Oprettelse af DPS-apps til iPad og iPhone

Får du vist den korrekte artikel?

Denne artikel henviser til Digital Publishing Suite. Du kan finde AEM Mobile-artiklen her: Udvikling af apps til iOS.

Brug DPS App Builder til at oprette en brugerdefineret fremviser-app til iPad eller til både iPad og iPhone. Hvis du angiver gyldige filer og oplysninger, genererer DPS App Builder både en udviklings-app og distributions-app. Udviklings-app er til testformål. Hvis den virker korrekt, skal du sende .zip-distributionsfilen til Apple Store.

Oplysninger som f.eks. certifikater og adgangskoder, som du angiver, gemmes ikke på Adobes server. Det er kun programfilerne, der gemmes på Adobes server.

DPS App Builder-krav til oprettelse af fremviser-apps til iOS

Systemkrav:

 • Mac OSX 10.7 eller nyere

 • Internetforbindelse

 • DPS App Builder

 • Et gyldigt Adobe ID, der er tildelt til rollen DPS App Builder ved hjælp af værktøjet Account Administration (Professional eller Enterprise)

Oprettelse af en brugerdefineret fremviser-app

 1. Hent de nødvendige filer og oplysninger. Se Tjeklister for brugerdefinerede fremviser-apps.

 2. Hent og installer DPS App Builder. DPS App Builder installeres automatisk, når du opdaterer DPS Desktop Tools.

 3. Start DPS App Builder, og log på med et gyldigt Adobe ID.

  Det Adobe ID, du bruger til at logge på DPS App Builder, kan være et andet end det, du bruger til at angive titel-id'et i panelet App Details.

  Værktøjet Account Administration giver dig eller administratoren mulighed for at tildele DPS App Builder-rollen til et Adobe ID. Se Værktøjet Account Administration.

 4. Klik på Ny, vælg iOS og vælg derefter iPad eller iPad og iPhone (du kan ikke kun vælge iPhone). Klik på Next.

 5. Angiv de krævede filer og oplysninger.

Bemærk:

(Professional/Enterprise) Hvis du vil oprette en app til en enkelt folio, skal du vælge folioen i panelet Folio Builder og vælge Opret app i panelmenuen. Sørg for, at den konto, du bruger til at oprette folioen, har rollerne Program og DPS App Builder.

Panelet App Details

I panelet App Details kan du angive fremvisernavne og konto-id.

App Name

Angiv et fremvisernavn, der vises under App-ikonet på iPad. Generelt set skal du højst bruge 13 tegn for at undgå afkortning af navnet.

Bemærk:

Du kan teste dit app-navn på iPad ved at åbne en webside i iPad Safari, vælge Add to Home Screen i Safari-menuen og derefter skrive det ønskede fremvisernavn. Hvis navnet er afkortet, skal du bruge et kortere navn.

App Version

Angiv den nyeste fremviser.

DPS App Builder indeholder en tidligere version til sikkerhedskopiering. I v28-udgaven kan det være en god ide at oprette en v27-fremviser, som understøtter iOS 5 og iPad 1. v28-fremviseren understøtter iOS 7-funktioner, men ikke iOS 5.

App Type

Angiv fremvisertypen (se Typer af brugerdefinerede fremviser-apps). Det afhænger af kontotypen, hvilke indstillinger der vises.

Multi Folio

En fremviser-app til flere folioer indeholder et bibliotek, som brugerne kan anvende til at hente indhold, der ligger på Adobe Distribution Service.

Built-in Single Edition App

En app med en enkelt folio inkluderer indbygget indhold. Når du vælger denne indstilling, vises indstillingen Exported Folio. Angiv den .zip-fil, der er oprettet med indstillingen Eksporter i Folio Producer Organizer. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis iPhone er valgt.

Multi Folio with Entitlement

(Kun Enterprise) Opret en fremviser-app, der anvender en brugerdefineret rettighedsserver til at bestemme, hvilke kunder der må hente indhold. Hvis du vælger denne indstilling, bruger du din egen abonnementsservice. Konsulter Apple. Apps kun med rettigheder kan ikke være aktiveret til Newsstand.

Multi Folio with iTunes Subscription

Opret en fremviser-app, der anvender Apple App Store-abonnementsmodellen.

Multi Folio with Entitlement and iOS Subscription

(Kun Enterprise) Opret en fremviser-app, der anvender en brugerdefineret rettighedsserver til at bestemme, hvilke kunder der må hente indhold. Kunderne kan enten abonnere via din abonnementsservice eller via Apple App Store.

Adobe Content Viewer

Opret en version af Adobe Content Viewer i stedet for at hente den fra App Store. Se Oprettelse af en brugerdefineret Adobe Content Viewer til iPad.

Title (Library View)

Angiv den titel, der skal stå øverst i fremviserbiblioteket. Du opnår de bedste resultater ved højst at bruge 35 tegn.

Title ID

Vælg det korrekte Adobe ID for din app. Vælg det samme Adobe ID, som du bruger til at oprette folioer til netop denne app. Titel-id'et for app'en kan være anderledes end det Adobe ID, der bruges til at logge på DPS App Builder.

