Dette dokument indeholder oplysninger om kendte problemer og tip til fejlfinding, som ikke er medtaget i dokumentationen til Acrobat og Reader.  Adobe har identificeret følgende problemer på tidspunktet, hvor Acrobat X og Reader X blev udgivet. Problemer, der har vist sig siden udgivelsen, er dækket i separate TechNotes eller produktbemærkninger. Hvis en opdatering løser et problem, er versionsnummeret anført. Fejl, som er knyttet til et problem i dette dokument, vises i parentes [].

På Reader Support eller Acrobat Support kan du finde de nyeste oplysninger og kendte problemer.

Systemkrav

Kontrollér, at systemet opfylder produktets minimumssystemkrav:

Microsoft-hotfixet KB930627 kræves til Windows Server 2003 SP2 og Windows XP SP2 til 64-bit. Se: support.microsoft.com/kb/930627.

Sådan søges efter problemer

Søg/naviger i dette dokument

Med den omfattende liste, der dækker to produkter, er dette dokument meget stort. Brug søgefunktionen i webbrowseren til hurtigt at finde et problem, som er beskrevet i dette dokument.

 1. Tryk på:

  Windows: Ctrl + F

  Mac OS
  : Kommando + F
 2. Indtast derefter dit problem i browserens søgefelt. Søgefeltets placering afhænger af din browser. Den findes normalt enten nederst i vinduet eller under menulinjen eller båndet øverst i vinduet.   Microsoft Internet Explorer:   Dialogen Find i Internet Explorer 9

  Mozilla Firefox  Find dialog i Mozilla Firefox

  Apple Safari:
   


  Find dialog i Apple Safari

  Google Chrome:
   


  Find dialog i Google Chrome

Søg efter andre TechNotes

Mange problemer er beskrevet i separate TechNotes. Sådan søger du efter andre problemer og fejlfindingstrin:

 1. Indtast dit problem eller din fejlmeddelelse i søgefeltet.

  Indtast dit problem eller din fejlmeddelelse

 2. Klik på ikonet Søg. 
  Søg ikon

Kendte problemer på Windows 

Installation/Licenser

 • Acrobat og Reader kan ikke installeres korrekt, hvis destinationsstien indeholder dobbeltbyte-tegn eller specialtegn. Problemet opstår kun, når der installeres på en sti, der er på en anden kodeside end værtsoperativsystemet. [2730985, 2714530]
 • Fejl 1406 i webinstallationsprogrammet til Reader: Dette problem opstår, når et virusprogram som f.eks. McAfee er installeret med maksimal beskyttelse. Den kan også optræde i andre ukendte sammenhænge. (Den kommer kun med VC runtime-bibliotekers registrering i GAC assembly-buffer.) Der findes en lignende artikel i forvejen i Adobes vidensbase på http://kb2.adobe.com/cps/329/329137.html [2640298]
 • Acrobat X og Reader X kan kun oprette forbindelse til LiveCycle ES2 SP1 og nyere serviceversioner. [2514825]
 • Dialogboksen Files In Use (åbne filer) bliver ikke vist, når du vælger Hjælp > Reparer Acrobat-installation. Dette problem opstår, når en anden bruger har en åben PDF-fil (i Acrobat) på samme tidspunkt via Citrix. Dette problem opstår også i de WTS-miljøer, hvor en bruger oven i købet kan afinstallere programmet samtidig med, at en anden bruger har programmet åbent. Løsning: Administrator kan deaktivere reparation for standardbrugere ved at oprette nøglen DISABLE_REPAIR i registreringsdatabasen [2655803]
 • Hvis Acrobat X er installeret med CS3, og CS3 bliver geninstalleret eller repareret, bliver Acrobat 8 geninstalleret sammen med Acrobat X. Derudover vil et forsøg på at installere Acrobat 8 for sig selv over enkeltstående Acrobat X-installationer resultere i en meddelelse om, at der allerede er installeret et mere avanceret produkt.  [2672869]
 • Når Acrobat 10.0.1 er blevet installeret vha. et Admin Install Point (AIP), kan programkorrektionen til 10.1 ikke installeres via 10.0.1-installationen. Følgende meddelelse vises. "Opgraderingen kan ikke installeres af tjenesten Windows Installer, fordi det program, der skal opgraderes, tilsyneladende mangler, eller fordi opgraderingen muligvis opdaterer en anden version af programmet. Bekræft, at det program, der skal opgraderes, findes på computeren, og at du har den rigtige opgradering". TechNote cpsid_88814 [2818745]
 • (Vista 64-bit) Acrobat kan ikke starte og viser fejlen: "Programmet kunne ikke starte, fordi dets side-om-side-konfiguration er forkert. Du kan finde yderligere oplysninger i programmets hændelseslog". Løsningen er at genstarte computeren. [2743784] 
 • Ved at vælge Hjælp > Reparer Acrobat-installation i Acrobat X og nyere ophæves deaktiveringen af Acrobat forårsaget af installationen af AcrobatVolumeLicensingNoActivation.msi. [2678369]

Opdatering

 • Punktet Updater (opdateringsprogram) forsvinder, hvis registreringsdatabasen icheck (under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe ARM\1.0\ARM) ændres manuelt. Hvis registreringsdatabasen icheck ændres manuelt, forsvinder punktet Updater ved den næste start, og kommer tilbage ved den påfølgende start. [2399623]
 • {LØST i 10.1} Acrobat eller Reader kan fastfryse eller holde op med at fungere, hvis du starter et af programmerne, mens der installeres opdateringer. [2386548, 2392307, 2586729]
 • Fejl 1310 eller 1321 vises, når du forsøger at installere en programrettelse til Acrobat eller Reader (Hjælp > Søg efter opdateringer eller dobbeltklik direkte på rettelsen). I Process Monitor-logfilen angives det, at Crash Plan sikkerhedskopierer filer samtidig med at, Acrobat eller Reader forsøger at rette filerne. Løsningen er at undlade at opdatere produktet, mens CrashPlan sikkerhedskopierer filer. [2815059]

Afinstallation af Reader

 • I Vista vises udgiveren ved afinstallationen af Reader som "Uidentificeret," når "Adobe Systems" forventes. [2262779]

