Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Den nyeste version af Acrobat DC er ude nu. Få flere oplysninger under Oversigt over nye funktioner | Nyeste version af Acrobat DC.

 


November 2017-version af Acrobat DC

Et nyt versionsnummer til Acrobat og Acrobat Reader

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat Reader DC Continuous

Fra og med November 2017 skifter alle Acrobat DC Continuous-kunder fra 17.xx til 18.xx, efter den seneste rettelse installeres. Der vil ikke være nogen ændring for Acrobat DC Classic-kunder.

Forbedret e-signatur

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Tjenesten Send til underskrivelse er blevet forbedret for dem, der anmoder om signaturer, med en forenklet landingsside. En ny guidet oplevelse gør det også nemmere at tilføje formularfelter med oprettelse af Adobe Sign-formularfelter.

Gå til Værktøjer > Send til underskrivelse for at vise den forenklede grænseflade.

send-for-signature

Få flere oplysninger under Send PDF'er til underskrivelse.

Forbedret tilgængelighed

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Vis rolletilknyttede tags

Acrobat viser nu automatisk PDF-standardtags i tagtræet i stedet for original- eller kildetagget, når det har en rolle tilknyttet. Hvis du vil skifte tilbage til visningen af kildetagget, kan du bruge indstillingen anvend rolletilknytning på tags, der er tilgængelige under rullemenuen i panelet Tags.

Anvend rolletilknytning på tags

Nem afhjælpning af tabeller

Du kan nu nemt afhjælpe tabeller ved at tilknytte sidehovedceller til flere række- eller kolonneceller. Dataceller uden sidehoveder fremhæves automatisk.

 • Masseredigering af egenskaber for tilknyttet sidehovedcelle-id: Du kan nu nemt afhjælpe tabeller ved at tilknytte sidehovedceller med flere række- eller kolonneceller ad gangen.
 • Fremhæv celler med manglende sidehovedrelation: Dataceller uden sidehoveder fremhæves automatisk, når tabeleditoren åbnes.
  Vælg Tags i venstre navigationsrude, højreklik på det tabeltag, for hvilket du vil opdatere tabelstrukturen, og vælg derefter Tabeleditor. Alle dine dataceller uden sidehoveder fremhæves automatisk med den farve, der er valgt i Vis celle med manglende sidehoved (standardfarven er pink).
Manglende sidehoved

Autogenerer sidehovedcelle-id'er

Du kan nu nemt generere celle-id'er for alle sidehovedceller. Når du forsøger at tilknytte et hovedside-id til en celle, vises der en besked om, at du skal generere id'er for sidehovedcellerne, hvis nogen sidehovedceller ikke har et id.

Autogenerer sidehovedcelle-id'er

Alternativt kan du vælge en celle i Tabeleditor-tilstanden og derefter vælge Autogenerer sidehovedcelle-id'er fra genvejsmenuen med højreklik.

Forbedret Eksportér PDF

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Funktionen Eksportér PDF (Værktøjer > Eksportér PDF) har fået følgende forbedringer:

 • Eksportér PDF til Word: Registrering af tabeller og indholdsfortegnelser er blevet forbedret.
 • Eksportér PDF til PowerPoint: Problemer med ordafstand, tekstfeltformatering for diagrametiketter og udseende af punktliste er blevet rettet.
 • Ydelse og hukommelseshåndtering er blevet forbedret for bedre at adressere fejl ved utilstrækkelig hukommelse.

Opret PDF-udvidelsen er gjort kompatibel med de nyeste Firefox-versioner

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Opret PDF-udvidelsen til Firefox er blevet flyttet til den nye webudvidelsesbaserede model, der tillades af Firefox. Den opdaterede udvidelses adfærd og funktionalitet minder meget om den eksisterende Chrome-udvidelse og understøtter følgende muligheder: Konverter webside til PDF, Føj til eksisterende PDF og Åbn en PDF i Acrobat fra Firefox.

Udvidelsesmuligheder, når en HTML-side indlæses i Firefox

firefox-on-webpage-load

Udvidelsesmuligheder, når en PDF indlæses i Firefox

firefox-on-pdf-load

Forbedret grænseflade for automatisk OCR

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Knapperne Konverter til tekst og Tilbage til billede er nu fjernet og udskiftet med et enkelt afkrydsningsfelt: Genkend tekst.