Optional URL Scheme

Angiv det brugerdefinerede URL-skema, der starter fremviser-app'en fra Safari og andre apps. For at sikre entydighed anbefaler Apple dig at bruge det omvendte domæneformat (com.udgiver.publikation). Du opnår de bedste resultater ved social deling i Twitter ved at bruge 32 tegn eller derunder.

Lad os f.eks. antage, at du angiver “com.sportspub.kayaking” som URL-skema. Hvis du integrerer linket “com.sportspub.kayaking://” på din webside, vil klik på linket fra mobilbrowseren åbne fremviser-app'en. Se Apples websted til udviklere for yderligere oplysninger.

Exported Folio

Hvis du valgte indbygget app til enkeltudgave som app-type, skal du angive den .zip-fil, der skal være indbygget i fremviseren. Du kan oprette en .zip-fil ved hjælp af eksportfunktionen i Folio Producer Organizer. Se Eksport af folioer for fremvisere til en enkelt folio. (I stedet for at bruge den eksporterede .zip-fil, kan du vælge folioen i panelet i Folio Builder og vælge Create app).

Optional Privacy Policy URL

Hvis du angiver en URL til politik om beskyttelse af personlige oplysninger, vises "Politik om beskyttelse af personlige oplysninger" i menuen med biblioteksindstillinger. Hvis en bruger trykker på Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, vises websiden i et browservindue i app'en.

Optional Welcome Screen

(kun Enterprise) Velkomstskærmen er en gennemsigtig webfremviser, der viser HTML-indhold efter eget valg. HTML-indholdet ses første gang, når kunden henter app'en efter installation eller opdatering. Man kan eksempelvis bruge velkomstskærmen til at tilskynde læseren til at oprette en konto, acceptere vilkår og betingelser, kigge på en eksempelvisning eller orientere vedkommende om app'en. Velkomstskærmen har fuld adgang til Library/Store-JavaScript-API'et, og du har fuld adgang over denne oplevelse.

Angiv zip-filen, der indeholder dine HTML-filer. Hvis din app støtter både iPad og iPhone, burde dine HTML-filer vise indhold, der virker på begge enhedsstørrelser. Du kan få instruktioner og eksempel på HTML-filer i artiklen om velkomstskærmen i DPS Development Center.

Avancerede indstillinger

Enable PDF Zooming

Vælg denne indstilling for at give brugerne tilladelse til at klemme og zoome på ikke-interaktive sider. Sørg for at vælge indstillingen PDF-billedformat, når du opretter folioen.

Enable Favorites

Marker denne indstilling for at give dine brugere mulighed for at angive et bogmærke ved deres foretrukne artikler i app'en. Hvis det er aktiveret, vises et favoritikon i øverste højre område af fremviserens navigationslinje. Favoritter er endnu ikke tilgængelige i iPhone-fremviseren.

Enable Auto Hiding of Folio Scrollbars

Der vises som standard et rullepanel med en bredde på 6 pixel i højre side af alle artikler i en folio. Hvis du vælger denne indstilling, vises rullepanelerne kun, når brugeren ruller i artiklen.

Always Open Background Downloaded Issue

Når denne indstilling er valgt, åbnes alle folioer, der er hentet i baggrunden siden sidste fremvisningssession, når programmet startes. Hvis indstillingen ikke er valgt, åbnes den senest viste folio på dens tidligere læseposition. Denne indstilling er især nyttig for dagblade og ugemagasiner.

Enable Left and Right Hot Zone Navigation

Hvis du markerer denne indstilling, oprettes der usynlige aktive zoner i venstre og højre side af alle artikler (eller sider, hvis artiklen kun ruller vandret). Hvis der trykkes på en aktiv zone, navigeres der til næste eller forrige artikel. Aktive zoner er særligt nyttige til fuldskærmsoverlejringer som f.eks. diasshow. Aktive zoner er aktiverede for iPad- og iPhone-fremvisere.

Hvis der vises en knap i den aktive zone, udløses knappen, når der trykkes på området. For alle andre overlejringer, der vises i den aktive zone, udløses den aktive zone, når der trykkes på den.

Enable Hot Zone to Display Folio View Controls

Hvis du vælger denne indstilling, vises navigationslinjerne (også kaldet "HUD"), når du trykker i området med den aktive zone både øverst og nederst på siden. Hvis du trykker et hvilket som helst sted uden for de aktive zoner, vises navigationslinjerne ikke. Aktive zoner er aktiverede for iPad- og iPhone-fremvisere.

Knapper har forrang i forhold til de aktive zoner i foliovisning, de aktive zoner i foliovisning har forrang i forhold til de aktive zoner til venstre og højre, og de aktive zoner i foliovisning har forrang i forhold til alle overlejringer uden knapper.

Hide Top Navigation Bar in Folio View

Hvis du vælger denne indstilling, vises kun den nederste navigationslinje, når en bruger trykker på en artikel. På den måde kan udgivere oprette en brugerdefineret navigationslinje på alle artikelsider til navigation i folioen.

