Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Hvordan PDF-filen vises, første gang du åbner den, afhænger af, hvilke dokumentegenskaber den, der oprettede filen, har angivet. Et dokument kan f.eks. blive åbnet på en bestemt side eller med en bestemt forstørrelse.

Visning af PDF-dokumenter i læsetilstand

Når du læser et dokument, kan du skjule alle værktøjslinjerne og opgaveruderne for at maksimere visningsområdet på skærmen.

De grundlæggende kontrolelementer til læsning, f.eks. sidenavigation og zoom, vises på en halvgennemsigtig flydende værktøjslinje nær bunden af vinduet.

 • Du åbner læsetilstand ved at vælge Vis > Læsetilstand eller klikke på knappen Læsetilstand øverst til højre på værktøjslinjen.

 • Du gendanner arbejdsområdets visning ved at vælge Vis > Læsetilstand igen. Du kan også klikke på luk-knappen på den flydende værktøjslinje.

Bemærk:

Læsetilstand er standardtilstanden til visning, når du åbner et PDF-dokument i en webbrowser.

Læsetilstand med halvgennemsigtig flydende værktøjslinje
Læsetilstand med halvgennemsigtig flydende værktøjslinje

Vis PDF-filer i fuldskærmstilstand

I Fuldskærmstilstand vises kun dokumentet. Menulinjen, værktøjslinjer, opgaveruder og vindueskontrolelementer er skjulte. En PDF-forfatter kan indstille en PDF-fil til åbning i fuldskærmstilstand, eller du kan selv indstille visningen.Fuldskærmstilstand bruges ofte til præsentationer, sommetider med automatisk sidefremføring og -overgange.

Markøren forbliver aktiv i fuldskærmstilstand, så du kan klikke på links og åbne noter. Der er to måder at bladre gennem en PDF-fil i fuldskærmstilstand. Du kan bruge tastaturgenveje til navigering og forstørrelse, og du kan angive fuldskærmsindstillingen for at få vist navigationsknapperne til fuld skærm, som du klikker på for at skifte side eller afslutte fuldskærmstilstanden.

Angiv indstillingen Fuld skærm for navigationslinjen.

 1. Vælg Fuldskærm under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.
 2. Vælg Vis navigationslinje, og klik derefter på OK.
 3. Vælg Vis > Fuldskærmstilstand.

Navigationslinjen Fuldskærm indeholder knapperne Forrige side , Næste side  og Luk fuldskærmsvisning . Disse knapper vises i nederste venstre hjørne af arbejdsområdet.

Læs et dokument i fuldskærmstilstand

Hvis navigationslinjen ikke er vist i fuldskærmstilstand, kan du bruge tastaturgenveje til at navigere i en PDF-fil.

Bemærk:

Hvis der er installeret to skærme, er fuldskærmstilstand for en side muligvis kun aktiv på den ene af skærmene. Hvis du vil gennemløbe siderne i dokumentet, skal du klikke på siden i fuldskærmstilstand.

 1. Vælg Vis > Fuldskærmstilstand.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Der springes til næste side ved at trykke på Enter, Page Down eller højre piletast.

  • Tryk på Skift+Enter, Page Up eller venstre piletast for at gå til forrige side.

 3. Hvis du vil lukke fuldskærmstilstand, skal du trykke på Ctrl+L eller Esc. (Escape-tasten afslutter skal være valgt i indstillingerne for fuld skærm.)

Bemærk:

Hvis du vil vise et fuldskærmsværktøj  på værktøjslinjen med almindelige værktøjer, skal du højreklikke i værktøjslinjeområdet og vælge Sidevisning > Fuldskærmstilstand. Klik derefter på værktøjet Fuld skærm for at skifte til fuldskærmstilstand.

Berøringstilstand for tablets og mobile enheder

Berøringstilstand gør det lettere at bruge Acrobat og Reader på berøringsenheder. Knapper på værktøjslinjen, paneler og menuer glider en smule fra hinanden, så de kan vælges med fingrene. Den nye berøringslæsetilstand optimerer visning og understøtter de fleste almindelige bevægelser. Acrobat og Reader skifter automatisk til berøringstilstand, når de bruges på en berøringsenhed. Du kan tilføje en til/fra-knap for berøringstilstand til værktøjslinjen eller ændre standardindstillingen for berøringstilstand.

Vis knappen Berøringstilstand på værktøjslinjen

Du kan få vist en værktøjsknap til at slå berøringstilstand til og fra.