Gå til Værktøjer > Rediger PDF. Afkrydsningsfeltet vises i højre rude under sektionen Scannede dokumenter.

Genkend tekst

Se mere under Rediger scannede PDF'er.

Forbedret fejlfinding af scanninger

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Knappen Få mere at vide er blevet tilføjet for alle scanningsrelaterede fejlmeddelelser. Ved at klikke på den føres du til en fejlfindingsside, så du kan løse problemet.

learnmore

Forbedret filsammenligning

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Tidligere var resultaterne af filsammenligningen af scannede filer ikke nøjagtig, fordi sammenligningen blev kørt i sammenligningstilstand for disse filer. Nu viser værktøjer Sammenlign filer en advarsel til brugere om, at "Det valgte dokument er en scannet PDF og indeholder ingen tekst. Acrobat vil kun sammenligne billede til billede. Og hvis en inputfil allerede har udført tekstgenkendelse, giver værktøjet Sammenlign filer bedre resultater.

Gem PDF'er, der åbnes fra vedhæftede filer

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Knappen Gem er nu aktiveret for PDF'er, der åbnes fra vedhæftede filer, så du kan gemme dem i din lokale mappe.

Kopiér indhold i kommentarlisten

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Hvis du vil kopiere indholdet af en kommentar på kommentarlisten, kan du nu bruge tastaturgenvejen Shift+C eller vælge Kopiér fra højrekliksmenuen.

Forbedret forhåndskontrol

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Krydssøgning i biblioteker efter profiler, kontroller og rettelser

Nu kan du søge i alle biblioteker på én gang efter profiler, kontroller eller rettelser.

Hvis du vil søge i alle biblioteker på én gang, skal du først klikke på bibliotekssymbolet før søgefeltet og derefter skrive dit søgeord i søgefeltet.

Hvis søgefeltet er tomt, kan du se alle profiler i en enkelt visning. Du kan også søge inden for et enkelt bibliotek, hvis du fravælger bibliotekssymbolet. Det er kun profiler, der findes i det aktuelt valgte bibliotek, som vises.

Bibliotekssøgning

PDF/A-kompatibilitet med veraPDF

veraPDF er et EU-projekt, der blev udført under ledelse af PDF Association. veraPDF er en specialudviklet, open source-validering af filformater, der dækker alle PDF/A-dele og overholdelsesniveauer. Nu kan Acrobat forhåndskontrolværktøjer finde og rapportere fejl, der ikke er kompatible med veraPDF-test.

PDF 2.0-understøttelse

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Acrobat DC understøtter nu:

 • Visning af PDF'er med version 2.0.
 • Bevaring af 2.0 som versionen, når der gemmes filer, undtagen når der eksplicit anmodes om en nedgradering (f.eks. ved brug af kompatibilitetsindstillinger i Gem som optimeret PDF eller reduceret PDF-størrelse).

Understøttelse af navngiven bruger i Windows Terminal Server

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Administratorer kan nu levere sikker fjernadgang til Acrobat DC med understøttelse af navngiven bruger på Windows Terminal Server (WTS). De kan give deres medarbejdere adgang til den Acrobat-funktionalitet, de har brug for, og samtidig sikrer overholdelse og centralisering af brugerlicensadministration på WTS.

Hvordan virker det?

Administratorer installerer Acrobat uden nogen serienøgle på de centrale servermaskiner uden at klargøre Acrobat. Brugere, der opretter forbindelse til disse servere for første gang, vil skulle logge på med deres Adobe ID, der har Acrobat DC-berettigelse til at bruge Acrobat. Når brugeren er logget på, vil dennes licens roame med brugeren, der logger på forskellige servere. I denne tilgang gemmes licensrelaterede data i brugerens "appdata/roaming"-mappe og kræver, at alle data fra denne mappe synkroniseres på maskiner, hver gang en bruger logger på.

Krav

Brugerprofildataene, særligt mappen "<user>/appdata/Roaming" og HKCU hive, bør roame med brugeren og synkroniseres på den serverforekomst, hvor brugeren er logget på. Administratorer skal sikre, at alle brugerdata, der er skrevet eller opdateret i mappen "appdata/roaming" eller HKCU hive, gemmes for brugeren, når brugeren logger af eller forlader sessionen, og de samme gemte data skal synkroniseres, når brugeren logger på igen.