Enable Auto Folio Archiving

Marker denne indstilling, hvis folioer skal kunne arkiveres automatisk, når kunden henter det maksimale antal tilladte folioer. Angiv, om arkivering er slået til som standard. Kunder kan bruge indstillinger af enheden til at slå automatisk arkivering til eller fra. Angiv også det maksimalt antal overførte folioer (mellem 6 og 90) for din fremviser-app. Når tærskelantallet er nået, arkiveres de folioer, hvis opdatering ligger længst tilbage, automatisk. Kunderne kan ikke ændre tærskelantallet. Kunder kan hente alle arkiverede folioer igen.

Enable Caching of Library Information

Vælg denne indstilling, hvis du vil cachelagre foliooplysninger, f.eks. prisen på en folio. Når du vælger indstillingen, forbedres ydeevnen for apps med store biblioteker, fordi fremviseren ikke kontrollerer Apple-serveren, hver gang biblioteket indlæses. Men hvis du vælger indstillingen, kan foliooplysningerne blive forældede. Hvis du f.eks. vælger indstillingen og ændrer prisen på detailfolioer, viser biblioteket vildledende oplysninger. Indstillingen er i øjeblikket kun tilgængelig for abonnements-apps.

Hide Sign In Button in Library (kun Enterprise)

Som standard vises logonknappen i øverste venstre hjørne af biblioteket i abonnements-apps med brugertilpasset rettighed. Du kan skjule logonknappen, hvis dit brugerdefinerede bibliotek tilbyder en anden metode til at logge på.

Hide Folio Update Prompt

Hvis denne indstilling vælges, bliver folioopdateringen hentet og anvendt ved et tryk på forsidebilledet i biblioteket, uden at brugerne bliver bedt om at acceptere eller ignorere opdateringen. Denne indstilling er f.eks. særdeles nyttig i en salgsapp, hvori medlemmer af salgsteamet skal have det mest opdaterede indhold.

Med en WiFi-forbindelse er det obligatorisk at opdatere en folio for at kunne se den. Med en mobilforbindelse er det valgfrit, om man vil opdatere folioen. Hvis der ikke er nogen forbindelse, kan brugere fortsætte med at se den ældre folioversion. Hvis folioen opdateres, mens en bruger ser den, vises en opdateringsprompt.

Hide Subscribe Button in Library (kun Enterprise)

Som standard vises abonnementsknappen i øverste venstre hjørne af biblioteket i abonnements-apps med brugertilpasset rettighed. Du kan skjule abonnementsknappen.

Auto-Download Latest Entitled Folio on First Launch

Hvis denne indstilling er valgt, bliver den senest berettigede folio automatisk downloadet, når app'en startes. Brug værktøjet Account Administration til at gøre den seneste folio gratis for førstegangsbrugere. Denne indstilling fungerer kun med apps, som har detailindhold.

Auto-Open Latest Entitled Folio After Download

Hvis "Auto-download latest entitled folio on first launch" (automatisk hentning af den nyeste berettigede folio ved første kørsel) er valgt, vælges denne "Auto-open"-indstilling som standard, så førstegangslæsere kan hente app'en og begynde at læse den nyeste folio med det samme. Hvis du deaktiverer indstillingen til automatisk åbning, kan brugerne se overførslen af folioen i biblioteket, men folioen åbnes ikke, før de trykker på forsidebilledet. Det giver udgivere mulighed for at angive en meddelelse i banneret, så førstegangsbrugere ved, at de modtager en gratis folio.

Enable Rate the App Dialog

Vælg denne indstilling for at få vist en prompt med "Rate the App", når dine kunder har startet app'en et angivet antal gange. Hvis du f.eks. angiver værdien for "Rate the App Dialog Count" til 5, bliver brugerne bedt om at vurdere app'en ved den femte start af app'en. Hvis de vælger "Remind me later", bliver de påmindet ved næste start.

Angiv det 9-cifrede program-id for din app. For at få adgang til dette id, skal du logge på itunesconnect.apple.com, klikke på Manage Your Applications og derefter klikke på din app. Kopiér den 9-cifrede Apple-id-streng (ikke Bundle-id'et).

Show Analytics Opt-in Dialog

Hvis du vælger denne indstilling, kan dine kunder fravælge datasporing. De kan når som helst bruge biblioteksindstillingerne i fremviser-app'en til at tilvælge funktionen. Indstillingen er særligt nyttig for områder, hvor du er forpligtet til at give brugerne mulighed for at fravælge datasporing.

Du kan redigere den viste standardtekst ved at vælge Brug brugerdefinerede strenge og hente og redigere værdierne af "Titel på dialogboks til tilmelding af Analytics" og "Tekst i dialogboks til tilmelding af Analytics".

Use Legacy Store APIs (kun Enterprise)

Vælg denne indstilling, hvis du har en ældre brugerdefineret butikskonfiguration, du vil bruge. Hvis du vælger denne indstilling, kan du ikke angive et brugerdefineret bibliotek.

Supported Languages

I iTunes vises de sprog, som fremviser-app'en findes på. Fremvisergrænsefladen er oversat til mange sprog, men det er dit folioindhold sandsynligvis ikke. Vælg mindst ét sprog, som din fremviser skal vises på.

