Om trykfarvediffusering

Når der anvendes mere end én trykfarve på den samme side i et offsetdokument, skal hver farve trykkes i register (perfekt justeret) med de tilstødende farver, så der ikke opstår et mellemrum, hvor de mødes. Det er dog umuligt at sikre præcis registrering af alle objekter på alle ark papir, som går gennem en trykpresse, så der kan opstå fejlregistrering af trykfarver. Fejlregistrering medfører et uønsket mellemrum mellem trykfarverne.

Du kan kompensere for fejlregistrering ved at udvide et objekt en anelse, så det overlapper et objekt af en anden farve. Denne proces kaldes diffusering. Når en trykfarve placeres over en anden, udskæres eller fjernes andre trykfarver nedenunder som standard for at forhindre uønsket blanding af farverne. Diffusering kræver, at trykfarver overprintes eller udskrives oven på hinanden, så der i det mindste opnås en delvis overlapning.

Fejlregistrering uden diffusering (til venstre) og med diffusering (til højre)
Fejlregistrering uden diffusering (til venstre) og med diffusering (til højre)

De fleste diffuseringer anvender spredning - udvidelse af et lyst objekt ind i et mørkt objekt. Da den mørkeste af de to farver definerer den synlige kant af objektet eller teksten, bevares den synlige kant, idet den lysere farve udvides en anelse ind i den mørkere farve.

Adobe In-RIP-diffusering

Acrobat kan automatisk diffusere farvedokumenter med Adobe In-RIP-diffuseringsfunktionen, som er tilgængelig på Adobe PostScript-outputenheder, som understøtter Adobe In-RIP-diffusering.

Adobe In-RIP-diffusering kan præcist beregne og overføre de nødvendige justeringer til kanter på både tekst og grafik i hele dokumentet. De kan anvende effektive diffuseringsteknikker på forskellige dele af et enkelt objekt, selvom en tekst eller et InDesign-objekt overlapper flere forskellige baggrundsfarver. Diffuseringsjusteringer udføres automatisk, og du kan definere forudindstillede diffuseringer, der lever op til diffuseringskravene for bestemte sideområder. Virkningen af diffusering ses kun i farveseparationer, der er genereret af en diffuseringsfunktion. Du kan ikke se resultatet på skærmen i programmet.

Diffuseringsfunktionen bestemmer, hvor der skal diffuseres, ved at finde kontrastfarvekanter. Funktionen opretter så diffuseringer, som er baseret på de neutrale tætheder (lys eller mørke) for tilgrænsende farver, som regel ved at sprede lysere farver i tilstødende mørkere farver. De diffuseringsindstillinger, du angiver på paletten Forudindstillede diffuseringer, ændrer resultatet af diffuseringsfunktionen.

Krav

Adobe In-RIP-diffusering kræver følgende software og hardware:

 • En PPD-fil (PostScript Printer Description) til en printer, der understøtter Adobe In-RIP-diffusering. Du skal vælge denne PPD-fil ved hjælp af operativsystemdriveren.

 • En Adobe PostScript Level 2 eller nyere outputenhed, der benytter en RIP, som understøtter Adobe In-RIP-diffusering. Du kan få oplyst, om din PostScript-outputenhed understøtter Adobe In-RIP-diffusering, ved at kontakte producenten eller din trykningsleverandør.

Diffuser en PDF-fil

Diffusering er en kompleks proces, der er afhængig af samspillet mellem forskellige farver, trykfarve og faktorer i forbindelse med trykningen. De relevante indstillinger kan derfor variere, alt efter de specifikke trykningsforhold. Ret ikke standardindstillingerne for diffusering, før du har konsulteret din trykningsleverandør.

 1. Vælg om nødvendigt Værktøjer > Printproduktion > Forudindstillet diffusering for at oprette en forudindstillet diffusering med brugerdefinerede indstillinger til dokumentet og trykpresseforholdene.
 2. Tildel den forudindstillede diffusering til et sideområde
 3. Vælg Filer > Udskriv for at åbne dialogboksen Udskriv, og klik derefter på Avanceret.
 4. Vælg Output på listen til venstre.
 5. Vælg Separationer i RIP for Farve.
 6. Vælg Adobe In-RIP for Diffusering.

  Bemærk:

  Denne indstilling fungerer kun, hvis outputenheden understøtter Adobe In-RIP-diffusering.