Administratorer kan bruge en hvilken som helst teknik til omdirigering af profiler som f.eks. mappeomdirigering eller andre værktøjer til profiladministration.

Installationsmetoder

Trin til Acrobat-installation:

 1. Log på den central servermaskine (master-afbildning) som administrator.
 2. Brug nedenstående kommandolinje til at installere Acrobat efter tilpasningen (hvis der er nogen) ved hjælp af tilpasningsguiden.
  Setup.exe  /sALL /msi ROAMIDENTITY=1 ROAMLICENSING=1
 3. Vælg en af følgende metoder til at replikere disse på andre servermaskiner.
 • OS-afbildning til at replikere afbildningen på tilgængelige virtuelle maskiner/fysiske maskiner.
 • Installér individuelt Acrobat på tilgængelige servermaskiner ved at følge trin 1 og 2.

Bemærk! Denne funktion understøttes kun for gyldig Acrobat-berettigelse – understøttes ikke for installationer af prøveversioner. Hvis der logges på uden noget abonnement, kan der opstå diverse fejl.

August 2017-version af Acrobat DC

Tilpasning af flere skærmstørrelser

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC Continuous og Acrobat Reader 2017

Acrobat og Reader understøtter nu i højere grad flere skærme. Når du flytter Acrobat eller Reader mellem skærme – fra din laptop til din stationære skærm. Og programmet skaleres nu perfekt efter den skærm og opløsning, du bruger.

Forbedringer af handicapværktøjer

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Acrobat beholder nu visningen af tagtræ og navigation, når du gemmer din PDF. Det justeres sågar automatisk, når du tilføjer, flytter eller fjerner sider, så du sparer tid.

Du har nu også adgang til værktøjet Tabeleditor via tagtræet:

 • Vælg Tags i venstre navigationsrude, højreklik på det tabeltag, for hvilket du vil opdatere tabelstrukturen, og vælg derefter Tabeleditor.
 • Via værktøjet Touch Up-læserækkefølge skal du klikke et sted inden for tabellens grænser for at aktivere muligheden Tabeleditor.

Forbedret tagging ved indsættelse, sletning, flytning og erstatning af sider

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, and Acrobat 2017

Når du udfører sidespecifikke handlinger, opdateres tagtræet nu korrekt.

 • Indsæt sider: Ved sideindsættelse blev tags i dokumentet altid indsat i slutningen af tagtræet, uanset hvor brugeren valgte placeringen. Dette er nu rettet, og tags indsættes det korrekte sted.
 • Flyt sider: I værktøjet Organiser sider og panelet Sider blev kun indholdet flyttet og ikke tags i forbindelse med omarrangering af sider. Vi flytter nu tagsene til det rigtige sted sammen med sideindholdet.
 • Erstat sider: Da en side blev erstattet, blev de tags på siden, som skulle erstattes, slettet fra dokumentet, men tagsene for de nye sider, der blev indsat, blev ikke tilføjet. Dette er rettet nu.

Forbedret kundeoplevelse

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous og Acrobat 2017

Vi har indført følgende forbedringer af kundeoplevelsen baseret på kundernes mest almindelige problemer og spørgsmål:

Den senest brugte placering bliver til standardplaceringen, når der gemmes filer

Et dokuments "åbn"-placering bliver standardplaceringen i dialogboksen Gem som, hvis dokumentet ikke åbnes fra en midlertidig mappe.

Understøttelse af værktøjet Fjern skjulte oplysninger i Acrobat Standard

Værktøjet Fjern skjulte oplysninger er nu tilgængeligt i Acrobat Standard. Sådan åbner du værktøjet: Værktøjer > Beskyt > Fjern skjulte oplysninger.

Ny indstilling til at få vist linealer

En ny indstilling – Vis linealer ved åbning af dokumenter – tilføjes for at aktivere eller deaktivere linealerne i Acrobat og Reader. Når denne indstilling er valg, vises linealerne for hver PDF, som du åbner. Denne indstilling er som standard ikke valgt.