Use Customized Strings

Du kan tilpasse alle strenge, der lagres i fremviseren på alle understøttede sprog. Du kan f.eks. tilpasse knaptekst i biblioteket og tekst i dialogbokse. Se Tilpasning af UI-tekst i DPS iOS-apps.

Entitlement Details (kun Enterprise)

Følgende indstillinger vises, hvis du vælger en af rettighedsindstillingerne for fremvisertypen.

Bemærk:

Du kan få yderligere oplysninger om at oprette en brugerdefineret rettighedsserver ved at kontakte din Adobe-repræsentant.

Service URL

Angiv URL'en i formatet http://[:]/contextroot/api/, f.eks. http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. Tjenestens URL og tjenestens AUTH-URL skal matche integrator-id'et, men værdien af integrator-id'et har forrang, hvis de er forskellige. Se dokumentationen til direkte API-rettigheder, eller kontakt din Adobe-repræsentant.

Service Auth URL

Angiv de samme oplysninger, som bruges til tjenestens URL.

Integrator ID

Adobe leverer integrator-id, når din rettighedskonto er leveret på vores servere. Du kan bruge det samme integrator-id til flere forskellige apps. API'en indeholder 'appId' og 'appVersion' i hver metode, så din implementering kan registrere, hvilket program der spørger efter rettighedsoplysninger

Kontakt din Adobe-repræsentant for at få oplysninger om integrator-id.

Optional Create Account URL

Angiv den URL, hvor kunderne kan bestille et abonnement via udgiveren, og ikke via Apples abonnementsproces. Denne URL bruges, når brugerne trykker på en Abonner-knap, der er lænket sammen med din rettighedstjeneste.

Forgot Password URL

Angiv den URL, hvor kunderne kan hente deres glemte adgangskoder.

Optional Existing Subscription URL

Angiv den URL. hvor kunderne kan angive et eksisterende udskriftsabonnement, mens de bliver tilmeldt et digitalabonnement. Lad dette felt være tomt for at deaktivere linkknappen til udskrivning af abonnement i fremviseren.

Send App ID and Version

Med denne indstilling kan strenge med fremviser-app-id og -version sendes i API-rettighedskald. Vi anbefaler, at du vælger denne indstilling.

Entitlement Banner Enabled

Vælg denne indstilling for at få vist et abonnementsbanner i fuld bredde i fremviserbiblioteket i stedet for abonnementsflisen. Hvis denne indstilling ikke er valgt, vises kun abonnementsflisen i biblioteket. Hvis du bruger et banner i stedet for abonnementsflisen, kan du overveje at føje links til abonnementsvalgmuligheder i HTML-indholdet.

Banner Page URL

Angiv den URL, der viser abonnementsbanneret, hvis brugeren har forbindelse til internettet. Banneret i fuld bredde vises i øverste sektion af fremviserbiblioteket over abonnementstitlen og de tilgængelige folioer. Du kan angive forskellige URL'er for SD- og HD-enheder.

Offline Banner Assets

Vælg den .zip-fil, som indeholder de elementer, der skal bruges som banner, hvis brugeren ikke har forbindelse til internettet. Denne .zip-fil skal indeholde en enkelt HTML-fil, en eller flere billedfiler og evt. CSS-filer. .zip-filen må ikke indeholde undermapper; alt indhold skal være på det samme niveau. Du kan angive forskellige .zip-filer til henholdsvis SD- og HD-enheder.

Banner Height

Angiv højden på den banner, der vises i fremvisningsbiblioteket, som enten en fast størrelse eller en procentdel af biblioteksområdet. Du kan angive en værdi mellem 1 og 1280, men den viste højde på banneret kan ikke overskride 40 % af biblioteksområdet.

Subscription Details

Følgende indstillinger vises, hvis du vælger en af abonnementsindstillingerne for fremvisertypen.

Subscription Tiles

Angiv baggrundsbilleder, som beskriver abonnementsindstillingerne for Apple. For tværformatsfliser, som vises, når enheden roteres sidelæns, angives et pixelbillede på 1928 x 368 for iPad SD og et pixelbillede på 1928 x 368 for iPad HD. Ved højformatsfliser skal der angives pixelbilleder på 708 x 250 og 1416 x 500 for de to forskellige iPad-størrelser.

Hvis du trykker på en del af flisen, startes indstillingerne for iOS-abonnement. Disse indstillinger bestemmes af de købsoplysninger om abonnementet i app'en, du angiver i iTunes Connect.

Bemærk: Hvis du aktiverer et rettighedsbanner, vises dette banner i stedet for (ikke som supplement til) abonnementsfliserne. På grund af en fejl i DPS App Builder er det dog stadig nødvendigt at angive abonnementsfliser, selvom de ikke bruges i appen.

Optional Library Subscription Tile URL

Angiv en URL, der vises i et browservindue i app'en, når kunden trykker på abonnementsflisen. Denne webside kan omfatte meddelelser, der ikke nødvendigvis vedrører abonnementer.

Optional Remote Custom Dialog URL

Denne URL indlæses, når kunden har afsluttet abonnementsprocessen. Du kan f.eks. anmode om brugeroplysninger eller give flere oplysninger om dine produkter.