Tilgængelighedskontrol 

 • Hvis du har en skærmlæser kørende under installationen af Acrobat X, bliver der ikke fokuseret på alle knapper i feltet med accept af slutbrugerlicensen. Brugere skal trykke på Tab eller Shift+Tab et par gange for at flytte markøren til knapperne til accept af slutbrugerlicens. Dette problem opstår ikke med Adobe Reader. Brugeren lander på knappen til afvisning af licensaftalen med det samme. [2704224] 
 • JAWS 10 indlæser ikke Windows+Punktum, Windows+Komma, Windows+Op og Windows+Ned korrekt i en tabel. Løsningen er at slå tilstanden Automatisk formular fra. Tilstanden Automatisk formular er som standard slået til. Når tilstanden Automatisk formular er slået til, skal du trykke på ESC og derefter trykke på tasterne Windows + Punktum for at kunne læse indholdet i den pågældende kolonne. Når tilstanden Automatisk formular er slået fra, skal du trykke på Enter, og derefter indtaste værdien. [2384139] 
 • Når funktionen Accessibility Full Check kører på en XFA-baseret PDF-fil, opstår følgende fejl: "All of the text in this document lacks a language specification" (Al teksten i dette dokument mangler en sprogangivelse). For at kunne blive godkendt af Accessibility Full Check skal PDF-filen have et sprog (et /Lang-tag). [2605924]
 • {LØST i 10.1.1} {Reader) En Programfejl vises, når Reader startes i beskyttet tilstand på en Windows 7-computer mens stemmegenkendelse kører. Løsningen er at slå beskyttet tilstand fra. (Rediger > Indstillinger > ruden Generelt til venstre. Fravælg indstillingen Beskyttet tilstand ved start.) [2809569]
 • (Reader) JAWS er ikke i stand til at læse et PDF-dokument i en browser, når Reader startes i beskyttet tilstand på en Vista-computer. Løsningen er at slå beskyttet tilstand fra [2747010].
 • (Reader) JAWS kan ikke læse en PDF-fil i Mozilla Firefox 4, når Reader startes i beskyttet tilstand. Løsningen er at bruge en tidligere version af Firefox. [2866957]

Kommentarer og noter

 • Lokaliserede notenavne på japansk bliver ikke vis fuldt ud i PDF-filen med søgeresultater. Kun de sidste tre tegn bliver vist, og det er ikke muligt at afgøre, hvilken type kommentar de er. Du kan for eksempel se "ght test", hvor det skulle have været "Highlight test" på engelsk. Løsningen er at begrænse mængden af "præ-" og "post-" kontekstuelle ord i Windows-registreringsdatabasen. [2712837]  
 • I en PDF-fil med mange kommentarer (500 eller flere) vil brug af tastaturgenvejen Shift+A til valg af alle kommentarer i kommentarlisten få Acrobat eller Reader til at fastfryse. BEMÆRK! CTRL-genveje fungerer ikke i kommentarlisten, så man kan heller ikke bruge CTRL+A til at vælge alle kommentarer. [1700615]

Katalog

 • Katalogfunktionen kan ikke indeksere mapper, som indeholder enkeltbyte Unicode-tegn, og som har et mappenavn på færre end otte tegn. Bemærk: Søgefunktionen kan heller ikke tilføje indekset, der findes i disse mapper. [1886694]

Citrix

 • Programmet Neighborhood Client understøttes ikke. [2867547]
 • App Streaming-konfigurationen af XenApp 5 og 6 understøttes ikke. [2810983]
 • Dialogboksen FilesInUse vises ikke, når du vælger Hjælp > Reparer Acrobat-installation, når en anden bruger får vist en PDF-fil vha. Acrobat via Citrix. Dette problem opstår også i de WTS-miljøer, hvor en bruger oven i købet kan afinstallere programmet samtidig med, at en anden bruger har programmet åbent. Brugere med standardadgang kan ikke afinstallere programmet, når det er i brug. Løsningen for en administrator er at deaktivere reparation for standardbrugere ved at tilføje nøglen DISABLE_REPAIR i registringsdatabasen. [ 2655803, 2650392]

Browsere (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome)

 • Internet Explorer 7: I en delt korrektur holder Internet Explorer 7 op med at svare og dialogboksen til at udgive/slette kommentarer vises ikke. Denne funktionsmåde forekommer, hvis du tilføjer kommentarer, men dernæst åbner en anden URL-adresse uden at offentliggøre kommentarerne. Løsningen er at offentliggøre kommentarerne og lukke den delte korrektur, inden du åbner en ny URL-adresse.  [2741044]
 • Internet Explorer 9: Afhængigt af systemets hastighed vises der i Internet Explorer 9 nogle gange en advarsel om at deaktivere Adobe PDF-tilføjelsesprogrammer for at kunne foretage søgninger hurtigere. [2856456]
 • Internet Explorer: Det mislykkes at gemme søgeresultater, når Internet Explorer kører i beskyttet tilstand. Dialogboksen Gem som vises, men Acrobat kan ikke åbne PDF-filen, når den er gemt på skrivebordet. [2708961]
 • Internet Explorer: Når Internet Explorer kører i beskyttet tilstand, anvendes brugerens printerindstillinger ikke, men producentens eller brugerens standardindstillinger anvendes. Dette gælder for IE7/IE8 med Acrobat/Reader 9.x eller IE7 med Acrobat/Reader 10.x. Løsningen er at deaktivere beskyttet tilstand i Internet Explorer eller opgradere til IE8. [2874948]
 • Internet Explorer: Siderne er sorte, når du åbner en PDF-fil med bogmærker i browseren. Klik på et eller to bogmærker, og klik dernæst på Genindlæs. Denne funktionsmåde forekommer på samme vis i Safari (32-bit eller 64-bit) i Mac OS og undertiden i Internet Explorer i Windows. [2840208]
 • Internet Explorer/Firefox: (Windows 7/Reader) Når du åbner en PDF-fil i Internet Explorer eller Firefox, fungerer visse funktioner ikke, hvis skærmindstillingen er indstillet til Større - 150%. (Du kan ændre denne indstilling ved at vælge Kontrolpanel > Udseende og personlige indstillinger > Display >  Gør tekst og andre elementer større eller mindre.) Der sker f.eks. ingenting, hvis du klikker på en værktøjslinje, en navigationsknap eller en knap i den halvgennemsigtige, flytbare værktøjslinje nederst på siden. Løsningen er at slå beskyttet tilstand fra eller ændre indstillingerne for visning til "Mellem - 125 %" eller "Mindre - 100 % (standard)". [2811420]
 • Firefox: Firefox holder op med at fungere i følgende arbejdsforløb, når Microsoft Office og Acrobat 10.1 er installeret. 1) Start Firefox, og træk en PDF-fil over i Firefox-vinduet for at åbne den. 2) Klik på knappen Vis Acrobat-værktøjslinjen i den halvgennemsigtige, flydende værktøjslinje nederst på siden. 3) Klik på Kommentar-værktøjslinjen i øverste højre side af PDF-filen. 4) Klik på knappen Indstillinger i panelet Kommentarliste, og vælg Eksporter til Word. 5) Når dialogboksen Aktiver ændringer før eksport vises, skal du klikke på Gem. Firefox hænger. [2847787]
 • Firefox: I Firefox 4 vises der en tom side, når Acrobat installeres på en brugerdefineret dobbeltbyte-sti. [2832730, 2714530, 2837121] 
 • Google Chrome: Chrome honorerer ikke standard PDF-ejeren på vindues- eller faneniveau. Hvis en PDF-fil allerede er åbnet i Chrome med en ikke-ejer, og en anden PDF-fil åbnes i et nyt vindue eller en ny fane, bliver PDF-filen åbnet af ikke-ejeren. En bruger kan for eksempel have Acrobat 9 installeret på sit system og derefter forsøge at installere Reader X og give ejerskab til Reader X under installationen. De åbner en PDF-fil i Chrome, starter dernæst Reader X og ændrer ejerskab til Acrobat 9. Hvis brugeren åbner et nyt vindue eller en ny fane i Crome, og derefter åbner en PDF-fil, åbnes PDF-filen i Reader X. Løsningen er at genstarte Chrome. [2694988]
 • HTTPS: {LØST i 10.1.3} (Opstår efter Acrobat/Reader 10.1.2-opdatering) PDF-dokument bliver ikke gengivet, når det findes på et sikkert websted. Løsningen er at opdatere siden (F5). 

