Skarpere billede og reduceret støj i Camera Raw

Skarpere fotos

Kontrolelementerne til skarphed på fanen med detaljer justerer kantdefinitionen i billedet. Værktøjet Justeringspensel og værktøjet Gradueret filter bruger værdierne Radius, Detaljer og Afmaskning, når der anvendes lokal justering af skarphed.

Brug indstillingen Anvend justering af skarphed i Camera Raw-indstillingerne til at angive, om skarphed skal anvendes på alle billeder eller blot på eksempelbilleder.

Bemærk:

Klik på knappen Åbn dialogboksen Indstillinger  på værktøjslinjen for at åbne indstillingerne fra Camera Raw.

 1. Zoom eksempelbilledet ind til mindst 100 %.
 2. Juster et eller flere af følgende kontrolelementer under fanen Detaljer:

  Mængde

  Justerer kantdefinition. Øg værdien for mængde for at øge skarpheden. En værdi på nul (0) slår skarphed fra. Generelt skal mængden indstilles til en lavere værdi for at få renere billeder. Justeringen er en variation af Uskarp maskning, som finder pixel, der er forskellige fra omgivende pixel baseret på den angivne tærskel, og forøger pixelenes kontrast med den angivne mængde. Når en Camera Raw-billedfil åbnes, beregner ekstramodulet Camera Raw den tærskelværdi, der skal bruges, ud fra kameramodel, ISO og eksponeringskompensation.

  Radius

  Justerer størrelsen af de detaljer, skarpheden anvendes på. Til fotos med fine detaljer skal der generelt anvendes en lavere indstilling. Til fotos med større detaljer kan der anvendes en større radius. Hvis man anvender en radius, der er for stor, giver det normalt unaturlige resultater.

  Detaljering

  Justerer, hvor mange højfrekvente emner, der gøres skarpere i billedet, og hvor meget skarphedsprocessen fremhæver kanterne. Lavere indstillinger gør primært kanterne skarpere for at fjerne sløring. Højere værdier er nyttige til at gøre billedets teksturer mere udtalte.

  Afmaskning

  Kontrollerer en kantmaske. Med en værdi på nul (0) bliver alt i billedet justeret med den samme skarphed. Med en værdi på 100 begrænses skarpheden hovedsageligt til de områder, der er tættest på de stærkeste kanter. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker i denne skydeknap for at se de områder, der skal gøres skarpere (hvid) i modsætning til de områder, der afmaskes (sort).

 3. (Valgfrit) Hvis du vil anvende de nyeste skarphedsalgoritmer til billeder, skal du klikke på knappen Opdater til aktuel proces (2012)  i nederste højre hjørne af billedeksemplet.

Reduktion af støj

Afsnittet Støjreduktion under fanen Detaljering indeholder kontrolelementer til reducering af billedstøj, de udefra kommende synlige artefakter, der forringer billedkvaliteten. Billedstøj omfatter luminansstøj (gråtoner), der får et billede til at se kornet ud, og kromastøj (farve), der kan ses som farvede artefakter i billedet. Fotos, der er taget med høje ISO-hastigheder eller mindre avancerede digitale kameraer, kan indeholde en del støj.

Bemærk:

Når du justerer reduktion af farvestøj, skal du først zoome ind på eksempelbilledet til mindst 100 % for at se en forhåndsvisning af støjreduktionen.

Flyt skydeknapperne Farve og Farvedetalje for at reducere kromastøj og samtidig bevare farvedetaljerne (nederst til højre).

Bemærk:

Hvis skydeknapperne til luminansdetalje, luminanskontrast og farvedetalje er nedtonet, skal du klikke på knappen Opdater til aktuel proces (2012)  i nederste højre hjørne af billedet.

Luminans

Reducerer luminansstøj.

Luminansdetalje

Kontrollerer tærsklen for luminansstøj. Praktisk til fotos med støj. Høje værdier bevarer flere detaljer, men kan give resultater med mere støj. Lave værdier giver renere resultater, men fjerner også detaljer.

Luminanskontrast

Kontrollerer luminanskontrasten. Praktisk til fotos med støj. Høje værdier bevarer kontrast, men kan give resultater med støj i form af pletter eller skjolder. Lave værdier fremstiller glattere resultater, men kan også have mindre kontrast.

Farve

Reducerer farvestøj.

Farvedetalje

Kontrollerer tærsklen for farvestøj. Høje værdier beskytter tynde, detaljerede farvekanter, men kan give farvepletter. Lave værdier fjerner farvepletter, men kan få farve til at løbe ud.

Se følgende, hvis du vil se videoselvstudier om reduktion af støj i Camera Raw:

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online