Bogmærker, noter, markeringer og understregning i Adobe Digital Editions

I Adobe Digital Editions kan du tilføje bogmærker eller noter til dokumenter og markere tekst i dem.

Du kan tilføje bogmærker, markeringer og noter til dokumenter i Adobe Digital Editions.

Bemærk:

Understregning understøttes ikke i Adobe Digital Editions.

Sådan bruges bogmærker

Du kan tilføje bogmærker på en af følgende måder:

 • Vælg Tilføj bogmærke fra menuen Læsning. 
 • Klik på Tilføj bogmærke.
 • Brug genvejtasten Ctrl+B på Windows eller Cmd+B på Mac.

Sådan går du til et bogmærke:

 1. Klik på Vis/skjul navigationspanel på øverste værktøjslinje for at vise navigationspanelet.
 2. I navigationspanelet skal klikke på fanen Bogmærker.
 3. Klik på et bogmærke for at gå til den pågældende side.

Du kan fjerne et bogmærke på en af følgende måder:

 • Hvis den aktuelle side har et bogmærke, skal du klikke på ikonet Fjern bogmærke øverst på skærmen.
 • Hvis du vil fjerne et bogmærke fra en anden side, skal du klikke på Vis/skjul navigationspanel for at vise navigationspanelet. Bogmærker vises i navigationsruden. Hvis du vil slette et bogmærke, skal du markere det og trykke på Slet. Du kan også vælge et bogmærke i navigationspanelet, klikke på ikonet Indstillinger og vælge Slet valgte.
Sådan slettes et bogmærke
Sådan slettes et bogmærke

Hvis du vil omdøbe et bogmærke, skal du vælge det i navigationspanelet som vist ovenfor, klikke på ikonet Indstillinger og vælge Omdøb.

Angiv et navn til bogmærket.

Arbejde med markeringer

Hvis du vil markere en tekst, skal du vælge den og højreklikke. I pop op-menuen skal du vælge Markér.

Sådan går du til en markeret tekst:

 1. Klik på Vis/skjul navigationspanel på øverste værktøjslinje for at vise navigationspanelet.
 2. I navigationspanelet skal klikke på fanen Bogmærker.
 3. klik på markeringen for at gå til det pågældende markerede tekststykke.

Du kan fjerne markeringer på en af følgende måder:

 • Klik på Vis/skjul navigationspanel, og vælg fanen Bogmærker. Vælg markeringen i navigationspanelet, og klik på Delete på tastaturet.Du kan også vælge en markering i navigationspanelet og klikke på ikonet Indstillinger for derefter at vælge Slet valgte.
 • Dobbeltklik på den markerede tekst for at åbne dialogen Note. Klik på ikonet Indstillinger, og vælg Slet markering.
Sådan slettes markeringer
Sådan slettes markeringer

Du kan omdøbe en markering ved at vælge det i navigationspanelet og klikke på ikonet Indstillinger. Vælg Omdøb. Angiv et navn til markeringen.

Sådan fungerer noter og annotationer

Du kan tilføje en note til en tekst (annotere) ved at markere teksten og højreklikke. Klik på Tilføj note til tekst i pop op-menuen, og indtast dine noter eller annotationer i det gule vindue.

Sådan kan du se en liste over dine noter eller gå til en specifik note:

 1. Klik på Vis/skjul navigationspanel.
 2. I navigationspanelet skal du klikke på fanen Bogmærker.
 3. Klik på en note for at gå til den.

Sådan fjerner du noter:

 • Klik på Vis/skjul navigationspanel, og vælg fanen Bogmærker. Vælg noten i navigationspanelet, og klik på Delete på tastaturet.Du kan også vælge en note i navigationspanelet og klikke på ikonet Indstillinger for derefter at vælge Slet valgte.
 • I vinduet Note skal du klikke på ikonet Indstillinger og vælge Slet markering.

Du kan omdøbe en note ved at vælge den i navigationspanelet og klikke på ikonet Indstillinger. Vælg Omdøb. Angiv et navn til noten.

Adobe-logo

Log ind på din konto