 7. Klik på Trykfarvestyring. Vælg en trykfarve efter behov, fastsæt de følgende indstillinger (kun hvis din serviceleverandør anbefaler at ændre indstillingerne), og klik derefter på OK:

  Skriv

  Vælg en trykfarvetype, der beskriver den valgte trykfarve.

  Neutral Tæthed

  Indtast en værdi, der adskiller sig fra standarden.

  Diffuseringssekvens

  Indtast en værdi for at angive den rækkefølge, som trykfarver skal trykkes i.

 8. Fortsæt med at angive andre indstillinger, og klik derefter på OK for at udskrive dokumentet.

Angiv indstillinger med forudindstillet diffusering

En forudindstillet diffusering er en samling af diffuseringsindstillinger, som du kan anvende på sider i en PDF-fil. Brug dialogboksen Forudindstillet diffusering til at angive diffuseringsindstillinger og gemme en samling indstillinger som en forudindstillet diffusering. Hvis du ikke anvender en bestemt forudindstillet diffusering på et sideområde, bruges den forudindstillede standarddiffusering [Standard], som er en samling af typiske diffuseringsindstillinger, der anvendes på alle sider i et nyt dokument.

Bemærk:

I Acrobat gælder forudindstillet diffusering og tildelinger kun for dokumentet, så længe det er åbent. Diffuseringsindstillinger gemmes ikke i PDF-filen. Denne funktionsmåde adskiller sig fra InDesign, hvor forudindstillet diffusering og tildelinger gemmes i InDesign-dokumentet.

Opret eller rediger en forudindstillet diffusering

 1. Vælg Værktøjer > Printproduktion > Forudindstillet diffusering.
 2. Vælg en eksisterende forudindstilling, og klik derefter på Opret.
 3. Angiv de følgende indstillinger, og klik derefter på OK:

  Navn

  Skriv et navn til forudindstillingen. Du kan ikke ændre navnet på nogen af de to indbyggede forudindstillede diffuseringer: [Ingen forudindstillet diffusering] og [Standard].

  Diffuseringsbredde

  Indtast værdier for at angive omfanget af overlap af trykfarver.

  Diffuseringsudseende

  Angiv indstillinger for at styre diffuseringernes sammenføjninger og afslutninger.

  Billeder

  Angiv indstillinger for at bestemme, hvordan billeder skal diffuseres.

  Diffuseringstærskler

  Indtast værdier for at angive de betingelser, der skal udføres diffusering under. Der kan være mange variabler, der har indflydelse på, hvilke værdier du skal angive her. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din trykningsleverandør eller se de andre emner om diffusering.

Slet en forudindstillet diffusering

 1. Vælg forudindstillingerne i dialogboksen Forudindstillet diffusering, og klik derefter på knappen Slet.

  Bemærk:

  Du kan ikke slette følgende to indbyggede forudindstillede diffuseringer: [Ingen forudindstillet diffusering] og [Standard].

Tildel en forudindstillet diffusering til sider

Du kan tildele en forudindstillet diffusering til et dokument eller til et udsnit af sider i et dokument. Sider uden tilstødende farver udskrives hurtigere, hvis du deaktiverer diffusering af disse sider. Diffuseringen foretages ikke, før du faktisk trykker dokumentet.

Tildel en forudindstillet diffusering
Under Diffuseringstildelinger kan du se forudindstillinger, du har tildelt til forskellige sider. Denne liste opdateres hver gang, du klikker på Tildel.

 1. Klik på Tildel i dialogboksen Forudindstillet diffusering.
 2. Vælg den forudindstilling, du vil anvende, under Forudindstillet diffusering
 3. Vælg de sider, du vil anvende diffuseringen på.
 4. Klik på Tildel.

  Bemærk:

  Hvis du klikker på OK uden at have klikket på Tildel, lukkes dialogboksen uden ændringer af diffuseringstildeling. Diffuseringstildelinger, der tidligere er foretaget med knappen Tildel, bevares.

 5. Klik på OK, når du er færdig med at tildele forudindstillinger af diffuseringer.

Deaktiver diffusering på sider

 1. Klik på Tildel i dialogboksen Forudindstillet diffusering.
 2. Vælg de sider, der skal deaktiveres diffusering for, og vælg [Ingen forudindstillet diffusering] i menuen Diffuseringsindstillinger.
 3. Klik på Tildel.
 4. Klik på OK, når du er færdig med at opdatere dialogboksen.

