere læserækkefølgen ved at klikke på Vis rækkefølgepanel og trække det nye fremhævede område til den korrekte placering i panelet Rækkefølge.
 6. Træk for at markere det første indholdsområde, du oprettede, herunder baggrunden. Angiv derefter tagget ved at klikke på en knap i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge.

Anvende et overskriftstag

Hvis du vil hjælpe læsere med at navigere rundt i et dokument og finde de ønskede oplysninger, skal du sørge for, at overskrifter er kodede med det rigtige niveau til at angive deres hierarki i indholdet.

 1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge, og vælg derefter overskriftsteksten i PDF-dokumentet.
 2. I dialogboksen TouchUp-læserækkefølge skal du klikke på knappen, der svarer til det rigtige overskriftstag (f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2).

Bemærk:

Når du har anvendt overskriftstags, kan du konvertere overskrifterne til bogmærker for at forbedre navigation. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Tilføj taggede bogmærker.

Fjern sideelementer fra kodestrukturen

Når du tagger en PDF, kan Acrobat ikke altid skelne mellem vejledende figurer og dekorative sideelementer. Elementer, der visuelt forbedrer sidelayout, f.eks. dekorative kanter, linjer eller baggrundselementer, kan skabe forvirring i strukturlayoutet og skal fjernes. Derfor kan Acrobat muligvis tagge artefakter eller sideelementer forkert som figurtags. Du kan fjerne artefakter og irrelevante sideelementer fra tagstrukturen ved at omdefinere dem med baggrundstagget eller ved at slette deres tags. Hvis et tagget billede i dokumentet ikke indeholder nyttige eller illustrative oplysninger til brugeren, kan du fjerne elementet fra taggingstrukturen, så det ikke læses højt eller sammentrækkes.

 1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
 2. Vælg Vis sideindholdsgrupper i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge, og klik på Række af sideindhold. Vælg derefter Vis tabeller og figurer.
 3. Fjern sideelementet ved at følge en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg sideelementet i dokumentruden, og klik derefter på Baggrund i dialogboksen.

  • Vælg sideelementet i ruden Rækkefølge, og tryk derefter på Slet.

Rediger koder for figurer og tabeller (Acrobat Pro)

Du kan bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at tilføje og redigere koder og alternativ tekst for figurer og tabeller.

Anvend et figurtag

Du kan vælge et element og definere det som en figur ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge. Når du først har defineret det som en figur, kan du tilføje alternativ tekst for at beskrive figuren.

 1. Markér figuren med værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
 2. Klik på Figur i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge.
 3. I dokumentruden skal du højreklikke på området og vælge Rediger alternativ tekst.
 4. Indtast alternativ tekst, og klik på OK.

Kontrollér og ret figurtag

Du kan bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at identificere og rette taggingresultater for figurer. Angiv, om figurer skal indeholde eller kræve alternativ, der er nødvendig for at kunne læse korrekt med hjælpeteknologier. Ideelt set skal figurtags identificere billedindhold, der er meningsfuldt for hele dokumentet, f.eks. grafer eller illustrative fotografier. Hvis baggrundselementer, der ikke skal læses, tagges som figurer, skal du omdefinere dem som baggrund.

 1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Vis tabeller og figurer i dialogboksen.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis en figur ikke er tagget som en figur, skal du vælge det ønskede indholdsområde og derefter klikke på Figur eller Figur/billedtekst i dialogboksen.

  • Hvis du vil fjerne tekst, der er kombineret forkert med en figur, skal du trække i teksten for at vælge den og derefter klikke på knappen Tekst i dialogboksen.

  • Hvis du vil medtage en billedtekst, der er grupperet med figuren, skal du vælge figuren og billedteksten og klikke på knappen Figur/billedtekst i dialogboksen.

Kontroller og føj alternativ tekst til figurer

Hvis du ønsker, at skærmlæsere skal beskrive grafiske elementer, der illustrerer vigtige koncepter i et dokument, skal du levere beskrivelsen ved at bruge alternativ tekst. Figurer genkendes eller læses ikke af en skærmlæser, medmindre du føjer alternativ tekst til tagegenskaberne. Hvis du anvender alternativ tekst til tekstelementer, er det kun beskrivelsen, ikke den faktiske tekst, der læses.

 1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
 2. Vælg Vis tabeller og figurer i dialogboksen.
 3. Højreklik på figuren, og vælg Rediger alternativ tekst i pop op-menuen.
 4. I dialogboksen Rediger alternativ tekst skal du indtaste en ny (eller redigere en eksisterende) beskrivelse til figuren og derefter klikke på OK.