 1. Vælg Vis > Vis/Skjul > Elementer på værktøjslinjen > Berøringstilstand.

Angive indstillinger for berøringstilstand

Du kan angive, hvordan Acrobat evt. går i berøringstilstand for berøringsaktiverede enheder.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat/Adobe Reader > Indstillinger (Mac OS).

 2. Vælg Generelt under Kategorier.

 3. Vælg den ønskede standardindstilling i menuen Berøringstilstand under Grundlæggende værktøjer.

Rediger PDF/A-visningstilstanden

PDF/A er en ISO-standard for langtidsarkivering og bevarelse af elektroniske dokumenter. De dokumenter, du scanner til PDF, er PDF/A-kompatible. Du kan angive, om du vil have dokumenterne vist i denne visningstilstand.

Når du åbner et PDF/A-kompatibelt dokument i visningstilstanden PDF/A, åbnes dokumentet i læsetilstand for at forhindre ændringer. Der vises en meddelelse på dokumentmeddelelseslinjen. Du vil ikke kunne foretage ændringer af og føje anmærkninger til dokumentet. Du kan redigere i dokumentet, hvis du slår PDF/A-visningstilstanden fra.

 1. Vælg Dokumenter under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.
 2. Vælg en indstilling for Vis dokumenter i PDF/A-tilstand: Aldrig eller Kun for PDF/A-dokumenter.

  Du kan slå PDF/A-visningstilstanden til eller fra ved at ændre denne indstilling.

Du kan se en video om at arbejde med PDF/A-filer på www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_dk.

Vis PDF-filer i visningen Stregtykkelse

Visningen Stregtykkelse viser streger med de tykkelser, der er defineret i PDF-filen. Når visningen Stregtykkelse er slået fra, anvendes en konstant stregtykkelse (én pixel) på streger, uanset zoom. Når dokumentet udskrives, udskrives stregen med den faktiske bredde.

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Stregtykkelse. Hvis du vil deaktivere visningen Stregtykkelse, skal du vælge Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Stregtykkelse igen.

Bemærk:

Du kan ikke deaktivere visningen Stregtykkelse, når du åbner og ser PDF-filer i en webbrowser.

Sammenlign et revideret PDF-dokument med en tidligere version (Acrobat Pro)

Brug funktionen Sammenlign dokumenter til at få vist forskellene mellem to versioner af en PDF-fil. Du kan tilpasse mange indstillinger til visning af sammenligningsresultatet. Du kan se en video om sammenligning af PDF-dokumenter på www.adobe.com/go/lrvid_011_acrx_dk. (Video gælder både for Acrobat X og Acrobat XI)

 1. Vælg Vis > Sammenlign dokumenter.
 2. Angiv de to dokumenter, der skal sammenlignes. Hvis det ene eller begge dokumenter er i en PDF-portefølje, skal du vælge PDF-porteføljen. Vælg PDF-komponentfilen under Pakkeelement.
 3. Angiv efter behov sideintervallerne i de dokumenter, du vil sammenligne, i felterne Første side og Sidste side.
 4. Vælg den dokumentbeskrivelse, der bedst beskriver de dokumenter, du sammenligner, og klik på OK.

  Når de to dokumenter er analyseret, vises et resultatdokument med panelet Sammenlign åbent. Det nye dokument vises med anmærkninger, der angiver ændringerne. På den første side vises en oversigt over sammenligningsresultatet.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Sammenlign:
  • Hvis du vil skjule de anmærkninger, der viser ændringer, skal du klikke på Skjul resultater.

  • Hvis du vil angive visningsindstillinger for sammenligningsresultaterne, skal du klikke på Vis indstillinger. Du kan angive den type ændringer, der skal vises, og anmærkningernes farveskema og gennemsigtighed. Hvis du vil tilbage til sideminiaturebillederne, skal du klikke på Skjul indstillinger.

  • Hvis du vil have vist hvert dokument i sit eget vindue, skal du i indstillingsmenuen vælge Vis dokumenter som fliser eller Vis dokumenter side om side. Hvis du vil synkronisere de relevante sider, mens dokumenterne vises i deres egne vinduer, skal du vælge Synkroniser sider i indstillingsmenuen.

  • Klik på et sideminiaturebillede for at gå direkte til den side. Hvis du vil ændre størrelse på sideminiaturebillederne, skal du vælge Miniaturebilledstørrelse > [indstilling] i menuen Indstillinger.

