Oversigt over produktbemærkninger til nye funktioner

Digital Publishing Suite-værktøjerne opdateres jævnligt. Du kan få vist en liste over fejlrettelser i Produktbemærkninger til DPS-fejlrettelser (på engelsk).

Version 32

Du kan se en beskrivelse af de nye funktioner i det nuværende sæt værktøjer under Nyheder i denne version.

Version 31

Push-beskeder

Planlagte push-beskeder

Beskedindstillingerne på DPS Dashboard tillader nu, at du kan planlægge og sende beskeder om downloads i baggrunden samt sende tekstbeskeder. Du kan planlægge almindelige push-beskeder, som udløser downloads i baggrunden af den angivne folio i Newsstand-apps (eller som viser ikonet for det røde skilt i ikke-Newsstand-apps).

Push Notifications Service

DPS Dashboard har nu et fuldt, planlagt arbejdsforløb til udgivelse og kommunikation af nyt indhold til dine læsere. Understøttelse af planlægning af en folio, der skal udgives, har været tilgængelig i flere versioner.

Når du sender en tekstbesked, kan du aktivere den, så du ved at trykke på tekstbeskeden starter appen og åbner en specifik artikel i en folio.  

Certifikatadministration

Certifikater til push-beskeder administreres nu i Push Notifications Service på DPS Dashboard, så du nemmere kan opdatere push-certifikater og få besked, når dine certifikater er ved at udløbe.

Brug DPS App Builder til at angive, at din app kan bruge push-beskeder, og om du bruger Adobes eller en tredjeparts push-tjeneste. Brug Push Notifications Service til at angive dine push-certifikater og adgangskoder. Push-certifikater gemmes på en server, ikke i selve appen.

Bemærk følgende:

 • Når push-certifikater udløber eller der er højst 30 dage, til de udløber, vises der en advarselsmeddelelse, når du logger på Push Notifications Service.
 • Push-certifikater til eksisterende apps overføres automatisk fra DPS App Builder til Folio Producer.
 • Sørg for at kontrollere, at dine certifikater er overført korrekt til Push Notifications Service (DPS Dashboard > Notifications). I visse tilfælde er certifikaterne muligvis ikke overført korrekt, eksempelvis når du bruger forskellige konti til produktion og udvikling.

Oprettelse

 

Importere alternativt layout

Et nyt sidecar.xml-format gør, at du kan importere artikler fra InDesign-dokumenter med alternative layout.

Der er nu to forskellige metoder til at bruge sidecar.xml-filer til at importere artikler. Den klassiske sidecar.xml-arbejdsforløb understøttes stadig – sidecar.xml-formatet og arbejdsforløbet forbliver uændret. Det nye sidecar.xml-format indeholder specifikke stinavne til InDesign-dokumenter. Hvis du ønsker at importere den nye sidecar.xml-fil, skal du vælge indstillingen "Importer med sidecar.xml", når du importerer artikler.

CRM-integration

Du kan bruge nye biblioteks-/butiks-API'er til at knytte DPS-indhold om forbrugsdata til tredjeparts-CRM'er såsom Salesforce.com. Disse API'er er kun tilgængelig for erhvervskunder.

Du kan eksempelvis registrere data om artikler, der vises via appen under et salgsbesøg, herunder indhold vist, den samlede tid, den brugte interaktivitet og andre analytiske oplysninger, hvorefter du kan overføre dataene sammen med brugerdefinerede notater om en potentiel kunde direkte til en oversigt over dine salgsmuligheder. Brug kraftige analysefunktioner i CRM-systemer til at koordinere indholdsforbruget med påvirkning af salg og omsætning.

iOS-fremviser

Folio-eksempel i bibliotek

Hvis din iPad-app har mulighed for abonnementer, ønsker du sandsynligvis at fremme dit nyeste indhold og sikre dig, at betalingsmulighederne fremgår klart. For at muliggøre dette har iPad-abonnement-apps til den nye v31 et nyt standardbibliotek med et nyt udseende, som skal hjælpe med at fremme dit indhold.

Den seneste folio har en fremtrædende præsentation, der har til formål at tilskynde læserne til at identificere det seneste tilgængelige indhold til køb og abonnement. Hvis der er en gratis skærmversion af indholdet, er det også angivet.

Forbedringer af downloads

Alle afbrudte downloads fortsættes nu i stilhed, når en app startes eller vender tilbage fra baggrunden. Hvis der opstår en fejl under en overførsel, afbrydes denne overførsel igen.

Overførselsprocesser optimeres, når en app kører i baggrunden.

Påkrævede folio-opdateringer

Indstillingen "Hide Folio Update Prompt" er nu tilgængelig, når du bruger DPS App Builder til oprettelse af iOS-apps. Hvis denne indstilling vælges, bliver folioopdateringen hentet og anvendt ved et tryk på forsidebilledet i biblioteket, uden at brugerne bliver bedt om at acceptere eller ignorere opdateringen. Denne indstilling er f.eks. særdeles nyttig i en salgsapp, hvori medlemmer af salgsteamet skal have det mest opdaterede indhold.

Med en WiFi-forbindelse er det obligatorisk at opdatere en folio for at kunne se den. Med en mobilforbindelse er det valgfrit, om man vil opdatere folioen. Hvis der ikke er nogen forbindelse, kan brugere fortsætte med at se den ældre folioversion. Hvis folioen opdateres, mens en bruger ser den, vises en opdateringsprompt.

For indbyggede Android- og Windows-apps er folioopdateringer som standard nødvendige, og folioer opdateres automatisk, når brugere trykker på forsidebilledet.

Yderligere ændringer i iOS-fremviser

 • Knappen Log af vises nu på tandhjulsmenuen i biblioteket i stedet for øverste venstre hjørne for at forhindre brugere i at logge af ved et uheld.
 • Downloadhastigheden i baggrunden bør blive bedre pga. forbedret segmentering og gentagne forsøg.

Android-fremviser

 • Tilpasset bibliotek
 • Forbedret lydunderstøttelse
 • Dobbeltretningsfolioer
 • I den webbaserede DPS App Builder kan du nu vælge at skjule biblioteksbanneret, hvis læseren har logget på direkte berettigelse. Du kan finde mere detaljerede oplysninger i udvikling af integrerede DPS-apps til Android.
 • DPS App Builder har nu en indstilling, der kan låse biblioteket i tværformat.
 • Ydeevnen er forbedret, når en folio hentes via progressiv overførsel.
 • Store objekter med flere tilstande blinker ikke længere, når de kommer frem på skærmen.
 • Videoer sættes nu på pause, når der kommer et telefonopkald.
 • Direkte berettigelsesservere, der implementerer den ældre v1-API
 • getFolioInfo() API i tilpassede butiksfacader
 • Reading API
 • Indstillinger for HTML-visningsport i weboverlejringer, HTML-artikler og brugerdefineret bibliotek
 • Bevægelser i weboverlejringer, HTML-artikler og brugerdefineret bibliotek
 • Relative navto://-hyperlinks
 • Hyperlinks til ankre i HTML-indhold
 • Oprydning i folioer, der oprindeligt blev hentet vha. den ældre Android-fremviser, når fremviseren er opdateret til den integrerede Android-fremviser

Windows-fremviser

 • Windows Store omfatter nu køb i selve appen, så brugere kan købte separate folioer i en app. Pga. begrænsninger i Windows Store kan du kun angive en enkelt pris for alle køb i apps. Windows Store tilbyder endnu ikke abonnementer. Se DPS-udgivelsesvejledning til Windows Store-apps for at få flere oplysninger.
 • Ud over generel overførsel af data understøtter Windows-apps nu analyse af foliokøb.
 • Windows-fremvisere understøtter nu API'er til brugerdefinerede biblioteker.  
 • Baggrundslyd
 • Hyperlinks, der åbner indhold i en browser i programmet
 • onAppear og onDisappear-hændelser i HTML-artikler
 • Direkte berettigelsesservere, der implementerer den ældre v1-API
 • Du kan vælge, om læserne skal spørges, om de vil aktivere samlingen med analysedata
 • Søgning efter folioer i Adobe Content Viewer-biblioteket efter titel, folionummer og publikationsnavn (ikke tilgængelig i brugerdefinerede apps)

Webfremviser

 • Når brugere skifter mellem layout i højformat og tværformat i en folio med dobbeltretning, cachelagrer webviseren den seneste retning, så når brugere går videre til næste artikel eller vender tilbage til den udgivelse i webviseren, vises den seneste retning.
 • Webfremviserens ydelse og brugeroplevelse er blevet forbedret, f.eks. er læseoplevelsen blevet mere vedvarende, hvor webfremviserens kontrolelementer i brugergrænsefladen over og under sideindholdet ikke opdateres, når brugere går videre til en anden artikel.

Andre

 • YouTube-videoer, der er indlejret i en webvisning, afspilles nu korrekt.
 • Hvis du aktiverer sikkert indhold (kun Enterprise), kan du ved hjælp af en indstilling i værktøjet Account Administration angive rettelsesniveauet, når Adobe udgiver en rettelsesopdatering.

Version 30

Disse funktioner blev tilføjet i v30-udgaven (marts 2014).

iOS-fremviserfunktioner

Relative navto-links. Du kan nu bruge en navto-kommando til at hoppe til den næste/forrige eller første/sidste artikel. En knap med handlingen navto://relative/first springer til den første artikel i folioen. Gyldige formater omfatter first, last, next, previous og current. Du kan springe til en specifik artikel i forhold til dens placering i folioen, såsom femte artikel. Relative navto-links understøttes i iOS- og Windows Store-fremvisere, men endnu ikke i den integrerede Android-fremviser, den stationære fremviser eller webfremviseren. Relative navto-links kræver appversionen v30, men fungerer med alle folioformater.

JS API-understøttelse til relative navto-links (kun iOS). Når du opretter en overlejring til webindhold eller en HTML-artikel, som opretter adgang til Reading API, kan du sende en forespørgsel til folioen for at få oplysninger, såsom hvor mange artikler, der er i folioen, og hvor mange sider, der er i en artikel. Du kan derefter vise disse oplysninger eller bruge dem på en anden måde inde i overlejringen eller HTML-artiklen.

Dybe links med parametre (kun Enterprise, iOS). v30-opdateringen forbedrer v29-funktionen, som opfanger dybe linkparametre. med v29-udgivelsen understøttes dybe links kun på tilpassede steder (såsom en tilpasset butik) som destination. Med v30-fremviserne er linkparametrene nu tilgængelige via JS-API'erne, uanset destinationen af de dybe links. Du kan f.eks. oprette et link, som åbner en specifik folio og artikel i en app og tilbyder en abonnementsrabat. Med dybe links ind i programmer kan du modtage oplysninger fra fremviseren via JavaScript-API'er. Denne funktion understøtter links til artikler via navto-formatet, skrivning til lokal lager og indstilling af en værdi i programmet, som du kan få adgang til via JS-API'en.

Informationsskærm (kun iOS). I iOS-fremvisere kan du fremkalde et gennemsigtigt webvindue fra alle steder i appen, som kan oprette adgang til Reading API eller biblioteks- eller butiks-API'en, herunder biblioteket, den tilpassede butik eller en artikel. Du kan bestemme læserens berettigelsesstatus og andre opførsler for at vise ønsket indhold i den gennemsigtige webvisning. Du kan enten starte informationsskærmen fra appniveau (såsom et tilpasset bibliotek eller berettigelsesbanner) eller fra folioniveau (HTML-artikel eller overlejring til webindhold). HTML-filerne. som bruges med informationsskærmen skal hostes på en server uden for appen, som ikke er lagret inde i appen. Brugere skal have forbindelse til internettet for at se informationsskærmen.

Sikre folioer (kun Enterprise og iOS). Der er en ny indstilling kaldet "Enable Secure Content" (Aktiver sikkert indhold) tilgængelig, når du bruger værktøjet Kontoadministration til at konfigurere en rolle for en Enterprise-konto. Vælg kun denne indstilling, hvis du har fortrolige eller følsomme oplysninger i din app. Social deling, webfremviser og downloads i baggrunden er ikke mulige i en sikker konto. Folioer på en sikker konto er ikke tilgængelige gennem Folio Producer Service (acrobat.com). Folioer er kun tilgængelige, når de udgives på Adobe Distribution Service. Du kan se eksempelvisning på folioer på en sikker konto ved at bruge Vis på enhed for at se dem i Adobe Content Viewer, eller du kan skabe en tilpasset app og vise udgivne folioer. Folioer er kun sikre, hvis Enable Secure Content (Aktiver sikkert indhold) er valgt for en v30-app, og hvis v30-folioer udgives med "Encrypt Folio" (Krypter folio) markeret. Folioer, som leveres til en app med funktionen til sikkert indhold, er beskyttet, når enheden er låst eller slukket. Folioerne bliver tilgængelige, når enheden er låst op med en adgangskode. Det er en standardfunktion i iOS, som operativsystemet leverer.

