Fejl 1321 eller 1309 ved installering af CS5.5, CS5 eller CS4 | Windows

Problem: Fejl 1321 eller 1309 ved installering af et CS5.5, CS5 eller CS4 produkt

Når du installerer et Adobe Creative Suite 4, 5 eller 5,5 produkt; Adobe Acrobat; eller Adobe Reader ses fejlkode 1321 eller 1309 i installationslogfilen. Den ses sammen med en meddelelse som den følgende:

 • Fejl 1321. Installationsprogrammet har ikke tilstrækkelige tilladelser til at ændre filen C:\Windows\system 32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg.
 • Fejl 1309: Der opstod en fejl under forsøget på at åbne kildefilen: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. Systemfejlkode: 2

Vigtigt: Stien ...\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfgbrugt ovenfor er et eksempel.Den specifikke sti og fil nævnt i din logbog kunne være anderledes.

Løsning

Adobe Creative Suite installationsprogrammet forsøger at skrive flere filer i systemet. Fejlene 1321 eller 1309 opstår, når installationsprogrammet ikke kan skrive en fil pga. et problem med tilladelse eller en systemfejl.For at løse fejl 1321 eller 1309 skal privilegierne til filens overordnede mappe eller kilde oplistet i fejlmeddelelsen opdateres. Den overordnede mappe er den mappe, som indeholder filen for enden af mappens streng.Opdatér brugerprivilegier i Windows XP Professional

Vigtigt: Før du starter, skal du sørge for, at du kan se skjulte filer i operativsystemet, og at simpel fildeling er deaktiveret. Se Vis skjulte filer og mapper og Tænd og sluk for simpel fildeling på Microsoft support-hjemmesiden.

 1. I Windows Explorer navigeres til den overordnede mappe oplistet i fejlmeddelelse 1321 eller 1309 i din logfil.

  For eksempel i stien c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg er den overordnede mappe FlashPlayerTrust. Den overordnede mappe i din fejlmeddelelse kan være anderledes.
 2. Højreklik på den overordnede mappe, og vælg Egenskaber.
 3. Vælg fanen Sikkerhed i vinduet Egenskaber.
 4. Vælg Administratorer (1) i Gruppe- eller Brugernavne. Sørg dernæst for, at Fuld kontrol er indstillet til Tillad (2) i Tilladelser til administratorer.

 5. Vælg System (1) i Gruppe- eller Brugernavne. dernæst i Tilladelser til system sørg for at Fuld kontrol er indstillet til Tillad (2).

 6. Stillbillede i fanen Sikkerhed (1), tryk på Avanceret (2).

 7. Sørg for, at du er i fanen Tilladelser i vinduet Avancerede Sikkerhedsindstillinger.

 8. Vælg Erstat tilladelsesangivelser for alle tilladelser til underordnede objekter med de viste angivelser, der gælder for underordnede objekter (1), og tryk på OK (2).

 9. Tryk på OK for at lukke vinduet Egenskaber.

 10. Tænd igen for simpel fildeling (se Tænd og sluk for simpel fildeling på Microsoft support hjemmesiden), og geninstallér dit Adobe-produkt.

 1. Tekst til trin
 2. Tekst til trin
 3. Tekst til trin
 4. Tekst til trin
 5. Tekst til trin

Opdatér brugerprivilegier i Windows XP Home

 1. Sluk for computeren, vent 5 sekunder, og tænd så computeren igen.
 2. Så snart Windows-logoet ses, tryk på F8 tasten.Vha. piletasterne vælges Sikker tilstand med netetablering, og tryk på Enter.
 3. Følg vejledningen i Opdatér brugerprivilegier i Windows XP Professional. Efter trin 9 i den procedure genstartes computeren, før din software geninstalleres.

Opdatér brugerprivilegier i Windows Vista, Windows 7

Vigtigt: Før du starter, skal du sørge for, at du kan se skjulte filer i operativsystemet. Se Vis skjulte filer på Microsoft support-hjemmesiden.

 1. I Windows Explorer navigeres til den overordnede mappe oplistet i fejlmeddelelse 1321 eller 1309 i din logfil.

  For eksempel i stien c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg er den overordnede mappe FlashPlayerTrust. Den overordnede mappe i din fejlmeddelelse kan være anderledes.
 2. Højreklik på den overordnede mappe, og vælg Egenskaber.
 3. I vinduet Egenskaber vælges fanen Sikkerhed (1), og tryk dernæst på Avanceret (2).

 4. Vælg fanen Ejer (1), og tryk på Redigér (2) i vinduet Avancerede sikkerhedsindstillinger.

 5. I Skift ejer til område vælges Administratorer-gruppen (1), og dernæst vælges muligheden Erstat ejer af underbeholdere og objekter (2). Tryk på OK (3).

  Bemærk:

  Hvis en sikkerhedsadvarel eller et vindue kommer frem, tryk på Ja for at fortsætte.

 6. Tryk på OK for at lukke vinduet Avancerede sikkerhedsindstillinger, og tryk på OK for at lukke vinduet Egenskaber.

 7. Følg herefter trin 1-3.

 8. Vælg fanen Tilladelser (1), og tryk på Redigér (2) i vinduet Avancerede sikkerhedsindstillinger.

 9. Bekræft, at Tilladelseskolonnen for System og administratorer er indstillet til Fuld kontrol. Hvis tilladelser ikke er indstillet til Fuld kontrol, så gør følgende:

  1. Frravælg Inkludér arvelige tilladelser fra dette objekts overordnede mappe, og tryk på Anvend.

   Bemærk:

   Det er sandsynligt, at du møder nogle få vinduer for at bekræfte den handling. Kopiér tilladelserne, og acceptér alle sikkerhedsadvarsler.

  2. Klik på Rediger.

  3. Vælg Fuld kontrol, og tryk på OK.

  4. Vælg "Erstat alle eksisterende tilladelser, der kan arves, på alle underordnede objekter med tilladelser, der kan arves, fra dette objekt" (1), og tryk på OK (2).

 10. Tryk på OK for at lukke vinduet Avancerede sikkerhedsindstillinger, og tryk på OK igen for at lukke vinduet Egenskaber.

 11. Geninstaller Adobe-produktet.

Adobe-logo

Log ind på din konto