Sådan får du vist linealer:

 • Gå til Rediger > Indstillinger > Enheder og vejledninger, og markér derefter afkrydsningsfeltet Vis linealer ved åbning af dokumenter under Linealer. Klik på OK.
Vis linealer ved åbning af dokumenter

Indstil standardskrift for anmærkninger til Tilføj tekstfelt og Tekstboble

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Helvetica bruges som standardskrifttypefamilien for de nye anmærkninger Tilføj tekstfelt og Tekstboble. Nu kan du ændre standardskrifttypefamilien for disse to anmærkninger via menuen Tekstegenskaber. Ændringerne gemmes som den nye standardskrifttypefamilie, som du tilføjer fra nu af og fremefter.

 1. Åbn en PDF i Acrobat DC.

 2. Gå til Værktøjer > Kommentar, eller vælg Kommentar i højre rude.

 3. Vælg Tilføj tekstfelt eller Tekstboble i værktøjslinjen Kommentar, og klik derefter det sted i PDF'en, hvor du vil tilføje den.

 4. Menuen Tekstegenskaber vises. Vælg skriftens type, størrelse og farve.

  Menuen Tekstegenskaber

  Hvis du ikke ser menuen Tekstegenskaber, skal du dobbeltklikke på Tilføj tekstfelt eller Tekstboble.

Annuller udtjekning ved lukning af et SharePoint-dokument eller program

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Hvis du åbner et SharePoint-dokument i Acrobat med muligheden Tjek ud og åbn og derefter lukker dokumentet eller afslutter Acrobat uden at foretage nogen ændringer af dokumenter, forbliver dokumentet tjekket ud i SharePoint, som det er nu.

Når du lukker dokumentet eller afslutter Acrobat, vil du se prompten som vist nedenfor, der spørger, om du vil annullere udtjekningen.

Prompt om at annullere udtjekning

Åbn Adobe Scan-filer i startvisningen

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Nu kan du se filer, som du scanner med Adobe Scan-mobilappen, i Filliste i startvisningen i Acrobat og Reader.

Adobe Scan-mobilappfiler i startvisningen

Bemærk:

Hvis du ikke er logget på, skal du logge på med dit Adobe ID for at se dine scanninger. Hvis du ikke bruger appen, kan du skrive dit mobilnummer for at modtage et downloadlink til appen på din enhed.

Understøttelse af RSA-PSS-signatursystem

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Fra og med den aktuelle DC-version starter Acrobat understøttelse af RSA-PSS-underskrivelse. RSA-PSS er et nyt signatursystem, der er baseret på RSA-kryptosystemet og giver øget sikkerhed. Få mere at vide under Raising the standard for RSA signatures. Understøttelse omfatter i øjeblikket:

 • Acrobat DC og Acrobat Reader DC
 • Signaturvalidering (Windows og Mac)
 • Signaturoprettelse med digitale id-filer på Windows og Mac (PFX/P12)
 • Signaturoprettelse med digitalt id, der er importeret til Windows Certificate Store og enheder såsom smart cards, der understøtter Cryptography API: Next Generation (CNG). CNG er designet til at erstatte den ældre CryptoAPI. Foruden bedre sikkerhed kan CNG udvides og er kryptografisk fleksibel. Få flere detaljer og en liste over funktioner under CNG-funktioner.

Bemærk:

Signaturoprettelse med enheder, der anvender ældre Windows Crypto API'er og Apple Keychain, understøttes ikke endnu.

Funktionen styres i øjeblikket af registreringsdatabasen, og der er ingen brugergrænseflade. Få mere at vide via linket nedenfor – Sådan aktiverer du understøttelse af RSA-PSS-underskrivelse.

Sådan aktiverer du understøttelse af RSA-PSS-underskrivelse

Brug Windows-registreringsdatabasen eller Macsplist-postersom vist herunder for at aktivere understøttelsen af RSA-PSS-underskrivelse i Acrobat DC og Acrobat Reader DC.