Subscription Type/Subscription Products

Vælg Paid, hvis du har en detailabonnements-app. Hvis der er tale om abonnementsprodukter, skal du klikke på plusikonet for at angive mindst ét produkt-id til Apple iTunes Connect og den tilsvarende varighed. Disse indstillinger vises, når kunderne trykker på abonnementsflisen eller knappen Abonner.

Vælg Free, hvis du opretter en Newsstand-app med Apples gratis abonnementsvalg. Angiv det produkt-id til gratis abonnement, som du angav i iTunes Connect.

Bemærk:

Der kræves delte hemmelige oplysninger til abonnements-apps. Brug iTunes Connect til at oprette eller vise din delte hemmelighed. Brug værktøjet Account Administration til at angive de delte hemmelige tegn for programkontoen. Log derefter på Folio Producer Organizer for at udløse den delte, hemmelige opdatering.

Panelet Icons and Splash Screens

Brug dette panel til at angive app-ikoner og velkomstskærme, der vises i iTunes og iPad.

Bemærk:

I stedet for at angive hver ikonfil enkeltvis, kan du vælge filerne i et Finder-vindue og trække dem til panelet Icons and Splash Screens.

App icons

De ikoner, som du angiver, bruges på iPad-startskærmen, når de er installeret, og på mobilenhedens App Store, når de vises fra iPad. Angiv pixelikoner på 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 og 1024 x 1024 i PNG-format for iPad SD-enheder. Angiv pixelikoner på 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144 og 152 x 152 i PNG-format for iPad HD-enheder. Angiv ikoner i formatet 29 x 29, 57 x 57, 58 x 58, 87 x 87, 114 x 114, 120 x 120 og 180 x 180 til iPhone. Apple afrunder automatisk hjørnerne. Du må ikke øge skaleringen af små illustrationer. Brug samkopierede PNG-filer af høj kvalitet med 72 ppi og RGB.

Bemærk:

Medtag altid filtypenavnet .png i billeders filnavne.

Splash Screens

Når fremviseren startes, vises der et velkomstskærmbillede (også kaldet et startbillede) i cirka tre sekunder. Angiv følgende billeder til velkomstskærmbilleder vha. samkopierede PNG-filer i høj kvalitet, 72 ppi og RGB. Reducer filernes størrelse ved at bruge Gem til web og enheder i Photoshop for at gemme 8-bit PNG-filer.

 • Billeder i formatet 1024 x 768 og 768 x 1024 pixel til iPad SD

 • Billeder i formatet 2048 x 1536 og 1536 x 2048 pixel til iPad HD

 • Billeder i formatet 320 x 480 pixel til iPhone SD

 • Billeder i formatet 640 x 960 pixel til iPhone HD, 640 x 1136 pixel til iPhone 5, 750 x 1334 til iPhone 6 og 1242 x 2208 til iPhone 6 Plus.

Du får de bedste resultater, hvis du gør velkomstskærmen anderledes end forsiden. Hvis forsiden og velkomstskærmen er identiske, kan brugerne tro, at app'en er fastfrossen, når de starter den. Nogle udgivere tilføjer "Indlæser. . ." til velkomstskærmene.

Enable shine effect on app icon

Angiv, om app-ikonerne skal have en lyseffekt, der ser ud som om, at der skinner lys på den øverste del af ikonet.

Uden lys (venstre) og med (højre)

Optional Fonts ZIP for HTML

Hvis du anvender skrifter på tekst i dine HTML-stakke eller overlejringer af webvisninger, kan du inkludere dem i enten .folio-filen eller fremviseren. Hvis du vælger at inkludere dem i fremviseren, skal du komprimere skrifterne i en .zip-mappe. .zip-filen må ikke indeholde undermapper; alt indhold skal være på det samme niveau.

Newsstand

Hvis du aktiverer Newsstand, vises din fremviser-app i mappen Newsstand på iPads, der har installeret iOS5. Hvis du vil aktivere Newsstand, skal du oprette en fremviser-app med iTunes-abonnement - enten kun iTunes-abonnement eller rettigheder med iTunes-abonnement men ikke kun rettigheder. Desuden skal du aktivere tryknotifikationer.

Enable Newsstand

Vælg denne indstilling, hvis fremviseren skal kunne vises i Newsstand-mappen.

Magazine/Newspaper

Angiv, om Newsstand skal klassificere din fremviser-app som et magasin eller en avis.

Binding Edge

Vælg en indstilling, der angiver, hvordan Newsstand-ikonet skal se ud, når en kunde dobbelttrykker på knappen Home for at få vist de aktive apps. Hvis du f.eks. vælger Venstre, vises en indbindingskant i venstre side og sidens udsmykning i højre side.

Newsstand Icon

Angiv et PNG-ikon, der vises i Newsstand-mappen. Brug en 72 ppi, RGB, samlet PNG-fil i høj kvalitet med 384 x 512 pixel til iPad SD og 768 x 1024 til iPad HD. Dette ikon bruges som det første forsidebillede i Newsstand. Dette ikon erstattes af forsidebilledet i højformat for den senest udgivne folio.

I dette panel kan du angive en brugerdefineret navigationsværktøjslinje, som vises i din brugerdefinerede fremviser nederst i biblioteket.