  • Træk opdelingslinjen nederst i panelet Sammenlign op for at vise miniaturebillederne for det gamle dokument. Klik på et miniaturebillede fra det gamle dokument for at åbne det i et nyt vindue.

Indstillinger for dokumentbeskrivelse

Rapporter, regneark, tidsskriftlayout

Sammenligner indholdet som én kontinuerlig tekst fra den ene ende til den anden.

Præsentationsunderlag, tegninger eller illustrationer

Ser på hvert dias eller hver side som et minidokument og matcher dem, der er ens. Sammenligner derefter indholdet i hvert matchende dokument. Identificerer dokumenter, der er flyttet, f.eks. dias i en præsentation.

Scannede dokumenter

Opretter et billede af hver scannet side og sammenligner pixel. Ser på hver scannet side og matcher dem, der er ens. Identificerer endvidere sider, som er i en anden rækkefølge. Denne indstilling er praktisk til sammenligning af billeder eller arkitekturtegninger.

Sammenlign kun tekst

Brug denne indstilling med en vilkårlig dokumenttype. Denne indstilling er tiltænkt til sammenligning af tekst i store dokumenter (250 sider eller mere). Denne indstilling sammenligner også tekst mellem dokumenter med baggrundsillustrationer på hver side, hvilket gør behandlingen langsommere.

 • Hvis enten rapport- eller præsentationsindstillingerne er valgt, identificerer indstillingen Sammenlign kun tekst udelukkende tekstforskellene mellem to dokumenter.

 • Når Scannede dokumenter er valgt, sammenlignes teksten adskilt fra grafikken, og resultaterne kombineres derefter. I dokumenter, som indeholder tidsskriftreklamer med tekst oven på baggrundsbilledgrafik, sammenlignes en ombrudt passage i kun tekst-tilstand. Illustrationen sammenlignes separat i baggrunden. Forskellene (både tekst og streggrafik samt billeder) kombineres til et enkelt dokument med resultater.

Indstillinger for visning af PDF-filer

Dialogboksen Indstillinger definerer et standardsidelayout og tilpasser dit program på mange andre måder. Undersøg indstillingerne for Dokumenter, Generelt, Sidevisning og 3D og multimedier for at se PDF-filer.

Indstillingerne styrer, hvordan programmet fungerer, når du bruger det. De er ikke knyttet til bestemte PDF-dokumenter.

Bemærk:

Hvis du installerer tredjemands ekstramoduler, skal du vælge disse indstillinger ved hjælp af menupunktet Tredjepartsindstillinger.

Dokumentindstillinger

Åbn indstillinger

Gendan seneste visningsindstillinger ved genåbning af dokumenter

Bestemmer, om dokumenter åbnes automatisk ved den sidst åbnede side inden for en arbejdssession.

Åbn links mellem dokumenter i samme vindue

Lukker det aktuelle dokument og åbner det dokument, hyperlinket peger på, i det samme vindue, hvilket minimerer antallet af åbne vinduer. Hvis det dokument, hyperlinket peger på, allerede er åbent i et andet vindue, lukkes det aktuelle dokument ikke, når du klikker på et link til det åbne dokument. Hvis du ikke vælger denne indstilling, åbnes der et nyt vindue, hver gang du klikker på et link til et andet dokument.

Tillad, at lagtilstand indstilles af brugeroplysninger

Gør det muligt for forfatteren af et lagdelt PDF-dokument at angive lagsynlighed baseret på brugeroplysninger.

Tillad, at dokumenter skjuler menulinjen, værktøjslinjer og kontrolelementerne i vinduet

Tillader, at PDF-filen bestemmer, om menulinjen, værktøjslinjen og kontrolelementerne i vinduet er skjulte, når PDF-filen åbnes.

Dokumenter på liste over senest åbnede filer

Angiver det maksimale antal dokumenter, der vises i menuen Fil.

Gem indstillinger

Gem automatisk dokumentændringer til en midlertidig fil hvert _ minut

Bestemmer, hvor ofte Acrobat automatisk skal gemme ændringer af et åbent dokument.

Gem som optimerer til hurtig webvisning

Omstrukturerer et PDF-dokument til at hente én side ad gangen fra webservere.

PDF/A-visningstilstand

Vis dokumenter i PDF/A-tilstand

Angiver, hvornår visningstilstanden bruges: Aldrig eller Kun for PDF/A-dokumenter.

