Denne udgivelse er en hotfix-rettelse til Acrobat DC og Acrobat Reader DC, der retter nogle vigtige fejl.

Tilgængelige installationsprogrammer

Denne hotfix-rettelse gælder for Acrobat og Reader DC Continuous.

Windows-installationsprogrammer

 Produkt Type Installationsprogram Størrelse Sprog Installér over
Acrobat DC Continuous Rettelse AcrobatDCUpd1501020059.msp
126,5 MB Alle DC-basisversion
Acrobat Reader DC Continuous Rettelse AcroRdrDCUpd1501020059.msp
61,3 MB Alle DC-basisversion
Acrobat Reader DC MUI Continuous Rettelse AcroRdrDCUpd1501020059_MUI.msp
31,2 MB Alle DC-basisversion MUI

Macintosh-installationsprogrammer

Produkt Type Installationsprogram Størrelse Sprog Installér over
Acrobat DC Continuous
Rettelse AcrobatDCUpd1501020059.dmg 249,3 MB Alle DC-basisversion
Acrobat Reader DC Continuous Rettelse AcroRdrDCUpd1501020059_MUI.dmg 86,3 MB Alle DC-basisversion

Fejlrettelser

PDF-bibliotek

  • 4111603: Gør Acrobat-stabilitet bedre ved håndtering af bestemte filer.

Web Capture

  • 4105651: Firefox 43 (og nyere) registrerer ikke den opdaterede Firefox-tilføjelse PDFMaker.

Kendte problemer

Du kan se en liste over aktuelle problemer under Kendte problemer | Acrobat DC, Reader DC.

Tekniske detaljer

Gå til startsiden for produktbemærkninger for at få oplysninger om følgende:

  • Sådan opdaterer du
  • Opdateringsrækkefølge
  • Definition på udgivelsestyper
  • Systemkrav
  • Sprogunderstøttelse
  • Kompatibilitet
  • Plan for produktets levetid

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online