Firefox

 • Acrobat bryder ned under konvertering af en webside fra Firefox 3.5.5. {Problemet er løst i Firefox 3.5.6}. [2493712] 
 • PDF-filer kan ikke vises i Firefox, når både Reader 8 og Acrobat X Pro er installeret. Problemet opstår, når Firefox bliver installeret sidst. Løsningen er at reparere Acrobat X (Hjælp > Reparer Acrobat-installationen).  [1765498] 

Samarbejde – e-mailbaseret korrekturlæsning

Flette-dialogboksen vises før dialogboksen Flash multimedia. Igangsætteren kan ikke indsætte kommentarer i den oprindelige PDF-fil. Dette problem kan opstå i forbindelse med e-mail-baseret korrekturlæsning, hvis den oprindelige PDF-fil har multimedieindhold. Her er et typisk eksempel:

 1. Åbn en PDF-fil med multimedie, tilføj en kommentar vha. en gul seddel og gem PDF-filen.
 2. Vælg Kommentarer > Vedhæft til korrekturlæsning i e-mail, og send PDF-filen.
 3. Korrekturlæseren åbner PDF-filen, vælger Værktøjer > Kommentarer og opmærkninger > Linje og tilføjer en linje i dokumentet.
 4. Korrekturlæseren klikker på Send kommentarer for at sende kommentarerne tilbage.
 5. Igangsætteren dobbeltklikker på den vedhæftede PDF-fil i modtagerens e-mail.
 6. Når dialogen med sammenfletning af kommentarer bliver vist, klikker han på Ja.

Multimedie-dialogen bliver vist, og fejlmeddelelsen om den kørende opgave bliver vist oven i den. Klikker man på Ja, vises en meddelelse om, at det korrekturlæste dokument ikke blev fundet. [1918612]

Samarbejde - delt korrekturlæsning

 • Når korrekturlæseren af en delt korrektur tilføjer en kommentar og sender den, ser initiativtageren til korrekturlæsningen ikke kommentaren på det rigtige sted. I stedet for vises kommentarerne øverst til venstre bag PDF-filen. [2734285] 
 • En fil kan ikke sendes til delt korrekturlæsning mere end én gang. [1779748] 
 • {LØST i 10.1} Igangsættelse af en delt korrekturlæsning mislykkes, når PDF-filen åbnes fra en netværksplacering. Det mislykkes også, når filen til korrekturlæsning oprettes på samme delte placering, hvor filen oprindeligt blev gemt vha.Gemt profil. Der vises en fejlmeddelelse: "Lagringsstedet for kommentarer må ikke være den samme som dokumentets placering. Vælg en anden placering til lagringssted for kommentarer." En løsning er at igangsætte en delt korrekturlæsning ved at vælge instillingen Intern server og derefter indtaste alle oplysninger om netværksplaceringen. [2737699]
 • Internet Explorer 7 holder op med at svare, og dialogboksen til at udgive/slette kommentarer vises ikke. Denne funktionsmåde forekommer, hvis du tilføjer kommentarer, men dernæst åbner en anden URL-adresse uden at offentliggøre kommentarerne. Løsningen er at offentliggøre kommentarerne og lukke den delte korrektur, inden du åbner en ny URL-adresse.  [2741044] 

Samarbejde - browser-baseret korrekturlæsning

 • DMB (dokumentets meddelelseslinje) bliver ikke vist, når brugeren har skiftet fra offline til online tilstand. det hjælper ikke at opdatere browseren. Problemet opstår på Windows 2008 Server og Windows Server 2003. [2664477]

Collaborate Live (Reader)

 • Collaborate Live afbryder forbindelsen og forbindes løbende med Reader i beskyttet tilstand. Løsningen er at slå beskyttet tilstand fra. (Rediger > Indstillinger > ruden Generelt til venstre. Fravælg indstillingen Beskyttet tilstand ved start.) Dernæst skal du genaktivere beskyttet tilstand, når du afslutter din opgave. [2738036, 2635536]

