Oversigt over nye funktioner | 2018-versioner af Acrobat DC

Acrobat DC

Den nyeste version af Acrobat DC er ude nu. Få flere oplysninger under Oversigt over nye funktioner | Nyeste version af Acrobat DC.

December 2018-version af Acrobat DC

Værktøjet Global signatur sikrer hurtig 1-kliksadgang til signaturer, når et dokument underskrives

Værktøjet er nu tilgængelig på værktøjslinjen, så der er nem adgang. Den giver 1-kliksadgang til at udfylde og underskrive et dokument.

Værktøjet Global signatur

Bemærk:

Hvis du har tilpasset den hurtige værktøjslinje, vil Global signatur ikke være synlig. Du tilføjer værktøjet ved at højreklikke et sted på værktøjslinjen, vælge Tilpas hurtigværktøjer > Udfyld, underskriv og spor > Underskriv og derefter klikke på Gem.

Etiketter til at skelne filer på den seneste liste

Filerne på den seneste liste er nu kaldet Delt, Udelt eller Gennemgang baseret på den handling, der udføres på filen. Du kan nu nemt identificere dine delte filer.

Etiketter til at skelne filer på den seneste liste

En ny præference til at gøre afkrydsningsfelter synlige for kommentarer

En ny præference er blevet tilføjet for at vise afkrydsningsfelter for kommentarer. For at gøre afkrydsningsfeltet synligt for kommentarerne skal du gøre følgende:

 1. Gå til Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat > Præferencer (macOS). Dialogboksen Indstillinger vises.
 2. I kategorien Kommentering skal du vælge Vis afkrydsningsfelt under Oprettelse af kommentarer.
 3. Klik på OK.
En ny præference til at vise afkrydsningsfelter for kommentarer

Bemærk:

Afkrydsningsfeltet er som standard skjult. Hvis du bruger afkrydsningsfelter på flere dokumenter, beder Acrobat DC dig om at aktivere afkrydsningsfelterne for alle dokumenter.

Træk og slip filer i navigationsruden i en PDF-portefølje

Navigationsruden i en PDF-portefølje understøtter nu træk og slip for at:

 • Omarrangere filer i en mappe i PDF-porteføljen.
 • Slippe filer til mapper eller en mappe til en anden mappe, forudsat at begge er på samme niveau eller mappe.
Træk og slip filer i navigationsruden i en PDF-portefølje
Træk og slip filer til mapper eller en mappe til en anden mappe for at omarrangere PDF-porteføljen

Aktiveret værktøjer til oprettelse, kombinering, eksport og sammenligning for gennemgangsdokumenter

For gennemgangsdokumenter er værktøjer som Opret PDF, Kombiner filer, Eksportér PDF og Sammenlign filer nu aktiveret i værktøjscentret og det højre panel.

Værktøjer til gennemgangsdokumenter

Når du vælger filer, der er sendt til visning eller gennemgang i Hjem-visningen, kan du nu kopiere delte links eller gennemgangslink i kontekstruden. Du kan også føje modtagere til en eksisterende delt fil med muligheden "Tilføj modtagere" i den højre rude.

Kopiér delt link
Kopiér delt link

Kopiér gennemgangslink
Kopiér gennemgangslink

Del et gennemgangsdokument

Du kan endvidere dele et gennemgangsdokument ved at bruge Del-knappen. Hvis du er igangsætter, kan du føje flere reviewere til et gennemgangsdokument. Hvis du er modtager eller reviewer, kan du kopiere gennemgangslinket og dele det med andre.

