Værktøjet Account Administration

Får du vist den korrekte artikel?

Denne artikel henviser til Digital Publishing Suite. Du kan finde AEM Mobile-artiklen her: Kontoadministration.

Med værktøjet Account Administration kan en administrator i dit firma oprette og stille konti til rådighed. Du kan tildele konti tre typer af roller, som alle er baseret på Adobe-id'er.

Du kan finde baggrundsoplysninger om brug af Adobe-id'er under Brug af Adobe ID'er til digital publicering (på engelsk).

Du finder en oversigt over DPS-udgivelseskonti og vigtige opgaver under Sådan kommer du i gang med Adobe DPS (på engelsk) (PDF).

Værktøjet Account Administration

A. Delegeretkonti, der er tildelt programroller B. Delegeretkonto, der ikke er tildelt nogen roller (anbefales ikke) 

Om DPS-konti

Når du abonnerer på Digital Publishing Suite, tildeles én konto fra dit firma administratorrollen. Dette kaldes for masterkontoen. Masterkontoen vises ikke i værktøjet Account Administration. Du kan ikke fjerne eller redigere masterkontoen. Du kan ikke bruge masterkontoen som programkonto. Brug i stedet andre Adobe-id'er til udgivelse af folioer.

Når du bruger masterkontoen til at logge på værktøjet Account Administration, kan du tildele andre konti delegeretroller. En delegeretrolle er knyttet direkte til masterkontoen. Hver delegeretkonto kræver egen e-mailadresse. Du kan tildele delegeretroller baseret på et eksisterende Adobe-id, der endnu ikke er bekræftet til arbejde med DPS, eller du kan oprette et nyt delegeret Adobe-id baseret på en eksisterende e-mail-konto. Du kan dog ikke oprette en delegeretkonto ud fra et Adobe-id, der allerede er bekræftet til arbejde med DPS.

Når først et Adobe-id (og dets tilhørende e-mailadresse) er brugt til en delegeretkonto, er det svært at bryde båndet mellem Adobe-id'et og delegeretkontoen.

Bemærk:

Vær forsigtig med at bruge nogens e-mailadresser til delegeretkonti. Når du først har brugt et Adobe-id som en delegeretkonto, kan dette Adobe-id kun bruges til digital udgivelse sammen med dit firma. Hvis du fjerner Adobe-id'et, deaktiveres muligheden for at bruge det sammen med Digital Publishing Suite-funktioner.

Et Adobe-id, der ikke er tildelt nogen specifik firmakonto, kaldes en designerkonto. Designerkonti kan oprettes på https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Hvis du vil ændre en e-mailkonto, der er knyttet til et Adobe-id, kan du se Ændring af den e-mail, der er knyttet til et Adobe-id (på engelsk).

Typer af delegeretroller

Når du har føjet en delegeretkonto til dit firma, kan du tildele denne konto op til tre roller.

Administrator

Masterkontoen tildeles administratorrollen, men du kan tildele andre konti administratorrollen. En konto, der er tildelt administratorrollen, kan bruge værktøjet Account Administration.

Application

Med en programrolle kan du knytte en tilpasset fremviser til udgivne folioer. Du skal bruge et nyt Adobe-id for hver brugerdefineret fremviser, du opretter. Undgå at bruge Adobe-id'er tilhørende enkeltpersoner. Hvis du f.eks. skal udgive madmagasiner, kan du oprette ét Adobe-id til grillmad (dps.grillmad@cooktoday.com), ét til ovnretter (dps.ovnretter@cooktoday.com) osv.

Brug programkontoen til at oprette og udgive folioer og få vist analyser. Når du angiver program-id'et i DPS App Builder, viser den brugerdefinerede fremviser, du opretter, de folioer, der er udgivet med denne konto.

DPS App Builder

Med en DPS App Builder-konto kan du logge på DPS App Builder og oprette brugerdefinerede fremviser-apps. Du kan bruge det samme Adobe-id til både programkontoen og DPS App-kontoen, eller du kan oprette en DPS App Builder-konto, du kan bruge til at oprette apps med en eller flere programkonti.

Bedste metoder for kontoadministration

Du opnår de bedste resultater ved at oprette dedikerede e-mailadresser for delegeretkonti ved hjælp af et firmadomæne. Følgende konti kan f.eks. bruges til et firma, der udgiver madmagasiner:

 • Programkonti: dps.grillmad@cooktoday.com, dps.ovnretter@cooktoday.com og dps.franskmad@cooktoday.com

 • DPS App Builder-konto: dps.builder@cooktoday.com

 • Administratorkonto: dps.admin@cooktoday.com

 • Delegeretkonto uden rolle: dps.janedam@cooktoday.com

I dette eksempel bruges én DPS App Builder-konto til at logge på og udgive alle tre magasiners fremviser-apps. Du kan også tildele den samme konto både en programrolle og DPS App Builder-rolle.