Windows:

1.) bEnableRSAPSSSigning

Data boolesk: DWORD value > REG_DWORD
Standard 0
Version # DC April 2017 (Continuous)
HKCU-sti Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\
HKLM-sti Kan ikke låses
Oversigt Angiver, om en signatur skal oprettes med RSA-PSS-algoritmen.
Detaljer

Mulige værdier omfatter:

 • 0: Underskriv ikke med RSA-PSS-algoritmen.
 • 1: Brug RSA-PSS-algoritmen.

2.) aRSAPSSHashAlgorithm

Data atom: String value > REG_SZ
Standard null
Version # DC April 2017 (Continuous)
HKCU-sti Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\
HKLM-sti Kan ikke låses
Oversigt Angiver hash-algoritmen, der bruges til RSA-PSS-underskrivelse.
Detaljer

Hvis bEnableRSAPSSSigning er aktiveret, angiver denne indstilling hash-algoritmen. Hvis denne indstilling ikke er til stede eller har en null-værdi, anvendes den værdi, der angives af aSignHash. Hvis aSignHash ikke er angivet, anvendes SHA256. Mulige værdier omfatter:

 • SHA1
 • SHA224
 • SHA256
 • SHA384
 • SHA512

3.) iRSAPSSSaltLength

Data integer: DWORD value > REG_DWORD
Standard 32
Version # DC April 2017 (Continuous)
HKCU-sti Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\
HKLM-sti Kan ikke låses
Oversigt Angiver salt-længden, der anvendes af RSA-PSS-algoritmen.
Detaljer

Bemærk! Tag dig af basen, mens salt-længden indstilles. Standardbasen er heksadecimal. Enten skift basen til decimal, eller angiv dens heksværdi. Hvis salt-længdens decimalværdi f.eks. er 32, er dens heksværdi 20.

Mac:

Aktivér understøttelse af RSA-PSS-underskrivelse på Mac

April 2017-version af Acrobat DC

Et nyt versionsnummer til Acrobat og Acrobat Reader

  Tilgængelig til: Acrobat DC Continuous og Acrobat Reader DC Continuous

Med april 2017-versionen skifter alle Continuous-kunder fra 15.xx til 17.xx, efter rettelsen installeres. Der vil ikke være nogen ændring for Classic-kunder.

Få flere oplysninger i blogindlægget – Acrobat får et nyt versionsnummer (også Reader!).

 

Opret spændende PDF'er fra Microsoft Office-formater på Mac

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Du kan nu konvertere Microsoft Office-dokumenter til taggede PDF'er i høj kvalitet på Mac OS. Foruden lokal konvertering anvender Acrobat DC nu Adobe Create PDF-cloudtjenesten til at konvertere dokumenterne til PDF'er.

De oprettede PDF'er er af høj kvalitet og sikrer suveræn visuel gengivelse. De har tags, der giver bedre tilgængelighed. De har også linkgenkendelse, så hyperlinks, interne dokumentlinks og indholdsfortegnelser oprettes som aktive links.

Bemærk:

Tjenesten virker kun, når du er online.

Hvordan virker det i et Microsoft Office-program?

 1. I Microsoft Word 2016 skal du klikke på Opret PDF på Acrobat-båndet.

  Opret PDF fra Microsoft Word
 2. I Adobe Create PDF-dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Husk mit valg  og derefter klikke på Ja. Dokumentet konverteres til PDF ved hjælp af tjenesten, hvorefter PDF'en downloades og åbnes i Acrobat DC.

  Bemærk:

  Hvis du klikker på Nej, bruges det lokale Office-program til at konvertere dokumentet til PDF.

 3. Gem PDF'en.

Trin til nulstilling af indstillinger

Hvis du senere ikke ønsker at bruge cloudtjeneste til oprettelse af PDF'er, kan du ændre den indstilling.

 • Klik på Indstillinger på Acrobat-båndet, markér afkrydsningsfeltet Spørg, om cloudtjenesten Adobe Create PDF skal bruges i dialogboksen Indstillinger for Adobe Create PDF, og klik derefter på OK.
Nulstil indstillinger

Hvordan virker det fra Acrobat DC?

I Acrobat DC understøttes følgende PDF-oprettelsesforløb til oprettelse af PDF'er ved hjælp af cloudtjenesten:

 • Opret fra menuen Filer – Filer > Opret > PDF frafil.
 • Opret via værktøjet Opret PDF – Værktøjer > Opret PDF > Enkelt fil.
 • Træk og slip.