Kombinere filer

 • Det er ikke muligt at kombinere filer, hvis man har både Acrobat og Reader installeret, og også har en PDF-fil åben i Reader (eller Reader kørende i baggrunden). Hvis du dobbeltklikker på en fil af understøttet format, og vælger Kombiner understøttede filer i Acrobat, vises dialogboksen Kombiner filer ikke. Det samme sker, hvis du vælger Kør, og skriver acrobat /n. Løsningen er at starte Acrobat vha. kommandoen Kør. Klik derefter på Opret i værktøjslinjen, og vælg Kombiner filer i en enkelt PDF-fil. [2605772]  
 • Træk og slip en e-mailmappe i Outlook til dialogboksen Kombiner filer mislykkes, når e-mailkontoen i Outlook er indstillet til japansk. E-mailkontoen i Outlook har altid japanske tegn i mappestien. Eksempel: Outlook:\\???????%20-%20guitar%20\aaaaa, hvor ???????, som skulle have været japanske tegn, er ændret til meningsløse tegn. På grund af de meningsløse tegn mislykkes det at trække e-mailmappen i Outlook til dialogboksen Kombiner filer. [2618079] 
 • Funktionen Kombiner filer starter ikke fra vinduet Introduktion med en Microsoft Office 2007-fil på Windows XP (Service Pack 3). Start Acrobat X og klik på Kombiner filer i PDF-fil fra vinduet Introduktion. Tilføj derefter en *.docx-fil. Vælg filen og tryk på Vælg sider. Denne fejl vises: "Konverteringsprogrammet mswrd632.wpc kan ikke startes". Efter et stykke tid vises dialogboksen med advarslen Serveren er optaget. Løsningen på en 32-bit Windows-maskine er at slette denne post i registreringsdatabasen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc. [2713003]    

Formularer – Distribuer

 • Der opstår et problem i Distribuer formularer-processen, hvis beskyttet visning er sat til Alle filer (Rediger > Indstillinger > Sikkerhed (udvidet) > Aktiver udvidet sikkerhed). Hvis du vælger en fil, som ikke indeholder formularfelter, spørger guiden dig, om du automatisk vil registrere formularfelter. Når du klikker på Ja, stoppes processen, og der vises ingen oplysninger. [2849144]

Oprettelse af PDF-fil

 • Adobe PDF-printeren understøtter ikke "Aktiver avancerede udskrivningsfunktioner". Adobe PDF-printeren kan fungere korrekt, før "Aktiver avancerede udskrivningsfunktioner" er slået fra.[2633953]
 • Visse tegn i en tekstboks forsvinder, når tekstboksen konverteres til PDF. Dette problem kan opstå på et japansk 32-bit Vista-system. En mulig løsning kan være at gøre tekstboksen bredere inden konvertering. [1625896]
 • Adobe PDF-printeren opretter ikke en PDF/A-kompatibel fil af Access-objekter. Den viste fejl er: "Der mangler glyffer i den integrerede skrifttype". [2431563, 1780417]
 • Kan ikke udskrive PowerPoint- og internetsider som PDF-filer i Windows XP 64-bit. Dette problem opstår kun på Windows XP 64-bit SP2. Problemet opstår igen med Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, og PowerPoint 2003 samt i Excel 2003, Word 2003 og Office 2007. Meddelelsen" Printerkommandoen er ugyldig." vises, når du udskriver Word 2003 til PDF, men PDF-filen kan oprettes. En løsning er at installere de nyeste Windows-opdateringer i XP SP2 64-bit. Derefter fungerer udskrivning til Adobe PDF fra PowerPoint 2003, Word 2003 og IE 8.0 som normalt. [2619079]
 • Windows 2003 R2 64-bit server, Excel 2003/2007 PDFMaker og Adobe PDF-printeren viser fejlen:
  "Filen kunne ikke udskrives pga. en fejl på Adobe PDF på Ne00." {Problemet kan løses med Microsoft hotfix [2609554]
 • Når der udskrives en Excel-projektmappe til Adobe PDF-printeren, og man vælger hele projektmappen til udskrivning, eller mange aktive ark, opstår der et problem. Du bliver bedt om navnet på mål-PDF-filen flere gange, og der oprettes flere PDF-filer i stedet for en enkelt. Løsningen er at bruge Excel PDFMaker. [2513126]
 • Hvis du vælger mere end ét regneark i Excel, og derefter vælger Filer > Udskriv > Adobe PDF, vises fejlen "Printerkommandoen er ugyldig". Hvis der kun vælges én fane, udskrives siden korrekt. Dette problem opstår på 64-bit Windows 2003 med Office 2007. Problemet opstår ikke på 32-bit systemer med samme konfiguration. {Problemet kan løses med Microsoft hotfix Problemet opstår på grund af en fejl i GDI. [2609751] 
 • Excel 2003/2002: Adobe PDF-printeren opretter en tom side, når en valgt tabel udskrives med udskrivningskvaliteten indstillet til mere end 3600 dpi.  [2401800]

PDF-porteføljer

 • Reader viser meningsløse tegn, når du får vist webindhold i html-format, når URL-adressen omdirigerer til en PDF-fil, der er lagt på webserveren. [2711118]
 • Når en portefølje oprettes i Acrobat 9 og derefter åbnes i Acrobat X, er de sikrede PDF-filers miniaturebilleder mindre end forventet. [2723975]
 • Nogle gange er forhåndsvisningerne slørede i Acrobat eller Reader. Løsningen er at slå beskyttet tilstand (Reader) eller beskyttet visning (Acrobat) fra. [2835361]

Lotus Notes PDFMaker

 • Hvis McAfee Antivirus installeres inden Acrobat (og McAfee-tilføjelsesprogrammet findes i Notes), installeres Acrobat PDFMaker-værktøjslinjen ikke i Lotus Notes. Dette problem opstår ved versionskombinationer af McAfee og Lotus Notes, hvor McAfee AntiVirus bliver installeret (understøttet) i Lotus Notes. Eksempel: McAfee VirusScan 8.0i med Lotus Notes 6.0.x, McAfee VirusScan 8.5i med alle versioner af Lotus Notes (også med Lotus Notes 7.0.x). Kommandoerne i Acrobat-menuen vises korrekt i Lotus Notes. Det er kun værktøjslinjen Acrobat PDFMaker, der ikke kan installeres. [1374378] 
 • En konvertering af Lotus Notes til PDF mislykkes, hvis PDFLibPI.ppi mangler i mappen "...\Acrobat 9.0\PDFMaker\pdfplug_ins\". [1884332]
 • Alle HTML FORM-elementerne i e-mail, som f.eks. Tekstfelt, Afkrydsningsfelter, Radioknapper og rullemenu mangler i den oprettede PDF-fil. [1884359]
 • (Lotus Notes 7/8.5) Acrobat i beskyttet visning åbner ikke vedhæftede PDF-filer, når Lotus Notes er i brug. [2837673] 

