Denne udgivelse er en hotfix-rettelse til Acrobat DC og Acrobat Reader DC, der retter nogle vigtige fejl.

Tilgængelige installationsprogrammer

Windows-installationsprogrammer

 Produkt Type Installationsprogram Størrelse Sprog Installér over
Acrobat DC Continuous Rettelse AcrobatDCUpd1501620045.msp 189 MB   Alle DC-opdatering, maj 2016
Acrobat DC Classic Rettelse Acrobat2015Upd1500630174.msp 130 MB Alle DC-opdatering, maj 2016
Acrobat Reader DC Continuous Rettelse AcroRdrDCUpd1501620045.msp 66 MB Alle DC-opdatering, maj 2016
Acrobat Reader DC MUI Continuous Rettelse AcroRdrDCUpd1501620045_MUI.msp 36 MB Alle DC-opdatering, maj 2016
Acrobat Reader DC MUI Classic Rettelse AcroRdr2015Upd1500630174_MUI.msp 34 MB Alle DC-opdatering, maj 2016

Mac OS-installationsprogrammer

Produkt Type Installationsprogram Størrelse Sprog Installér over
Acrobat DC Continuous
Rettelse AcrobatDCUpd1501620045.dmg 322 MB Alle DC-opdatering, maj 2016
Acrobat DC Classic   Rettelse Acrobat2015Upd1500630174.dmg
252 MB Alle DC-opdatering, maj 2016
Acrobat Reader DC Continuous Rettelse AcroRdrDCUpd1501620045_MUI.dmg 91 MB Alle DC-opdatering, maj 2016
Acrobat Reader DC Classic Rettelse AcroRdr2015Upd1500630174_MUI.dmg 90 MB Alle DC-opdatering, maj 2016

Fejlrettelser

Samarbejde

 • 4156193, 4154076: Fejlen "Kunne ikke oprette en delt mappe" opstår, når du sender til delt kommentering fra en netværksmappe.

Integration af tjenester

 • 4146719: Under oprettelse af tilpassede invitationer i Send og spor kan en bruger ikke bruge Mellemrum og Enter i emne- og beskedfelterne.
 • 4154742, 4154741: Programmet går ned, hvis api-kaldet om at hente Box-fillisten returnerer værdi af total_count felt større end størrelsen på matrixen af poster.

Digitale certifikater

 • 4156038: Smart Card Signing ved hjælp af CSP-drivere, der ikke understøtter SHA2, er ødelagt.

Fremviser

 • 4155309, 4155310: Den anden zoomhandling ved kneb på en anden side gendanner den side, som den første zoomhandling blev udført på.
 • 4153893, 4154004: [Mac] Gengivelsesfejl: Anmærkninger, formularfelter og målinger er ikke synlige ved ændring af zoomniveau på berøringspladen.
 • 4153854, 4153855: [Mac] Rulning i enkeltsidetilstand ruller ikke til bunden af siden, men går i stedet videre til næste side ved brug af en bevægelse med to fingre på berøringspladen.
 • 4153928, 4153931: Appen går ned ved åbning af fejlfilen.

Anmærkninger

 • 4154248: "Tilføj tekst" gemmes ikke, når vi ændrer flere tekstegenskaber.
 • 4156697: Når visning af flere faner er "FRA", forsvinder kommentarlisten, når der lukkes en PDF-fil, og flere PDF-filer er åbne.

Katalog

 • 4157231, 4157140: Acrobat DC Index-stier justerer ikke mappestiens dybde.

Distiller

 • 4156417: [ikke-engelske sprog] Distiller går ned ved forsøg på at åbne præferencer og et par andre indstillinger.

Kendte problemer

Du kan se en liste over aktuelle problemer under Kendte problemer | Acrobat DC, Reader DC.

Tekniske detaljer

Gå til startsiden for produktbemærkninger for at få oplysninger om følgende:

 • Sådan opdaterer du
 • Opdateringsrækkefølge
 • Definition på udgivelsestyper
 • Systemkrav
 • Sprogunderstøttelse
 • Kompatibilitet
 • Plan for produktets levetid

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online