Understøttelse af kalender-API (kun iOS). Der er nu tilføjet understøttelse af begivenheder i kalenderen i JavaScript-API'erne. Du kan f.eks. tillade brugere at trykke på et link for at tilføje en kommende begivenhed til deres Kalender-app (kun ikke-tilbagevendende begivenheder). Du kan også tillade at tilføje elementer såsom en liste over ingredienser til en opskrift, i brugerens Påmindelser-app.

Der er ikke mere "Vis mere" i fremviserbiblioteket. På iPad kan læsere nu rulle gennem alt indholdet i biblioteket. Brugerne behøver ikke længere at trykke på knappen Vis mere i bunden af biblioteket for at vise flere folioer.

Forbedringer i logon/abonnement (Enterprise). Du kan nu fremkalde den integrerede fremvisers logon-dialogboks og abonnements-dialogboks i tilpassede visninger. Med denne ændring kan du bruge den integrerede abonnements- eller logon-dialogboks til at vise købemuligheder, i stedet for at du skal skabe din egen. Den integrerede dialogboks er tilgængelig i biblioteks- og butiks-API'en. Den integrerede abonnements-dialogboks er både tilgængelig i biblioteks- og butiks-API'en og i Reading API.

Forbedringer i oplysninger om berettigelse (Enterprise). Adobe vil begynde at bruge en intern skybaseret tjeneste til at levere oplysninger om proxyberettigelse. Enterprise-udgivere, som tilbyder direkte berettigelse, kan stadig levere både godkendelse og berettigelse, men Adobes tjeneste vil kunne cachelagre berettigelser på udgiveres vegne.

Yderligere iOS-fremviserfunktioner

 • Indstillingen Advertising Identifier til iOS-fremvisere er nu tilgængelig i et andet format, som ikke vises i appens binærfiler, medmindre udgiveren specifikt refererer til det. Du kan finde flere oplysninger i Nye API'er til forbrugermarkedsføring.
 • Elementet Log på vil ikke vises i iPhonens dialogboks med indstillinger, hvis indstillingen "Hide sign in button in the library" er markeret i DPS App Builder.
 • Indstillingsknappen (tandhjulsikonet) vises ikke længere i iPhonens fremviserbibliotek, hvis der ikke er nogen indstillingsmuligheder (fx ingen detailfolioer, ingen login).

Integreret Android-fremviser

 • Overlejringer til panorering og zoom understøttes nu.
 • Grundlæggende lydoverlejringer understøttes nu. Controllerfiler og baggrundslyd understøttes stadig ikke.
 • Indbinding – højre kant.
 • HTML-bannere.
 • Fuld understøttelse af billedsekvenser, herunder muligheden for at trække for at bladre gennem billeder og indlejre billedsekvensoverlejringer i andre overlejringer.
 • Rulbare vektorrammer.
 • ChinaCache i tilpassede fremvisere (men ikke i Adobe Content Viewer).
 • Den integrerede Adobe Content Viewer husker nu legitimationsoplysninger, så det er ikke længere nødvendigt at logge ind gentagne gange. HTML-artikler understøttes fuldt ud.
 • Tilpassede biblioteker understøttes nu (kun Enterprise). I den webbaserede DPS App Builder kan du angive en .zip-fil, som indeholder HTML-filer, der erstatter standardbiblioteket.
 • Avanceret gengivelsesunderstøttelse. Når du bruger den Webbaserede DPS App Builder til at oprette en integreret Android-app kan du angive hvilke foliogengivelser, der skal vises på Android-tablets og hvilke gengivelser, der skal vises på Android-telefoner.

Windows-fremviser

 • Understøtter alle overlejringer, undtagen panoramaer.
 • Annullerer alle downloads, der er undervejs.
 • Forbedret progressiv overførsel. Når brugeren navigerer til en artikel, som ikke er overført endnu, begynder denne at blive overført.
 • Windows-fremviseren understøtter nu opdateringer af redigerede folioer udelukkende i artikler.
 • I Adobe Content Viewer til Windows vises det Adobe-id, som bruges til at logge på, i biblioteket.

Funktioner i pushmeddelelser

Den omdesignede pushmeddelelsestjeneste med udvidet funktionalitet er nu tilgængelig. Den nye pushmeddelelsesportal har følgende funktioner:

 • Planlæg tekstmeddelelser med mulighed for at annullere uafsendte meddelelser.
 • Vis historikken over tekstmeddelelser. Du kan sende meddelelser og se status for de aktuelle/planlagte meddelelser.
 • Send dybe links i tekstmeddelelser. Du kan f.eks. inkludere et link, som åbner app-biblioteket. (Denne indstilling kræver en v30-fremviserversion.)
 • Brug SiteCatalyst-analyser til at evaluere tekstmeddelelsesdata.
 • Når du sender iOS-tekstmeddelelser, kan du angive, om tryk på tekstmeddelelsen starter den tilpassede butik eller en anden tilpasset plads, eller om det skal starte en webside, som du vælger.

Folio Producer-tjenester

 • Analyseforbedringer. I SiteCatalyst-analyser er der nu komplet sporing af downloads i baggrunden, som begynder fra når pushmeddelelsen modtages, til folioen er hentet.
 • AEM/DPS-arbejdsforløb. Media Publisher er et modul i Adobe Experience Manager (AEM), som giver systemet mulighed for at udgive DPS-indhold. Når AEM og modulet er konfigureret og anvender de relevante skabeloner, kan du oprette HTML-artikler og udgive DPS-folioer. Artikler kan overføres direkte til Adobe Folio Producer-tjenesten, og de kan kontinuerligt kontrollere, om artikler er synkroniseret med de seneste ændringer. Du kan få flere oplysninger om AEM-arbejdsforløbet i de relaterede artikler i DPS Developer Center.

Folioformatspecifikationen er nu tilgængelig

Folioformatspec. er nu tilgængelig. Kommercielle udgivere kan udvide deres indhold gennem en række markedspladser, som accepterer .folio-filformatspecifikationen. Udgivelse i .folio er et universelt accepteret digitalt filformat, som giver bladudgivere mulighed for at producere digitalt indhold til mobile enheder mere effektivt ved at eliminere behovet for at oprette og udgive interaktivt digitalt indhold i flere individuelle proprietære filformater, som understøttes af de unikke markedspladser. Kiosker og markedspladser, som accepterer licensen til filformatspecifikationen .folio, vil kunne oprette deres egne integrerede fremvisere, som kan vise digitale magasiner i filformatet .folio.

Downloadside til folioformatspecifikation

  Version 29

  Disse funktioner blev tilføjet til v29-fremvisere.

  Understøttelse af integreret Android-fremviser

  Du kan nu bruge den webbaserede DPS App Builder til at oprette integrerede Android-fremviserapps. Den webbaserede DPS App Builder kører både på Mac OS og Windows. I øjeblikket kan du stadigvæk bruge den eksisterende desktopbaserede DPS App Builder til at oprette ældre AIR-baserede Android-apps.

  Der er to versioner af Adobe Content Viewer tilgængelige i Google Play Butik og Amazon Appstore. Appen "Adobe Content Viewer (legacy)" er stadig tilgængelig til at teste indhold i den gamle AIR-baserede Android-fremviser. Appen "Adobe Content Viewer for Android" giver dig mulighed for at teste indhold til integrerede Android-fremvisere.  

  Den nye integrerede Android-fremviser understøtter både tablets og smartphones, der kører Android 4.0.3 eller senere udgaver. Du kan finde en liste over understøttede funktioner og begrænsninger under Udvikling af integrerede DPS-apps til Android-enheder. Du kan se et diagram med sammenligning af funktioner under Liste over understøttede funktioner i DPS.

  Forbedring af Windows-fremviseren

  Adobe Content Viewer er nu tilgængelig i Windows Store. Denne app kræver Windows 8.1. Bemærk, at muligheden for at oprette brugertilpasset Windows-apps endnu ikke er tilgængelig i DPS App Builder. Overlejringer med gengivelser og panorering og zoom understøttes nu i Windows-fremviseren. Se Oprettelse af DPS-apps til Windows Store.

  Streaming af lyd og video

  Reducer foliofilstørrelsen, og opnå kortere downloadtider med ny understøttelse af videostreaming og oprettelse af lyd. Lyd og Video er nu to forskellige afsnit i panelet Folio Overlays. Du kan angive en URL til en mediefil, der er overført til en server, for både lyd- og videooverlejringer. Når du angiver en mediefil (MP4 eller MP3) til streaming, kan du vælge alle de indstillinger, der er tilgængelige for lokale mediefiler, herunder Afspil automatisk og Afspil i baggrunden på tværs af folio.

  Den URL, du angiver, skal være "http", ikke "https". Du kan ikke bruge denne teknik til at streame film fra tjenester som YouTube og Vimeo. Brug i stedet en overlejring til webindhold.

  Streaming af lyd og video kræver v29-værktøjerne, men ikke et v29-folioformat. Du kan streame mediefiler ved hjælp af et tidligere folioformat (v18 eller nyere).

  Segmenterede tekstbeskeder

  Levér målrettede Push-tekstbeskeder for at holde forbrugernes opmærksomhed på din app og dit brand. Du kan identificere grupper af kunder efter segment, f.eks. iPad-brugere, iPhone-brugere eller brugere, der ikke har brugt app'en i over 30 dage. Derefter kan du sende teksmeddelelser til denne undergruppe af kunders enheder og opfordre dem til at downloade yderligere indhold eller til at se kampagnetilbud.

  Hvis du har en SiteCatalyst Analytics-konto, kan du samle oplysninger om en undergruppe af kunder i en CSV-fil. Derefter kan du angive denne CSV-fil, når du sender tekstbaserede Push-beskeder. Se artiklen Segmenterede Push-beskeder (på engelsk) i DPS Developer Center for yderligere oplysninger.

  Artikler i gratis folioer er altid tilgængelige

  Artikler i folioer, der er udgivet som Free (gratis), vises nu uden en betalingsvæg i webfremviseren, selv hvis artiklen er indstillet til Protected (beskyttet) eller Metered (målt). Før v29-versionen kunne betalingsvæggen aktiveres og forhindre brugere i at se indhold, selvom en folio var udgivet som Free (gratis). Med gratis folioer i v29-apps vises betalingsvæggen aldrig, heller ikke når den er aktiveret for app'en.

  Forbedringer i Analytics

  Base Analytics på dashboardet er ikke længere beta. Nu er det lokaliseret og omfatter flere fejlrettelser. Desuden omfatter SiteCatalyst Analytics nu sporing af automatisk startet vs. brugerstartet (kun iOS).

  Forbedringer af gamle Android-fremvisere

  Den AIR-baserede Android-fremviser understøtter nu Android 4.4. . I Android-fremvisere er knib og zoom nu aktiveret for "flade" artikler, som er indstillet til "Horizontal Swipe Only" Denne adfærd støttes allerede til iOS-fremvisere.

  Velkomstskærm for iOS-apps (kun Enterprise).

  Velkomstskærmen er en gennemsigtig webfremviser, der viser HTML-indholdet mellem velkomstbilledet og biblioteket/butikken. HTML-indholdet, du stiller til rådighed i DPS App Builder, vises, første gang dine kunder starter app'en. Dette forekommer både efter installation og opdatering. Man kan eksempelvis bruge velkomstskærmen til at tilskynde læseren til at oprette en konto, acceptere vilkår og betingelser, kigge på en eksempelvisning eller orientere vedkommende om app'en. Velkomstskærmen har fuld adgang til Library/Store-JavaScript-API'et, og du har fuld adgang over denne oplevelse.

  Brug indstillingen "Valgfri velkomstskærm" i DPS App Builder til at angive den zip-fil, der indeholder dine HTML-filer. Hvis din app støtter både iPad og iPhone, burde dine HTML-filer vise indhold, der virker på begge enhedsstørrelser. Du kan få instruktioner og eksempel på HTML-filer under Introduktion af velkomstskærm (på engelsk) i DPS Development Center.

  Forbedringer af social deling/webfremviser

  Bemærk følgende ændringer af DPS-funktionen til social deling.

  • Der er ny virkemåde for beskyttede artikler. Når læseren deler en beskyttet artikel i en version 29-app, vil artiklens URL-adresse blive delt – ikke publikationens URL-adresse. Når modtagere, der ikke er berettiget, klikker på det delte URL-link, ser de betalingsvæg-siden. Denne ændring påvirker både skriverbordswebfremviseren samt artikelfremviseren på iPad. Indstillingen for publikations-URL-adressen i DPS App Builder er blevet fjernet fra version 29-app'ens side til sociale indstillinger. Publikations-URL-adressen bruges stadig i version 28 og tidligere apps.
  • Webfremviseren understøtter nu lydfiler med AAC/MP4-kryptering.
  • Indstillinger for social deling i Sina Weibo og Tencent Weibo, er nu tilgængelige i Kina. Hvis udgiveren muliggør social deling, vil læseren, som har aktiveret et kinesisk tastatur for deres iPad eller telefon på iOS7, kunne se indstillinger for Sina Weibo og Tencent Weibo i den delte aktivitetsarkmenu. Sina Weibo og Tencent Weibo understøttes kun på enheder, der kører iOS-7, ikke iOS 6.
  • Funktion til indbinding ved højre kant støttes nu i webfremviseren. Hvis denne indstilling vælges, er den første artikel længst til højre i webfremviseren og på andre enheder.
  • I en integreret webfremviser kan udgivere nu tillade visning af eksterne links, som vises i en ny fane eller vindue. Se Adobe Content Viewer for Web SDK.
  • I en integreret webfremviser kan udgiverne spore, når brugere navigerer mellem sider. Se Adobe Content Viewer for Web SDK.