Skjulte oplysninger

Søger i PDF-filen efter elementer, der måske ikke er tydelige, såsom metadata, vedhæftede filer, kommentarer og skjult tekst og lag. Søgeresultaterne vises i en dialogboks, og du kan fjerne alle typer elementer, der vises der.

Fjern skjulte oplysninger, når dokumentet lukkes

(Ikke valgt som standard.)

Fjern skjulte oplysninger, når dokumentet sendes via mail

(Ikke valgt som standard.)

Redigering

Juster filnavn ved lagring af anvendte redigeringsmærker

Angiver et præfiks eller suffiks, der bruges, når en fil med anvendte redigeringsmærker gemmes.

Vælg Lokalisering for Søg og rediger mønstre

Angiver, hvilke installerede sprogversioner af Acrobat, der skal bruges til mønstrene. Hvis du f.eks. har installeret både den engelske og tyske version, kan du vælge begge sprog til mønstrene. Indstillingen for Mønstre vises i dialogboksene Søg og Redigering.

Fuldskærmsindstillinger

Fuldskærmsopsætning

Kun aktuelle dokument

Angiver, hvorvidt visningen er begrænset til en enkelt PDF-fil eller ej.

Udfyld skærm med én side ad gangen

Indstiller sidevisningen til maksimal skærmdækning af en enkelt side.

Advarsel når dokument kræver fuldskærm

Viser en meddelelse, før den går i fuldskærmtilstand. Når denne indstilling vælges, tilsidesættes et tidligere valg af Vis ikke den meddelelse igen i den meddelelse.

Denne skærm skal bruges

Angiver skærmen, på hvilken fuldskærmsvisning åbnes (for brugere med flere skærmkonfigurationer).

Fuldskærmsnavigation

Escape-tasten afslutter

Med denne indstilling kan du afslutte fuldskærmstilstand ved at trykke på Esc-tasten. Hvis indstillingen ikke er valgt, kan du afslutte ved at trykke på Ctrl+L.

Vis navigationslinje

Viser en minimal navigationsværktøjslinje, uanset dokumentindstillingerne.

Venstreklik for at gå én side frem, og højreklik for at gå én side tilbage

Med denne indstilling kan du bladre gennem et Adobe PDF-dokument ved at klikke med musen. Du kan også gennemløbe et dokument ved at trykke på Enter, Skift+Enter (for at gå tilbage) eller piletasterne.

Gentag efter sidste side

Med denne indstilling kan du bladre gennem et PDF-dokument fortløbende og vende tilbage til den første side efter den sidste. Indstillingen anvendes typisk til indstilling af kioskvisning.

Fremfør hvert _ sekund

Angiver, om automatisk fremføring skal ske fra side til side med et indstillet sekundinterval. Du kan gennemløbe et dokument ved hjælp af musen eller tastaturkommandoer, selvom automatisk sideskift er valgt.

Fuldskærmsudseende

Baggrundsfarve

Angiver vinduets baggrundsfarve i fuldskærmstilstand. Du kan vælge en farve på farvepaletten for at tilpasse baggrundsfarven.

Musemarkør

Angiver, om markøren skal vises eller skjules, når fuldskærmstilstand er aktiv.

Overgange til fuld skærm

Ignorere alle overgange

Fjerner overgangseffekter fra de præsentationer, du ser i fuldskærmstilstand.

Standardovergang

Angiver, hvilken overgangseffekt der skal vises, når du skifter side i fuldskærmstilstand, og at der ikke er angivet nogen overgangseffekt for dokumentet.

Retning

Bestemmer den valgte standardovergangs forløb på skærmen, f.eks. Ned, Venstre, Vandret osv. De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af overgangen. Hvis ingen retningsbestemte indstillinger påvirker den valgte standardovergang, er indstillingen ikke tilgængelig.

Retning på navigationskontrolelementer

Efterligner brugerens status i præsentationen, såsom overgang fra top til bund, når brugeren fortsætter til næste side og fra bund til top, når brugeren går tilbage til den forrige side. Kun tilgængelig for overgange med retningsbestemte indstillinger.

Generelle indstillinger

Grundlæggende værktøjer

Brug genvejstaster til at få adgang til værktøjer

Gør det muligt at vælge værktøjer med et enkelt tastetryk. Denne indstilling er fravalgt som standard.

Opret links fra URL-adresser

Angiver, om links, som ikke er oprettet i Acrobat, automatisk identificeres i PDF-dokumentet og bliver links, der kan klikkes på.