Føj flere reviewere til et gennemgangsdokument
Føj flere reviewere til et gennemgangsdokument

Kopiér gennemgangslink for at dele et gennemgangsdokument
Kopiér gennemgangslink for at dele et gennemgangsdokument

Åbn og kombiner seneste filer fra kontekstruden

Når du vælger filer i Hjem-visningen, har du nu følgende to nye funktioner til rådighed i kontekstruden foruden mulighederne Del og Fjern fra seneste:

 • Åbn: Brug denne mulighed for at åbne flere filer direkte fra kontekstruden på én gang i stedet for at åbne filerne enkeltvis.
 • Kombiner filer: Brug muligheden Kombiner filer fra kontekstruden for at kombinere flere filer direkte i stedet for at åbne værktøjet og derefter vælge filerne.
Kombiner filer fra kontekstruden

Mulighederne Slet og Download / Gem en kopi for udelte filer i kontekstruden og den højre rude

Når du vælger en udelt fil i den seneste visning eller åbner filen, viser kontekstruden og den højre rude nu de samme muligheder, som der er tilgængelige for en delt fil – Slet delt fil og Download / Gem en kopi.

Muligheder for en udelt fil i kontekstruden
Muligheder for en udelt fil i kontekstruden

Muligheder for en udelt fil i den højre rude
Muligheder for en udelt fil i den højre rude

PDFMaker-understøttelse for AutoCAD 2018 og 2019

Acrobat DC understøtter nu PDFMaker-workflows for AutoCAD 2018 og AutoCAD 2019.

Understøttelse af konvertering af SharePoint Word-filer til PDF'er på Mac

Du kan nu oprette PDF'er fra dine SharePoint online Word-filer ved hjælp af Acrobat DC. Funktionen anvender Document Cloud Opret PDF-tjenesten til at konvertere dokumenter til PDF'er.

Vis MIP-beskyttede filer i Acrobat Reader DC og Acrobat DC

Nu kan du bruge Adobe Acrobat DC og Acrobat Reader DC Windows-programmer til at åbne filer, der er beskyttet med MIP (Microsoft Information Protection)-løsninger, inkl. Azure Information Protection (AIP) og Information Protection, der anvender Office 365.

Acrobat Reader DC / Acrobat DC registrerer automatisk en MIP-beskyttet fil og beder dig om at downloade det tilsvarende plugin fra helpx-siden. Når du downloader og installeret plugin'et, åbnes de beskyttede filer lige som enhver anden PDF i Acrobat eller Reader.

Yderligere forbedringer

Markeringsadfærd for gul seddel

Når du markerer en gul seddel, øges den markerede notes størrelse med en tyk blå kant, så den nemmere kan skelnes fra resten af kommentarerne.

Gul seddels gamle adfærd
Før

Gul seddels nye adfærd
Efter

Forbedret @mention-oplevelse i gennemgang

Brug af "@mention" er nu forbedret, så de tilsigtede reviewere automatisk udfyldes. Du kan også bruge symbolet @ i kommentarer.

Understøttelse af annoteringsworkflows for Microsoft Office 2019

Workflows, der involverer annoteringer, f.eks. ved eksport af kommentarer til MS Word og mailafsendelse i Acrobat DC, understøttes nu for MS Office 2019.

Forbedret login, logout og start af prøveversion

Nye brugere, der logger på eller af Acrobat, vil se denne ændring. Eksisterende brugere vil ikke se nogen ændring.

Dialogboks til logout
Dialogboks til logout

Dialogboks til start af prøveversion
Dialogboks til start af prøveversion

Dialogboks til login
Dialogboks til login

Sideindikatorer for opgavekort

Opgavekortene på Hjem-siden i Acrobat har nu en sideindikator til at indikere den aktuelle side i relation til alle tilgængelige sider.

Opgavekort

Oktober 2018-version af Acrobat DC

Samlet delingsoplevelse på pc, mobil og web

Den nye samlede delingsoplevelse giver dig mulighed for nemt at samarbejde på dokumenter på pc, mobil og web. Del et link til en PDF for at se eller kommentere den. PDF'er, der deles som links, kan åbnes i enhver browser på enhver enhed. Acrobat gør det nemt som mail, men med langt mere kontrol og fuld sporing. Modtagere får en mail med et link og clickthrough til at se og kommentere dokumenter i en browser – der kræves hverken login eller softwareinstallation.