I dette eksempel er der oprettet en særlig delegeretkonto til Jane Dam. Jane bruger denne konto til at udgive ejeroplysninger om firmaet. Jane bør kun bruge denne konto til at oprette indhold til denne ene udgiver.

Du må ikke bruge administrationsværktøjet til at oprette eller tildele Adobe-id'er for de enkelte designere på firmakontoen, medmindre du vil begrænse disse konti til kun at kunne bruge Digital Publishing Suite-værktøjer for dit firma. De enkelte designere kan oprette gyldige Adobe-id'er ved hjælp af Digital Publishing Suite Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Delegeretkonti påvirkes direkte af masterkontoen. Hvis en masterkonto lukkes, bliver alle delegeretkonti også lukket.

Indhold, der er hentet fra en delegeretkonto, debiteres på masterkontoen. Alt indhold, der udgives af de delegerede, opkræves som downloads på masterkontoen.

Overførsel af folioer fra andre Adobe-id'er

Hvis du opretter folioer ved hjælp af et Adobe-id, før du abonnerer på DPS, kan du måske ikke tildele det tidligere Adobe-id en programrolle. Du skal tildele programrollen en ny delegeretkonto og oprette nye folioer. Du kan tilføje artikler i nye folioer på to måder.

 • Hvis du har struktureret kildefilerne til at tillade import og konfiguration af en sidecar.xml-fil, kan du nemt genopbygge folioen. Se Strukturering af mapper til importering af artikler.
 • Brug kommandoen Del til at dele folioen fra det gamle Adobe-id med det nye Adobe-id. Brug kommandoen Copy i Folio Producer Organizer til at kopiere den delte folio til den nye konto. Hvis du deler fra en anden computer, skal du pakke og overføre kildefilerne og oprette link til artiklerne igen.

Brug af værktøjet Account Administration til at tildele roller

 1. Klik på Account Administration.

  Hvis indstillingen Account Administration er nedtonet, har den konto, du brugte til at logge på, ikke administratorrettigheder. Hvis du logger på ved hjælp af dit primære konto-id og ikke har adgang til værktøjet Account Administration, skal du kontakte Adobe-repræsentanten eller Gold support (numrene til teknisk support vises, når du logger på DPS Dashboard). Når den primære konto er aktiveret, kan denne bruger logge på og aktivere yderligere administratorkonti.

 2. Klik på Add New Users i panelet Account Administration.

 3. Gør et af følgende i dialogboksen New Users:

  • For et eksisterende Adobe-id, der endnu ikke er bekræftet til arbejde med DPS, skal du angive Adobe-id'et for den bruger, du vil ændre, og klikke på Submit. Hvis Adobe-id'et er bekræftet til arbejde med DPS, kan det ikke tilføjes.

  • Hvis du vil oprette et nyt Adobe-id, skal du først oprette en gyldig e-mailkonto. Du skal dog ikke logge på nogen DPS-tjeneste. Klik på Create A New Adobe ID, angiv oplysningerne, og klik på Create Account. Der sendes en meddelelse til e-mail-kontoen. Klik på linket i denne meddelelse for at angive en adgangskode og bekræfte kontoen.

 4. Vælg brugeren i panelet Account Administration, og klik på Configure User.

 5. Angiv under Add Roles den rolletype (Application Accounts, DPS App Builder Accounts, eller Account Administrator), du vil tildele til kontoen. Klik på Enable, og angiv de nødvendige oplysninger.

  Tildeling af en programkonto til et Adobe-id

Indstillinger for programkonto

Når du redigerer konfigurationen af en programkonto, kan du angive indstillinger, der påvirker app'ens funktionsmåde, f.eks. social deling og analyser.

Butiksindstillinger

Når du redigerer en programkonto, kan du angive oplysninger om delt hemmelighed. Der kræves oplysninger om delt hemmelighed i iOS til abonnementfremviser-apps samt til alle Google Play- og Windows Store-fremviserapps med detailfolioer.

Apple kalder denne oplysningskode for en "delt hemmelighed", Google kalder det for en "offentlig nøgle", og Microsoft kalder det "Main Package Identity Name". Der er oplysninger om, hvordan du henter en delt hemmelighed, i den udgivelsesvejledning, der er knyttet til platformen.

Brug de samme delte, hemmelige oplysninger til alle apps på hver platform. Foretag ikke ændringer af den delte hemmelighed.

Bemærk:

Når du har angivet de delte hemmelige oplysninger, skal du logge på DPS-instrumentbrættet (på engelsk) med denne programkonto. Når du logger på instrumentbrættet, godkendes den delte hemmelighed.