Office PDFMaker

 • Office Starter Edition omfatter versioner af Word og Excel med begrænset funktionalitet. PDFMaker indlæses ikke i disse versioner af Word eller Excel, og der er ingen muligheder for at konvertere til Adobe PDF. [2767226] 
 • (Windows Vista med Office 2010 64 bit) Når du højreklikker på et Office-dokument og vælger Konverter til Adobe PDF og e-mail, oprettes PDF-filen. Men programmet til at oprette nye meddelelser åbnes ikke. [2870975]
 • (Windows Vista og Server 2008 med Office 2010 64 bit) Når du installerer Acrobat 10.1, er PDFMaker-funktionerne inaktive og kan ikke aktiveres. Du kan løse problemet ved at reparere Acrobat-installationen (Hjælp > Reparer Acrobat-installation). [2838036, 2837792]

Word PDFMaker

 • PDFMaker deaktiverer Golder Macro i MS Word 2007, når PDF-filen er oprettet. Hvis denne funktionsmåde ikke ønskes, kan problemet løses ved at forhindre PDFMaker i at deaktivere makroen. Angiv registreringsdatabaseposte herunder til 0:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat\PDFMaker\10.0\Word\Settings\DisableMacro
  Deaktivering af makroen kan imidlertid forhindre PDF Maker i at deaktivere alle makroer, hvilket kan medføre en sikkerhedsrisiko. [2504216, 2324017, 1444894]
 • Indbinding i højre side vises ikke i PDF-filen (Acrobat > Opret Adobe PDF-fil > Indstillinger. Klik derefter på Avancerede indstillinger). [2657332] 

Outlook PDFMaker

Hvis Outlook er online med Exchange (cached Exchange Mode OFF), kan PDFMaker kun konvertere 249 e-mailmeddelelser vha. markering. Alle e-mailmeddelelser derefter bliver sprunget over med statussen "Kunne ikke åbne sikker meddelelse."

 • Du kan åbne meddelelser i Outlook i den samme session, hvor PDFMaker-konvertering via markering mislykkedes.
 • Mappekonvertering fungerer fint. PDFMaker kan konvertere 10000 e-mailmeddelelser i en online mappe på Exchange server.
 • Testet med Outlook 2007, Outlook 2003 og Outlook XP. Samme resultat uanset Outlook-version.

  PDFMaker bør kunne konvertere op til 1000 e-mailmeddelelser vha. markering med Cached Exchange Mode OFF. [1662502]

Åbning af PDF-filer (Reader)

 • En PDF-fil kan ikke åbnes fra et virtuelt drev fra Humyo SmartDrive (Trend Micro SafeSync).
 • En PDF-fil kan ikke åbnes vha. nogen metode til åbning af filer.
 • Fejlen "Adgang blev nægtet" vises.
 • En PDF-fil åbnes ikke rigtigt i Internet Explorer 7, og der vises et gråt browservindue. (En PDF-fil åbnes rigtigt i Mozilla 9 og Firefox 3.6.)

Du kan finde yderligere oplysninger på forums.adobe.com/thread/801226. Løsningen er at slå beskyttet tilstand fra. (Rediger > Indstillinger > ruden Generelt til venstre. Fravælg indstillingen Beskyttet tilstand ved start.) Dernæst skal du genaktivere beskyttet tilstand, når du afslutter din opgave. [2825258]

WMV-filer (Reader)

 • (Windows XP) WMV-filer afspilles ikke i en PDF-fil, selv efter du har valgt "tillad". (Disse indstillinger vises i den gule meddelelseslinje øverst i vinduet.) Løsningen er at slå beskyttet tilstand fra. (Rediger > Indstillinger > ruden Generelt til venstre. Fravælg indstillingen Beskyttet tilstand ved start.) Dernæst skal du genaktivere beskyttet tilstand, når du afslutter opgaven. [2632621] 

Smartcard (Reader)

Antivirusprogram (Reader)

Indstillinger (Reader)

 • Når Reader startes i kompatibilitetstilstand i Windows Server 2003 (Service Pack 1), vises følgende fejl, når du åbner Indstillinger (Rediger > Indstillinger). "Denne dialogboks bruges til at angive indstillinger og kan ikke vises, mens et andet PDF-dokument viser en dialogboks, som også bruges til at angive indstillinger. Luk dialogboksen, og prøv igen." Løsningen er at slå beskyttet tilstand fra. (Rediger > Indstillinger > ruden Generelt til venstre. Fravælg indstillingen Beskyttet tilstand ved start.) Dernæst skal du genaktivere beskyttet tilstand, når du afslutter din opgave. [2770053]

Beskyttet tilstand – Reader

Tredjeparts ekstramoduler

 • Når du installerer et tredjeparts ekstramodul, vises meddelelsen "Luk programmet: AcroRd32.exe", selvom kun Acrobat er installeret på computeren. Ekstramodulet kan løse dette problem ved at se på den kommandolinje, der bruges til at oprette Reader-processen. [2873298] 

Flash Player og 64-bit Office

 • Hvis du vil integrere avanceret medieindhold i 64-bit Office-dokumenter/-præsentationer, skal du installere en 64-bit version af Flash Player til Internet Explorer. På nuværende tidspunkt er Adobes 64-bit Flash Player i en betafase. Du kan hente en forhåndsudgivelse af Flash Player med kodenavnet "Square" fra Adobe Labs på labs.adobe.com/downloads/flashplayer10_square.html.Bemærk: Betaprogrammet understøtter ikke automatiske opdateringer. Søg efter 64-bit Adobe Flash Player , og installer det. [2849696] 

Udvidet sikkerhed

 • Der vises en fejlmeddelelse vedrørende HTTP 404 Server i LiveCycle / LiveCycle ES / ES2 Workspace. Denne fejl opstår, når en PDF-fil med et WSDL-opkald (Web Service Definition Language) åbnes, og målserveren ikke er på listen over privilegerede placeringer i indstillingerne for Udvidet sikkerhed. Når du forsøger at føje serveren til listen over privilegerede placeringer ved at klikke på den gule linje øverst i Reader-dokumentet, vises fejlmeddelelsen. Problemet kan løses ved at gå tilbage til listen over workflow-skemaer i brugerfladen og genåbne skemaet. Formularen åbner korrekt uden gul linje, fordi serveren er føjet til listen over privilegerede placeringer. [2631101]   
 • Reader viser en anden advarsel, når udvidet sikkerhed er slået til, end når udvidet sikkerhed er slået fra, når du åbner en fil, der kræver japanske skrifttyper. Løsningen er at installere den nyeste version af den japanske sprogpakke. [2713868]

