Se elevers svar på en Outlook-invitation i Captivate Prime

Læs om, hvordan administratorer og undervisere kan se elevernes svar på en kalenderinvitation.

Når en elev optages på et virtuelt undervisningshold i Captivate Prime, får eleven en kalenderinvitation i Outlook. 

Elevens svar på invitationen registreres i Captivate Prime, og administratoren og underviseren kan se de registrerede oplysninger. 

Hvis en elev svarer på den samme invitation flere gange, betragtes det sidste svar som værende det mest gyldige, og det overskriver det tidligere svar. Hvis undervisningsskemaet ændres, ryddes alle svarene, og eleverne skal igen svare på invitationen.

Aktivering af funktionen til sporing af svar på invitationer

 • Kontakt Adobe Prime Support for at aktivere funktionen til sporing af svar på invitationer. 
 • Når funktionen er aktiveret for kontoen, bliver elevernes svar på kalenderinvitationer til alle virtuelle undervisningshold, der oprettes af den holdansvarlige, registreret i systemet.
Bemærk:

Hvis eleverne optages på et virtuelt undervisningshold, der er oprettet, før funktionen til sporing af svar på invitationer er blevet aktiveret, registreres elevernes svar på kalenderinvitationen ikke.

Visning af svar på invitationer som administrator

Hvis funktionen til sporing af svar på invitationer er aktiveret for et virtuelt undervisningshold, kan administratoren se elevens svar på invitationer og andre oplysninger på følgende måde:

 1. Klik på Kursus i det venstre navigationspanel, og gennemse kurset, der blev oprettet efter aktiveringen af funktionen til sporing af svar på invitationer.

 2. Klik på Deltagelse og scoring i det venstre navigationspanel.

 3. For at få vist en tabel med navne på elever og deres svar på kalenderinvitationen skal du vælge Forekomst og Modul på siden Deltagelse og scoring.

  Svar på invitationen

 4. Brug filteret Invitation til at få vist elever baseret på følgende parametre: alle svar, accepteret, afvist, foreløbigt accepteret og sendt

  Filtrering af invitationen baseret på elevernes svar

 5. For at sende e-mails til kun de markerede elever skal du klikke på Handlinger > Send e-mail til markerede i øverste højre hjørne på siden Deltagelse og scoring. 

  For at sende e-mails til alle elever, der vises på siden Deltagelse og scoring, skal du klikke på Handlinger > Send e-mail til alle.

  Afsendelse af e-mail til markerede elever eller alle elever

 6. For at hente en csv-rapport med oplysninger om eleverne vist på siden Deltagelse og scoring skal du klikke på Handlinger > Eksportér.

  Eksportér

  Rapport med oplysninger om eleverne

Visning af svar på invitationer som underviser

Når funktionen til sporing af svar på invitationer er aktiveret for kontoen, kan du som underviser se elevernes svar på invitationen ved at følge nedenstående fremgangsmåde:

 1. Klik på Kommende kurser i venstre navigationspanel, og vælg et kursus.

 2. Klik på Elever i venstre navigationspanel for at se oplysningerne om de elever, der har svaret på kalenderinvitationen.

 3. Brug filteret Invitation til at få vist elever baseret på følgende parametre: accepteret, afvist, foreløbigt accepteret og sendt

  Indstillinger for filteret Invitation

 4. Du kan sende e-mail til de elever, der er vist på siden.

  For at sende e-mails til kun de markerede elever skal du klikke på Handlinger > Send e-mail til markerede

  For at sende e-mails til alle elever, der vises i tabellen, skal du klikke på Handlinger > Send e-mail til alle.

  Afsendelse af e-mail til markerede elever eller alle elever

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online