Under Store Settings kan du også angive iTunes Application URL. Denne URL bruges i det sociale delingsarbejdsforløb, så modtagerne kan hente app'en, hvis den ikke er installeret. Det er vigtigt at angive dette URL, så modtagerne kan klikke på et link for at hente eller åbne din app.

Du kan anskaffe iTunes-programmets URL, selvom Apple endnu ikke har godkendt app'en. Klik på app'en i iTunes Connect, og brug linket "View in App Store", eller højreklik på app'en, og vælg Copy Link Address.

Indstillinger for enhedsfremviser

Sektionen Device Viewer bestemmer funktionsmåden af apps på enheder som f.eks. en iPad.

Enable First Issue Entitlement

Vælg denne indstilling for at gøre den senest udgivne folio tilgængelig for brugere, som henter iPad-app'en for første gang. Denne indstilling fungerer kun for apps med køb i appen. Hvis denne indstilling er valgt, får brugeren rettigheder til den folio, med den seneste publiceringsdato.

Hvis brugerne fjerner kampagnens detailfolio, kan de hente den igen. Hvis de fjerner og geninstallerer app'en, har de kun ret til den originale kampagnefolio, ikke til den senest udgivne folio. Der er mere detaljerede oplysninger i First Folio Free and Digital Blow-ins.

Når du sender din app til Apple, anbefaler vi dig at medtage mindst to detailfolioer, så Apple kan teste køb fra app'en.

Enable Article Preview

Vælg indstillingen "Enable Article Preview", hvis brugerne skal kunne se en hvilken som helst detailfolio, der indeholder artikler, som er markeret som "Free" (gratis) (anvend Folio Producer Editor til at markere folioer som gratis). Når brugerne trykker på forsidebilledet på en detailfolio, der indeholder gratis artikler i biblioteket, vises knappen Skærmversion i skærmversionseditoren under knapperne Køb og Abonner (hvis de findes). Når brugerne trykker på Skærmversion, hentes alle artikler, der er mærket som gratis, sammen med skærmversionsbilleder af den beskyttede artikel. Når brugerne skifter til browsertilstand eller stryger for at se beskyttede artikler, dækker en betalingsvæg det meste af de beskyttede artikler.

I øjeblikket findes funktionen til visning af gratis artikler kun til iPad, den fungerer kun i detailfolioer, og den understøtter ikke folioer, der indeholder sektioner.

Ved optælling af hentninger hos udgiveren debiteres gratis artikler ift. antal hentninger baseret på antallet af gratis artikler, der er hentet, og det samlede antal artikler i detailfolioen. Hvis en detailfolio indeholder i alt 20 artikler med 5 gratis skærmversioner af artikler, tælles 1 hentning, når 4 brugere får vist en skærmversion af folioen.

Med indstillingen Paywall Threshold under Device Viewer kan dine kunder hente og få vist det angivne antal artikler, der er markeret som "Metered" (målt), når de ser skærmversionen af artikler i en detailfolio. Brug Folio Producer Editor til at markere artikler som Metered (målt). Når en bruger når den grænse, der er angivet i Paywall Threshold, vises der en paywall-meddelelse, når vedkommende går til artikler, der er Metered (målt) eller Protected (beskyttet). Den tærskel, du angiver for app'en, vil gælde for hver folio. Hvis du indstiller tærsklen til 3, kan brugerne vise eksempler for 3 målte artikler i hver folio, og en betalingsvæg vises, når de navigerer til den fjerde målte artikel.

Du kan finde yderligere oplysninger i artiklen Gratis skærmversion af artikler (på engelsk) i DPS Developer Center.

Indstillinger for Content Viewer til internettet

Indstillingerne for Content Viewer til internettet påvirker adfærden for de artikler, brugerne får vist ved hjælp af Content Viewer til internettet (kaldes også "webfremviseren") på en computer.

Application Name

Det programnavn, du angiver under Application Name, vises på titellinjen, når en delt artikel vises i en webfremviserbrowser.

Bemærk:

Angiv også URL'en til iTunes-programmet under Store Settings, så delingsmodtagere bliver bedt om at hente app'en, hvis den ikke er installeret.

Enable Content Viewer for Web

Vælg denne indstilling for at lade brugerne se dine artikler i Content Viewer til internettet (kaldes også "webfremviseren") på en computer. Hvis du vil gøre artikler i detailfolioer tilgængelige i webfremviseren, skal du bruge Folio Producer Editor til at indstille artikler som enten Free (gratis) eller Metered (målt). Hvis du aktiverer Web Viewer, tælles artikelvisninger mod dine gennemførte downloads som beskrevet i Antal downloads via sociale medier.

Det er påkrævet at vælge indstillingen Aktiver Content Viewer for Web, hvis funktionen Social deling skal virke.

Bemærk:

Enable Content Viewer for Web er deaktiveret for prøvekonti.