  Forbedringer af DPS App Builder

  Bemærk disse ændringer i DPS App Builder.

  • Siden for social deling er ændret for at tilpasse forskellige virkemåder i iOS-6 og iOS -7. Publikationen-URL-indstillingen er også fjernet fra versions 29-apps.
  • (Enterprise) Push-meddelelser understøttes nu i firmasignerede apps. Mobilprovision-filen skal have et bundle-id uden jokertegn.
  • (Enterprise) Etiketværdien for brugerdefinerede ikoner er fjernet. Hvis du vil bruge andre navne for fremviser eller bibliotek, skal du redigere XML-filen med de tilpassede strenge.
  • (Enterprise) De lokaliserede strenge for brugerdefineret ikoner inkluderer ikke længere unødvendige sektioner.
  • (Enterprise) "Valgfri iPhone-velkomstskærm" kaldes nu "Valgfri velkomstskærm." Indstillingen understøtter nu både iPad og iPhone.

  Markedsføringsforbedringer (Enterprise, iOS)

  DPS støtter adskillige API-egenskaber, som er udformet til at forbedre markedsføringen. Disse egenskaber er tilgængelige i både Library/Store samt Reading API, så de kan implementeres i artikler, butikker og på andre navigationshjemmesider.

  • Udgivere kan bruge vendorIdentifier til at spore reklamekampagner. Leverandør-id'et identificerer udgiveren. (Bemærk, at advertisingIdentifier-indstillingen, der identificerer hver enkelt enhed, var aktiveret tidligere og ikke længere er tilgængelig på grund af Apples restriktioner.)
  • Udgivere kan bruge canOpenURL til at registrere, om specifikke apps er installeret ved brug af kendte URL-skemaer. Udgivere har således mulighed for at krydsreklamere for apps på en mere direkte måde.
  • Udgivere kan bruge openExternal til at starte en ekstern URL-adresse inden for en brugerdefineret navigationswebfremviser.
  • Udgivere kan specificere et URL-skema med parametre, der er tilpasset til at videregive kampagne- og promoveringskoder fra e-mail, tekst og hjemmesider. Således startes app'en direkte i en navigationswebfremvisning.

  Ved at kombinere disse API'er kan udgiveren markedsføre sine apps på en række forskellige måder. Eksempelvis kan udgiveren indsamle data, der viser, hvilke brugere der har installeret app'en, men ikke abonnerer. Udgivere kan lancere en e-mail-reklamekampagne, der tilbyder et gratis 3-måneders abonnement. Der kan også laves en weboverlejring, der undersøger, om en anden app er installeret. Derudover er der mulighed for at fremvise forskellige tilbud, afhængigt af om brugeren udelukkende har downloadet app'en eller også abonnerer på den.

  Forbedret virkemåde af apps med mange folioer (Enterprise)

  Hvis en app indeholder et stort antal (såsom 1500) folioer, tager det lang tid at opdatere biblioteket. Hvis du vælger en indstilling i DPS App Builder, kan du bruge din rettighedsserver til at styre, hvilke folioer der er inkluderet, når det brugerdefinerede bibliotek opdateres.

  Forbedring af basisanalyser

  Under basisanalyse kan du vælge "Specielle numre" som publikationsfrekvensen. Når du vælger Specielle numre, kan du også indstille start- og slutdato for publikumsakkumulering. Derudover indeholder basisanalyser en række fejlrettelser, som forbedrer datavisningen.

  Forbedret stabilitet i Folio Producer-tjenester

  Den seneste AWS-overgang introducerede flere problemer med at uploade og downloade indhold gennem Folio Producer-tjenesten, som drives af acrobat.com. Tjenesten opdateres for at rette disse problemer.

  Version 28

  Tekstbaserede push-meddelelser (iOS, Professional/Enterprise)

  Det er ikke længere nødvendigt at bruge en push-meddelelsestjeneste fra tredjepart for at sende tekstmeddelelser til sine kunder. Ved at sende brugerdefineret tekst kan du fastholde tilbagevendende læsere og abonnenter på iOS-enheder ved at gøre læserne opmærksom på nyt indhold. Tekstbeskeder fungerer til enhver fremviserversion. Derudover kan du bruge SiteCatalyst-analyser til at måle kundereaktioner at modtage push-meddelelser, herunder antallet af læsere, der tilvælger at modtage beskeder om push-meddelelser.

  Forbedringer af grundlinjeanalyser (betaversion, kun på engelsk)

  DPS Dashboard omfatter en ny betaversion af grundlinjeanalyserapporter. Med den nye grundllinjeanalyse kan du se Standard Audience Accumulation-målinger for din digitale læserskare, som er i overensstemmelse med retningslinjerne for MPA Tablet Metrics. De nye rapporter viser data som samlet antal læsere, samlet antal sessioner, den samlede tid, som de enkelte læsere har brugt, gennemsnitssessioner pr. læser, enheder og operativsystem.

  Når du analyserer data, kan du ændre opsamlingsindstillingerne på tværs af standardmåleenhederne. Med de nydesignede grænseflader kan du få adgang til at se analyser og eksportere rapportdata i et regneark.

  Support til iOS 7

  v28-apps omfatter support til iOS 7. Bemærk, at fremvisere, der er oprettet med v24 eller ældre, kan fungere dårligt på iOS 7-enheder. Det gælder især folioer i tværformat, der enten ikke kan vises, eller ikke vises rigtigt. Alle DPS-apps skal opdateres til v27 eller v28 for at få de bedste resultater.

  Stop for support til iOS 5

  Adobe DPS stopper support til iOS 5. Det betyder, at v28-apps ikke kan køre på iOS 5 og dermed iPad 1-enheder. Hvis du fortsat vil understøtte iPad 1-enheder, skal du sikre dig, at du opretter folioer, der er kompatible med fremviserversionen for den eksisterende app. (version 27 eller ældre).

  iOS 7-krav for DPS-apps

  Med DPS App Builder kan du bygge v28-apps, som er kompatible med Apple iOS 7-designretningslinjer, bl.a. nye designtemaer til brugergrænseflader i lyse farver. Vær opmærksom på følgende iOS 7-krav, når du designer og bygger din app:

  • iOS 7 kræver, at systemlinjen skal vises i appen. Når du bygger en v28-app, vises systemstatuslinjen i 20 eller 40 pixel over navigationslinjen i alle visninger, herunder foliovisning. Når brugerne klikker for at få vist navigationslinjerne, dækkes mere af dit designområde. Sørg for at lave de nødvendige justeringer i dit artikellayout.
  • Med iOS 7 fungerer de brugerdefinerede ikoner på den nederste navigationsværktøjslinje på en anden måde (kun Enterprise). Når du bygger en v28-app med brugerdefinerede værktøjslinjeikoner, skal du ikke længere angive tre separate ikoner for tilstandene op, ned og deaktiveret. I stedet skal du angive én PNG-fil med en gennemsigtig baggrund. iOS 7 skifter automatisk farve afhængigt af visningstilstanden. (Disse filer er 30 x 30 pixels og 60 x 60 pixels.) Du skal ikke længere indlejre tekstetiketten i navigationsikonet. Du skal i stedet angive tekst i feltet Icon Label i DPS App Builder, som vises under de brugerdefinerede ikoner. Hvis din app understøtter flere sprog, kan du lokalisere denne tekst. De nye ikoner vises kun i navigationslinjen, hvis ikonet kan aktiveres. Knappen "fremviser" vises f.eks. ikke, før en folio er blevet downloadet. Hvis navigationsværkstøjslinjen er aktiveret, er den et par pixels højere end navigationsværktøjslinjen i tidligere apps (12 pixels på SD iPads, 24 pixels på HD iPads). Husk igen at foretage nødvendige ændringer i dit layout. Du kan få yderligere information om ikoner under Oprettelse af DPS-apps til iPad og iPhone.
  • Følgende yderligere appikonstørrelse er påkrævet til iOS 7: 152 x 152 (iPad HD), 76 x 76 (iPad SD) og 120 x 120 (iPhone). De nye ikonfiler er påkrævede, når du bygger en v27- eller v28-app i DSP App Builder.
  • DPS-fremvisere indeholder flere ændringer i brugergrænsefladen for iOS 7. F.eks. er bibliotekets baggrund meget lysere end i tidligere versioner, så sørg for, at dine forsidebilleder har en passende kontrast. Hvis din app indeholder en artikel, der beskriver, hvordan appen bruges, er det en god ide at opdatere dette indhold.

  Bemærk, at der er kendte problemer med version 24 samt tidligere apps, der benyttes på iOS 7-enheder. Opdater eksisterende apps til v27 eller nyere for at få de bedste resultater.

  AirDrop-support til iOS 7

  Med v28-apps på iOS 7-enheder kan du dele artikler med personer omkring dig AirDrop. Når modtagerne får links til delte artikler via AirDrop på en iPad, kan de bruge den nye v28-funktion Mobile Safari Web Viewer.

  Mobile Safari Web Viewer (kun iPad)

  Når en iPad-bruger klikker på et link til en ubeskyttet delt artikel, åbnes den delte artikel direkte i Mobile Safari Web Viewer. Med denne funktion kan modtagere af delt indhold se en webfremviserversion af artiklen med et enkelt klik på iPad'en i stedet for at downloade appen. Mobile Safari Web Viewer (også kaldet "artikelfremviser") giver links til download af app eller til visning af artiklen, hvis den allerede er downloadet på iPad'en. I den foreløbige udgave understøttes visse funktioner, fx nogle typer overlejring, endnu ikke.

  Planlæg folios tilgængelighedsdato

  Angiv en bestemt dato eller et bestemt tidspunkt, hvor folioindholdet skal gøres tilgængeligt for appbrugerne i Distribution Service. På den måde skal nyt indhold ikke offentliggøres manuelt.

  Du kan også programmere Planlæg folios tilgængelighedsdato ved hjælp af Folio Producer API (kun Enterprise).

  Ny standardfremviserversion til folioer

  Standardfremviserversionen for folioer er nu v26 i stedet for v20. Når du opretter en ny folio, kan du stadig målrette mod v20 via v28-fremviserversioner.

  Support til Camera API

  Brug enhedens kamera til at tillade brugere at tage billeder i din app og enten sætte billeder ind i dit indhold eller gemme dem i kamerarullen. Du kan f.eks. angive et rammebillede og tillade brugere at tage et billede (eller angive et billede fra deres foto-app), som vises i denne ramme.

  Indhold på Android-enheder forstørret

  I tidligere udgivelser blev mindre gengivelser i Android-apps ikke forstørret, hvilket medførte visning i letterbox- og pillowboxing-format. Med version 28 AIR-baseret Android-apps bliver mindre gengivelser proportionelt forstørret.

  Mulighed for låsning af retning

  DPS App Builder indeholder nye indstillinger, som kan låse retningen på din app, så biblioteks- og foliovisninger kun vises i denne retning.

  Forbedringer af SiteCatalyst-analyser

  Nye SiteCatalyst-rapporter er tilgængelige for forfatterens metadata. Dette er brugbart, når der skal spores specifikke forfattere eller annoncører. Der er også mulighed for yderligere brugerdefineret eVar-sporing. Se relaterede analytiske artikler i DPS Development Center for at få flere oplysninger.

  Web Viewer er oversat

  Content Viewer til internettet (internetfremviser) inkluderer nu understøttelse af op til 20 forskellige sprog.

  Forbedringer i ydelse af Distribution Service

  Folioer, der er uploadet til Adobe Distribution Service, gemmes nu hurtigere og sikrere på Amazons webserviceservere. Du burde mærke væsentlige forbedringer ved publicering-, opdatering- og download af folioer.

  Version 27

  Understøttelse af Pinterest i Social deling (iOS, Professional/Enterprise)

  Pinterest er nu en af Social deling-funktionerne i DPS App Builder. Når du har valgt Pinterest-funktionen, vises den i rullemenuen til social deling i programmet. Kunder, der får vist din app på en iPad eller iPhone, kan fastgøre eksempelbilledet fra en artikelside på deres opslagstavler. Fra Pinterest kan læsere klikke på sidebilledet for at få vist interaktivt artikelindhold på en enhed eller i webfremviseren. Du kan angive et betalingsmurloft på antallet af artikler til visning som med andre Social deling-funktioner.