Adobe Digital Editions

PDF-ejerskab

 • Funktionen i Reader X til valg af standardprogram til håndtering af PDF-filer kan ikke identificere Acrobat 8, og anfører, at det i installerede Adobe-produkter skal vælges som standardprogram. [2687788]
 • Det valgte standardprogram til håndtering af PDF-filer kan ikke ændre ejerskab for PDX-filer. Kun PDF-filer er understøttet. [2693724]
 • Hvis Reader X afinstalleres, ophæves PDF-ejerskab for Adobe-program til visning af PDF-filer, når både Acrobat 9 og Reader X er installeret på systemet. Reader X har ejerskab, inden det afinstalleres.Når egenskaber for en PDF-fil bliver vist ved at højreklikke på filen og vælge Egenskaber > PDF, vil felterne også være tomme.Vælg Hjælp > Reparer for at give ejerskabet tilbage til Acrobat 9. [2726364] 

Adobe PDF-printer

 • Når du konverterer en fil til PDF vha. Adobe PDF-printeren i dialogboksen Udskriv, afsluttes konvertering, og følgende meddelelse vises. "Arkivlæsefejl i Adobe PDF-indstillinger i: C\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF\Settings\Standard.joboptions..." Løsningen er at kontrollere, at decimaltegnet for internationale indstillinger er et punktum. 1) I kontrolpanelet skal du dobbeltklikke på Internationale indstillinger og Indstillinger for sprog. 2) Klik på Tilpas under fanen Internationale indstillinger. 3) Under fanen Tal skal du sørge for, at der er valgt et punktum, og dernæst klikke på OK, Anvend. [2759743]
 • Når du udskriver en webside til Adobe PDF-printeren, fryser computeren sommetider. Løsningen er at bruge kommandoen Konverter webside til PDF i en understøttet webbrowser. [2823388]  
 • I Word 2010 og Acrobat 10.x kan A4-sider konverteres til PDF-filer i letter-størrelse. Du kan finde løsninger på support.microsoft.com/kb/284867[2838802]

Udskrivning

 • Acrobat kan ikke udskrive en fil i Booklet-format, når der udskrives med HP 4700 og HP 2840 All-In-One-printere. [2390174] 
 • Udskrivning af vedhæftede PDF-filer fra Outlook 2003/2007 mislykkes og følgende meddelelse vises: "Der opstod en fejl ved åbning af dette dokument. Den markerede fil blev ikke fundet". Dette sker, når du højreklikker på den vedhæftede fil uden at åbne e-mailen og vælger Udskriv eller vælger Filer > Udskriv. I dialogboksen Udskriv er indstillingen Udskriv vedhæftede filer valgt. [2390159]
 • Xerox-printere formindsker sidens indhold til 1/10 eller 1/20 af den oprindelige størrelse og udskriver indholdet i øverste venstre hjørne af papiret. Dette sker, når begge disse indstillinger er valgt i dialogboksen Udskriv: Vælg papirkilde efter PDF-sidestørrelse, og Brug brugerdefineret papirstørrelse efter behov. [2392553]
 • {LØST i 10.1.3} (Opstår efter Reader 10.1.2-opdatering): Reader udskriver ikke (dvs. programmet bryder ned eller intet sker).  
 • {LØST i 10.1.3} (Opstår efter Reader 10.1.2-opdatering): Reader slår dobbeltsidet udskrivning til som standard.

Forhåndskontrol

 • {LØST i 10.1.3} (Opstår efter Acrobat 10.1.2-opdatering): Acrobat bryder ned, når Acrobat lukkes/afsluttes efter åbning af panelet Forhåndskontrol. TechNote [3089118]

Gem/gem som

 • Når en PDF-fil gemmes som en Microsoft Word docx-fil, køres OCR på sider, hvor OCR allerede er blevet kørt vha. søgbart billede. Den gemte fil har scanningsfejl. Den oprindelige rettede tekst skulle have være bevaret i den gemte docx-fil. [2715278]
 • Når du opretter en PDF-fil fra et markeret område af PDF-fil, der er åbnet i en webbrowser, bliver den nye PDF-fil ikke gemt i den angivne mappe. Dette problem optræder kun i Windows 7 X64 med en PDF-fil, der åbnes i en webbrowser. [2715278]
 • Når du sletter en side og gemmer dokumentet, slettes en af de andre sider tilfældigt. Løsningen er at bruge kommandoen Gem som, efter at siden er blevet slettet. [2869530]
 • Gem som > Microsoft Word > Word-dokument opretter ikke et præcist output af ord fra en tekst på hebræisk i PDF-filer. [2838335]
 • Når du åbner en PDF-fil i en webbrowser og derefter opretter en PDF-fil af et markeret område, bliver den nye PDF-fil ikke gemt i den angivne mappe. Dette problem optræder kun i Windows 7 X64 med en PDF-fil, der åbnes i en webbrowser. [2679903] 

Scanning

 • Når du scanner sort/hvide avisartikler, kommer der sorte områder i den færdige PDF-fil. Problemet kan løses ved at bruge tilstanden med scannerens originale brugerflade. Vælg Filer > Opret > PDF fra scanner > Brugerdefineret scanning. Klik derefter på Indstillinger, og vælg Vis scannerens originale brugerflade fra menuen Brugerflade. [1846078] 
 •  Når du har scannet med Hewlett-Packard-scannere, beskæres siden, eller sidestørrelsen er enten mindre eller større end angivet. [2886627] Se også Scanning af dokument i Letter-størrelse resulterer i en PDF-fil i Legal-størrelse | HP | Acrobat.

Opdel dokumenter

 • Hvis man opdeler en PDF-fil efter bogmærker, og bruger bogmærkernes navne som filnavne, genereres en fejlmeddelelse med "Dårlig parameter". [1866994]

LiveCycle-formularer

 • Data forsvinder fra en masterside efter tilføjelse af en underformular på brødtekstsider. Dette problem opstår, hvis du f.eks. åbner en LiveCycle-formular, vælger Vis udskrift og derefter klikker på Tilføj. [1862393] 

LiveCycle Rights Management

 • Hvis dokumenter skal sikres med Adobe LiveCycle Rights Management ES, skal certifikatet installeres vha. Internet Explorer. Acrobat kan ikke udvælge certifikatet fra nogen anden browser. [2582622]
 • {LØST i 10.1.1} Relevante fejlmeddelelser vises ikke, når et sikret dokument ikke indlæses i browseren. I stedet for vises den almindelige HTML-fejlside. [2830882]  

Tastaturgenveje

Følgende tastaturgenveje fungerer ikke i Beskyttet visning i Acrobat.