Hosting URL

Angiv kun en værts-URL, hvis du vil integrere det delte webfremviserindhold i en iframe på dit websted. Du kan finde detaljerede oplysninger i artiklen Integreret webfremviser (på engelsk).

Redirect URL

Hvis den delte artikel ikke bliver fundet, vises den URL til omdirigering, du har angivet. Opret en webside med oplysninger om din app.

Enable Fulfillment Limit

Denne indstilling er nyttig til at begrænse det overordnede antal artikler, der kan vises i webfremviseren. Når denne grænse nås, bliver en bruger, som forsøger at se en delt artikel i webfremviseren på en computer, omdirigeret til den URL for nået opfyldelsesgrænse, du har angivet. Opret en webside med oplysninger om din app.

Enable Paywall

Du kan konfigurere en betalingsvæg for folioartikler, der vises i webfremviseren. I Folio Producer Editor kan du markere en artikel som Free, Metered eller Protected (gratis, målt eller beskyttet). Til detailporteføljer kan brugere ikke vise beskyttede artikler i webfremviseren, og de kan vise beskyttede artikler, indtil de når betalingsvæggens grænse. Når brugerne når grænsen for målte artikler, vises der en betalingsvægside med en meddelelse og et link, du angiver. Brugerne kan vise gratis artikler, selv når de har nået betalingsvæggens grænse. Den tærskel, du angiver for app'en, vil gælde for hver folio. Hvis du indstiller tærsklen til 3, kan brugerne læse 3 målte artikler i hver folio, og en betalingsvæg vises, når de navigerer til den fjerde målte artikel.

Hvis du ikke angiver en betalingsvæg, kan artikler, der er markeret som "Free" (gratis) eller "Metered" (målt), ses i webfremviseren uden en betalingsvæggrænse.

Bemærk:

Hvis en folio udgives som Free (gratis), kan brugerne se alle artikler i denne folio, selv hvis artiklerne er markeret som Protected (beskyttet) eller Metered (målt).

Paywall Button URL

Angiv den URL, hvor du kan give brugerne oplysninger om at hente og købe din app. Nogle udgivere opretter en webside med oplysninger om app'en, og andre angiver app'ens iTunes-URL.

Paywall Text

Angiv en kort meddelelse, der vises på siden med betalingsvæggen. Du kan for eksempel skrive, at det maksimale antal artikler er vist, og at brugerne kan klikke på linket for at få mere at vide om app'en.

Aktivering af sikkert indhold (kun Enterprise)

Hvis du vælger "Enable Secure Content" og publicerer detailfolioer med indstillingen "Encrypt Folio" markeret, bliver indholdet i disse folioer sikret i skyen og på iOS-enheder:

Brug kun denne indstilling, hvis du har fortrolige eller følsomme oplysninger i din app. Social deling, webfremviser og downloads i baggrunden er ikke mulige i en sikker konto. Brug kun denne indstilling til en app med direkte berettigelse og detailfolioer, som er publiceret som v30 eller nyere.

Der er flere oplysninger under Sikkert indhold i DPS-konto.

Angivelse af analyseoplysninger

Når du redigerer programkontoen, kan du angive oplysninger for at konfigurere en Omniture-analysekonto. Brugerdata til dit indhold indsamles automatisk og er tilgængeligt for Professional- og Enterprise-kunder. Konfigurationen af Analytics-integration er lidt anderledes for ejere af Professional-konti og Enterprise-konti.

Professional

Indtastning af data i feltet Analytics er valgfrit. Professional-kontoejere, som i forvejen er SiteCatalyst-kunder, kan få sendt alle analysedata til en dedikeret rapportpakke på deres SiteCatalyst-konto. Hvis du ikke har en SiteCatalyst-konto, skal du ikke indtaste rapportdata. Analysedata samles på en intern Adobe-konto.

Enterprise

Enterprise-kunder bliver bedt om at angive navnet på en unik rapportpakke og kan vælge at angive firmanavnet, hvis de allerede har en SiteCatalyst-konto. Hvis du har en SiteCatalyst-konto, skal du bruge det præcise virksomhedsnavn, som er brugt til SiteCatalyst, så rapportpakken bindes til den relevante virksomhed.

Bemærk:

Når du angiver en rapport-suite, må du IKKE angive nogen af følgende reserverede præfikser: adp.ln, adp.da eller adp.sj.

Når du sender SiteCatalyst-oplysningerne, kan det tage op til fem arbejdsdage at konfigurere Omniture-analyser til din app. Se Omniture-analyse.

Tilmeldelse for at modtage status for indfrielsesbundle

Når du klikker på Account Settings (kontoindstillinger) øverst i værktøjet Account Administration (kontoadministration), kan du tilmelde dig for at modtage mailbeskeder, som informerer dig om dine indfrielsesbundles.

Angiv en mailadresse for at få besked om statussen for din indfrielsesbundle.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online