Ved at bruge tjenesten kan Acrobat DC kun konvertere ét dokument til PDF ad gangen.

 1. I Acrobat DC skal du vælge Filer > Opret > PDF fra fil.

 2. Vælg det Office-dokument, du vil konvertere til PDF, og klik derefter på Åbn.

  Opret PDF ved hjælp af Acrobat-onlinetjenesten
 3. Afkrydsningsfeltet Brug cloudtjenesten Adobe Create PDF er som standard markeret. Dokumentet konverteres til PDF ved hjælp af tjenesten, hvorefter PDF'en downloades og åbnes i Acrobat DC.

 4. Gem PDF'en.

   

Kopiér nemt fremhævet tekst

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Nu kan du nemt kopiere fremhævet tekst med højrekliksmenuen.

 1. Højreklik på den fremhævede tekst, og vælg derefter Aktivér tekstvalg.

  Aktivér tekstmarkering for tekstfremhævninger
 2. Markér den tekst fra fremhævning, som du vil kopiere, højreklik, og vælg derefter Kopiér

  Kopiér tekst

Underskriv PDF'er med DirectInk

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Ny understøttelse af DirectInk i Signaturpanel i appen Certifikater giver en mere naturlig oplevelse og mere kontrol over, hvordan din signatur ser ud, når du underskriver på Windows 10-enheder.

Tegn din signatur

Kør OCR på scannede dokumenter med live tekst

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Acrobat kan nu køre OCR på en scannet PDF, der indeholder billeder med live tekst. Hvis du tidligere ville køre OCR på sådan en PDF, vistes fejlmeddelelsen "Denne side indeholder tekst, der kan gengives."

 1. Åbn den scannede PDF i Acrobat DC.

 2. Gå til Værktøjer > Optimer scanning > Tekst, der kan gengives > I denne fil.

 3. Klik på Indstillinger på værktøjslinjen. Dialogboksen Genkend tekst vises.

 4. I rullemenuen Output skal du vælge Søgbart billede eller Søgbart billede (præcis) og klikke på OK.

 5. Klik på Genkend tekst på værktøjslinjen.

   

Forbedret tilgængelighed

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous og Classic

Udvidet tagvisning i tagpanelet

Acrobat udvider nu som standard tagtræet på beholderniveauet ved åbning af tagpanelet. Det tilsidesætter ikke nogen tidligere visning, men fungerer som den første standardvisning. Den udvidede visning gør det nemt at gennemgå og rette dokumentstrukturen.

Slet alle tomme tags med ét klik

Du kan nu slette alle tomme tags med ét klik. Med den nye indstilling Slet tomme tags under menuen Tags kan du slette alle tomme tags fra det valgte tags undertræ. (Det sletter ikke de gyldige tags som f.eks. TD, TH og Link – OBJR.)

 1. Åbn den taggede PDF i Acrobat DC.

 2. Vælg Tags i den venstre rude, og udvid derefter tagsene.

 3. Højreklik på det tag, for hvilket du vil slette alle tomme tags i dets undertræ, og klik på Slet tomme tags.

   

Forbedret forhåndskontrol

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

 • Biblioteker til forhåndskontrol: Profiler, rettelser og kontroller i forhåndskontrol er nu velorganiseret i biblioteker.
  Få flere oplysninger under Biblioteker til forhåndskontrol (PDF | 711 KB).
 • Variabler for forhåndskontrol: Med variabler kan du justere profiler, kontroller og rettelser dynamisk, når de anvendes. Variabler kan bruges ved redigering af profiler, kontroller eller rettelser, hvor den orange trekant er. Det er også muligt at filtrere efter eksisterende objekter ved hjælp af variabler.
 • Forhåndskontrol understøtter den nye Ghent PDF Workgroup Specification 2015: De nye GWG-specifikationer er baseret på PDF/X-4 og understøtter oprindelige gennemsigtighed samt medieneutrale RGB-forløb.
 • PDF/UA-validering i forhåndskontrol: Forhåndskontrol gør det nu muligt at rette almindelige tilgængelighedsproblemer og validere iht. den internationale standard for Universal Accessibility PDF/UA.

