Dette dokument indeholder oplysninger om, hvordan du kan løse problemer, der opstår ved optagelse, afspilning eller medhør i Adobe Audition CS5.5, CS6 eller CC. 

Problemer ved optagelse kan vise sig på mange forskellige måder, f.eks. de følgende: 

 • Kvaliteten af den optagede lyd er dårlig. 
 • Lyden kan høres gennem systemet, men den optagede lydfil er tom. 
 • Forsinkelse ved afspilning af lydinput eller optagelse. 
 • Overspring eller udfald i optagelsen.

Der er flere faktorer, der kan forårsage fejl ved optagelse og afspilning, f.eks. konflikter mellem enhedsdrivere, software og hardware samt beskadigede elementer i bestemte filer. Selv om nogle problemer kun opstår, når du arbejder med Adobe Audition, er det ikke nødvendigvis årsag til fejlen. Det er muligt, at det er det eneste program, der bruger nok hukommelse og processorkraft til at udløse problemet. 

For at få mest muligt ud af dokumentet skal du udføre fremgangsmåderne i rækkefølge. Notér, hvilke fremgangsmåder du følger og resultaterne af hver enkelt, herunder fejl eller andre problemer. Adobes tekniske support kan bruge disse oplysninger til at hjælpe dig, hvis du ringer ind til os. 

Bemærk:

Du kan få oplysninger om tidligere versioner af Audition ved at klikke her.

 

Lydens latens 

Lydens latens er den tid, det tager for et lydsignal at komme fra indgangen på lydkortet til udgangen på lydkortet. Lydsignalet bliver digitaliseret og ført gennem Adobe Audition, hvorefter det bliver behandlet med eventuelle effekter. Derefter konverteres det tilbage til analogt format, så det kan høres via udgangene på lydkortet. Hvert eneste af disse trin bidrager til lydens latens, som måles i millisekunder (ms). Eksisterende lyd (dvs. lydfiler på et Multitrack-spor) har ikke samme grad af latens, fordi sporene allerede er digitaliseret. I Adobe Audition bemærkes latensen ved afspilning tydeligst pga. forskellen mellem forsinkelsen for eksisterende spor og medhør. 

Generelt kan en latens på over 10 millisekunder medfør en hørbar forsinkelse ved afspilning af eksisterende spor og medhør. Bufferindstillingerne (se trin 6 nedenfor) kan hjælpe med at mindske latensen. Men designet af enhedsdriveren til hardwaren og mængden af effekter, der skal behandles, kan gøre det svært (eller umuligt) at bruge medhør. Hvis enhedsdriveren til lydkortet ikke tillader en tilstrækkelig lav latens, kan du muligvis ikke bruge medhør, mens du optager. I så fald kan du prøve at bruge et nyt lydkort med enhedsdrivere, der tillader lav latens (f.eks. et ASIO-lydkort). 

Generelle oplysninger om latenstider. 

 • Mindre end 10 ms – det er muligt at bruge medhør for indgående spor (inklusive effekter) i realtid. 
 • 10 ms – latensen kan høres, men det lyder stadig naturligt, og det er muligt at bruge medhør. 
 • 11-20 ms – det begynder at blive vanskeligt at bruge medhør, den faktiske lydkilde bliver uklar, og det er tydeligt, at der er medhør. 
 • 20-30 ms – den forsinkede lyd begynder at skille sig ud i stedet for at lyde som en komponent i det originale signal. 

Bemærk: Den menneskelige hørelse er vant til latens, fordi den også forekommer naturligt i vores omgivelser. En lyds frekvens, afstanden fra lydkilden og ørenes fysiske egenskaber spiller alt sammen en rolle for hørelsen. Den latens, der opstår under optagelse og medhør, skyldes lydkortets fysiske egenskaber og begrænsninger, enhedsdriverne og computerprocessorens datakraft. 