 • Fil > Luk: Ctrl+W
 • Afslut: Ctrl+Q
 • Tidligere visning: Alt+venstre pil
 • Menulinje: F9
 • Skjul/vis værktøjslinjer: F8 / Alt+F8
 • Flise > Horisontalt/vertikalt: Shift+Ctrl+K / Shift+Ctrl+L
 • Overlappet: Shift+Ctrl+J
 • Linealer (i en browser): Ctrl+R

Løsningen er at slå Beskyttet visning fra. (Vælg Rediger > Indstillinger, vælg Sikkerhed (Udvidet) fra kategorierne til venstre, vælg fra for Beskyttet visning.) [2843198] 

 

Kendte problemer på Mac OS X

Installation

 • Hvis der skelnes mellem store og små bogstaver på startdrevet, kan Acrobat ikke installeres korrekt. Dette problem optræder ikke med Reader. [2594334]
 • Du kan ikke installere Acrobat på en brugerdefineret placering i Mac OS 10.5 (Leopard-serien). Tilpasning understøttes i Mac OS 10.6 og nyere. [2704639]
 • {LØST i 9.4.2} Afinstallationsprogrammet 9.3.3 fjerner skriptet "Save as Adobe PDF.action" og Save as Adobe PDF.app vers. 10.0, som Acrobat X installerer. Løsningen er at geninstallere Acrobat X. [2689706]
 • {LØST i 9.4.2} Afinstallationsprogrammet 9.3.3 fjerner AdobePDFViewer.plugin version 10.0, som er installeret af Reader X (eller Acrobat X). Problemet kan løses ved at reparere Acrobat X-installationen. [2689626]  
 • {LØST i 9.4.2} Korrektionen og reparationen af Acrobat vil altid erstatte "Save As Adobe PDF.action", selv om der findes en nyere version. Hvis Acrobat X og Acrobat 9.4 begge er installeret, og du installerer rettelsen til Acrobat 9.4.1, bliver "Save As Adobe PDF.action" nedgraderet. På samme måde vil selvhelbredelse og reparation af Acrobat nedgradere versionen af "Save As Adobe PDF.action." Løsningen er at geninstallere Acrobat X. [2688562]
 • Hvis Acrobat X eller Reader X er installeret på et system, hvor Acrobat 9 eller Acrobat 8 allerede er installeret, tager Acrobat X eller Reader X ejerskab over Safari-ekstramodulet. Hvis du afinstallerer Acrobat 9 eller Acrobat 8, bliver ekstramodulet til visning af PDF-filer i Safari også afinstalleret. Derfor bliver en PDF-fil åbnet med Apple Preview og ikke Acrobat eller Reader, selv om Acrobat X eller Reader X findes i systemet. Løsningen er at geninstallere (eller køre .pkg-installationsprogrammet igen) Acrobat X-installationen, hvilket vil gendanne Safari-ekstramodulet. [2684577] Se også Kompatibilitetsanbefaling vedrørende ekstramodulet Adobe Reader og Acrobat med Safari 5.1 (cpsid_90885).
 • Hvis Acrobat X installeres eksternt vha. SSH, mens der ikke er nogen bruger logget på, vises denne fejlmeddelelse: "(ConnectAndCheck) Untrusted apps are not allowed to connect to or launch Window Server before login." (Ikke-godkendte applikationer har ikke tilladelse til at oprette forbindelse til eller starte Window Server, inden der logges på). Fejlmeddelelsen bliver vist to gange for forskellige filer. Installationen bliver imidlertid gennemført korrekt, og Acrobat X starter, men der er advarsler i installationsprogrammets logfil. [2715376]
 • Nogle gange bliver knappen Rediger installationens placering vist i ruden Installationstype. Et tryk på knappen åbner ruden Valg af destination. Ruden Valg af destination giver dog ikke mulighed for nogen brugertilpasning. Visningen af knappen Rediger installationens placering er uforudsigelig, og den er knyttet til visningen af ruden Valg af destination. Ruden Valg af destination bliver ikke vist ved alle installationer. Om den bliver vist, afhænger af, hvor hurtigt du klikker dig igennem brugerfladen. [2668391]
 • Hvis strømkilden til Mac-computeren skiftes under installationen af Acrobat X, vil installationen af Acrobat mislykkes hver gang derefter. Problemet kan løses på følgende måde:
  1. Slet mappen PDApp.
  2. Hent AAM fra Adobe.com på http://www.adobe.com/go/applicationmanager.
  3. Installer AAM build. 
  4. Prøv at installere Acrobat igen [2726223] 

Opdatering

 • Hvis du kører både Reader 10.1 og Acrobat 10.1-rettelser samtidigt via kommandolinjen, kan Acrobat-rettelsen ikke installeres. Opdateringen fuldføres senere. Den mislykkes, når begge kører samtidigt. Næste gang du søger efter opdateringer, fungerer opdateringen korrekt. [2866121] 

Afinstallation

 • Hvis du installerer Safari-ekstramodulet under installationen af Reader, kan du ikke fjerne ekstramodulet senere. Du kan f.eks. ikke angive, at standard Mac OS X-skærmversionen åbner PDF-filer i browseren.[2685190] Du kan finde flere oplysninger under Fejlfinding ved problemer med Safari-ekstramodul | Acrobat X, Reader X (cpsid_90885).
 • Hvis CS4 afinstalleres fra et system, der har både CS4 Acrobat X installeret, fjernes nogle farveprofiler fra mappen /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles.
  De fjernede profiler er:
  CIERGP.icc
  PAL_SECAM.icc
  SMPTE-C.icc
  WideGamutRGB.icc

  Løsningen er at geninstallere Acrobat X eller køre installationsprogrammet til Acrobat X (.pkg) for at geninstallere profilerne. [2674888]   

Acrobat X og Acrobat 9 - sameksistens

 • Når Acrobat 9 og Acrobat X begge er installeret på den samme maskine, erstatter Acrobat 9 handlingen Gem som PDF i Acrobat X i Bibliotek/Automator. Dette får Acrobat X til at bryde ned. Vi anbefaler, at man ikke har Acrobat 9 og Acrobat X installeret på den samme maskine. [2736944]