Installér Acrobat Reader fra en intern opdateringsserver

  Tilgængelig i: Acrobat Reader DC Continuous og Classic

IT-administratorer kan nu installere og administrere Acrobat Reader på deres egne interne opdateringsservere med Adobe Update Server Setup Tool (AUSST). Med dette værktøj kan IT-administratorer installere produkter og opdateringer i deres eget tempo ved at vælge, hvornår opdateringerne skal installeres for medarbejderne. Det understøtter både Windows- og Mac-opdateringer.

Få flere oplysninger under Brug af Adobe Update Server Setup Tool.

 

Installér Acrobat og Acrobat Reader ved hjælp af Remote Update Manager

  Tilgængelig til: Acrobat DC Continuous og Classic, Acrobat Reader DC Continuous og Classic

IT-administratorer kan nu installere de seneste opdateringer af Acrobat Pro, Standard og Reader på klientmaskiner uden at udløse opdateringer manuelt ved hjælp af Remote Update Manager (RUM). RUM kan bruges med Adobes opdateringsserver eller nu med en intern Adobe-opdateringsserver, hvis Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) benyttes.

Få flere oplysninger under Brug af Adobe Remote Update Manager.

 

Januar 2017-version af Acrobat DC

Tegn din signatur for at oprette et digitalt id

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Foruden billede og tekst kan du nu også tegne din signatur og føje den til din digitale profil, så du kan bruge den til at underskrive dokumenter. Du kan tegne signaturen med fingrene eller en fysisk pen.

Signaturudseende
Tegn din signatur

Automatisk konfiguration af SharePoint-baseret delt gennemgang

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

For en SharePoint-baseret delt gennemgang opretter Acrobat nu automatisk et nyt dokumentbibliotek på din SharePoint-server underordnede websted for at starte den delte gennemgang. Alternativt kan du også vælge, at et underordnet websted og det pågældende dokumentbibliotek skal hoste den delte gennemgang.

Brug af automatisk konfiguration til delt gennemgang

 1. Åbn den PDF, du vil sende til delt gennemgang.

 2. Gå til Værktøjer > Send til delte kommentarer, og klik derefter på Send til delte kommentarer på værktøjslinjen.

 3. Vælg Indsaml automatisk kommentarer på min egen interne server på rullelisten, og klik derefter på Næste.

 4. Vælg Underordnet SharePoint-websted, og angiv derefter URL-adressen til dit underordnede websted på SharePoint-serveren. Klik på Næste.

  Hosting af din gennemgangsfil på et underordnet SharePoint-websted

  Acrobat opretter og konfigurerer automatisk et nyt dokumentbibliotek (kaldet AcrobatSharedReviews) på dit underordnede websted for at starte den delte gennemgang.

 5. Følg vejledningen på skærmen for at vælge eller angive de ønskede indstillinger.

  Bemærk:

  Sørg for, at dine læsere har de nødvendige tilladelser på det underordnede SharePoint-websted til at tilføje og udgive kommentarer.

Understøttelse af dato- og billedfelter i Acrobat-formularer

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Du kan nu tilføje et billedfelt og et datofelt, mens du forbereder din formular i Acrobat DC, ved hjælp af værktøjet Forbered formular. Ved udfyldning af formularen bliver de tilsvarende felter klikbare – brugere kan klikke på feltet og vælge et billede eller en dato.

Dato- og billedværktøjer til formularer

Brug af billedfeltet

Når du forbereder formularen i Acrobat DC, skal du klikke på ikonet Billedfelt på værktøjslinjen og derefter klikke på det sted i dokumentet, hvor du vil placere feltet.

Brug af billedfeltet i en formular

Du kan omdøbe feltet eller angive værdierne i feltets egenskaber, som du gør for ethvert andet felt. Du kan åbne dialogboksen Egenskaber ved at klikke på linket Alle egenskaber eller dobbeltklikke på feltet.

Formularudfyldning for billedfeltet

 1. Der vises et billedikon for feltet. Klik på billedikonet.

  Der vises et billedikon ved udfyldning af formularen
 2. Gennemse og vælg et billede.

