Visual C++ kørselsfejl når der installeres Acrobat XI eller Acrobat på Windows

På 64-bit systemer prøver Acrobat XI eller Acrobat installationsprogrammet at installere Microsoft Visual C++ (x64) runtime, hvis det ikke finder det på systemet. Hvis runtime-installationen mislykkes, vises følgende advarsel på skærmen:

Acrobat XI: “ADVARSEL! Installation af Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) runtime mislykkedes på grund af fejlen <kode>. Uden dette er der nogle programfunktionaliteter, der ikke fungerer. For Detaljer...“

Acrobat: “ADVARSEL! Installation af Microsoft Visual C++ 2013(x64) runtime mislykkedes grundet fejl <code>. Uden dette er der nogle programfunktionaliteter, der ikke fungerer. For Detaljer...“

Hvis Microsoft Visual C++ (x64) runtime ikke er tilgængeligt eller installeret, vil de følgende problemer opstå:

  • Tilføjelsesprogrammet til oprettelse af Acrobat PDF-dokumenter til Microsoft Office 64-bit-programmer (som f.eks. Word, Excel, PowerPoint og Outlook) bliver ikke vist.
  • Acrobat kan ikke sende e-mail-meddelelser eller håndtere adresser via 64-bit Microsoft Outlook.

Løsning: Installer Microsoft Visual C++ (x64) runtime

Acrobat XI: Du kan installere Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) runtime på følgende måder:

  • Download og installer Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) runtime fra Microsoft Download Center.
  • Find vc_red.msi til Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) runtime, som er i pakken med installationsprogrammet til Acrobat XI, og prøv at installere det igen. vc_red.msi er placeret i en undermappe med navnet VC10RT_x64 i mappen med installationsprogrammet til Acrobat.

For Acrobat:

  • Download og installer Microsoft Visual C++ 2013 (x64) runtime fra Microsoft Download Center. Du kan downloade vcredist_x64.exe og installere det ved at dobbeltklikke på det.
Bemærk:

Fejlkoden i advarslen angiver fejlens årsag. Du kan finde flere oplysninger om fejlkoden i listen over fejlkoder på her på Microsoft-webstedet.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?