Den nye oplevelse lader dig dele dokumenter med en af følgende metoder:

 • Send tilpassede invitationer med delingsmuligheden i Document Cloud
 • Send et anonymt eller offentligt link i en mail
 • Vedhæft til mail
En ny samlet delingsoplevelse

Få flere oplysninger under Del og spor PDF'er online.

En samlet Hjem-visning på pc, mobil og web

Med den nye Hjem-visning har du nu et enkelt sted at spore og administrere alle dine dokumenter, der er delt til visning, gennemgang og underskrivelse på pc, mobil og web.

Den indeholder nye værktøjer, så du kan have tjek på dine dokumenter:

Samlet liste over seneste filer

Viser de filer, der er delt med dig eller delt af dig til visning, gennemgang eller underskrivelse ud over de filer, der åbnes til visning fra din computer, Document Cloud-lageret eller et tredjepartslager som OneDrive, Dropbox, Box, SharePoint og Google Drev.

Bemærk: I Acrobat Reader-mobilappen vises aftaler, der skal underskrives, og som du har sendt til underskrift, ikke på listen over seneste filer. Men du kan se meddelelserne og opgavekortene for de aftaler, der skal underskrives, som venter på at blive fuldført af dig.

Opgavekort

Viser det dokument, der er modtaget til visning eller gennemgang, eller signaturer, som afventer din handling.

Søgefelt

Lader dig søge i alle dine Document Cloud-filer samt filer, der er sendt eller modtaget til visning, gennemgang eller underskrivelse.

Notifikationsklokke

Her kan du se alle indgående og udgående anmodninger om dokumenter, der er delt til visning, gennemgang og underskrivelse.

Kontekstrude

Hjælper dig med at udføre handlinger på filer på tværs af hele Hjem-visningen med kontekstfølsomme menuer og se status på deltagere samt historik over aktiviteter for delte dokumenter.

Delte filer

Hjælper med at spore og administrere dine delte filer. Alle dine delte filer er grupperet baseret på workstream for nemmere adgang. Filer, der er delt til visning, vises på fanen Til visning. Filer, der er delt til gennemgang, vises på fanen Til gennemgang, og filer, der er sendt eller modtaget til underskrivelse, vises på fanen Til underskrivelse.

Hjem-visning

A. Seneste filer B. Opgavekort C. Samlet søgning D. Notifikationer E. Kontekstrude F. Delte filer 

Få flere oplysninger under Grundlæggende om arbejdsrum.

Samlet Document Cloud-gennemgangstjeneste

Den nye Adobe Document Cloud-gennemgangstjeneste gør det nemt at dele PDF-filer til gennemgang fra Acrobat DC-programmet, Document Cloud på nettet og Acrobat Reader-mobilappen. Den forenkler indsamling og administration af feedback på ét sted i stedet for flere vedhæftede filer og hjælper dig med at følge processen. Den holder også reviewere produktive med en brugervenlig kommenteringsløsning, der hjælper dem med at finde relevante oplysninger hurtigt og ikke kræver, at de logger på eller installere yderligere software.

Intuitive funktioner som @mentions, deadlines, påmindelser og "Jeg er færdig" til at informere igangsættere om, at du er færdig eller stadig er ved at gennemgå, gør gennemgangsprocessen gennemsigtig, holder gennemgangen aktiv og fører til, at gennemgangen fuldføres hurtigere.

Igangsættere og reviewere underrettes om ændringen af status på gennemgange, eller når de markeres til en handling ud over en daglig oversigt. De underrettes også, når nogen tilføjer en kommentar.

Gennemgang i gang
Gennemgå status og deltagere øverst til venstre på værktøjslinjen, status for kommentarsynkronisering, og skift mellem administration af gennemgang og visning af kommentarer øverst til højre på værktøjslinjen og kommentarer i den højre rude

Samlet dokumentsøgning

Oktober 2018-version af Acrobat DC

Det nye søgefelt øverst i midten af Hjem-visningen søger på tværs af alle filerne på din Document Cloud-konto samt dem, der er sendt og modtaget til visning, gennemgang eller underskrivelse. Du har også adgang til handlingspanelet via søgeresultaterne uden at skulle åbne filen i et nyt dokumentvindue.

