Lydoverlejringer

Understøttede lydfiler, du indsætter i InDesign, afspilles, når brugeren trykker på dem i DPS-fremviseren. Brug MP3-filer til afspilning af lyd i DPS-fremviseren. Til folioer kun til webfremviseren understøttes lydfiler med AAC/MP4-kodning også.

Du kan indstille en lydfil til at blive afspillet ved at lade brugerne trykke på visningsområdet eller ved at oprette separate knapper med lydhandlinger. Hvis du vil efterligne et controllertema, kan du skabe en simpel effekt, der skifter mellem en afspil- og pause-knap. Du kan også oprette en mere avanceret effekt, som viser lydfremdrift.

Du kan angive en URL og streame lydfiler fra et http:-websted.

Bedste metoder for lydfiler

 • Du kan indstille en lydfil til at blive afspillet ved at lade brugerne trykke på visningsområdet eller ved at oprette separate knapper med lydhandlingen. Indstillingerne Afspil, Pause og Stop understøttes. Fortsæt og Stop alle understøttes ikke.
 • Du kan kun angive en URL og streame lydfiler fra et http:-websted.
 • Afspilningen af lydklip stopper, når brugerne går til en anden artikel, men den fortsætter, når brugerne går til en anden side i artiklen. Hvis du vil stoppe lydklippet (eller video), når der skiftes side, kan du autoafspille en "dummy"-mediefil. Se Johannes Henselers artikel Stop en video ved skift til næste side af en artikel (på engelsk) for yderligere oplysninger.

Oprettelse af lydoverlejringer

 1. Vælg Filer > Indsæt, og indsæt MP3-lydfilen i dokumentet.

 2. Marker det indsatte objekt, åbn panelet Medie (Vindue > Interaktiv > Medie), og angiv et displaybillede efter behov.

  Du kan også oprette et displaybillede ved at indsætte et ikke-interaktivt objekt (f.eks. en gennemsigtig afspilningsknap) oven på lydobjektet.

 3. Marker lydobjektet, og angiv følgende indstillinger i panelet Overlays/Folio Overlays.

  URL eller fil

  Angiv en URL for at streame et lydklip, eller klik på mappen, og angiv en lydfil, hvis du ikke allerede har indsat den ved hjælp af Filer > Indsæt. Når du angiver en streaming-URL, understøttes alle indstillinger i overlejringen, herunder Afspil automatisk og Kontrolfiler.

  Streaminglyd understøtter http-URL'er, ikke https.

  Hvis du både indsætter en lydfil og angiver en streaming-URL, prioriteres den første handling højest. Hvis du f.eks. angiver en URL først og derefter indsætter et lydklip, bruger overlejringen URL'en, ikke den integrerede lyd.

  Lydkontrolfiler

  Klik på mappeikonet, og angiv den mappe, der indeholder afspil- og pause-knapperne til lydfilerne.

  Hvis du vil have vist et controllertema sammen med knapperne Afspil og Pause, mens lydklippet afspilles, skal du oprette et sæt .png-filer i en mappe. Disse billeder skal enten have _pause eller _play som suffiks. Du kan oprette et enkelt par af _play- og _pause-knapper, eller du kan oprette flere _play- og _pause-knapper, der repræsenterer fremdriftstilstande for en statuslinje.

  AudioAsset001_play.png AudioAsset002_play.png AudioAsset003_play.png AudioAsset004_play.png AudioAsset005_play.png AudioAsset001_pause.png AudioAsset002_pause.png AudioAsset003_pause.png AudioAsset004_pause.png AudioAsset005_pause.png
  Når lyden i dette eksempel er halvvejs afspillet, vises knappen AudioAsset003_play.png. Når der trykkes for at holde pause, vises knappen AudioAsset003_pause.

  Vis første billede indledningsvis

  Hvis denne indstilling er valgt, vises den første _play.png-fil i den angivne mappe med lydcontrollerelementer, og rammens størrelse justeres hensigtsmæssigt.

  Afspil automatisk

  Vælg denne indstilling for at afspille lydfilen, når siden indlæses på mobilenheden. Du kan også angive et antal sekunders forsinkelse. Automatisk afspilning understøttes ikke til Android-fremvisere.

  Afspil i baggrunden på tværs af folio

  Vælg denne indstilling for at afspille lydfilen i baggrunden, mens brugeren gennemser artiklerne. Brugerne kan sætte lydklippet på pause eller genoptage det ved at trykke på lydikonet på den øverste navigationslinje. Denne funktion er kun tilgængelig på en iPad eller iPhone.

  I den tidligere version af DPS stopper baggrundslyden, når brugerne forlader folioen. I DPS 2015 stopper baggrundslyden ikke, når brugerne forlader appen. I stedet anvender brugerne iOS-systemkontrolelementerne til at holde pause i baggrundslyden.

Adobe-logo

Log ind på din konto