Om brochurer

Hæfter er dokumenter med flere sider, der bliver arrangeret på papirark, der kommer i den rigtige siderækkefølge, når de bukkes om. Du kan oprette hæfter med klammehæftning med 2 klammer, hvor to sider side om side, der har udskrivning på begge sider, foldes én gang og hæftes langs foldningen. Første side udskrives på samme udskrevne side som sidste side. Anden side udskrives på samme side som den næstsidste side osv. Hver side centreres automatisk på arket, og store sider skaleres (formindskes), så de passer til udskriftsområdet. Når du samler, folder og hæfter siderne med udskrivning på begge sider, er resultatet en samlet bog med korrekt sidenummerering.

Hvis du vil udskrive brochurer, skal din printer understøtte enten automatisk eller manuel dobbeltsidet udskrivning (udskrivning på begge sider af papiret) Manuel dobbeltsidet udskrivning kræver to separate udskrivninger: en, hvor der udskrives på forsiden, og en anden, hvor der udskrives på bagsiden. Hvis du vil undersøge, om din printer understøtter dupleks-udskrivning, skal du se i printermanualen eller kontakte printerproducenten.

Flersidet dokument (venstre), sider arrangeret i hæftelayout (midt for) og sider udskrevet og foldet til et nyt hæfte (højre)
Flersidet dokument (venstre), sider arrangeret i hæftelayout (midt for) og sider udskrevet og foldet til et nyt hæfte (højre)

 1. Vælg Filer > Udskriv, og markér printeren.

 2. Angiv, hvilke sider der skal udskrives:
  • Vælg Alle for at udskrive alle sider fra forside til bagside.
  • Hvis du vil opdele et større hæfte i mindre grupper, skal du vælge Sider og angive et sideområde for den første gruppe. Udskriv hvert sideområde separat.
 3. Klik på Brochure.

 4. Hvis du vil udskrive visse sider på andet papir eller fra anden papirbeholdning, skal du angive de sider, der anvender funktionen Fra/til. Klik på knappen Egenskaber, og vælg den korrekte papirbakke og andre indstillinger, der måtte være nødvendige.

 5. Vælg indstillinger for ekstra sidehåndtering. Billedeksemplet skifter, når du angiver indstillinger.

  Erstatningshæfte

  Bestemmer, hvilke sider af papiret der udskrives. Vælg Begge sider for automatisk at udskrive begge sider af papiret (din printer skal understøtte automatisk dobbeltsidet udskrivning). Vælg Kun forside for at udskrive alle de sider, der vises på forsiden af papiret. Når disse sider er udskrevet, skal du vende dem, vælge Filer > Udskriv igen og vælge Kun bagside. Afhængigt af printermodellen kan det være nødvendigt at vende og omarrangere sider, så de kan udskrives på bagsiderne.

  Bemærk:

  Brug en anden papirbakke til at udskrive bagsiden af siderne for at forhindre, at andre, der anvender printeren, udskriver dine sider, før du får udskrevet dem på bagsiden.

  Roter automatisk på hver side

  Roterer automatisk hver side, så den passer bedst muligt i udskriftsområdet.

  Ark fra

  Angiver det første og det sidste ark, der skal udskrives. Acrobat bestemmer, hvilke ark der skal udskrives for at udføre udskriftsjobbet. Hvis du for eksempel har et dokument på 16 sider, udskrives side 1 til og med side 4.

  Binding

  Bestemmer bindingens retning. Vælg Venstre til tekst med en læseretning fra venstre mod højre. Vælg Venstre (Stående) til papir, der foldes på den lange side, hvor udskriftsområdet er langt og smalt. Vælg Højre til tekst med en læseretning fra højre mod venstre eller den asiatiske lodrette læseretning. Vælg Højre (Stående) til papir, der foldes på den lange side.

  Højre indbinding
  Højre (Høj)
  Sammenlign højre indbinding med Højre (Stående).

En PDF-portefølje indeholder flere dokumenter, der er samlet i én PDF-fil. Du kan udskrive komponent-PDF-filerne i en PDF-portefølje enkeltvis eller samlet. Dokumenter udskrives i alfabetisk rækkefølge, uanset filernes rækkefølge.

Bemærk:

Hvis du vil omdøbe en fil eller ændre filernes rækkefølge i en PDF-portefølje, skal du bruge detaljevisningen. Se Arbejd med komponentfiler i en PDF-portefølje.

 1. Åbn PDF-porteføljen. Hvis du kun vil udskrive visse PDF-filer, skal du markere de filer.
 2. Vælg Fil > Udskriv, og vælg derefter en af følgende:

  Alle PDF-filer

  Udskriver alle PDF-filerne i PDF-porteføljen.

  Markerede filer

  Udskriver de markerede PDF-filer. Denne funktion er kun tilgængelig, når der er markeret flere filer på listen over komponentdokumenter.

 3. Vælg tilgængelige udskrivningsindstillinger, og klik på OK.

Bemærk:

Du skal bruge det oprindelige program til at udskrive de komponentfiler, der ikke er PDF-filer. Hvis du vil åbne en komponentfil i det oprindelige program, skal du højreklikke på filen og vælge Åbn fil i oprindeligt program. (Det oprindelige program skal være installeret, før du kan åbne filen).

Du kan udskrive de sider, der er knyttet til bogmærker direkte fra fanen Bogmærker. Bogmærker vises i hierarkisk rækkefølge med overordnede bogmærker og underordnede (afhængige) bogmærker. Hvis du udskriver et overordnet bogmærke, udskrives alt sideindhold, der er tilknyttet de underordnede bogmærker, også.

Ikke alle bogmærker viser sideindhold og kan derfor ikke udskrives. For eksempel åbner nogle bogmærker en fil eller afspiller en lyd. Hvis du vælger en blanding af bogmærker, der kan udskrives, og bogmærker, der ikke kan udskrives, ignoreres de bogmærker, der ikke kan udskrives.

Bemærk:

Bogmærker, der er oprettet på grundlag af kodet indhold, viser altid sideindhold, da det kodede indhold repræsenterer elementer, der kan udskrives, i dokumentstrukturen, for eksempel overskrifter og figurer.

 1. Åbn en PDF-fil med bogmærker. Vælg om nødvendigt Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Bogmærker, så bogmærkerne vises i navigationsruden.

 2. Marker et eller flere bogmærker, og højreklik derefter på markeringen.
 3. Vælg Udskriv side(r) i menuen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online