Indstillinger for forudindstillet diffusering

Du kan ændre indstillinger for forudindstillet diffusering, når du opretter eller redigerer en forudindstillet diffusering. De samme indstillinger for forudindstillet diffusering er tilgængelige i Acrobat og InDesign. I Acrobat kan du få vist forudindstillet diffusering ved at vælge Værktøjer > Printproduktion > Forudindstillet diffusering. Vælg Vindue > Output > Forudindstillet diffusering i InDesign.

Diffuseringsbredder

Diffuseringsbredde er mængden af overlap for hver diffusering. Forskelle i papirets egenskaber, rasterfinhed og betingelser for trykningen kræver forskellige diffuseringsbredder. Hvis du vil bestemme den rette diffuseringsbredde for hvert enkelt job, skal du henvende dig til en professionel trykker.

Standard

Angiver diffuseringsbredden i punkter til diffusering af alle farver, undtagen dem, der omfatter ren sort. Standardværdien er 0p0.25.

Sort

Angiver den afstand, trykfarver flyder ind i ren sort, eller den tilbageholdte mængde– afstanden mellem sorte kanter og underliggende trykfarver for diffusering af mættet sort. Standardværdien er 0p0.5. Denne værdi indstilles ofte til 1,5-2 gange værdien for diffuseringens standardbredde.

I InDesign bestemmer den værdi, der indstilles for Sort farve, værdien for en ren sort eller en dybsort farve, en processort (K) trykfarve blandet med farvetrykfarver for at give større opacitet og dybere farver.

Bemærk:

Hvis du vælger diffusering med Indbygget i program i InDesign, og du angiver en standarddiffuseringsbredde eller en diffuseringsbredde for sort, der er større end 4 punkter, begrænses den endelige diffuseringsbredde til 4 punkter. Den angivne værdi vil dog fortsat blive vist, fordi diffuseringer på mere end 4 punkter anvendes, som du har angivet, hvis du skifter til Adobe-In-RIP-diffusering.

Diffuseringsudseende

En sammenføjning er det sted, hvor to diffuseringskanter mødes i et fælles endepunkt. Du kan kontrollere formen på to diffuseringssegmenters udvendige sammenføjning og tre segmenters skæringspunkt.

Følg type

Kontrollerer formen på to diffuseringssegmenters udvendige sammenføjning. Vælg mellem Spids, Rund og Facet. Standarden er Spids, som passer til tidligere diffuseringsresultater, så kompatibiliteten med tidligere versioner af Adobe-diffuseringsfunktionen bevares.

Eksempler på diffuseringssammenføjning
Eksempler på diffuseringssammenføjninger. Fra venstre til højre: spids, rund og facet

Afslut type

Kontrollerer tre diffuseringers skæringspunkt. Spids (standard) former diffuseringens slutning, så den holdes væk fra det skærende objekt. Overlapning påvirker formen på den diffusering, der genereres af det objekt med den lyseste neutrale tæthed, som skærer to eller flere mørkere objekter. Slutningen på den lyseste diffusering ombrydes omkring det punkt, hvor de tre objekter skærer hinanden.

Eksempler på nærbillede af diffuseringsende
Eksempler på nærbillede af slutdiffuseringer: Spids (venstre) og overlap (højre)

Diffuseringstærskler

Trin

Angiver tærsklen for farveskift, ved hvilken der skal foretages diffusering. Nogle job kræver kun diffusering af de mest ekstreme farveændringer, mens andre kræver diffuseringer af mindre farveændringer. Trin angiver den grad, som komponenter (f.eks. CMYK-værdier) i tilstødende farver skal variere op imod, før der sker en diffusering.

Hvis du vil ændre indstillingerne for, hvor meget komponenttrykfarverne i tilstødende farver må ændre sig, før de får disse farver til at diffusere, skal du øge eller formindske værdien for Trin i dialogboksen Ny forudindstillet diffusering eller Rediger indstillinger for forudindstillet diffusering. Standarden er 10%. Brug en værdi på 8-20% for at opnå det bedst mulige resultat. Et lavere procenttal øger følsomheden over for farveforskelle og resulterer i flere diffuseringer.

Sort farve

Angiver den mindste mængde sort trykfarve, der kræves, før indstillingen Sort diffuseringsbredde anvendes. Standardværdien er 100%. Brug en værdi på mindst 70% for at opnå det bedste resultat.