Browser

 • (Mac OS X 10.6.4) Når Reader X er installeret, oprettes AdobePDFViewer-ekstramodulet i mappen \Library\InternetPlugins med version 10.0, tilladelse rod\hjul. Hvis Acrobat 9 eller Reader 9 installeres senere, installeres Reader X (10.0) AdobePDFViewer-ekstramodulet stadigvæk. I dette tilfælde kan du ikke ændre Acrobat\Reader 9.0-indstillingen Vis PDF i browser for at deaktivere PDF-visningens ekstramodul eller skift fra version 10 til 9. Dette problem opstår kun, når Reader X installeres først. Løsningen er manuelt at slette Reader X-ekstramodulet og dernæst vælge 9.0-ekstramodulet under Vis PDF i Browser. (Acrobat/Adobe Reader > Indstillinger > Internet) [2751439] 
 • Det senest installerede AdobePDFViewer-ekstramodul honoreres ikke. Hvis du f.eks. installerer Reader 10.0.1 og senere installerer Acrobat X, skal standardprogrammet til at åbne en PDF-fil i en browser være Acrobat. I stedet er standardprogrammet Reader. Løsningen er at slette AdobePDFViewer-ekstramodulet fra /Bibliotek/Internet Plug-Ins. Hvis du dernæst installerer Acrobat X, installeres ekstramodulet til PDF-visningen og knyttes til Acrobat X. [2801058, 2800287]  

Kommentarer og noter

 • Lokaliserede notenavne på japansk bliver ikke vis fuldt ud i PDF-filen med søgeresultater. Kun de sidste tre tegn bliver vist, og det er ikke muligt at afgøre, hvilken type kommentar de er. Du kan for eksempel se "ght test", hvor det skulle have været "Highlight test" på engelsk. Funktionsmåden er som designet [2712837]
 • Hvis man åbner en fil med mange noter (for eksempel 3000), og derefter vælger dem alle i ruden Kommentarer, kan det få Acrobat eller Reader til at hænge. [1700615]

Samarbejde – e-mailbaseret korrekturlæsning

Flette-dialogboksen vises før dialogboksen Flash multimedia, så igangsætteren kan ikke indsætte kommentarer i den oprindelige PDF-fil. Dette problem kan opstå i forbindelse med e-mailbaseret korrekturlæsning, hvis den oprindelige PDF-fil har multimedie-indhold. Her er et typisk eksempel:

 1. Åbn en PDF-fil med multimedie, tilføj en kommentar vha. en gul seddel og gem PDF-filen.
 2. Vælg Kommentarer > Vedhæft til korrekturlæsning i e-mail, og send PDF-filen.
 3. Korrekturlæseren åbner PDF-filen, vælger Værktøjer > Kommentarer og opmærkninger > Linje og tilføjer en linje i dokumentet.
 4. Korrekturlæseren klikker på Send kommentarer for at sende kommentarerne tilbage.
 5. Igangsætteren dobbeltklikker på den vedhæftede PDF-fil i modtagerens e-mail.
 6. Når dialogen med sammenfletning af kommentarer bliver vist, klikker han på Ja.

Multimedie-dialogen bliver vist, og fejlmeddelelsen om den kørende opgave bliver vist oven i den. Klikker man på Ja, vises en meddelelse om, at det korrekturlæste dokument ikke blev fundet. [1918612]

Samarbejde - Review Tracker

 • Store ASCII-tegn og dobbeltbyte-tegn i filnavnet bliver ikke vist korrekt i Tracker. Det samme problem opstår i dialogboksen Send formular. Dette problem opstår på Mac OS 10.5.6 (9G21), men ikke på Mac 10.5.5. URL-feltet og titlen i Safari viser de samme tegn. Løsningen på problemet er at opdatere til Mac OS 10.5.8. [2256138]

Samarbejde - delt korrekturlæsning

 • En fil kan ikke sendes til delt korrekturlæsning mere end én gang. [1779748]
 • {LØST i 10.1} Igangsættelse af en delt korrekturlæsning mislykkes med en fil, der er åbnet fra en netværksplacering. Dette problem opstår også, når filen til korrekturlæsning oprettes på samme delte placering, hvor filen oprindeligt blev gemt vha. Gemt profil. Der kan vises en fejlmeddelelse: "Lagringsstedet for kommentarer må ikke være den samme som dokumentets placering. Vælg en anden placering til lagringssted for kommentarer." En løsning er at igangsætte en delt korrekturlæsning ved at vælge indstillingen "Intern server" og derefter indtaste alle oplysninger om netværksplaceringen. [2737699]

Adobe Digital Editions

Udvidet sikkerhed

 • Reader viser en anden advarsel, når udvidet sikkerhed er slået til, end når udvidet sikkerhed er slået fra, når du åbner en fil, der kræver japanske skrifttyper. Løsningen er at installere den nyeste version af den japanske sprogpakke. [2713868]

Skrifttyper

 • (Japansk) Standardskrifttypen i Tilføj eller rediger tekstboks-værktøjet (skrivemaskineværktøj) skal være Kozuka Mincho Pr6N R (KozMin) ligesom på Windows. Kun det oprindelige (efter installation) valg af skrifttype berøres. Anbefalingen er at ændre skrifttypen til den rigtige indstilling, som dernæst bliver standardindstillingen for skrifttype. [2870914] 

LiveCycle

 • Acrobat X og Reader X kan kun oprette forbindelse til LiveCycle ES2 SP1 og nyere serverversioner. [2514825]
 • {LØST i 10.0.1} Kun Reader Mac 64-bit-browser: Administration af rettigheder brydes ved Ubiquity Level 2 PDF-filer i Reader X 64-bit-tilstand inde i Safari-browseren. Løsningen er at bruge Reader X i 32-bit-tilstand. [2688555] 

Oprettelse af PDF-fil

 • Lokaliserede komprimeringsindstillinger i PDF-jobindstillinger går altid tilbage til Ingen (tjekkisk, polsk og ungarsk). Problemet løses ved at starte Distiller på engelsk ved at fjerne de lokaliserede .lproj-filern i ressourcemappen i Distiller-programmet. [2585347]

PDF-porteføljer

 • Reader viser meningsløse tegn, når du får vist webindhold i html-format, når URL-adressen omdirigerer til en PDF-fil, der er lagt på webserveren. [2711118]
 • Når en portefølje med sikrede PDF-filer oprettes i Acrobat 9, og derefter åbnes i Acrobat X, er de sikrede PDF-filers miniaturebilleder mindre end forventet. [2723975]

Gem som

 • Når en PDF-fil gemmes som en Microsoft Word docx-fil, køres OCR på sider, hvor OCR allerede er blevet kørt vha. søgbart billede. Den gemte fil har scanningsfejl. Den oprindelige rettede tekst skulle bevares i den gemte DOCX-fil. [2715278]

Scanning