  Gennemse og vælg et billede

  Bemærk:

  Når du gennemser, skal du vælge den relevante filtype i rullemenuen for filtype, der vises lige oven over knappen Åbn i dialogboksen Åbn. Foruden PDF'er understøttes følgende billedfiler – JPG, GIF, PNG og TIF.

  Denne nye formularudfyldning for billedfeltet er også tilgængelig i Acrobat Reader Continuous.

 3. Klik på OK. Billedet placeres i feltet.

  Det valgte billede placeres i feltet

Brug af datofeltet

Når du forbereder formularen i Acrobat DC, skal du klikke på ikonet Datofelt på værktøjslinjen og derefter klikke på det sted i dokumentet, hvor du vil placere feltet.

Brug af datofeltet i en formular

Du kan omdøbe feltet eller angive værdierne i feltets egenskaber, som du gør for ethvert andet felt. Du kan åbne dialogboksen Egenskaber ved at klikke på linket Alle egenskaber eller dobbeltklikke på feltet.

Formularudfyldning for datofeltet

 1. Når du klikker på feltet, ser du pileikonet helt til højre for feltet.

  Der vises et pileikon, når du klikker på feltet

  Bemærk:

  Denne nye formularudfyldning for datofeltet er tilgængelig i både Acrobat og Reader – Continuous og Classic.

 2. Klik på pileikonet, og vælg en relevant dato med Datovælger. Du kan også angive datoen med tastaturet.

  Datovælger
 3. Datoen placeres i feltet.

  Den valgte dato placeres i feltet

Få flere oplysninger om formularer under Oprettelse og distribution af PDF-formularer.

Forbedringer af alternativknappen i Acrobat-formularer

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous og Classic

Følgende forbedringer er kommet til alternativknappernes standardadfærd i Acrobat-formularer:

 • Flere kopier af alternativknapperne er som standard placeret i samme gruppe. Du kan ændre denne adfærd og placere hver alternativknap i en separat gruppe ved at markere afkrydsningsfeltet Kopiér alternativknapper i forskellige grupper.
 • Duplikerende alternativknapper opretter nu separate grupper per side.
 • Når flere alternativknapper er valgt i dialogboksen Egenskaber, har du nu mulighed for at ændre gruppens navn med ét klik ved hjælp af feltet Gruppenavn.

Forbedret filsammenligning

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous og Classic

Forbedret nøjagtighed af billedsammenligning

De sammenlignede filer fremhævede før hele billedet ved enhver ændring af billedet i den nye fil. Nu fremhæver den præcist det sted på billedet, hvor ændringen er, i stedet for at fremhæve hele billedet.

Svar, slet, filter og rediger anmærkning i sammenligningsrapporterne

 • Svarfunktionen er nu tilgængelig i hver pop op-besked, der fremhæver ændringerne i sammenligningsrapporten. Når du klikker på linket Svar i en pop op-besked, føres du til RHP (højre rude), hvor du kan tilføje en ønsket tekst.
 • Du kan nu slette en sammenligningsanmærkning fra rapporten ved at højreklikke eller trykke på tasten Delete på dit tastatur.
 • I RHP kan du nu filtrere ændringerne efter en bestemt status.
 • Du kan også redigere teksten i en sammenligningsanmærkning i RHP.

Få flere oplysninger under Sammenlign to versioner af en PDF.

Bevar den seneste tilstand for venstre rude på tværs af Acrobat-starter

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Du kan nu eksplicit fastgøre LHP (venstre rude) fra genvejsmenuen med højreklik, efter du har åbnet det relevante LHP-felt.

Fastgør LHP fra genvejsmenuen med højreklik

Knapper på venstre rude og værktøjslinjen er inkluderet i værktøjssøgningen

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

LHP og knapper på værktøjslinjen er inkluderet i værktøjssøgningen.

Forbedret oplevelse med DirectInk

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Du kan nu bruge din pen eller stylus direkte på dokumentet uden at vælge et værktøj.

Understøttelse af navngiven brugerinstallation i virtuelle miljøer

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous og Classic

IT-administratorer kan nu give sikker adgang til Acrobat DC med ny understøttelse af navngiven brugerlicensering i de virtuelle miljøer Citrix XenApp, XenDesktop og VMware Horizon.

Få flere oplysninger under Billedbaserede OS-installationer (navngiven bruger).

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online