Lad håndværktøjet vælge tekst & Billeder

Aktiverer håndværktøjet til at fungere som tekstmarkeringsværktøj, når musen er placeret på tekst i en Adobe PDF-fil.

Lad håndværktøjet læse artikler

Ændrer håndværktøjsmarkørens udseende, når den er placeret over en artikeltråd. Efter det første klik zoomer artiklen for at fylde dokumentruden vandret. Efterfølgende klik følger artiklens tråd.

Lad håndværktøjet bruge zoom med musehjul

Ændrer musehjulets handling fra at rulle til at zoome.

Få markeringsværktøjet til at markere billeder før tekst

Ændrer den rækkefølge, som markeringsværktøjet markerer i.

Brug fast opløsning til snapshotværktøjsbilleder

Angiver, hvilken opløsning der skal bruges til at kopiere et billede, der tages med snapshotværktøjet.

Berøringstilstand

Angiver, hvordan Acrobat evt. går i berøringstilstand for berøringsaktiverede enheder. I berøringstilstand flytter værktøjslinjeknapper, paneler og menuer sig lidt fra hinanden for at give plads til, at du kan vælge med dine fingre. Den nye berøringslæsetilstand optimerer visning og understøtter de fleste almindelige bevægelser.

Advarsler

Vis ikke redigeringsadvarsler

Deaktiverer advarselsbokse, der normalt ville blive vist, når du sletter elementer som f.eks. links, sider, miniaturebilleder og bogmærker.

Nulstil alle advarsler

Nulstiller standardindstillinger for advarsler.

Meddelelser fra Adobe

Vis meddelelser, når Acrobat startes

Gør det muligt at vise marketingmeddelelser i produktet fra Adobe på velkomstskærmen, når du starter programmet, uden at et dokument er åbent. Klik på en meddelelse for at få oplysninger om funktioner, opdateringer eller onlinetjenester eller for at åbne et element i programmet, f.eks. en opgaverude. Fravælg indstillingen, så marketingmeddelelser ikke vises i produktet.

 

Bemærk:

Transaktionsmeddelelser for Adobe Online-tjenester kan ikke deaktiveres.

Programstart

Vis startbillede (Mac OS)

Bestemmer, om programmets startbillede vises, hver gang programmet startes.

Brug kun godkendte ekstramoduler

Sikrer, at kun Adobe-certificerede ekstramoduler fra tredjepart indlæses. Anmærkningen Aktuelt i certificeret tilstand viser enten Ja eller Nej, afhængigt af status.

Kontroller 2D-grafikaccelerator (kun Windows)

(Vises kun, hvis din computerhardware understøtter 2D-grafikacceleration.) Hvis indstillingen er markeret, tillades hardwareacceleration, når det første dokument er åbnet. Hvis indstillingen ikke er markeret, starter hardwareacceleration, efter at det første dokument er åbnet. Denne indstilling kan gøre starttiden langsommere, og som standard er den derfor ikke valgt.

Bemærk:

Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen Brug 2D-grafikacceleration er markeret under indstillingerne for sidevisning.

Vælg PDF-standardbehandler (kun Windows)

Angiver, hvilket program, Reader eller Acrobat, der bruges til at åbne PDF-filer. Denne indstilling gælder, hvis du både har installeret Acrobat og Reader på computeren. I Windows 7 eller tidligere bruger en browser kun denne indstilling, hvis den bruger Adobe plug-in'et eller tilføjelsesprogrammet til at vise PDF-filer. I Windows 8 styrer denne indstilling, hvilket program der er standardprogrammet i dit system, herunder i din browser. Windows 8 beder dig om at tillade denne ændring, før den anvendes på systemet. Når den er indstillet, bruger Windows 8 også det valgte PDF-program til opgaver, der er relateret til PDF-filer, f.eks. eksempelvisning, visning af miniaturebilleder og angivelse af filoplysninger.

Indstillinger for sidevisning

Standardlayout og -zoom

Sidelayout

Angiver det sidelayout, der bruges til at rulle, når du åbner et dokument første gang. Standardværdien er Automatisk. Indstillingen Sidelayout under Filer > Egenskaber > Startvisning tilsidesætter denne værdi.

Zoom

Indstiller forstørrelsesniveauet for PDF-dokumenter, første gang de åbnes. Standardværdien er Automatisk. Indstillingen forstørrelse under Filer > Egenskaber > Startvisning tilsidesætter denne værdi.

