PDF-formularfelter | Tilføj værktøjstips, dato og klokkeslæt, obligatorisk/valgri, flere linjer, beregnede værdier

I dette dokument forklares det, hvordan du administrerer PDF-formularfelters egenskaber, som f.eks. at tilføje værktøjstip, dato og klokkeslæt, obligatorisk eller valgfri, tekst på flere linjer og beregnede værdier i Acrobat DC. (Hvis du leder efter flere oplysninger om formularfelters egenskaber, skal du klikke på det relevante link overfor.)

 

Føj et værktøjstip til et formularfelt

Meningsfulde værktøjstips kan hjælpe brugere med at udfylde din formular nemt. Gør følgende for at føje et værktøjstip til et formularfelt:

 1. Dobbeltklik på et valgt formularfelt for at åbne vinduet Egenskaber.

 2. Skriv en beskrivelse i feltet til værktøjstip på fanen Generelt.

  Tilføj et værktøjstip

 3. Klik på Luk.

Angiv et formularfelt som obligatorisk eller valgfrit at udfylde

For at indstille feltet som skrivebeskyttet, obligatorisk eller valgfrit skal du gøre følgende:

 1. Dobbeltklik på et valgt formularfelt for at åbne vinduet Egenskaber.

 2. På fanen Generelt

  • For at indstille feltet som skrivebeskyttet skal du vælge Skrivebeskyttet.
  • For at indstille feltet som obligatorisk at udfylde skal du vælge Påkrævet.
  • For at indstille feltet som valgfrit skal du fravælge Påkrævet.
  Indstil feltet som obligatorisk, valgfrit eller skrivebeskyttet

 3. Klik på Luk.

Tilføj dato- og klokkeslætsfelter

Når du forbereder formularen i Acrobat DC, skal du klikke på Dato-feltikonet på værktøjslinjen og derefter klikke på det sted i dokumentet, hvor du vil placere feltet.

Tilføj datofelt

For at specificere klokkeslættet sammen med dato skal du dobbeltklikke på Dato-feltet for at åbne vinduet Egenskaber. På fanen Format skal du vælge dato- og klokkeslætsformatet og klikke på Luk.

Angiv dato- og klokkeslætsformatet

Tilføj et billedfelt

Når du forbereder formularen i Acrobat DC, skal du klikke på ikonet Billedfelt på værktøjslinjen og derefter klikke på det sted i dokumentet, hvor du vil placere feltet.

Tilføj billede

Tilføj billede

Tilføj et tekstfelt med flere linjer

For at tilføje et tekstfelt med flere linjer skal du gøre følgende:

 1. Når du forbereder formularen i Acrobat DC, skal du klikke på Tilføj tekst-ikonet på værktøjslinjen og derefter klikke på det sted i dokumentet, hvor du vil placere feltet.

 2. Tilpas tekstfeltets størrelse ved at trække i et af dets hjørner.

 3. Dobbeltklik på feltet for at åbne vinduet Egenskaber.

 4. På fanen Indstillinger

  • For at oprette et felt med flere linjer skal du vælge Flere linjer. Antallet af linjer i feltet er som standard lig med tekstfeltets størrelse.
  • For at tillade flere linjer uden nogen grænse skal du vælge Rul lang tekst. Hvis den angivne tekst overskrider feltets størrelse, laver Acrobat en rullebjælke til at rulle gennem teksten.
  Tekstfelt med flere linjer

  Føj rullebjælke til tekst på flere linjer
  Rullebjælke til tekst på flere linjer

 5. Klik på Luk.

Føj basisberegninger til PDF-formularfelter

Acrobat har tre muligheder for at oprette feltberegninger.

1: Prædefinerede beregninger

Beregninger som sum, produkt, gennemsnit, minimum og maksimum kan tilføjes med den prædefinerede beregning. Nedenstående eksempel viser, hvordan du bruger prædefinerede beregninger til to felter.

 1. På værktøjslinjen Forbered formular skal du vælge og tilføje tre tekstfelter – Text1, Text2 og Text3. Text3 vil være et beregnet felt.

 2. Dobbeltklik på feltet Text1 for at åbne dets Egenskaber. På fanen Format skal du vælge Formatkategori som Tal. Gentag dette trin for de resterende to tekstfelter.