Samlet søgning

Udfyld og underskriv med låsning og sporing

Oktober 2018-version af Acrobat DC

Værktøjet Udfyld og underskriv leveres nu af Adobe Sensei. Værktøjet har følgende nye funktioner:

 • Udfyld formularer hurtigere med Sensei-optimeret registrering af formularfelter samt justering af tekst, flueben, kryds, alternativknap og kamfelt. Automatisk justering sikrer, at skriftstørrelsen passer til feltstørrelsen og er tilpasset feltets kanter eller linje.
 • Send et link af en ikke-redigerbar kopi af den udfyldte og underskrevne formular. Kopien er certificeret med Adobe Sign. Modtagere vil ikke nemt kunne ændre kopien – enhver ændring gør certifikationen ugyldig.
Send en kopi af den udfyldte og underskrevne formular
Send en kopi af den udfyldte og underskrevne formular

Få flere oplysninger under Udfyld og underskriv PDF-formularer.

Send til underskrivelse fra Adobe Sign

Værktøjet Send til underskrivelse, der er afhængigt af cloudtjenester fra Adobe Sign, er nu blevet omdøbt til Adobe Sign i Acrobat DC-programmet. Værktøjet har nu avancerede funktioner, der giver dig mere kontrol over hele processen – afsendere kan tilføje udløbsdato, påmindelse, godkendelse af underskriver osv. Og når du har sendt dokumenter til underskrivelse, er det nu nemmere at se og spore deres status, sende påmindelser, annullere anmodninger og se historik fra den samlede Hjem-visning.

Avancerede funktioner giver dig mere kontrol over underskrivelsesprocessen
Avancerede funktioner giver dig mere kontrol over underskrivelsesprocessen

Få flere oplysninger under Send PDF-dokumenter til underskrivelse.

Få adgang til dine Google Drev-filer i Acrobat

Oktober 2018-version af Acrobat DC

Du kan nu nemt få adgang til og gemme filer fra din Google Drev-konto, mens du arbejder i Hjem-visningen.

Få flere oplysninger under Access Google Drev-filer i Acrobat.

Tekst- og billedredigering fra din iOS- eller Android-tablet

Med Acrobat Reader-mobilappen og et abonnement på Acrobat Pro DC kan du nu nemt tilføje tekst og billeder, redigere og formatere tekst, opdatere lister eller tilføje, rotere og justere størrelsen på billeder i en PDF – direkte fra din iPad eller Android-tablet.

 • iPad-funktionalitet er forbedret
 • Android-funktionalitet er helt nyt
Tekstredigering på en Android-tablet
Tekstredigering på en Android-tablet

Billedredigering på en Android-tablet
Billedredigering på en Android-tablet

Februar 2018-version af Acrobat DC

Orddelingsrelaterede rettelser

Tidligere blev falske forskelle rapporteret pga. forkert kategorisering af orddeling – falske forskelle på delte ord blev rapporteret, når de når slutningen af en linje ved udførsel af indsættelse eller sletning under redigering. Dette er nu rettet.

Eksemplet nedenfor dækker alle de tilfælde, der er relateret til rettelser af orddeling.

Orddelingsrelaterede rettelser

Koder og værktøjsnavne på værktøjet Læserækkefølge er nu ensartede.

 • Værktøjet "TouchUp-læserækkefølge" er omdøbt til værktøjet "Læserækkefølge".
 • "Tekst" i værktøjet Læserækkefølge er omdøbt til "Tekst/afsnit".
 • "Baggrund" i værktøjet Læserækkefølge er omdøbt til "Baggrund/artefakt".

Adgang til værktøjet Læserækkefølge fra tagtræet

Der er nu adgang til værktøjet Læserækkefølge direkte fra tagtræet. Vælg Koder i venstre navigationsrude, højreklik på et koder, og vælg derefter Læserækkefølge.