Sort tæthed

Angiver den neutrale tæthed, for hvornår InDesign opfatter en trykfarve som sort. Hvis du f.eks. vil have, at en mørk specialfarve skal bruge indstillingen Sort diffuseringsbredde, skal du angive den neutrale tæthed her. Denne værdi skal typisk sættes nær standarden på 1.6.

Glidende diffusering

Bestemmer, hvornår diffuseringsfunktionen begynder at dække midterlinjen mellem farvegrænserne. Værdien angiver forholdet mellem den lyseste farves og en mørkere, tilstødende farves neutrale tæthedsværdi. Hvis du f.eks. indstiller Glidende diffusering til 70 %, flyttes diffuseringspositionen, så den begynder at dække midterlinjen, når den lyseste farve overstiger 70 % af den mørkeste farves neutrale tæthed (den lyse farves neutrale tæthed divideret med den mørke farves neutrale tæthed > 0,70). Ved farver med ens neutral tæthed indsættes diffuseringerne nøjagtigt ved midterlinjen, medmindre Glidende diffusering er indstillet til 100 %.

Reduktion af diffuseringsfarve

Angiver i hvilken grad komponenter fra omkringliggende farver bruges til at reducere diffuseringsfarven. Denne indstilling er praktisk, hvis du vil undgå, at bestemte tilstødende farver (f.eks. pastelfarver) diffuseres til en uskøn farve, der er mørkere end udgangsfarverne. Hvis du angiver Reduktion af diffuseringsfarve til under 100 %, gøres farven lysere i diffuseringen. En reduktion af diffuseringsfarven på 0 % resulterer i en diffusering med en neutral tæthed, som svarer til den mørkeste farves neutrale tæthed.

Diffusere importeret grafik

Du kan oprette en forudindstillet diffusering til at styre diffuseringer i billeder og mellem bitmapbilleder (f.eks. fotografier og billeder gemt i raster-PDF-filer) og vektorobjekter (f.eks. fra et tegneprogram og fra vektor-PDF-filer). Hvert diffuseringsprogram håndterer importeret grafik på forskellig vis. Det er vigtigt at være opmærksom på disse forskelle ved angivelse af diffuseringsindstillinger.

Diffuser indsættelse

Indeholder indstillinger for placeringen af diffuseringer, når vektorobjekter (herunder objekter, der er tegnet i InDesign) diffuseres til bitmapbilleder. Alle indstillinger undtagen Neutral tæthed opretter en visuelt ensartet kant. Centreret opretter en diffusering, der dækker kanten mellem objekter og billeder. Udsparing bevirker, at objekter overlapper det nærliggende billede. Neutral tæthed anvender de samme diffuseringsregler som andre steder i dokumentet. Diffusering af et objekt til et fotografi med indstillingen Neutral tæthed kan resultere i udpræget ujævne kanter, eftersom diffuseringen skifter fra den ene side af kanten til den anden. Opslag bevirker, at bitmapbilledet overlapper det tilstødende objekt.

Diffusere objekter til billeder

Sikrer, at vektorobjekter (f.eks. rammer, der bruges som hjælpestreg) diffuseres til billeder vha. indstillingerne Diffuser indsættelse. Hvis vektorobjekterne ikke overlapper billeder i et diffuseringssideudsnit, skal du overveje at deaktivere denne indstilling for at gøre diffusering af sideudsnittet hurtigere.

Diffusere billeder til billeder

Aktiverer diffusering langs overlappende eller tilstødende bitmapbilleders grænse. Denne funktion er som standard slået til.

Diffusere billeder internt

Aktiverer diffusering blandt farver i det enkelte bitmapbillede (ikke kun det sted, hvor de berører vektorillustrationer og tekst). Brug kun denne indstilling til udsnit af sider, der indeholder simple billeder med store kontraster, f.eks. skærmbilleder eller tegneseriebilleder. Lad indstillingen være deaktiveret for halvtonebilleder og andre komplicerede billeder, da der ellers opstår dårlige diffuseringer. Diffuseringen sker hurtigere, når denne indstilling er deaktiveret.

Diffusere 1-bit-billeder

Sikrer, at 1-bit billeder diffuseres til de tilstødende objekter. Denne indstilling bruger ikke indstillingerne for billeddiffuseringsposition, fordi 1‑bit billeder kun bruger én farve. I de fleste tilfælde skal du lade denne indstilling være aktiveret. I nogle tilfælde, f.eks. 1-bit billeder, hvor pixelafstanden er stor, kan billedet blive mørkere og diffuseringen langsommere, når du vælger denne indstilling.