Fejlfinding 

1. Kontrollér, at systemet opfylder minimumskravene for Adobe Audition

Adobe Audition kører ikke korrekt på et system, der ikke opfylder følgende krav: 

Audition CC

Audition CS6

Audition CS5.5

2. Kontrollér, at du har valgt den rigtige driver til Adobe Audition

Adobe Audition CS5.5 og nyere versioner bruger ASIO- og MME-/WDM-drivere i Windows og Core Audio i Mac OS. ASIO (Audio Stream Input/Output) er en overførselsprotokol med flere kanaler, som giver kompatibel software direkte adgang til multikanalsfunktionaliteten i ASIO-lydkort. Med direkte adgang til lydkortet bliver latensen (forsinkelsen mellem indgang og udgang) meget mindre end med andre drivertyper (f.eks. WDM og MME). Med ASIO er der ingen begrænsninger med hensyn til samplingfrekvens eller samplingformat, og der er ingen krav om et fast antal indgangs- og udgangskanaler. ASIO gør det muligt at bruge lydkortets I/O-porte til afspilning og optagelse efter behov og optage mere end to spor samtidig. ASIO-drivere giver effektiv lydbehandling, stor datakapacitet, synkronisering, lav signallatens og mulighed for at bruge udvidelser til lydhardwaren.

Core Audio-teknologien (som blev introduceret i Mac OS 10.3) svarer til ASIO. I lighed med ASIO giver den softwaren direkte adgang til lydhardwaren, så den overordnede behandlingstid og latens mindskes. 

Sådan kontrollerer du, at du har valgt den rigtige driver til Adobe Audition (Windows): 

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Lydhardware
 2. Vælg den indstilling, der svarer til din lydenhed, under Enhedsklasse. Kontrollér, at den installerede driver til lydkortet er valgt i menuen Lyddriver. 
 • Hvis der er en ASIO-enhedsdriver, skal du vælge den. 
 • Hvis der IKKE er en ASIO-enhedsdriver, skal du vælge MME under Enhedsklasse

Bemærk: Adobe anbefaler, at du vælger den ASIO-driver, der installeres med lydenheden, i stedet for MME-driveren. Du skal kun bruge MME-driveren, hvis systemets lydenhed ikke har sin egen ASIO-driver. 

Sådan kontrollerer du, at du har valgt den rigtige driver til Adobe Audition (Mac OS):

 1. Vælg Audition > Indstillinger > Lydhardware
 2. Vælg din lydenhed i pop op-menuerne Standardindgang og Standardudgang. Core Audio bliver automatisk valgt under Enhedsklasse i Mac OS.

Bemærk: Hvis din enhed ikke vises, skal du se efter den i Indstil lyd og MIDI i Mac OS. Kontrollér, at enheden er installeret og vises blandt de lydenheder, der er til rådighed. Du åbner det ved at vælge Programmer > Hjælpeprogrammer > Indstil lyd og MIDI.

3. Opdater driveren til lydkortet

Mange lydkortproducenter opdaterer jævnligt deres softwaredrivere. Hvis du ikke har opdateret lydkortdriveren for nylig, skal du kontakte producenten af lydkortet for at få en opdateret driver. Du kan også downloade en på producentens websted. 

4. Opret mapperne til midlertidige Adobe Audition-filer på drev med stor ydeevne, hvor der er tilstrækkelig ledig diskplads

Når du optager i redigeringsvisning, opbevarer Adobe Audition midlertidige filer i mappen Primary Temp. Sørg for, at mappen Primary Temp ligger på det hurtigste drev (7.200 o./min. og hurtigere), hvor der er mest ledig plads. Opret en mappe, der kun bruges til midlertidige Adobe Audition-filer. Når du har oprettet en mappe til de midlertidige filer, er det nemmere at finde dem, hvis det bliver nødvendigt at slette dem. 

Sådan opretter du mappen Primary Temp og vælger en placering til den: 

 1. Opret en mappe på harddiskens rodniveau, hvor mappen Primary Temp skal være (f.eks. AuditionTemp).
 2. I Adobe Audition skal du vælge Indstillinger > Medier og diskcache.
 3. Under Midlertidige mapper skal du angive stien til (eller finde) den mappe, du oprettede i trin 1. 

Når du optager i Multitrack-visning, opbevarer Adobe Audition filer i en undermappe direkte under mappen for den igangværende session. Hvis en session f.eks. hedder MySession.sesx, indeholder mappen MySession_Recorded alle filerne for den pågældende session. Du skal sørge for, at sessionsfilerne (og den tilhørende mappe) ligger på det hurtigste drev (7.200 o./min. og hurtigere), hvor der er mest ledig plads. 

Ydeevnen kan forbedres, hvis du anbringer de midlertidige Adobe Audition-mapper eller sessionsmapperne på separate harddiske. Hvis du har flere harddiske, skal du anbringe mappen Primary Temp og sessionsmapperne på en harddisk, der ikke indeholder Adobe Audition-programfilerne. 