Hide Library Button

Hvis navigationsværktøjslinjen vises, sker der det samme, når der trykkes på biblioteksknappen på den nederste navigationslinje, som når der trykkes på biblioteksknappen i øverste venstre navigationslinje. Du kan undgå denne redundans ved at skjule biblioteksknappen, men kun, hvis den nederste navigationsværktøjslinje er aktiveret.

Show Navigation Toolbar

Vælg denne indstilling for at få vist navigationsværktøjslinjen nederst i fremvisningsprogrammet.

Angiv, om navigationsværktøjslinjen skal vises i alle visninger, herunder biblioteks- og foliovisningen, eller om den skal skjules, når der vises folioer.

Hvis du vil inkludere et brugerdefineret bibliotek og skjule navigationsværktøjslinjen, skal du vælge Use Custom Library og angive fil og indstillinger. Vælg derefter indstillingen til skjulning af navigationsværktøjslinjen.

Hide Viewer Icon

Hvis der er valgt Show Navigation Toolbar, kan du skjule det fremviserikon, der vises som standard. Hvis du trykker på fremviserikonet, vises den tidligere viste folio.

Hide Buy Buttons

Vælg denne indstilling, hvis folioerne kun skal være tilgængelige for køb via et abonnement og ikke som individuelle køb, eller hvis du vil bruge en brugerdefineret butik som den primære måde at sælge indhold på. Hvis denne indstilling ikke er valgt, viser biblioteket kun folioer, som brugeren har rettigheder til.

Hvis Hide Buy Buttons er markeret, viser biblioteket et gitter med folioer i stedet for at vise den seneste folio.

Hide Sign In Button

Hvis du vælger denne indstilling, bliver der ikke vist en log på-knap i øverste venstre hjørne af skærmbilledet, når der trykkes på et brugerdefineret ikon.

Hide Free Folios

Vælg denne indstilling for at skjule gratis folioer fra biblioteket. Denne indstilling er særligt nyttig, hvis du vil bruge din brugerdefinerede server til at give kunder ret til at angive folioer ud fra oplysningerne i deres logonkonto.

Du kan finde oplysninger om begrænsning af folioer i Brug af begrænset distribution med Digital Publishing Suite (på engelsk).

Lock App Orientation

Hvis du vælger Portrait (højformat) eller Landscape (tværformat), beholder appen denne retning på en iPad. Denne indstilling påvirker alle visninger, herunder biblioteksvisning og foliovisning, også selvom folioen er i begge retninger.

Customize and Preview the Toolbar and Custom Icons

Brug dette afsnit til at angive brugerdefinerede ikoner til navigationsværktøjslinjen for standardbiblioteket eller til at angive et brugerdefineret HTML-bibliotek.

Use Custom Viewer Library

Når du klikker på biblioteksikonet på navigationsværktøjslinjen i DPS App Builder, vises indstillingen Use Custom Viewer Library. Hvis du klikker på indstillingsikonet, kan du angive den .zip-fil, som indeholder HTML-koden. Når du klikker på et tilpasset bibliotek, vises der et husikon på navigationsværktøjslinjen øverst i stedet for et "Library"-ikon".

Bemærk at denne indstilling ikke fremtræder, hvis "Use Legacy Store APIs" vælges på siden med app-oplysninger. Du kan finde flere oplysninger op at oprette et brugerdefineret bibliotek under Oprettelse af et brugerdefineret bibliotek (Enterprise).

Custom Icons

Klik på plus-ikonet i højre side af panelet for at oprette en tilpasset knap (også kaldet en "tilpasset plads") til navigationsbjælken. Du kan også vælge de biblioteks- eller fremviserikoner, der skal bruges i stedet for standardikonerne for bibliotek og fremviser.

Du kan medtage op til 8 navigationsikoner til iPad (6 tilpassede plus biblioteks- og fremviserikonerne) og 2 til iPhone (1 tilpasset plus bibliotek).

Angiv PNG-filer i formatet 30 x 30 og 60 x 60 pixel med gennemsigtig baggrund for hvert ikon. Brug en hvilken som helst farve til billedet i forgrunden. iOS anvender en systemfarve (normalt lyseblå) til ikke-gennemsigtige pixels og ændrer ikonets udseende, så det fremgår, om det er markeret.

Når brugerne trykker på et brugerdefineret ikon, viser en indbygget browser indholdet af den HTML-fil, du har angivet, f.eks. en HTML-side for en butik, et nyhedsfeed eller en hjælpside. Kunderne kan trykke på en lukknap for at returnere til biblioteksvisning.

Icon Label

Angiv den tekst, der skal vises under ikonet såsom "Gem" eller "Hjælp".

Hvis din app har flere sprog i brugergrænsefladen, kan du redigere den XML-fil, du downloader, når du vælger Brug tilpassede strenge i afsnittet Appdetaljer. Du kan også bruge XML-filen til at ændre "Bibliotek"- og "Fremviser"-navnene. Du kan få flere oplysninger i beskrivelsen om "brug af brugerdefinerede strenge" tidligere i denne artiklen.