  Integration af GPS i enheder (iOS, Professional/Enterprise)

  Med GPS-integration kan du levere målrettet indhold baseret på geografisk placering. Du kan føje GPS-logik til HTML-indhold i app'en for at opnå forskellige formål. Eksempler:

  • Du kan oprettet en overlejring til webindhold eller en HTML-artikel, der viser forskellige reklamer, afhængigt af, hvor brugerne får vist artiklen.
  • I din brugerdefinerede forretning (kun Enterprise) kan du få vist regionsspecifikke folioer og give brugerne adgang til folioer ud fra, hvor de befinder sig.
  • I dit brugerdefinerede bibliotek (kun Enterprise) kan du fremvise regionsspecifikke bannere.

  Flere oplysninger: Hvis du vil aktivere GPS-integration i en brugerdefineret forretning eller et brugerdefineret bibliotek, skal du bruge v2 custom story/library-API'er. Hvis du vil aktivere GPS-integration i en overlejring til webindhold eller en HTML-artikel, skal du bruge Reading API. Vælg også indstillingen "Allow Access to Entitlement Information" (tillad adgang til oplysninger om berettigelse), hvis du aktiverer GPS-integration i en overlejring til webindhold eller en HTML-artikel.

  Forbedring af social deling/webfremviser (iOS, Professional/Enterprise)

  Bemærk følgende forbedringer:

  • I webfremviseren kan artikler, hvis adgangsstatus er angivet til "Gratis" i Folio Producer, nu vises i skrivebords-webfremviseren, uden at de modregnes i betalingsmurgrænsen. Der er ingen ændringer i funktionaliteten for målte eller beskyttede artikler. Målte artikler modregnes stadig i betalingsmurgrænsen, og beskyttede artikler er kun tilgængelige for berettigede brugere. (Indstillingerne Free, Metered og Protected (gratis, målte og beskyttede) har nu samme virkning i både webfremviseren og eksempelvisning af gratis artikler).
  • I de forrige versioner var miniaturebilleder af beskyttede artikler i webfremviserens indholdsfortegnelse nedtonede, og der blev vist et hængelåsikon, når musen blev flyttet hen over. Desuden blev beskyttede artikler sprunget over, når du navigerede til venstre eller højre. I v27 skelner webfremviseren ikke længere mellem beskyttede, gratis og målte artikler i indholdsfortegnelsen og under navigering. Alle artikler vises i indholdsfortegnelsen uden forskel, og når brugerne navigerer rundt i en folio, kan de få vist alle artikler, også beskyttede. Beskyttede artikler er delvist skjult af en betalingsmur-meddelelse.
  • I den indlejrede webfremviser er loginprocessen gjort enklere, så udgivere kan godkende brugere på deres eget websted.

  Forbedringer af Android-fremviser (Professional/Enterprise)

  Den AIR-baserede Android-fremviser har fået følgende forbedringer:

  • Folioernes størrelsesbegrænsning er øget fra 2048 x 2048 til 4095 x 4095 pixel. Derved kan du oprette folioer til større enheder, f.eks. 10" HD Android-tablets.
  • Velkomstskærmbilleder, som du angiver på Android-enheder, skaleres nu proportionelt op eller ned, så de passer til skærmen på målenheden. Du kan f.eks. angive velkomstskærmbilleder på 2560 x 1600 og 1600 x 2560, der skaleres ned (og beskæres, hvis højde-bredde-forholdet er forskelligt) til mindre enheder.
  • Ikoner og elementer i brugergrænsefladen er nu større på XLarge Android-enheder, f.eks. 10" HD-tablets, så du nemmere kan trykke på knapper og navigere rundt i fremvisere på HD-enheder.
  • Brugerdefinerede navigationsikoner (kun Enterprise) kan nu være på 75 x 43, 98 x 52 eller 214 x 114 pixel.

  Den indbyggede (ikke-AIR) Android-fremviser er stadig under udvikling.

  Kopiér folio

  Folio Producer Organizer indeholder nu en Kopiér-kommando. Du kan kopiere (duplikere) din egen folio, eller du kan kopiere en folio, som deles med dig fra en anden konto. Hvis en udgivet eller ikke-udgivet folio kopieres, oprettes der en ny folio på Folio Producer-serveren (acrobat.com), ikke Distribution Service. Derefter kan du redigere og udgive den kopierede folio. Hvis folioen var en, der blev delt med dig fra en anden computer, skal du hente kildefilerne og oprette links til artiklerne igen for at redigere og opdatere artiklerne. Låste folioer kan ikke kopieres.

  Ny funktion til automatisk åbning i DPS App Builder

  "Auto-open latest entitled folio after download" (åbn seneste berettigede folio efter hentning automatisk) er en ny funktion i DPS App Builder. Hvis "Auto-download latest entitled folio on first launch" (automatisk hentning af den nyeste berettigede folio ved første kørsel) er valgt, vælges funktionen til automatisk åbning som standard, så førstegangslæsere kan hente app'en og begynde at læse med det samme. Hvis du deaktiverer indstillingen til automatisk åbning, kan brugerne se overførslen af folioen i biblioteket, men folioen åbnes ikke, før de trykker på forsidebilledet. Det giver udgivere mulighed for at angive en meddelelse i banneret, så førstegangsbrugere ved, at de modtager en gratis folio.

  Forbedringer af eksempelvisning af artikler

  Eksempelvisning af artikler understøtter nu målte artikler udover gratis artikler i eksempelvisnings-folioer. Når en læser finder en målt artikel i en eksempelvisnings-folio, vises knappen "Read Article" (læs artikel) i indkøbsvinduet, så læseren kan trykke på den målte artikel og hente den ned på deres enhed under eksempelvisningen. Antallet af målte artikler, som læseren kan få vist, styres af enhedens betalingsmurgrænse, som udgiveren har fastsat.

  Der er desuden indtil flere forbedringer i brugergrænsefladen, når det gælder eksempelvisning af gratis artikler. Eksempelvis vises eksempelbilleder af beskyttede artikler nu bag et mørkt trådnetmønster. Miniaturebilleder til gennemsyn har nu et gradueret farveforløb, og de vises på alle sider i "fladgjorte" artikler (kun vandret strygning) i både gennemsynstilstand og som eksempelbilleder bag trådnettet i foliovisning.

  Forbedringer af analyser (Professional/Enterprise med SiteCatalyst-konto)

  SiteCatalyst-rapporter inkluderer nu oplysninger om køb sorteret efter læsernes abonnementstype (ny eller fornyelse), længden på abonnementsperioden (1 måned, 6 måneder osv.) og køb efter app-markedsplads. SiteCatalyst rapporterer også antallet af læsere, der vælger at modtage push-meddelelser. Desuden er sporingen af diasshow og rammeoverlejringer, der kan rulles i, mere detaljeret.

  Flere ændringer

  Blandt de øvrige forbedringer i v27 kan nævnes:

  • Politik om beskyttelse af personlige oplysninger er nu aktiveret til både iPhone og iPad. Du kan angive en URL-adresse til en erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger i DPS App Builder
  • Filen sidecar.xml understøtter nu indstillinger for adgang til artikler. Det betyder, at du kan importere filen sidecar.xml file og anvende indstillinger for gratis, målt og beskyttet for hver enkelt artikel i folioen.
  • Links i Library/Store v2 API kan nu vise et separat vindue til webvisning (også kaldet en "intern browser i app'en") med en luk-knap i app'en. HTML i dette vindue til webvisning kan stadig henvise til API'erne.

  Version 26

  Gratis skærmversion af artikel (kun iPad)

  Du kan give kunderne mulighed for at se en skærmversion af indholdet i en detailfolio. Brugerne kan trykke på knappen Skærmversion for at hente og læse alle gratis artikler. Når en bruger navigerer til andre artikler i app'en, vises en betalingsvæg, hvor de bliver spurgt, om de vil købe folioen. Hvis du vil aktivere gratis skærmvisning af artikler i en detailfolio, skal du vælge indstillingen "Enable Article Preview" i Account Administration-værktøjet og bruge Folio Producer Editor til at markere bestemte artikler som gratis. Gratis skærmversion af artikler er kun tilgængeligt på en iPad og fungerer i øjeblikket ikke for folioer, der har sektioner.

  Bemærk: Hvis du vil anvende indstillingen "Free" til artikler i ældre folioer, skal du opdatere foliofremviserens version til v26 eller senere OG opdatere artiklerne i denne folio.

  Understøttelse af PDF-artikler i både Android-fremviseren og Desktop Viewer

  PDF-artikler understøttes nu på Android-enheder og i Desktop Viewer. I Android-fremvisere kan du udnytte PDF-formatet til at reducere filstørrelsen, genbruge iOS-folioer, der har PDF-artikler, og bruge knibning og zoom på artikelsider. I Desktop Viewer kan du nu se skærmversioner af folioer, der har PDF-artikler, hvilket er særligt nyttigt, når du skal forhåndskontrollere folioen for fejl.

  App-versionen skal være v26 eller nyere, for at du kan vise PDF-artikler, men folioen med PDF-artikler kan være en hvilken som helst version.

  (Bemærk, at dette er en ændring af den eksisterende AIR-baserede Android-fremviser, ikke den oprindelige Android-fremviser, der i øjeblikket er under udvikling. Desuden inkluderer PDF-understøttelse på Android ikke visning af PDF-filer i browservinduet i app'en.)

  Forbedring af iPad-bibliotek

  Der vises nu ikoner under alle eksempler på forsider, så brugerne kan se, om indholdet er gratis eller detail uden at skulle trykke. Når man trykker på en knap med en pris, startes et køb. Når man trykker på gratisknappen eller skyknappen, startes en overførsel. Der vises et skyikon, hvis en bruger er berettiget til en detailfolio, der ikke er hentet.

  Når man trykker på selve billedet for eksemplet på forsiden, vises en skærmversionsrude med supplerende oplysninger. Hvis et brugerdefineret bibliotek er konfigureret til kun at vise berettigede folioer, vises skærmversionsruden ikke, når der trykkes på forsidebilledet.

  (Kun Enterprise) Hvis dit brugerdefinerede bibliotek kun viser folioer, som dine kunder er berettiget til, vises der ikke nogen skærmversionsrude. Når man trykker på et forsidebillede, starter overførslen af folioen.

  Fuld iPhone 5-understøttelse

  Du kan nu oprette 1136 x 640 foliogengivelser for at undgå, at indhold konverteres til letterbox-format på iPhone 5. I DPS App Builder skal du angive et ekstra 640 x 1136 startbillede (velkomstskærm) for at overholde Apples krav til iPhone 5-apps.

  Forbedringer af DPS App Builder

  DPS App Builder indeholder følgende ændringer:

  • Elementlinks gemmes nu på serveren, så du kan bruge forskellige computere til at bygge app'en uden at skulle oprette nye links til kopierede elementer. Et bureau kan f.eks. gå via DPS App Builder for at angive de fleste indstillinger og filer, og kunden kan derefter færdiggøre app'en ved at angive certifikaterne. Når du redigerer en eksisterende fremviser, vises der en meddelelse om, at et element er gemt på serveren, i tekstfeltet. Lagring af elementer fungerer kun for individuelle apps. Du kan ikke gemme elementer på serveren til brug på tværs af flere apps.
  • (Enterprise) Når du opretter et brugerdefineret lager, der udnytter nye API-funktioner, kræves det ikke længere, at der oprettes et brugerdefineret bibliotek.
  • (Enterprise) Hvis du vil fortsætte med at bruge et ældre lager, du har oprettet, kan du vælge Use Legacy Store APIs i DPS App Builder. Men hvis du vælger denne indstilling, kan du ikke angive et brugerdefineret bibliotek.
  • Indstillingen "Enable hot zone to display folio view controls" indeholder nu en aktiv zone både øverst og nederst på skærmbilledet, ikke kun nederst.
  • Der er en ny indstilling til at angive en valgfri URL til politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som vises i menuen med biblioteksindstillinger.
  • Der er nu et valgfrit URL-skema til enkelt-folio-apps.

  Forbedringer af analysetilvalg

  Hvis du konfigurerer fremviseren til at give brugerne mulighed for at fravælge analysedata, har de mulighed for at skifte mening og fravælge brug af indstillingsmenuen. Dette understøttes i både iOS- og Android-fremvisere.