  Bemærk:

  Tekstfelterne er som standard navngivet Text1, Text2 osv. For at ændre feltets navn skal du gå til fanen Generelt og angive Navnet som Num1 eller et andet navn, du ønsker, og klikke på Luk.

 3. Dobbeltklik på feltet Text3 for at åbne dets Egenskaber. På fanen Beregn skal du vælge Værdien er, og på rullelisten skal du vælge ét af følgende

  • For at addere Text1 og Text2 skal du vælge Sum(+).
  • For at gange Text1 og Text2 skal du vælge Produkt(x).
  • For at beregne gennemsnittet af Text1 og Text2 skal du vælge Gennemsnit.
  • For at få minimum af de angivne tal skal du vælge Minimum.
  • For at få maksimum af de angivne tal skal du vælge Maksimum.
  Prædefinerede beregninger

 4. Klik på Vælg. I dialogboksen Valg af felter skal du vælge Text1 og Text2 og klikke på OK.

 5. Klik på Luk. Når du angiver tal i felterne Text1 og Text2, viser Text3 den beregnede værdi iht. den valgte type beregning i trin 3.

  Bemærk:

  De prædefinerede beregninger er ret begrænsede. Der er f.eks. ingen division eller subtraktion.

2: Forenklet feltnotation

Den forenklede feltnotation muliggør oprettelse af langt mere komplekse beregninger. Den anvender en notation i stil med, hvordan en beregning normalt skrives, dvs. med almindelige matematiksymboler, + (addering), - (subtraktion), * (gange) og / (division). Feltnavne bruges som operander. For at bruge den forenklede feltnotation skal du gøre følgende:

 1. På værktøjslinjen Forbered formular skal du vælge og tilføje tre tekstfelter – Text1, Text2 og Text3. Text3 vil være et beregnet felt.

 2. Dobbeltklik på feltet Text1 for at åbne dets Egenskaber. På fanen Format skal du vælge Formatkategori som Tal. Gentag dette trin for de resterende to tekstfelter.

  Bemærk:

  Tekstfelterne er som standard navngivet Text1, Text2 osv. For at ændre feltets navn skal du gå til fanen Generelt og angive Navnet som Num1 eller et andet navn, du ønsker, og klikke på Luk.

 3. Dobbeltklik på feltet Text3 for at åbne dets Egenskaber. På fanen Beregn skal du vælge Forenklet feltnotation og klikke på Rediger.

  Forenklet feltnotation

 4. I JavaScript-editoren skal du angive koden for at beregne. For eksempelvis at beregne produktet af summen af to tal og subtraktion af to tal skal du skrive (Text1+Text2)*(Text1-Text2) og klikke på OK.

 5. Klik på Luk.

3: Brugerdefinerede JavaScript-beregninger

Brug brugerdefineret JavaScript til at oprette mere komplekse matematikudregninger. Denne mulighed kræver angivelse af JavaScript og giver fuld adgang til alle felterne i PDF'en samt de omfattende matematikfunktioner i JavaScript-sproget. Den kræver også brug af den fulde Acrobat JavaScript-syntaks, der gør beregninger længere. Følgende kode løser eksempelvis den samme ligning, som der blev brug i eksemplet på forenklet feltnotation ovenfor.

 1. På værktøjslinjen Forbered formular skal du vælge og tilføje tre tekstfelter – Text1, Text2 og Text3. Text3 vil være et beregnet felt.

 2. Dobbeltklik på feltet Text1 for at åbne dets Egenskaber. På fanen Format skal du vælge Formatkategori som Tal. Gentag dette trin for de resterende to tekstfelter.

  Bemærk:

  Tekstfelterne er som standard navngivet Text1, Text2 osv. For at ændre feltets navn skal du gå til fanen Generelt og angive Navnet som Num1 eller et andet navn, du ønsker, og klikke på Luk.

 3. Dobbeltklik på feltet Text3 for at åbne dets Egenskaber. På fanen Beregn skal du vælge Brugerdefineret beregningsscript og klikke på Rediger.

  Brugerdefineret beregningsscript

 4. I JavaScript-editoren skal du angive din kode til beregning. For eksempelvis at beregne produktet af summen af to tal og subtraktion af to tal skal du skrive
  event.value=((this.getField("Text1").value+this.getField("Text2").value))*((this.getField("Text1").value-this.getField("Text2").value));

 5. Klik på OK, og klik derefter på Luk.

Adobe-logo

Log ind på din konto