Type

Vælg WebView for at få vist indholdet af en HTML-fil, du specificerer. Vælg kun Navigation, hvis du udgiver en Woodwing-baseret app, hvor du kan bruge Intent-metadata til at gå til en forside, en indholdsfortegnelse eller en hjælpeartikel. Angiv navnet i formålsfeltet.

Navto Link Name

Med denne indstilling kan du bruge formatet goto:// til at oprette artikellænker, der åbner det HTML-indhold, som er knyttet til det brugerdefinerede ikon. Hvis f.eks. navnet på dit link er "Store," og du opretter en knap med en goto://ApplicationViewState/Store-handling, åbnes HTML-koden for Store. Se Oprettelse af goto-links til brugerdefinerede ikoner.

Icon HTML Resources ZIP

Angiv den .zip-fil, som indeholder de elementer, der skal bruges som webvisning, når brugerne trykker på værktøjslinjeknappen. Denne .zip-fil skal indeholde en enkelt HTML-fil og alle nødvendige billed- og CSS-filer. .zip-filen må ikke indeholde undermapper; alt indhold skal være på det samme niveau.

Lock Orientation

Hvis den webvisning, der vises, når brugerne trykker på værktøjslinjeknappen, kun skal vises i én retning, skal du vælge Vandret eller Lodret.

Hide Title Bar

Vælg denne indstilling for at skjule titellinjen, der vises øverst i fremviserbiblioteket, når HTML-indholdet for det brugerdefinerede ikon vises.

Show Navigation Controls

Viser navigationsfunktioner, f.eks. knappen Tilbage og knappen Opdater for en webside. Disse indstillinger vises på titellinjen over HTML-indholdet.

Auto Launch

En af de brugerdefinerede knapper på værktøjslinjen kan indstilles til automatisk start. Når automatisk start er slået til, vises HTML-siden automatisk, når fremviserbiblioteket vises.

Bemærk:

Klik på plusikonet i højre side af panelet Navigationsværktøjslinje for at føje helt op til otte knapper til iPad-apps. Du kan også udskifte standardknapperne Library og Viewer. Klik på knapperne på eksempellinjen for at skifte mellem knapperne.

Social deling

Indstillingerne for Social deling styrer, om kunderne kan dele artikler fra din app via Facebook, Twitter, e-mail eller ved kopier/sæt ind. Social deling er tilgængelig til iPad- og iPhone-fremvisere. Denne funktion er dog ikke tilgængelig til enkeltudgave-apps eller Android-fremvisere. Du kan få mere at vide om arbejdsforløbet for social deling på Brug af social deling.

Enable Sharing

Hvis du vælger at aktivere deling, vil aktivitetsarket på din iOS-7 enhed vise alle mulige delingstyper. På det pågældende tidspunkt vil du ikke have mulighed for at deaktivere delingstyper på din iOS-7.

For iOS 6-enheder gælder det, at menuen til Social deling ikke længere er tilgængelig i apps, der er oprettet efter den 11. februar 2014, og det skyldes nye restriktioner, der knytter sig til Advertising Identifier-referencen i Facebook SDK. Indstillingerne under "iOS 6 Specific Settings" er ikke længere relevante.

Publication URL (kun v28)

For version 28-apps skal man angive den URL-adresse, der indeholder oplysninger vedrørende din publikation. Linket til publikations-URL'en vises, når kunderne deler en beskyttet artikel. For version 29-apps er publikations-URL-adressen ikke længere nødvendig. Når beskyttede artikler deles, er URL-adressen for den fulde artikel nu inkluderet i linket, og der vises en betalingsmur-besked.

Certifikater og push

Apple kræver, at alle apps er signeret med et gyldigt certifikat og leveret, før de kan køres på iPad. I sektionen Provisioning skal du angive mobileprovision-filerne. Du skal angive certifikaterne, når du downloader de genererede fremviser-app'er.

Du kan få oplysninger om oprettelse af certifikater og mobileprovision-filer i PDF-filen Håndbog til iPad-udgivelse (på engelsk), der er tilgængelig på Dashboard eller fra menuen Help i DPS App Builder.

Enterprise Signed Viewer App

Vælg kun denne indstilling, hvis du vil bruge et Enterprise-leveringscertifikat til en fremviser, der kun skal distribueres internt i din organisation. Angiv et app-id og din Enterprise-mobileprovision-fil. Du kan også aktivere push-meddelelser i en firmasigneret-app. Mobilprovision-filen skal have et bundle-id uden jokertegn. Se Oprettelse af en firmasigneret iPad-fremviser-app.

Developer Mobileprovision

Filen mobileprovision bestemmer, hvilke iPads der kan installere og bruge din fremviser-app. Filen mobileprovision til udviklings-app'en indeholder en liste over iPad-id'er kaldet UDID'er.

Distribution Mobileprovision

Filen mobileprovision bestemmer, hvilke iPads der kan installere og bruge din fremviser-app.

Sideloadable Developer Build

Vælg denne indstilling, hvis du vil føje .folio-filer manuelt til udviklingsfremviseren via iTunes. Du kan kun bruge .folio-filer, ikke .zip-filer, der er oprettet med knappen Eksportér i Folio Producer Organizer.