  Forbedringer af webfremviser

  Webfremviseren indeholder nu følgende forbedringer:

  • Integreret webfremviser. Du kan nu integrere delte webfremviserartikler på dit websted med ny understøttelse af iframe HTML-mærker i DPS. Medtag omgivende designelementer, der giver kunderne en konsekvent oplevelse af dit brand.
  • Folio kun til webfremviser. Du kan oprette en særlig foliogengivelse til webfremviseren, der kun vises i webfremviserbrowseren, ikke i enhedsfremviseren. Du kan f.eks. oprette en folio på 1024 x 580, der kun vises i vandret retning, bruger terminologi som "klik" i stedet for "tryk" og erstatter et panorama, som ikke understøttes, med et statisk billede. Se Oprettelse af en gengivelse til webfremviser.
  • Brugerdefinerede lagre og brugerdefinerede biblioteker understøttes nu i webfremviseren. Integrer et brugerdefineret lager og et brugerdefineret bibliotek i webfremviseren for at vise særligt indhold, tilbud eller kampagner.
  • Valgfri URL til politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan konfigurere et weblink til din apps politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Dette understøttes i både iOS- og Android-fremvisere.
  • Analyser i webfremviser. Analysedata er nu aktiveret for webfremviseren.
  • Understøttelse af Kun vandret træk (tilføjet i v25). Webfremviseren viser nu "samkopierede" artikler, hvor der er valgt Kun vandret træk.

  Nye og forbedrede indfrielsesrapporter

  Rapporten Fulfillment Report på DPS Dashboard giver udgivere letforståelige oplysninger om overførslen af deres folioindhold. Rapporten indeholder nu ekstra datafelter, så det er nemmere at oprette informative pivottabeller, der viser antallet af downloads for hver publikation pr. udgave og en total for alle downloads samt en udspecificering, der viser webfremviserdownloads særskilt. En ny rapport, Consolidated Fulfillment Report (kaldes i øjeblikket for "Rollup Report"), giver administratorerne indfrielsesdata for alle publikationer, der er knyttet til deres konto. Endelig registreres alle rapportdata nu dagligt i stedet for ugentligt.

  Onlinekøb af indfrielsespakker

  En ny mulighed for onlinekøb af indfrielsespakker (Fulfillment Bundles) med 10.000 downloads gør det nemt for udgivere at sikre, at deres konto altid er velfungerende. Fornyelse af indfrielsespakker, der er bestilt hos en forhandler eller direkte fra Adobe, kan nogle gange tage et par dage at behandle. For at gøre købet hurtigere kan udgiverne nu købe et serienummer til en indfrielsespakke med 10.000 downloads via Adobe Store og indløse serienummeret via DPS Dashboard.

  Analyseforbedringer

  Bemærk følgende forbedringer af analyser:

  Alle læste artikler. Du kan spore, hvor mange læsere der har læst alle artikler under et enkelt besøg.

  Sporing af indholdsfortegnelse. Du kan spore tryk på indholdsfortegnelsesknappen og også identificere, hvilke artikler der bliver fundet via indholdsfortegnelsen.

  Læsere, der er direkte berettigede af udgivere. Du kan få data om læsere, som logger på app'en og henter folioer via direkte rettigheder. Du kan vælge at returnere læserens abonnements-id og abonnementstype via det direkte rettigheds-API. Værdierne af abonnementstype og abonnements-id overføres til SiteCatalyst, så du kan spore, hvordan disse abonnenter benytter folioen.

  Gratis skærmversion af artikel. Når kunderne trykker på knappen "Skærmversion" for at se et eksempel på udgaven, spores antallet af tryk på knappen og antallet af gratis artikler, der vises. Antallet af konverteringer, efter at udgaven er vist, spores også.

  Besøgs-id og token til besked om opdateringer for Omniture.For hver læser tilføjes der i SiteCatalyst et besøgs-id og et token til besked om opdateringer for Omniture (hvis læseren har valgt at modtage beskeder om opdateringer).

  Webfremviser: Oplysninger om webfremviser spores.

  Forbedring af API til første gratis folio

  Enterprise-udgivere kan nu benytte det brugerdefinerede biblioteks-API til at konfigurere abonnementsbanneret, så det viser meddelelser, der afhænger af, om læseren er abonnent. På den måde kan meddelelserne understøtte den nye funktion, der giver mulighed for en gratis detailudgave.

  Version 25

  Forbedringer af grænsefladen for biblioteket (kun iPad)

  Designet af iPad-fremviserbiblioteket er ændret, så det indeholder forsidebilleder med større net. Hvis du trykker på et forsidebillede i en hentet folio, åbnes folioen. Hvis du trykker på et forsidebillede for en folio, du endnu ikke har hentet, åbnes en skærmversionsrude. Læsere kan bruge gearmenuknappen til at vælge og fjerne folioer.

  Foliovisningen indeholder adskillige ændringer. Knappen Home er nu biblioteksknappen i apps med flere folioer. Funktionen af knappen Gennemse og det nederste rullepanel er nu kombineret. Brug rullepanelet til at trække gennem artikler i browsertilstand. Pilene ud for rullepanelet, der springer til den næste eller foregående artikel, er fjernet.

  I DPS App Builder kan du også fjerne knapperne Subscribe og Sign In, der vises i øverste venstre hjørne af biblioteket i Enterprise-abonnements-apps. Det nye design kræver større billeder af abonnementsfliser for abonnements-apps.

  Første detailfolio er gratis

  Ved at vælge en indstilling i værktøjet Account Administration kan udgivere stille den senest udgivne detailfolio til rådighed for brugere, som downloader app'en for første gang.

  Betinget HTML-indhold (kun Enterprise)

  Med denne funktion, der er designet til at blive brugt sammen med funktionen til første folio er gratis, kan en udgiver oprette enten en HTML-artikel eller en overlejring til webindhold, der viser forskelligt indhold, afhængig af hvordan folioen er hentet. Hvis en bruger f.eks. henter en gratis folio, kan indholdet omfatte et abonnementstilbud. Hvis en bruger henter folioen via et abonnement, kan indholdet tilbyde yderligere produkter.

  Gør to ting for at konfigurere dette betingede HTML-indhold. Vælg først indstillingen Allow Access to Entitlement Information for overlejringen til webindhold eller HTML-artiklen. Tilføj derefter en brugerdefineret JavaScript-API i HTML-koden. Kontakt din Adobe-repræsentant for at få flere oplysninger om denne JavaScript-API.

  Hent automatisk seneste berettigede udgave

  Når denne DPS App Builder-indstilling er valgt, downloades den senest berettigede udgave automatisk – enten den første gratis detailfolio, hvis den er aktiveret, eller den seneste udgivne gratis folio. Formålet med denne indstilling er at give en bedre oplevelse for førstegangsbrugere af apps.

  Åbn automatisk udgave, som er hentet i baggrunden

  Når denne indstilling er valgt i DPS App Builder, åbnes alle folioer, der er hentet i baggrunden siden sidste fremvisningssession, når app'en startes. Hvis indstillingen ikke er valgt, åbnes den senest viste folio på dens seneste læseposition

  Åbn sidst læste artikel i folio

  Når du skifter mellem folioer, bliver den tidligere viste folio ikke længere nulstillet. I stedet husker fremviseren læsepositionen for alle folioer. Hvis du vil nulstille en folio, skal du vise navigationslinjerne i en artikel og trykke tre gange på titellinjen.

  Dynamiske abonnementer (kun Enterprise)

  Udgivere kan løbende tilføje eller fjerne abonnementsvalg uden at skulle opdatere app'en. Det giver udgiverne mulighed for at evaluere abonnementsvarigheder for at fastlægge de bedste valgmuligheder.

  Strømlinet test af Amazon-apps

  Når du bruger DPS App Builder til at oprette en app (.apk-fil) til Amazon, kan du nu indlæse og teste .apk-filen på Amazon-enheden uden at skulle indlæse en separat .json-fil. Det kræves nu kun, at du bruger en .json-fil til at teste detailindhold.

  Understøttelse af lokal lagring på Android-apps

  I tidligere versioner understøttede Android-fremvisere ikke lokal lagring. Når man afsluttede en app, mistede man læsepositionen eller udfyldningsdata i formularer. Med v25 Android-apps bevares disse oplysninger nu på samme måde som i iOS-apps.

  goto:// navigation

  Med goto://-formatet kan Enterprise-udgivere oprette lænker i foliovisning til et hvilket som helst brugerdefineret ikonindhold i biblioteket. Hvis du f.eks. opretter et brugerdefineret ikon i DPS App Builder med etiketten "Butik", kan du oprette en knap med handlingen "goto://ApplicationViewState/Store", der automatisk åbner HTML-indholdet for butikken, nøjagtigt som når man trykker på det brugerdefinerede butiksikon.

  Skjul øverste navigationslinje

  Når denne indstilling er valgt i DPS App Builder, vises kun den nederste navigationslinje, når en bruger trykker på en artikel. På den måde kan udgivere oprette en permanent navigationslinje på alle artikelsider til navigation i folioen.

  Automatiske forbedringer af arbejdsforløb-API (kun Enterprise)

  Når du bruger API'er til automatiske arbejdsforløb til DPS-udgivelse, kan du nu udgive og opdatere artikelmetadata (opdatering af artikler er planlagt til en fremtidig udgave).

  Forbedringer af SiteCatalyst-analyser

  SiteCatalyst indeholder forbedringer som f.eks. rapportering af afspilningsvarigheden for videoer.

  Generering af rapporter over gennemførte downloads

  Udgivere kan nu generere rapporter, der viser downloaddata fra Adobe Distribution Service. Hvis du logger på DPS Dashboard med en Application-konto, kan du vælge indstillingen Fulfillment Report for at hente en .csv-fil, der indeholder statistikker for fakturerbare downloads fra Adobe Distribution Service for den pågældende app. Hvis du logger på med en Admin-konto, kan du klikke på en lænke på dashboardet for at få en rapport, der viser din saldo ifm. gennemførte downloads.

  iOS4 understøttes ikke længere

  Fremviserne i v25 og nyere understøtter ikke længere iOS4, kun iOS5 eller nyere.

  Version 24

  Overførsel af bibliotek i baggrunden (iOS)

  Når dine kunder downloader en folio i en v24-app, kan de forlade app'en, tjekke e-mail eller se en anden folio og derefter vende tilbage senere, når folioen er downloadet. Bemærk, at overførslen afbrydes efter ti minutter. Der kan kun downloades én folio ad gangen.

  Opdatering af flere artikler ad gangen

  Du kan markere flere artikler i panelet Folio Builder og vælge Opdater for at opdatere alle de markerede artikler. Du markerer artiklerne ved at hold Skift nede og klikke eller holde Ctrl/Kommando nede og klikke på artiklerne.

  Sektioner

  Den nye sektionsfunktion vil på et senere tidspunkt give dine kunder mulighed for at downloade individuelle sektioner i en folio. Du kan eksempelvis opdele en folio i sektionerne Nyheder, Sport, Forretningsstof, Stil og Penge, og så kan dine kunder f.eks. vælge at nøjes med at downloade artiklerne i sektionerne Sport og Penge. Se Oprettelse af sektioner

  Deaktivering af forsidevisning i iPad-fremviserbibliotek

  Som standard indeholder alle iPad-fremviserbiblioteker både en netvisning og en forsidevisning, som kun viser én folio ad gangen. Med DPS App Builder kan du vælge at nøjes med at medtage netvisningen eller både netvisningen og forsidevisningen på iPads. I Android-fremvisere kan du allerede vælge netvisning, forsidevisning eller begge dele.

  Forbedringer af brugergrænsefladen i DPS

  Når du opretter en folio, er der ikke længere som standard valgt en retningsindstilling. Hvis du klikker på OK uden at vælge en retningsindstilling, vises der en rød boks omkring indstillingen. Denne ændring skal forhindre, at du ved en fejl kommer til at oprette en folio med en forkert retningsindstilling.

  Desuden indeholder mange fejlmeddelelser nu links, der fører dig til en teknisk bemærkning.

  Forbedringer af folioudgivelse

  Når en folio ikke udgives korrekt på grund af en serverfejl, kan du klikke på knappen Prøv igen for at fortsætte udgivelsen, når serverproblemet er løst.

  Forbedringer af DPS-servere

  Båndbredden i Adobe Distribution Service er øget, hvilket giver forbedret stabilitet og ydeevne.

  Desuden er DPS-serverne nu i en separat klynge på acrobat.com, hvilket medfører, at folioer kan overføres til og fra serveren, selvom acrobat.com er under vedligeholdelse.

  Ændring af "Gendannelse af køb"

  Dialogboksen "Gendannelse af køb" vises nu kun, når brugerne vælge Gendannelse af køb i menuen med biblioteksindstillinger.

  Aktivering af cachelagring af foliooplysninger i bibliotek (iOS)

  I DPS App Builder kan du cachelagre foliooplysninger for at forbedre ydeevnen for apps med store biblioteker. Bemærk, at hvis du vælger denne indstilling, kan foliooplysningerne blive forældede. Hvis du f.eks. vælger indstillingen og ændrer prisen på detailfolioer, viser biblioteket vildledende oplysninger. Indstillingen er i øjeblikket kun tilgængelig for abonnements-apps.

  Forbedringer for Enterprise-signerede apps (kun iOS, Enterprise)

  Du kan nu signere et internt program med en enterprise-baseret mobileprovision-fil, der indeholder et eksplicit program-id (uden jokertegn). Med denne ændring kan du administrere programmet uafhængigt af andre apps i virksomheden.