5. Kør Adobe Audition, mens der ikke kører andre programmer

Nogle programmer forårsager systemfejl eller fastfrysninger, når de køres samtidig med Adobe Audition. Deaktiver andre programmer, heriblandt startelementer (dvs. elementer, der startes automatisk, når du starter computeren eller logger på), inden du starter Adobe Audition. 

Du deaktiverer startelementer i Windows på følgende måde:

 1. Afslut alle programmer. 
 2. Vælg Start > Kør, og skriv msconfig i boksen Åbn. Klik på OK. 

 3. Klik på fanen Start og klik på Deaktiver alle. 
 4. Vælg alle de vigtige startelementer for at teste problemet (f.eks. et driverkontrolpanel til den installerede lydenhed). Hvis du er usikker på, om et element er vigtigt, skal du lade det stå som aktiveret. 
 5. Klik på OK og genstart Windows. 
 6. Højreklik på ikoner i Meddelelsesområdet (kaldet Systembakken i tidligere versioner af Windows) for at lukke eller deaktivere de startelementer, der stadig er aktive. 

Prøv derefter at genskabe problemet: 

 • Hvis problemet ikke opstår, er et af de deaktiverede startelementer i konflikt med Adobe Audition. Genaktiver startelementerne ét ad gangen, og udfør testen hver gang, indtil du finder det element, der er i konflikt med Adobe Audition. Kontakt derefter elementets udvikler for at få en opdatering, hvis en sådan findes. 
 • Hvis problemet opstår igen, er startelementerne ikke årsagen, og du kan aktivere dem igen.
  1. Vælg Start > Kør, og skriv msconfig i boksen Åbn. Klik på OK. 
  2. Klik på fanen Start, og klik på Aktiver alle. 
  3. Klik på OK og genstart Windows. 

Du deaktiverer startelementer i Mac OS på følgende måde:

 1. Vælg Apple-menuen > Log [brugernavn] ud.
 2. Vælg Log ud i dialogboksen, hvor du skal bekræfte. Login-vinduet vises efter et øjeblik.
 3. Her skal du vælge navnet på den pågældende brugerkonto.
 4. Indtast adgangskoden i feltet Adgangskode, men lad være med at trykke på Retur eller klikke på Log på endnu.
 5. Hold Skift nede, og klik på Log ind. Slip tasten Skift, når Dock-symbolet vises. Log ind-emner er nu slået fra, indtil du logger af (eller genstarter computeren).

Prøv derefter at genskabe problemet: 

 • Hvis problemet ikke opstår, er et af de deaktiverede startelementer i konflikt med Adobe Audition. Genaktiver startelementerne ét ad gangen, og udfør testen hver gang, indtil du finder det element, der er i konflikt med Adobe Audition. Kontakt derefter elementets udvikler for at få en opdatering, hvis en sådan findes. 
 • Hvis problemet opstår igen, er startelementerne ikke årsagen, og du kan aktivere dem igen. 
  • Du kan aktivere Log ind-emnerne igen ved at logge af (via Apple-menuen > Log [brugernavn] af). Log derefter på den samme konto uden at holde tasten Skift nede.

6. Juster bufferstørrelsen (Core Audio eller ASIO) eller indstillingerne for latens (MME)

Hvis du mindsker bufferstørrelsen, kan latensen blive mindre, og på den måde kan du undgå klik, plop, udfald og andre former for forvrængning, der kan opstå ved optagelse eller afspilning. Før du ændrer bufferindstillingerne, skal du notere de aktuelle bufferindstillinger, så du kan gendanne dem, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du bruger MME-driveren, kan du styre bufferstørrelsen ved at justere indstillingerne under Latens i Adobe Audition. 

Du ændrer MME-latensindstillingerne i Windows på følgende måde: 

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Lydhardware. 
 2. Vælg MME i pop op-menuen Enhedsklasse.
 3. Vælg den rigtige latens i pop op-menuen Latens.

Bemærk: Vælg den laveste latensindstilling, der giver en acceptabel ydeevne ved afspilning/optagelse.

Hvis du bruger et ASIO-lydkort, kan du finde oplysninger om indstilling af bufferstørrelsen i producentens dokumentation. Afhængigt af hvilken ASIO-driver du bruger, kan du muligvis få adgang til indstillingerne til justering af bufferstørrelsen ved at klikke på knappen Indstillinger ved siden af pop op-menuen Enhed i vinduet med indstillinger for lydhardware.