Rediger tabeltags, og tag tabeller, der ikke genkendes

Tabeller er en særlig udfordring for skærmlæsere, fordi de præsenterer tekstdata eller numeriske data, der let kan refereres til visuelt. Indhold i tabelceller kan være komplekst og omfatte lister, afsnit, formularfelter eller en anden tabel.

Du opnår de bedste resultater i forbindelse med tagging af tabeller ved at tilføje tags til den PDF, du opretter, ved hjælp af programmet, som du oprettede dokumentet i. Hvis en PDF ikke er tagget, kan du tilføje tags ved hjælp af kommandoen Føj tags til dokument. De fleste tabeller genkendes korrekt ved hjælp af denne kommando. Dog genkender kommandoen muligvis ikke en tabel, der mangler klare kanter, overskrifter, kolonner og rækker. Brug TouchUp-læserækkefølge-værktøjet til at finde ud af, om tabellen er korrekt genkendt og for at rette genkendelsesproblemer. Brug panelet Tags til at føje speciel formatering til tabeller og tabelceller.

Du kan bruge programmet Tabelredigering til automatisk at analysere en tabels komponenter samt anvende de relevante tags, men du skal muligvis stadig kontrollere og rette nogle af disse tags manuelt. Ved visning af tabeltags kan du afgøre, om kolonner, rækker og celler er blevet korrekt identificeret. Tabeller, der mangler veldefinerede kanter og regler, tagges ofte forkert eller indeholder sammenhængende sideelementer. Du kan rette tabeller, der er dårligt kodet, ved at markere og omdefinere dem, og du kan opdele kombinerede celler ved at oprette en kode for hver celle.

For at løse komplekse kodningsproblemer for tabeller skal du ofte bruge ruden Koder.

 1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Vis tabeller og figurer.
 2. Hvis tabellen ikke er klart betegnet i dokumentruden, skal du trække for at vælge hele tabellen og derefter klikke på Tabel i dialogboksen.
 3. Klik på Vis tabelceller for at kontrollere, at alle celler i tabellen er defineret som individuelle elementer.
 4. Hvis celler ikke vises som separate elementer, skal du vælge en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis en eller flere celler flettes, skal du bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at vælge området med en enkelt celle og derefter klikke på Celle i dialogboksen. Gentag denne fremgangsmåde for hver flettet celle.

  • Hvis celler ikke fremhæves, bruger tabellen muligvis ikke standardtabelformatering. Genopret tabellen i oprettelsesprogrammet.

 5. Hvis tabellen indeholder celler, der er beregnet til at strække sig ud over to eller flere kolonner, skal du indstille attributterne ColSpan og RowSpan til disse rækker i tagstrukturen.

Fjern eller udskift strukturtags i dokumentet (Acrobat Pro)

Hvis du føjer tags til et PDF-dokument i Adobe Acrobat, og det resulterer i en taggingstruktur, der er meget kompliceret eller for problematisk at rette, kan du fjerne eller udskifte den aktuelle struktur ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge. Hvis dokumentet mest indeholder tekst, kan du vælge en side og derefter fjerne overskrifter, tabeller og andre elementer for at oprette en mere ren og enkel kodningsstruktur.

Acrobat kan kode et allerede kodet dokument igen, når du har fjernet alle eksisterende koder fra træet.

Fjern alle tags i et PDF-dokument

 1. Åbn panelet Tags (Vis > Vis/skjul > Navigationspaneler > Tags), og vælg rodtagget (den øverste), Tags.
 2. Vælg Slet tag i menuen Indstillinger i panelet Tags.

Bemærk:

Kommandoen Ryd sidestruktur i dialogboksen TouchUp-læserækkefølgeværktøj fjerner alle koder fra de aktuelt synlige sider.

Udskift den eksisterende tagstruktur

Denne fremgangsmåde fungerer bedst på sider, der indeholder en enkelt kolonne med tekst. Hvis siden indeholder flere kolonner, skal hver kolonne vælges og tagges individuelt.

 1. Markér værktøjet.
 2. Træk for at vælge hele siden i dokumentruden. Valget omfatter både tekstelementer og elementer, der ikke indeholder tekst.
 3. Hold Ctrl nede, og træk omkring sideelementer, der ikke er tekst, f.eks. figurer og billedtekster, for at fjerne markeringen af dem, indtil der kun er markeret tekst på siden. Klik på Tekst i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge.
 4. Vælg et sideelement, der ikke indeholder tekst, i dokumentruden, f.eks. en figur og billedtekst, og klik på den relevante knap i dialogboksen for at tagge det. Gentag denne fremgangsmåde, indtil hele sideindholdet er tagget.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online