Enable Push Notifications

Vælg denne indstilling for at aktivere besked om opdateringer fra Adobe. Hvis du vælger denne indstilling, vises der et rødt badge på ikonet for fremviser-app'en, som angiver antallet af tilgængelige folioer, eller Newsstand aktiverer en besked om opdateringer-proces. Denne indstilling er påkrævet, hvis Newsstand er aktiveret.

Hvis du vil oprette push-beskeder, skal du bruge webstedet Apple Developer til at konfigurere dit app-id, oprette nye mobileprovision-filer og oprette push-certifikater til produktion og udvikling. Du kan få detaljerede oplysninger om oprettelse af push-certifikater i PDF-filen Håndbog til iPad-udgivelse (på engelsk), som du kan hente fra menuen Hjælp til i DPS App Builder.

Push-certifikater gemmes på en server og er ikke inkluderes i selve appen. Brug Push Notifications Portal på DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) for at angive push-certifikater.

Der er flere oplysninger i Push-beskeder.

Brug Adobe Push Server

Hvis du fravælger indstillingen Use Adobe Push (kun Enterprise), kan du angive en tredjepartsserver til opdateringsbeskeder. Angiv serveren i feltet Push URL. Angiv yderligere serveranmodninger, som serveren kræver, i feltet Custom Push Parameters. Du kan læse om de grundlæggende krav ved konfiguration af beskedserveren i Besked om opdateringer.

Build Details

Hvis du er logget på vha. et Adobe ID, som er beregnet til Omniture-sporing, vises der indstillinger for sporing af brugerdata på siden Build Details. Disse data udfyldes automatisk. Hvis du har en firmakonto, og disse indstillinger ikke vises, skal du kontakte din Adobe-repræsentant.

Når du har angivet oplysninger eller filer til alle obligatoriske felter, skal du klikke på Submit Build og derefter klikke på Finish.

Hvor længe, det tager at oprette udviklings- og distributions-apps, afhænger af, hvor optaget serveren er.

Overførsel og test af fremviser-app'er

Certifikater er påkrævet til to forskellige fremviser-apps: en udviklings-app og en distributions-app. Udviklings-app'en er til testformål, mens distributions-app'en er den, du skal sende til Apple, når du har testet og godkendt udviklings-app'en.

 1. Vælg din fremviser-app på siden Manage, hvor dine brugerdefinerede fremviser-builds vises.

 2. Klik på Developer Viewer (.ipa) for at downloade udvikler-app'en.

 3. Angiv p12-udviklercertifikat og -adgangskode, og klik derefter på Download And Sign.

  Developer P12 Certificate

  I .p12-filen gemmes oplysningerne om certifikatets private nøgle. Når du skal oprette .p12-certifikatet, skal du bruge webstedet Apple Developer til at oprette og hente et certifikat og derefter bruge hjælpeværktøjet Keychain Access til at eksportere den private nøgle til certifikatet som et .p12-certifikat.

  Developer P12 Password

  Når du opretter .p12-certifikatet, bliver du bedt om at oprette en adgangskode. Tomme adgangskoder virker ikke. Hvis du bruger en tom adgangskode, skal du oprette .p12-certifikatet igen med en ægte adgangskode.

 4. Tilføj udviklings-app'en (.ipa) i dit iTunes-bibliotek, og følg vejledningen i "iPad Publishing Companion Guide.pdf" for at teste din app.

 5. Hvis udviklings-app'en virker korrekt, skal du gå tilbage til siden Manage i DPS App Builder og klikke på Distribution Viewer (.zip). Angiv oplysninger om distributionscertifikat, og klik derefter på Download And Sign.

Afsendelse og administration af fremviser-app'en

Når du har overført og testet din brugerdefinerede fremviser, skal du sende distributionsfremviseren (.zip) til Apple.

Afsendelse af udviklings-app'en

Hvis udviklings-app'en virker korrekt, skal du sende distributions-app'en (.zip) til Apple Store. Du kan finde mere detaljerede oplysninger i iPad Publishing Companion Guide PDF.

Opdatering af en app

Hvis du skal oprette forskellige ikoner eller foretage andre ændringer, skal du vælge fremviser-app'en på hovedsiden og klikke på Edit. Dine oplysninger og valg forbliver intakte. Foretag de nødvendige ændringer, og send derefter buildet igen. Din app bliver opdateret.

Send en nye version af din app til Apple ved enten at redigere en eksisterende app eller oprette en ny. Hvis du opretter en ny version af din app, skal du bruge mobileprovision-filer, der er baseret på den samme app-id som den tidligere app. Versionsoplysningerne opdateres automatisk.

Du kan indstille fremvisertypen, såsom at konvertere en app til flere folioer til en app til flere folioer med iTunes-abonnement, men du kan ikke redigere den eksisterende app. I stedet skal du oprette en ny app med samme mobileprovision-filer.

Sletning af et build

Hvis du ikke længere skal bruge udviklings- og distributions-apps, skal du vælge fremviser-app'en på hovedsiden og klikke på Delete. Du kan oprette et nyt build når som helst – du skal bare bruge mobileprovision-filer, der er baseret på det samme app-id, der er brugt til app'en.

Adobe-logo

Log ind på din konto