Om sort diffusering

Når du opretter eller redigerer forudindstillinger, bestemmer den værdi, der angives for Sort farve, hvad der anses for ren sort og dybsort. En dybsort er en sort farve, der bruger støtteraster og tilføjer procentdele af en eller flere procestrykfarver for at mætte den sorte farve.

Indstillingen Sort farve er nyttig, når du skal kompensere for ekstrem punktforøgelse (f.eks. ved brug af dårlig papirkvalitet). Disse situationer kan resultere i en procentsats for sort farve på under 100% for at kunne udskrive massive farveområder. Når du tilbagefører sorte eller mættede sorte farver til raster (ved brug af nuancer med ren sort) og reducerer indstillingen Sort farve i forhold til standardindstillingen på 100 %, kan du kompensere for punktforøgelse og sikre, at diffuseringsfunktionen anvender den rette diffuseringsbredde og -position til sorte objekter.

Når en farve når værdien for Sort farve, anvendes værdien for Sort diffuseringsbredde på alle tilstødende farver, og udelukkelsesdiffuseringer anvendes på mættede sorte områder ud fra værdien for Sort diffuseringsbredde.

Hvis støtteraster når helt ud til kanten på et sort område, bevirker evt. fejlregistrering, at kanterne på støtterasterne bliver synlige, så der skabes en uønsket ring eller en forvrængning af objekternes kanter. Diffuseringsfunktionen bruger en udelukkelses- eller tilbageholdelsesposition til dybsorte farver for at holde støtterasterne i en angiven afstand fra kanterne på omvendte eller lyse elementer i forgrunden, så de lyse elementer bevarer deres skarphed. Du kan bestemme støtterasternes afstand til kanterne på sorte områder ved at angive en værdi for Sort diffuseringsbredde.

Bemærk:

Hvis det element, du diffuserer, er et tyndt element, f.eks. en sort hjælpestreg omkring grafikelementer, tilsidesætter diffuseringsfunktionen indstillingen for Sort diffuseringsbredde og begrænser diffuseringen til halvdelen af det tynde elements bredde.

Justere værdier for trykfarves neutrale tæthed

Ved at justere værdien for en trykfarves neutrale tæthed, som den valgte diffuseringsfunktion bruger, kan du bestemme de nøjagtige diffuseringspositioner. Standardværdierne for procestrykfarvers neutrale tæthed er baseret på procesfarveprøver, der overholder branchestandarderne i forskellige dele af verden. Sprogversionen afgør, hvilken standard der følges. Den neutrale tæthed i amerikanske og canadiske versioner følger f.eks. værdierne for rene trykfarvers tæthed i specifikationerne for Web Offset Publications (SWOP), der er udgivet af Graphic Arts Technical Foundation of North America. Du kan justere procestrykfarvers neutrale tæthed, så de svarer til trykbranchens standarder i andre dele af verden.

Diffuseringsfunktionen udleder den neutrale tæthed for en specialfarve af dens tilsvarende CMYK-farve. For de fleste specialfarver er den neutrale tæthed for de tilsvarende CMYK-farver tilstrækkelig nøjagtig til at opnå en god diffusering. Specialfarver, der ikke så nemt kan simuleres vha. procesfarver, som f.eks. metalliske farver og lakfarver, skal muligvis have deres neutrale tæthed justeret, så diffuseringsfunktionen kan behandle dem korrekt. Du kan indtaste nye værdier for at sikre, at en trykfarve, der opfattes som mørkere eller lysere, også genkendes sådan af diffuseringsfunktionen. Den rette diffuseringsposition anvendes således automatisk.

Du kan opnå den rette neutrale tæthed for en given trykfarve ved at spørge en professionel trykker. Den mest præcise metode til afgørelse af en trykfarves neutrale tæthed er at måle en farveprøve med et professionelt densitometer. Aflæs "V"-værdien eller trykfarvens visuelle tæthed (brug ikke procesfiltre). Hvis værdien afviger fra standardindstillingen, skal du indtaste den nye værdi i tekstboksen for neutral tæthed.

Bemærk:

Ændring af den neutrale tæthed for en staffagefarve påvirker kun den måde, farven diffuseres på. Det ændrer ikke farvens udseende i dokumentet.