  Forbedringer af analyser

  SiteCatalyst foretager nu en sondring mellem forskellige typer af mobilenheder og forskellige operativsystemer. En ny rapport til URL-sporing gør det nu muligt at spore faktiske URL'er, URL-klik, kilden til URL'en (hyperlinkoverlejring, overlejring til webindhold eller program), og hvordan URL'en blev åbnet (i webfremviser, i programfremviser eller i enhedsbrowser). Rapporter over App-anvendelse gør det muligt at spore, hvilke dage/tidspunkter dine apps har været mest benyttet, samt antallet af starter siden sidste opdatering. Disse ændringer påvirker kun SiteCatalyst-analyser, ikke grundlinjeanalyser.

  Version 23

  Opdateret Distribution Service-infrastruktur

  Udgivelsen af folioer til Distribution Service er nu betydelig hurtigere. Disse serverændringer skulle resultere i færre timeoutfejl og forøget pålidelighed i baggrundshentninger til iOS Newsstand.

  Forbedringer af brugergrænsefladen i panelet Folio Builder

  Panelet Folio Builder er bredere, navigationsikonerne er større og mere intuitive, der er flere værktøjstip og informationsbobler, indstillingerne er omdøbt for at skabe klarhed, og andre forbedringer gør panelet lettere at bruge. Du kan også starte DPS App Builder (tidligere kaldet Viewer Builder) fra panelmenuen.

  Ændringer i DPS App Builder (tidligere kaldet Viewer Builder)

  Der er adskillige forbedringer af brugergrænsefladen i DPS App Builder. I InDesign CS6 installerer installationsprogrammet nu DPS App Builder.

  Træk og slip filer i DPS App Builder

  Du kan trække og slippe ikoner, velkomstbilleder og andre filer fra Finder til App Builder.

  Du kan vælge mellem vektor og bitmap til diasshow og rulbare rammer (kun iOS)

  I overlejringer til PDF-artikler kan du vælge Vektor eller Bitmap. Vektorbilleder ser skarpere ud, men kræver en lille indlæsningstid. Overlejringer i JPG/PNG-artikler, diasshows og rulbare rammer er altid bitmap.

  Artikler med multigengivelse (kun iOS)

  Du kan nu oprette PDF-artikler, der ser godt ud og kører godt på både SD- og HD-versioner af enhederne. Når du opretter overlejringer, kan du medtage både SD- og HD-aktiver i folioen. Fremviseren bruger de relevante overlejringsaktiver til den specifikke iOS-enhed.

  Hvis du opretter en app med en enkelt folio, kan du oprette en folio, der fungerer godt på alle iPad-modeller, ved hjælp af PDF-artikler. Hvis du opretter en app med flere folioer, kan du vælge mellem at oprette artikler med multigengivelse i en folio eller at oprette separate foliogengivelser. Se Opret PDF-artikler med multigengivelse til iOS-enheder.

  Ubegrænset antal Single Edition-folioer med Creative Cloud-medlemskab (kun iPad)

  Med et Adobe Creative Cloud-medlemskab kan du oprette et ubegrænset antal apps med en enkelt folio til iPad.

  Afspil lyd i baggrund (kun iOS)

  Der kan afspilles lydklip, mens brugerne gennemser artiklerne i folioen. Der vises en lydknap i den øverste navigationslinje, der giver brugeren mulighed for at afspille lyden og sætte den på pause. Se Overlejringer med lyd og video.

  Stop on Last Frame (kun iOS)

  Panelet Folio Overlays indeholder nu en indstilling til at stoppe den indlejrede video ved det sidste billede.

  Deaktiver kontrolelementer for indlejrede videoer (kun iOS)

  Hvis du opretter en indlejret video, der er indstillet til Afspil automatisk, kan du vælge indstillingen Do Not Allow Pause til at deaktivere kontrolelementerne til afspilning. Denne funktion er især nyttig til cover-videoer.

  Ny funktionsmåde i Adobe Content Viewer til ugyldige folioer

  I de tidligere versioner blev ugyldige folioer ikke vist i Adobe Content Viewer. I den nye version vises ugyldige folioer i biblioteket, og de resulterer i en fejlmeddelelse ved hentning. Denne ændring forbedrer ydeevnen i Adobe Content Viewer-biblioteket og viser mere detaljerede oplysninger fra forhåndskontrol. Hvis du f.eks. opretter en folio med dobbeltorientering med en eller flere artikler med enkeltorientering, angiver fejlmeddelelsen problemet, så du ikke behøver at gætte.

  PDF-understøttelse af artikler med jævn rulning (kun iOS)

  Du kan bruge PDF-billedformatet til artikler med jævn rulning uanset deres længde. Men knibning og zoom understøttes ikke i nogen artikel med jævn rulning.

  Indstillingen "Rate the App"

  Når du opretter brugerdefinerede fremvisere, kan du vælger en indstilling, der tillader, at der vises en "Rate the App"-prompt. Du kan tilpasse indstillingerne for denne funktion i DPS App Builder.

  Aktive zoner til visning af navigationslinjer

  Som en tilføjelse til de aktive zoner på siderne af artikelsiden er der en indstilling til en ny aktiv zone i bunden af artikelsiden. Når du trykker i området med den aktive zone i bunden af siden, vises navigationslinjerne (også kaldet "HUD"). Hvis du trykker et hvilket som helst sted over den nederste aktive zone vises navigationslinjerne ikke. Se App-detaljepanel.

  Knapper har forrang i forhold til den nederste aktive zone, den nederste aktive zone har forrang i forhold til de aktive zoner i siden, og de aktive zoner har forrang over alle overlejringer uden knapper.

  Understøttelse af gå til næste/forrige side

  Når du opretter en knap, er handlingerne Gå til næste side og Gå til forrige side nu understøttet.

  Analytics opt out-indstilling

  I DPS App Builder kan du tillade, at dine kunder deaktiverer Analytics, mens de bruger din app. Denne indstilling er især nyttig i bestemte områder med streng kontrol med dataindsamling.

  Brugerdefinerede fremviserstrenge

  Du kan tilpasse alle strenge, der lagres i fremviseren på alle understøttede sprog, herunder knaptekst i biblioteket og tekst i dialogbokse. DPS App Builder giver dig mulighed for at hente en XML-skabelon. Du kan derefter redigere denne XML-fil og angive den, mens du bygger din app. Se App-detaljepanel.

  Social deling enhancements (kun iOS)

  Bemærk følgende forbedringer af social deling. Se Brug af social deling.

  • Understøttelse af direkte rettigheder i Web Viewer (kun Enterprise). Når kunderne rammer paywall-grænsen i Web Viewer, kan de nu logge på ved brug af deres abonnementskonto og fortsætte med at se artikler.

  • Web Viewer understøtter Internet Explorer 10/Windows 8.

  • Du kan også konfigurere en paywall til gratis folioer.

  • Web Viewer understøtter alle overlejringer med undtagelse af panoramaer og lydklip.

  • Hvis du opretter en 1024 x 768-folio ved brug af PDF-billedformatet, overføres indholdet nu til Web Viewer-serveren i PNG-format.

  Ny trinvis håndbog til udgivelse til Single Edition

  Når du klikker på linket på Dashboard for at hente håndbogen til DPS-udgivelse, hentes der en .zip-fil, som indeholder håndbogen til udgivelse til både Professional og Enterprise og en trinvis håndbog til udgivelse til Single Edition-brugere. Du kan også hente både håndbogen og den trinvise håndbog fra menuen Hjælp til i DPS App Builder. I den nærmeste fremtid bliver Pro/Enterprise-håndbøgerne opdateret med et nyt design.

  Version 22

  Biblioteksfiltre

  Når du opretter v22-folioer eller nyere, kan du bruge Folio Producer Organizer til at angive en filterkategori for hver folio, f.eks. "Engelsk", "Spansk", "Fransk" og "Tysk". Brugerne kan herefter vælge filterindstillinger i fremviserbiblioteket. De kan f.eks. vælge kun at få vist de spanske og tyske folioer i fremviserbiblioteket og skjule de engelske og franske. Se Oprettelse af biblioteksfiltre.

  Brugerdefineret HTML-bibliotek

  Udgivere med Enterprise-udgaven kan oprette deres egne biblioteker i stedet for at bruge standardfremviserbiblioteket. Se Oprettelse af et brugerdefineret bibliotek (Enterprise).

  Forbedringer af aktive zoner

  Udgivere med både Enterprise- og Professional-udgaven kan nu aktivere aktive zoner i DPS App Builder. Med aktive zoner kan brugerne trykke på artiklens kanter for at gå til den næste eller forrige artikel. Proceduren for tilsidesættelse af overlejringer er også ændret. Aktive zoner har forrang frem for alle andre overlejringer undtagen knapper. Se App-detaljepanel.

  Nøjagtige gengivelser til 7-tommers Android-enheder

  Fremvisere på Android-enheder kan som standard vise folioer af alle størrelser. Du kan sikre, at fremviseren kun viser folioer, der passer til enhedens størrelse, ved hjælp af en indstilling i Viewer Builder. På nuværende tidspunkt kan nøjagtige gengivelser kun bruges til at vise folioer på 1024 x 600 til enheder som Kindle Fire samt folioer på 1280 x 800 til Android-enheder i størrelse xlarge. Denne indstilling er primært nyttig til at undgå, at uønskede foliogengivelser vises på Kindle Fire-enheder. Hvis du har oprettet Android-gengivelser som eksempelvis folioer på 1232 x 752, bør du ikke slå nøjagtige gengivelser til, når du opretter fremviseren til Google Play. Se Oprettelse af en brugerdefineret fremviser-app til Android- og Amazon-enheder.

  Skjul automatisk rullepaneler

  Der vises som standard et rullepanel med en bredde på 6 pixel i højre side af alle artikler i en folio. Hvis du vælger denne indstilling i Viewer Builder, vises rullepanelerne kun, når brugeren ruller i artiklen. Se Viewer-detaljepanel.

  Forbedringer af HTML-video

  Du kan nu få videoer i HTML-artikler til at fungere som videooverlejringer. Hvis en enhed, som viser en HTML-artikel med enkeltretning, roteres, roteres fuldskærmvideo også. Se Import af HTML-artikler.

  Indbygget AIR-kørselsmiljø i Android-fremvisere

  I stedet for at afhænge af, at AIR er installeret på Android-enheder, inkluderer fremviserne nu en indbygget version af AIR (3.2 eller nyere). Denne ændring øger størrelsen af fremviserne fra omkring 2 MB til 10 MB, men bør forbedre stabiliteten og ydeevnen.

  Forbedringer af grænsefladen i Android-fremvisere

  Ikoner og andre grænsefladeelementer i biblioteksvisning og foliovisning er nu større, så de er lettere at berøre, især på Kindle Fire.

  Træk med to fingre muliggjort på iOS

  Træk med to fingre er nu mulige på iPad- og iPhone-fremvisere. Denne bevægelse er specielt velegnet til "samkopierede" artikler, hvor Kun vandret swipe er aktiveret, da den tillader læserne at springe over resten af artiklens sider og springe til den næste eller den tidligere artikel.

  Forbedringer af social deling

  Bemærk følgende forbedringer af social deling. Se Brug af social deling.

  • Social deling understøttes nu på iPhone-fremvisere.

  • Gengivelsestilknytning understøttes nu. Når den delte artikel vises i en webbrowser på en skrivebordscomputer, vises kun artikler på 1024 x 768 i PNG- eller JPG-format korrekt i Web Viewer. I tidligere versioner var det ikke muligt at få vist nogen folio, der blev delt fra en HD-gengivelse på iPad (2048 x 1536), i webfremviseren. Hvis du opretter gengivelser til iOS-enheder, oprettes der forbindelse til 1024 x 768-versionen af artiklen i webfremviseren, når artiklen deles fra en enhed. De bedste resultater opnås ved at sikre, at gengivelserne er konfigureret korrekt, og at værdierne for Artikelnavn er ens i alle foliogengivelser.

  • Dybe links fra Facebook understøttes nu. Når en kunde ser vægopslaget i Facebook-app'en til iPad, åbnes artiklen direkte, når der trykkes på linket til artiklen. Sørg for at aktivere dybe links under konfiguration af app'en på Facebook-udviklerwebstedet. Se Konfiguration af en DPS-app til sociale netværk (på engelsk).

  • Med den nye indstilling Enable Fulfillment Limit i værktøjet Account Administration kan du begrænse antallet af artikelvisninger i Web Viewer på samme måde som en "Udsolgt"-funktion. Se Værktøjet Account Administration.

  • Rulbare rammer understøttes nu i webfremviseren.

  • Aktivering af en paywall påvirker kun detailfolioer.

  Version 21

  Fremviserversion-kontrol

  Når du opretter en ny folio ved hjælp af v21-panelet Folio Builder, kan du målrette den til v20- eller v21-versionen af fremviseren. Denne indstilling er især nyttig, hvis den nyeste version af Adobe Content Viewer afventer godkendelse, eller hvis du opretter folioer til et program til v20-fremviseren. Version v20 er valgt som standard. Hvis du opretter en v20-folio, kan du ændre folioens egenskaber for at opdatere den til v21. Du kan imidlertid ikke ændre en v21-folio tilbage til v20. Du kan desuden ikke angive en tidligere fremviserversion end v20. Se Oprettelse af en folio.