Bemærk:

Der er to betingelser, der kan påvirke sidelayout og zoom. 1) Hvis PDF-filen allerede er indstillet til en anden startvisning i Filer > Egenskaber. 2) Hvis indstillingen Gendan sidste visningsindstilling, når et dokument genåbnes aktiveret i Rediger > Indstillinger > Dokumentkategori.

Opløsning

Bruge systemindstillinger

Bruger systemindstillingerne for skærmopløsning.

Brugerdefineret opløsning

Indstiller skærmopløsningen

Gengivelse

Udjævn tekst

Angiver den type tekstudglatning, der skal anvendes.

Udjævn streggrafik

Udjævner for at fjerne skarpe vinkler i linjer.

Udjævn billeder

Udjævner for at minimere bratte ændringer i billeder.

Brug lokale skrifttyper

Angiver, om programmet anvender eller ignorerer lokale skrifttyper, som er installeret på dit system. Når indstillingen ikke er markeret, anvendes erstatningsskrifttyper til en hvilken som helst skrifttype, som ikke er integreret i PDF-filen. Hvis en skrifttype ikke kan erstattes, vises teksten som punkttegn, og en fejlmeddelelse vises.

Forfin tynde streger

Hvis indstillingen er markeret, gøres tynde linjer mere tydelige i visningen.

Brug sidebuffer

Anbringer næste side i en buffer, endda før den aktuelle side vises, for at mindske den tid, det tager at bladre igennem et dokument.

Brug 2D-grafikaccelerator (kun Windows)

(Vises kun, hvis din computerhardware understøtter 2D-grafikacceleration.) Gør zoom, rulning og gentegning af sideindhold hurtigere, og øger hastigheden af gengivelse og manipulation af 2D PDF-indhold. Denne indstilling er valgt som standard.

 

Bemærk:

Hvis denne indstilling ikke er tilgængelig under indstillingerne for sidevisning, skal du muligvis opdatere din grafikkortdriver for at aktivere denne hardwarefunktion. Kontakt din kortforhandler eller computerproducent for at få en opdateret driver.

Sideindhold og -oplysninger

Vis store billeder.

Viser store billeder. Hvis dit system er langsomt til at vise sider med mange billeder, kan du fravælge denne indstilling.

Brug glat zoom (kun Windows)

Hvis der ingen markering er, slås animationseffekter fra, hvilket giver en bedre ydelse.

Vis bokse til illustrationsområde, renskæringsområde og kantområde

Viser hver ArtBox, TrimBox eller BleedBox, der er defineret for et dokument.

Vis gennemsigtighedsnet

Viser gitteret bag gennemsigtige objekter.

Bruge logiske sidenumre

Aktiverer kommandoen til Nummererer sider, så positionen af siden i PDF-filen svarer til tallet, som udskrives på den pågældende side. Et sidetal efterfulgt af sidens position i parenteser vises på værktøjslinjen Sidenavigation og i dialogboksene Gå til side og Udskriv. Der vises f.eks. i (1 af 1), hvis det udskrevne sidetal for den første side er i. Hvis denne indstilling ikke er markeret, vises siderne med arabiske tal startende fra 1. Markering af denne indstilling forhindrer uventede virkemåder, når der klikkes på Tilbage i webbrowser.

Altid vise dokumentets sidestørrelse

Viser sidemålene ved siden af det vandrette rullepanel.

Brug eksempelvisning af overprint

Angiver, om tilstanden Eksempel på overprint kun er aktiveret for PDF/X-filer, aldrig er aktiveret, altid er aktiveret eller angives automatisk. Når indstillingen er angivet til Automatisk, og et dokument indeholder overprint, bliver tilstanden Eksempel på overprint aktiveret. I tilstanden Overprint kan du (på skærmen) se virkningerne af brugen af trykfarvealias i det trykte output. Et trykkeri eller en tjenesteudbyder kan f.eks. oprette en trykfarvehenvisning, hvis et dokument indeholder to næsten ens staffagefarver, og der kun skal bruges én.

Standardfarverum for gennemsigtighedsblanding

Indstiller standard for farverum, Aktuel RGB eller Aktuel CMYK for gennemsigtighedsblanding.

Visningstilstand for XObjects til reference

Vis XObject-destinationer til reference

Angiver den type dokumenter, hvor der kan vises XObjects til reference.

Referencefilernes placering

(Valgfri) Angiver placeringen af de dokumenter, der refereres til.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online