Du ændrer bufferstørrelsen i Mac OS på følgende måde:

 1. Vælg Audition > Indstillinger > Lydhardware.
 2. Vælg den rigtige bufferstørrelse i pop op-menuen I/O-bufferstørrelse.

Du skal være opmærksom på følgende retningslinjer for bufferstørrelsen: 

 • Du kan forbedre ydeevnen ved optagelse ved at mindske bufferstørrelsen (fra 32 til og med 256 samples). Med denne indstilling bliver latensen mindre. 
 • Du kan forbedre ydeevnen ved afspilning og mixning (med effekter) ved at øge bufferstørrelsen (fra 512 til og med 2048 samples). Med denne indstilling bliver latensen større.

7. Opdater skærmdriveren

Adobe Audition CS5.5 og nyere versioner er mere grafikkrævende end tidligere versioner og kan udnytte mere video-ram samt de nyeste driveropdateringer. Hvis du ikke har opdateret grafikkortdriveren for nylig, skal du kontakte producenten for at få en opdateret driver eller hente én fra producentens websted. 

8. Formindsk ressourceforbruget til medhør/måling

Når et spor er aktiveret til optagelse i Multitrack, vises de indgående signalers inputniveau som standard på det valgte spor i Adobe Audition. Det er en visuel måler, og det indgående signal føres ikke videre til udgangene. Hvis du vi lytte til det indgående signal via medhør, skal du trykke på knappen "I" til højre for den knap, der aktiverer sporet til optagelse. Denne knap aktiverer måling OG medhør for det indgående signal på sporet.

Du kan mindske det generelle ressourceforbrug ved at deaktivere inputmåling, og på den måde kan du mindske latensen i sessioner med latenseffekter. 

Du kan deaktivere måling af inputniveauet på følgende måde: 

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Multitrack i Windows, eller vælg Audition > Indstillinger > Multitrack i Mac OS.

 2. Fjern markeringen af "Aktivér måling af inputniveau ved aktivering af spor til optagelse". 

9. Deaktivering af optagelse på spor

Når spor er aktiveret til optagelse, selvom de ikke er i brug, belastes systemet unødigt. Denne belastning kan medføre problemer ved afspilning i sessioner med latenseffekter. Når et spor er aktiveret til optagelse, er knappen Aktivér til optagelse (R) rød. Deaktiver disse spor ved at klikke på knappen R.

10. Optag med den valgte hardwares samplingfrekvens

Du får den højeste kvalitet og den mindste latens på optagelserne, hvis du optager med den samme samplingfrekvens som den valgte hardware i indstillingerne for Audition.

Du kan se enhedens samplingfrekvens, hvis du vælger Indstillinger > Lydhardware. Du kan vælge samplingfrekvensen for enheden, hvis du bruger MME-driveren i Windows eller Core Audio-driveren i Mac OS.

Hvis du bruger en ASIO-enhed, skal du indstille samplingfrekvensen via den indstillingskonsol, som producenten af enheden leverer.

Ved oprettelse af nye lydfiler eller sessioner med flere spor i Audition skal du altid vælge enhedens samplingfrekvens. På den måde får du de bedste resultater.

11. Deaktiver Adobe Graphics Manager (AGM) (Audition CS6 og nyere versioner)

AGM er en fantastisk funktion, der forbedrer visningen af tekst og skrifttyper overalt i Audition-programmet.  Den kan også forbedre responsen i grafiske kontrolfunktioner, i brugerfladepaneler med mange oplysninger, der opdateres ofte (f.eks. frekvensanalyse), og ved scrolning i bølgeformer. Samtidig bruger AGM også flere ressourcer, hvilket kan medføre flere udfald og påvirke optagelserne negativt. Adobe regner ikke med, at det er et udbredt problem. Men det kan forekomme på billigere maskiner eller systemer, der er overbelastet af andre processer, som kører i baggrunden.

Hvis der opstår udfald i dine optagelser, kan du deaktivere AGM (vælg Indstillinger > Udseende).

Fjern markeringen af "Brug Adobe Graphics Manager til brugerfladen", og genstart Audition.

Udseendet af brugerfladen kan blive ændret (og der kan opstå skrifttypeforskelle mellem Mac OS og Windows). Men det mindsker forbruget af ressourcer til visning af grafik og giver bedre optagelser, fordi risikoen for udfald mindskes.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online