  Skærmversion på enheden for aktivt layout (iOS)

  Før v21 var Skærmversion på enheden kun tilgængelig for hele folioer. Med v21 kan du bruge Skærmversion på enheden i panelet Folio Overlays til at få vist det aktuelle layout (kun iOS). Slut din iPad eller iPhone til din computer, og åbn programmet Adobe Content Viewer. I panelet Folio Overlays skal du vælge Vis eksempel på [enhedsnavn]. Se Brug af skærmversion på enheden.

  Forbedringer til social deling

  Vi har håndteret adskillige begrænsninger i social deling. Indrykkede overlejringer, knapper, videoer, HTML-artikler og rulbare rammer fungerer nu langt bedre i webfremviseren. Desuden viser webfremviseren nu artikler, der er markeret som Annonce eller Skjul fra indholdsfortegnelse, korrekt. Se Brug af social deling.

  Du kan bruge værktøjet Account Administration til at deaktivere webfremviseren, mens social deling stadig er aktiveret via iPad. Se Værktøjet Account Administration.

  Autovisning under overførsel af folio

  Når der trykkes på knappen Hent eller Køb i fremviserbiblioteket, viser fremviseren folioen, samtidig med at de resterende artikler hentes. Før denne version var knappen Vis aktiv under overførsel, men brugeren skulle trykke på den for at få vist folioen.

  Automatisk hentning ved køb af abonnement

  Når en bruger abonnerer på et fremviserprogram, begynder overførslen af den seneste folio automatisk. Brugerne skal ikke længere trykke på knappen Hent.

  Dato på titelblad

  Indstillingen Cover Date er nu tilgængelig i Folio Producer Organizer. Med denne indstilling får Enterprise-udgivere bedre kontrol over metadata ved direkte adgang til abonnementsindhold.

  Version 20

  InDesign CS6-kompatibilitet

  InDesign CS6 indeholder adskillige nye funktioner, der forenkler oprettelse af InDesign-kildefiler. Med funktionerne Alternativt layout og Regel for flydende side kan du oprette layout til forskellige retninger og målenheder i det samme dokument. Fleksibel spaltebredde, automatisk størrelse af tekstramme og opdelt layoutvisning er også en hjælp, når du skal oprette dynamiske layout. Desuden kan du bruge Indsæt HTML til hurtigt at oprette en weboverlejring ved at kopiere kode, og ved pakning af InDesign-dokumenter kan du nu også medtage overlejringselementer. Se Oprettelse af alternative layout til DPS (InDesign CS6).

  iPhone-understøttelse

  DPS understøtter nu iPhone 3GS, 4 og 4S (iPhone 3G understøttes ikke). Når du bruger Viewer Builder, kan du oprette en brugerdefineret fremviser, der fungerer til iPhone, iPad eller begge dele. Når du opretter en app til både iPad og iPhone, er dine kunder berettiget til købte folioer på enhver understøttet iOS-enhed. iPhone-fremviseren indeholder en ny indstillingsside, forbedret browsertilstand og en velkomstskærm, som udgivere kan kontrollere.

  Social deling, bogmærker og automatisk arkivering understøttes endnu ikke på iPhone. I øjeblikket kan du ikke oprette en fremviser-app af enkeltudgaver til iPhone. Se Oprettelse af indhold til iPhone.

  Webfremviser til social deling

  Hvis du aktiverer social deling i din app, overføres der repræsentationer af folioartikler til en webserver til visning i pc-browsere. Brug indstillingen for beskyttelse i Folio Producer Editor til at afgøre, hvilke artikler der er tilgængelige til skrivebordsvisning. Brug værktøjet Account Administration til at begrænse antallet af ubeskyttede artikler, der kan vises, og til at konfigurere en betalingsvæg. Se Brug af sociale medier.

  Forbedringer af social deling

  Social deling er nu tilgængelig via Facebook, Twitter, e-mail, og kopier/sæt ind. Hvis du aktiverer social deling i din app, kan en kunde navigere til en artikel og f.eks. dele den via Twitter. Hvis artiklen er beskyttet, peger linket i tweeten til publikations-URL'en. Hvis artiklen ikke er beskyttet, vil en person, som klikker på linket i en understøttet pc-browser, se folioen i webfremviseren. Og en person, som klikker på linket i en iPad, kan hente app'en, hente eller købe folioen eller vise artiklen, afhængig af hvad der allerede er hentet. Se Brug af sociale medier.

  Indstillingen Hide From TOC

  Du kan bruge indstillingerne under Hide From TOC til at skjule en artikel fra indholdsfortegnelsen uden at skulle markere den som en annonce. Se Ændring af artikelegenskaber.

  Udgivelse i baggrunden

  Når du bruger Folio Producer Organizer til at udgive eller opdatere en artikel, føjes jobbet til udgivelseskøen, og du kan fortsætte med at bruge Organizer og føje yderligere folioer til køen. Du kan kontrollere køens status ved at vælge View > Publish Requests i Organizer. Se Udgivelse af folioer på Distribution Service.

  Vis overførselstæller

  Professionelle kunder og virksomhedskunder kan nu se en overførselstæller på DPS-instrumentbrættet. Overførselstælleren vises kun for konti, der overvåges for nøjagtighed.

  Størrelsen på Desktop Viewer kan nu tilpasses

  Hvis du bruger Desktop Viewer til at få vist en skærmversion af en 2048 x 1536-folio, kan du trykke på Kommando+1 for at se den faktiske størrelse eller på Kommando+0 for at tilpasse størrelsen til vinduet. Du kan også zoome ind eller ud. Se Brug af Desktop Viewer til at se skærmversion af indholdet.

  Forenklet skærmversion på enheden

  Når du bruger Viewer Builder til at oprette en brugerdefineret Adobe Content Viewer til iPad, kræver funktionen til visning på enheden ikke længere Phone Disk-værktøjet. Se Brug af skærmversion på enheden.

  Forbedringer af brugergrænsefladen

  I panelet Folio Builder vises foliostørrelsen under folionavnet, så det bliver nemmere at identificere gengivelser. Designet af Viewer Builder gør det nemt for dig at kontrollere, at de rigtige ikoner bruges til de forskellige iPhone- og iPad-modeller. Designet af Folio Producer Organizer- og Folio Producer Editor-vinduerne er også ændret.

  Indstillingen for URL-skema

  Indstillingen Optional URL Scheme i Viewer Builder er nu tilgængelig for alle typer af iOS-fremviser-apps, ikke kun abonnements-apps. Du kan bruge URL-skemaet til at linke til en fremviser-app fra en anden app eller fra Safari til mobilenheder.

  Lås retningen af HTML for brugerdefinerede ikoner

  Hvis du er Enterprise-udgiver, kan du angive sideretningen af de HTML-sider, der vises, når brugerne trykker på de brugerdefinerede ikoner på navigationslinjen. Se Navigationsværktøjslinje (kun Enterprise).

  Forbedret hastighed af Viewer Builder

  Viewer Builder bygger nu apps meget hurtigere, normalt på få sekunder.

  Jævn rulning med begrænset PDF-understøttelse

  Hvis din artikel med jævn rulning ikke er længere end to sidelængder, kan du bruge PDF-billedformatet. Hvis artiklen er længere end to sider, bruges JPG eller PNG til artiklen med jævn rulning.

  "Aktiv zone"-navigering

  Enterprise-udgivere kan aktivere aktive zoner, der vises i venstre og højre side af alle artikler. Hvis der trykkes på en usynlig aktiv zone, navigeres der til næste eller forrige artikel. Se Navigationsværktøjslinje (kun Enterprise).

  Version 19

  Support af iOS-gengivelse

  Den nye HD iPad-model er for nylig blevet offentliggjort. Når du bruger Viewer Builder til at oprette en ny app, kan du angive ikoner og velkomstskærme til forskellige størrelser. Gengivelser er aktiveret for iPad-enheder, så du kan oprette foliogengivelser i alternativ størrelse. Hver iOS-model henter folioer, som passer bedst til visning på tavleenheden.

  Forbedrede rulbare rammer

  Panelet Folio Overlays har en ny overlejringstype kaldet rulbare rammer, som erstatter indstillingen Panorer kun i overlejringen Panorer og zoom. Når du opretter indhold, der kan rulles, kan du fastlægge rulleretningen, basere den indledende visning på placeringen af indholdsrammen og skjule rullepanelet.

  Social deling

  Hvis du registrerer din app i Facebook, kan du aktivere en indstilling til social deling på navigationslinjen i din brugerdefinerede fremviser. Dine kunder kan klikke på indstillingen i Facebook og skrive en meddelelse. Derefter sendes denne meddelelse og et link til dit publikationswebsted til væggen i Facebook. I øjeblikket vises kun et link til publikationens websted, og Facebook er det eneste tilgængelige websted for sociale medier.

  Automatisk arkivering af folioer (kun iOS)

  I Viewer Builder kan du aktivere automatisk arkivering af folioer og angive det maksimale antal overførte folioer til din fremviser-app. Når tærskelantallet er nået, arkiveres de folioer, der er downloadet for længst tid siden, automatisk. Kunder kan aktivere eller deaktivere automatisk arkivering med brug af enhedsindstillinger, men du kan ikke ændre tærskelantallet. Kunder kan hente alle arkiverede folioer igen.

  Forbedringer af jævn rulning

  I tidligere versioner kan du kun oprette artikler med jævn rulning i to retninger ved at oprette artiklen via import. Nu kan du, når du opretter artiklen med knappen Tilføj, angive indstillinger for jævn rulning. Når du importerer artikler med jævn rulning, skal du sørge for at angive en indstilling for jævn rulning.

  Bogmærker

  Hvis du aktiverer bogmærker i Viewer Builder, kan kunder markere en artikel som et bogmærke og derefter vælge det pågældende bogmærke i en rullemenu på navigationslinjen for at gå til artiklen med bogmærket. Bogmærker kan bruges på tværs af flere folioer inden for samme fremviser-app.

  Forbedret ydeevne ved biblioteksopdatering

  Når du vender tilbage til fremviserbiblioteket, undersøger fremviseren kun, om der er ændringer, hvilket gør behandlingen hurtigere. Fejlmeddelelsen "Biblioteket kan ikke opdateres" bør blive vist færre gange – kun når biblioteket ikke opdateres ved første start, eller når biblioteket er tomt og ikke kan opdateres.

  Analyser til HTML5-filer

  En Javascript API, som registrerer analyser til HTML5-indhold på iOS- og Android-enheder er nu tilgængelig. Denne JS API gør det muligt for udgivere at medtage HTML5-analyser i SiteCatalyst-rapporter i stedet for at få vist særskilte rapporter. Kontakt Adobe-repræsentanten for at få flere oplysninger.

  Begrænset distribution af folioer (kun Enterprise)

  Enterprise-udgivere kan nu fastlægge både gratis folioer og detailfolioer i biblioteket baseret på logon. Udgivere kan konfigurere biblioteket, så kun overførte gratis folioer vises i biblioteket. I forbindelse med detailfolioer kan både overførte og berettigede detailfolioer blive vist i biblioteket. Udgivere behøver ikke at bruge en brugerdefineret webbutik til at stille detailfolioer til rådighed.

  Forbedringer af ikoner på navigationslinjen (kun Enterprise)

  I Viewer Builder kan Enterprise-udgivere tilføje helt op til otte ikoner på navigationslinjen. Du kan nu redigere udseendet af de to standardikoner: Viewer og Library. Derudover kan de lokale HTML-filer, der bruges til disse ikoner, omfatte indrykkede elementmapper i helt op til fem niveauer. Det kræves ikke længere, at HTML-elementer skal være på samme niveau i HTML-strukturen.

  Link til butik fra artikel (kun Enterprise)

  Du kan oprette en knap eller et hyperlink, så kunderne kan gå fra en artikel til siden med butikken. Når du opretter en knap eller et hyperlink, skal "http://" i URL-feltet erstattes med "ww.gotoStore" ("ww" er ikke en stavefejl). Du skal også bruge Viewer Builder til at oprette en "Store"-etiket til det brugerdefinerede ikon.

  Forbedringer af indrykkede overlejringer

  Mange fejl og begrænsninger i indrykkede overlejringer er blevet rettet. Forankrede knapper i rulbare rammer mister f.eks. ikke længere deres udseende uden for objektbeholderrammen, og løsningen til omdøbning af rulbare rammeobjekter i panelet Lag er ikke længere nødvendig.

  Version 18

  Integrerede masker i diasshow

  Interaktive objekter understøttes nu i objekter med flere tilstande. Alle interaktive objekter (undtagen andre diasshow) understøttes i diasshowtilstande.