Følg disse retningslinjer, når du justerer værdier for neutral tæthed:

Metalliske og uigennemsigtige trykfarver

Metalliske trykfarver er normalt mørkere end de tilsvarende CMYK-farver, mens uigennemsigtige trykfarver gør trykfarverne under dem mørkere. Generelt skal du indstille den neutrale tæthed for metalliske og uigennemsigtige farver til en meget højere værdi end standardværdierne for at sikre, at disse specialfarver ikke flyder ud.


Bemærk:

Hvis du indstiller en trykfarve til Uigennemsigtig eller Ignorer Uigennemsigtig i menuen Type i Trykfarvestyring, undgår du, at en uigennemsigtig trykfarve flyder ind i andre farver, medmindre en anden uigennemsigtig trykfarve har en højere neutral tæthed.

Pasteltrykfarver

Disse trykfarver er normalt lysere end de tilsvarende procestrykfarver. Det kan være en god ide at indstille den neutrale tæthed for disse trykfarver til en lavere værdi end standardværdierne for at sikre, at de flyder ind i tilstødende mørkere farver.

Andre specialtrykfarver

Nogle specialfarver, f.eks. turkis eller neon-orange, er markant mørkere eller lysere end de tilsvarende CMYK-farver. Du kan afgøre, om dette er tilfældet, ved at udskrive og sammenligne farveprøver af de aktuelle specialtrykfarver med farveprøver på de tilsvarende CMYK-farver. Du kan indstille specialtrykfarvens neutrale tæthed til en højere eller lavere værdi efter behov.

Tilpas diffusering for specialtrykfarver

Brug af visse typer trykfarver kræver særlige diffuseringshensyn. Hvis du f.eks. bruger en lak på dokumentet skal lakken helst ikke påvirke diffuseringen. Hvis du overprinter bestemte områder med en fuldstændig uigennemsigtig trykfarve, er det ikke nødvendigt at oprette diffuseringer for elementerne under den. Der findes trykfarveindstillinger for disse situationer. Det er normalt bedst at bevare standardindstillingerne, medmindre prepress-bureauet anbefaler at ændre dem.

Bemærk:

De specialtrykfarver og lakker, der er anvendt i dokumentet, kan være oprettet ved at blande to specialfarver eller ved at blande en specialfarve med en eller flere procestrykfarver.

 1. Åbn Trykfarvestyring, og vælg en trykfarve, der kræver specialbehandling.
 2. Vælg en af følgende indstillinger for Type, og klik derefter på OK:

  Normal

  Brug Normal til almindelige procestrykfarver og de fleste specialtrykfarver.

  Gennemsigtig

  Brug Gennemsigtig til gennemsigtige trykfarver for at sikre, at underliggende elementer diffuseres. Brug denne indstilling til lakker og matricelinjefarver.

  Uigennemsigtig

  Brug Uigennemsigtig for tunge, uigennemsigtige trykfarver for at forhindre diffusering af underliggende farver, men tillade diffusering langs trykfarvens kanter. Brug denne indstilling til metalliske trykfarver.

  Ignorer Ugennemsigtig

  Brug Ignorer Uigennemsigtig til tunge, uigennemsigtige trykfarver for at forhindre diffusering af underliggende farver og diffusering langs trykfarvens kanter. Brug denne indstilling til trykfarver som metalliske farver og lakker, som reagerer på uønsket vis med andre trykfarver.

Tilpas diffuseringssekvensen

Diffuseringssekvensen (også kaldet diffuseringsrækkefølgen) svarer til den rækkefølge, trykfarverne trykkes i, men ikke til den rækkefølge, separationer produceres i på outputenheden.

Diffuseringssekvensen er særligt vigtig, når du udskriver med flere uigennemsigtige farver, som f.eks. metalliske trykfarver. Uigennemsigtige trykfarver med lavere sekvensnumre lægges under uigennemsigtige trykfarver med højere sekvensnumre. Denne proces forhindrer, at den sidst påførte trykfarve flyder ud, og sikrer problemfrie diffuseringer.

Bemærk:

Undgå at ændre standarddiffuseringssekvensen uden først at kontakte prepress-bureauet.

 1. Åbn Trykfarvestyring. Den aktuelle diffuseringssekvens er vist i kolonnen Sekvens på listen over trykfarver.
 2. Vælg en trykfarve, indtast en ny værdi for Diffuseringssekvens, og tryk derefter på Tab. Den valgte trykfarves sekvensnummer ændres, og de andre sekvensnumre ændres i overensstemmelse hermed.
 3. Gentag forrige trin for det ønskede antal trykfarver, og klik derefter på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online