Adgang til værktøjet Læserækkefølge fra tagtræet

Masseredigering af koder i tagtræet

Du kan nu redigere egenskaberne for flere koder på én gang. Vælg de koder, du vil redigere, og vælg derefter dialogmuligheden Egenskaber i genvejsmenuen med højreklik.

Rediger egenskaber for flere koder

Skift typen, titlen og andre egenskaber efter behov, og klik derefter på Luk.

I koderpanelet skal du vælge sammenhængende eller ikke-sammenhængende koder, højreklikke og vælge Egenskaber.

Rediger egenskaber for koderene

Opret noter og referencekoder fra værktøjet Læserækkefølge

Du kan nu oprette noter og referencekoder fra værktøjet Læserækkefølge.

I panelet Rækkefølge:

 1. Vælg panelet Rækkefølge i venstre rude.
 2. Højreklik på indholdet i panelet, og vælg derefter Tag som reference eller Tag som note.
Reference og Noter i panelet Rækkefølge

I værktøjet Læserækkefølge:

 1. I koderpanelet skal du højreklikke på ethvert koder og vælge Læserækkefølge.
 2. Vælg noget indhold, som du vil tagge som Note eller Reference, og klik derefter på Note eller Reference.
Reference og Noter i værktøjet Læserækkefølge

Kopiér indhold af tekstbaserede anmærkninger

En ny mulighed, Kopiér tekst, er tilgængelig i genvejsmenuen med højreklik for tekstbaserede anmærkninger med fremhævning, understregning eller gennemstregning.

Kopiér tekst fra en anmærkning

En mulighed for at rydde det valgte billede fra billedformularfeltet

Med den nye mulighed Ryd billede kan du nemt rydde det valgte billede fra billedfeltet i en formular.   

 1. Klik på den billedfeltformular, du vil fjerne billedet for. Dialogboksen Vælg billede vises.

  Ryd valgt billede

 2. Klik på Ryd billede, og klik derefter på OK.

Valg af flere objekter med Outputvisning

Du kan nu vælge flere objekter, når dialogboksen Outputvisning er åben.

Du kan aktivere denne funktion ved at gå til Rediger > Indstillinger > Sidevisning og derefter markere afkrydsningsfeltet Brug shift+klik til multivalg med Outputvisning under sektionen Sideindhold og oplysninger.

Vælg flere objekter ved at bruge Shift+klik. Du kan tilføje en sticky note, der indeholder farveværdierne, ved at bruge Alt+klik (i Windows) eller Option+klik (i Mac).

Bemærk! Indstillingerne er som standard deaktiverede.

Nøjagtigheden af tekstgenkendelse (OCR) på scannede filer med en mørk baggrund er blevet væsentligt forbedret.

Du har nu adgang til værktøjscenter fra højre rude med den nye mulighed Flere værktøjer.

Flere værktøjer i højre rude

Tilgængelig i: Acrobat Reader DC Continuous, Acrobat Reader DC Classic

Understøttelse af følgende yderligere OCR-sprog tilføjes i appen Eksportér PDF i Acrobat Reader DC:

Bulgarsk

Catalansk

Kroatisk

Tjekkisk

Estisk

Tysk (Schweiz)

Græsk

Hebraisk

Ungarsk

Ungarsk

Koreansk

Lettisk

Litauisk

Makedonsk

Maltesisk

Norsk (Norge)

Polsk

Rumænsk

Russisk

Serbisk

Forenklet kinesisk

Slovakisk

Slovensk

Traditionelt kinesisk

Tyrkisk

Ukrainsk

Sådan ser du en liste over understøttede sprog: Åbn en PDF i Acrobat Reader DC, og vælg Eksportér PDF i ruden Værktøjer, og klik derefter på Skift ved siden af "Dokumentsprog". Dialogboksen OCR-indstillinger vises med alle de understøttede sprog.

Adobe-logo

Log ind på din konto