  Forbedrede knapmasker

  Video- og lydhandlingerne understøttes nu, så du kan bruge knapper til at afspille, afbryde og stoppe videoer. Desuden understøttes flere handlinger også i rækkefølge. En knap kan f.eks. nu afspille et lydklip og derefter skifte til et nyt dias, når lyden er færdig.

  Knapper til objekter med flere tilstande i rulbare rammer

  Knaphandlinger, der udløser tilstanden i et objekt med flere tilstande, fungerer nu i rulbare rammer. Bemærk, at når du indsætter indholdsrammen i objektbeholderrammen, fjernes tilstandshandlingen, så du skal tilføje handlingen igen efter indsættelsen.

  PDF-klem og -zoom med alle overlejringer

  Når du opretter en PDF-artikel, kan du klemme og zoome på alle sider, også selvom de indeholder interaktive objekter. Du kan endda knibe og zoome, mens en overlejring afspilles. PDF-baserede artikler er stadig kun tilgængelige på iPad-fremvisere, ikke Desktop Viewer eller andre AIR-baserede fremvisere. Når du opretter eller opdaterer din brugerdefinerede fremviser, skal du huske at vælge indstillingen "Enable PDF Zooming " i Viewer Builder.

  Brugeroprettet Adobe Content Viewer

  Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du bruge Viewer Builder til at oprette din egen version af Adobe Content Viewer til iPad. Muligheden for at oprette din egen brugerdefinerede Content Viewer giver to fordele. For det første kan du teste de nye funktioner, mens Adobe Content Viewer afventer godkendelse, når en ny version af Folio Producer-værktøjerne bliver tilgængelig. For det andet er funktionen Skærmversion på enheden aktiveret i den brugerdefinerede Adobe Content Viewer.

  Understøttelse af Skærmversion på enhed til iPad

  Når du bruger Viewer Builder til at oprette en Adobe Content Viewer, kan du kopiere foliooplysninger direkte til en tilsluttet iPad uden at gå via webklienten acrobat.com. Skærmversion på enhed til iPad kræver dog et tredjepartshjælpeprogram som f.eks. Phone Disk. Skærmversion på enhed til iPad fungerer kun på Mac OS, ikke Windows.

  Sammenlænk igen

  Hvis du flytter eller omdøber kildefiler, kan du bruge kommandoen Sammenlænk igen i panelet Folio Builder til at forbinde artikellayoutene med kildefilerne igen.

  Brugerdefinerede fremviser-apps til Amazon Appstore

  Adobe og Amazon har løst de problemer, der forhindrede brugerdefinerede fremvisere i at blive godkendt i Amazon Appstore. Desuden bliver folioer nu gemt i mappen App Data på SD-kortet for at undgå, at der bliver folioer tilbage, når en app slettes.

  Gratis abonnementer er aktiveret for Newsstand

  Brugerdefinerede fremvisere, du opretter, understøtter nu Apples mulighed for gratis abonnement.

  Beskedindstilling for beskeder om opdateringer

  Besked om opdateringer udløses ikke længere automatisk, når du udgiver en folio. Når du har udgivet eller opdateret en folio, skal du klikke på beskedknappen i Folio Producer Organizer for at udløse Push-beskeder.

  Tredjepartsservere til besked om opdateringer

  Med en Enterprise-konto kan du oprette en brugerdefineret server, der styrer beskeder om opdateringer.

  Begrænset distribution af gratis folioer

  Hvis du er Enterprise-udgiver, kan du skjule gratis indhold i fremviserbiblioteket, så du kan give kunder ret til at hente bestemt indhold ud fra deres logonkonti.

  Forbedringer af HTML-lager

  Hvis du er Enterprise-udgiver, kan du konfigurere et HTML-lager, der arbejder sammen med fremviserbiblioteket. Når kunder f.eks. logger på dit tredjepartslager, kan de blive logget på fremviseren automatisk.

  Forbedringer til abonnementer

  Hele abonnementsflisen er nu et aktivt trykområde, ikke kun knapområdet i nederste højre hjørne. Når en bruger abonnerer på en app, er abonnementsindstillingerne skjulte. Hvis en bruger køber den nyeste folio, forbliver abonnementsindstillingerne nu tilgængelige.

  Forsidevisning kun for Android-fremvisere

  For Android-fremviserbiblioteker har du mulighed for at bruge netvisning, forsidevisning eller begge dele. Til mindre Android-enheder foretrækker nogle udgivere kun at tillade forsidevisning.

  Forbedringer af værktøjet Account Administration

  Du kan nu bruge administrationsværktøjet til at oprette begrænsede konti til interne og kontrakttilknyttede designere. Konti, som du opretter, er knyttet til firmaets konto uden at give adgang til funktioner som f.eks. analyser.

  Version 17

  Understøttelse af Amazon Appstore i Viewer Builder

  I Viewer Builder kan du oprette en brugerdefineret fremviser-app, som du kan sende til Amazon Appstore. Amazon Appstore er tilgængelig på Android-enheder og på Amazon Fire-tavlen.

  Værktøjet Account Administration

  Brug Adobe-værktøjet Account Administration til at oprette og levere konti til dit firma i stedet for at skulle udveksle e-mail med Adobes repræsentanter. Du kan tildele et Adobe-id tre typer af konti: Program, Viewer Builder og Administrator.

  Rulbare rammer med interaktive overlejringer

  Hvis du installerer v17 Folio Producer-værktøjerne, kan du indsætte alle overlejringer i rulbare rammer bortset fra diasshow.

  Forbedringer af PDF-artikler

  Hvis en side i en artikel med et PDF-billedformat indeholder URL-baserede knapper eller hyperlinks, virker klem og zoom, hvis der ikke er nogen anden interaktiv overlejringstype på siden.

  Indstillingen Indbinding ved højre kant

  Hvis du vælger denne indstilling i Folio Producer Organizer, vises artikler fra højre mod venstre i stedet for fra venstre mod højre i fremviseren. Denne indstilling er særligt nyttig for asiatiske sprog.

  Åbn Folio Producer Organizer fra panelet

  Hvis du vælger kommandoen Folio Producer fra panelemenuen Folio Builder, åbnes Folio Producer Organizer i din standardwebklient.

  Forbedringer af serverens pålidelighed

  Produktteamet arbejder hele tiden på at udvikle rettelser for afhjælpe problemer med upload/download på acrobat.com.

  Version 16

  Offlinearbejdsforløb

  Du kan nu oprette en folio og artikler uden at overføre indholdet til webserveren. Når du er klar, kan du overføre indholdet.

  Understøttelse af Newsstand

  Den opdaterede Viewer Builder (version 1.5.1) understøtter Newsstand for abonnementsfremviser-apps på iPad. I mappen Newsstand finder du fremvisere, der understøtter Newsstand, så du har hurtig adgang til avis- og magasinudgivelser.

  Privat udgivelse for brugere uden abonnement

  Hvis du ikke har et Enterprise- eller Professional-abonnement, kan du bruge funktionen Udgiv i Folio Producer Organizer til at udgive indhold som privatperson. Denne indstilling er især nyttig, hvis du ikke kan downloade store folioer ved hjælp af serveren acrobat.com. Udgivne folioer, der er hentet fra Adobe Distribution Service, er hurtige og pålidelige.

  Ny indstilling for lydelementer

  Hvis du bruger InDesign CS5.5, kan du ved at vælge indstillingen Start med at vise første billede tilpasse lydoverlejringsrammen på basis af det første _play-billede i den angivne mappe med lydcontrollerelementer. I InDesign CS5 skal du tilpasse overlejringsrammen manuelt, så den passer til displaybilledet.

  Importere indstillingen HTML-ressourcer i panelet Folio Builder

  Du kan nu importere filen HTML-ressourcer i panelet Folio Builder og Folio Producer Editor.

  Forbedret Dashboard

  Digital Publishing Suite Dashboard indeholder link til videoer og andet nyttigt indhold.

  Særskilte installationsprogrammer til redigeringsværktøjer og panel

  Brug ét installationsprogram til at installere redigeringsværktøjer (panelet Folio Overlays, ekstramodulet InDesign og Desktop Viewer). Brug et andet installationsprogram til at installere panelet Folio Builder.

  Forbedringer af serverens pålidelighed

  Produktteamet arbejder hele tiden på at udvikle rettelser for afhjælpe problemer med upload/download på acrobat.com. Når en folio udgives, kopieres folioindholdet nu f.eks. direkte fra acrobat.com-serveren til Adobe Distribution Service.

  Nye analysekategorier

  I analyserapporter kan du se data vedrørende typen af downloadet folio: gratis, enkeltdetail, abonnement eller ekstern tilladelse.

  Version 15

  Brugerdefinerede fremvisere til PlayBook

  Med Viewer Builder kan du oprette brugerdefinerede fremviser-app'er til platformene iPad, Android og BlackBerry PlayBook.

  Forbedrede rulbare rammer

  Du kan nu oprette indhold, der kan rulles i, ved at indsætte en tekstramme i en beholderramme. Desuden er ydelsen for rulbare rammer blevet forbedret.

  Hyperlinks i rulbare rammer

  Nu understøttes hyperlinks og hyperlinkknapper i de rulbare rammer, som er oprettet med Panorer kun. Hyperlinks understøttes endnu ikke i diasshow eller i rullepaneler, hvis de er oprettet ved hjælp af panelet Lag.

  Forbedret hukommelsesstyring

  I tidligere versioner kunne oprettelsen af hukommelseskrævende overlejringer på fortløbende sider i nogle tilfælde medføre ydelsesproblemer. Fremviseren kan nu håndtere disse situationer bedre, hvilket giver en bedre ydelse.

  Skærmversion på enheden

  Du kan kopiere foliooplysninger direkte til en tilsluttet mobilenhed uden at gå gennem webklienten acrobat.com. Indtil en opdateret Adobe Content Viewer bliver tilgængelig i App Store, fungerer funktionen Skærmversion på enheden kun sammen med Android-enheder. Dette indledende tilbud kræver yderligere opsætning.

  Tilpasning af alle fem ikoner på navigationslinjen

  Hvis du bruger Viewer Builder til at oprette en brugerdefineret app, kan du nu erstatte knapperne "Bibliotek" og "Fremviser" i fremviserens navigationslinje (kun Enterprise).

  Forenklet oprettelse af interne fremviser-app'er

  Du skal ikke længere angive distributionscertifikater og leveringsfiler for Enterprise-signerede fremviser-app'er (kun Enterprise).

  Forbedrede Omniture-analyser

  Brugerdata er nu tilgængelige for fremviser-apps til en enkelt folio (kun DPS-abonnenter). Desuden indeholder analyserne nu en mere detaljeret oversigt over downloadstatistik.

  Mulighed for at slå knappen “Log på” fra

  Hvis du som Enterprise-kunde opretter en brugerdefineret rettighedsfremviser, kan du slå knappen Log på fra for at undgå spild.

  Tilføjelse af certifikater ved download

  Nu kan du bruge Viewer Builder til at oprette en brugerdefineret fremviser-app-fil uden at angive certifikater. Du kan derefter angive certifikater, når du downloader fremviserfilen. Dette gør det muligt for forskellige personer at downloade og signere app'en med certifikater.

  Når du opretter en brugerdefineret fremviser, skal du ikke længere klikke på knappen Opdater for at se, om fremviserens build er fuldført.

  Forbedret ydeevne af bibliotek

  I nogle tilfælde blev folioer fra acrobat.com kun vist periodisk i biblioteket. Adobe Content Viewer skulle nu vise alle tilgængelige folioer uafbrudt.

  Forbedringer af HTML-artikler i Android-fremviser

  Rulning er nu aktiveret i HTML-artikler for Android-fremviseren.

  Version 14

  Ændring af artikelrækkefølgen

  Du kan nu ændre rækkefølgen af artikler direkte i Folio Builder-panelet – ikke kun i webklienten. Træk og slip artiklerne for at ændre rækkefølgen.

  Fjernelse af deling af folioer

  Hvis du har delt en folio med en anden, kan du fjerne delingen, uden at du sletter folioen. Du kan også bruge Folio Builder-panelet til at fjerne en folio, der er delt med dig.

  Grænse for ændring af artikelstørrelsen

  I tidligere versioner var artikler begrænset til en størrelse på 100 MB. Grænsen for artikelstørrelsen er nu på 2 GB. Mobile enheder kan dog muligvis heller ikke håndtere store artikler.

  Køb fra programmet for Android-fremvisere

  Du kan nu oprette betalingsfolioer for Android-fremvisere. Kunderne kan klikke på en købsknap i Android-fremviserbiblioteket for at købe en folio.

  Gendannelse af alle køb for Android-fremvisere

  Kunderne kan nu gendanne alle køb i Android-fremvisere på samme måde som i iPad-fremvisere.

  Eksportfunktion for fremvisere til en enkelt folio

  Der vises nu eksportfunktion i Folio Producer Organizer. Hvis du klikker på eksportfunktionen, oprettes der en .zip-fil med indholdet af den valgte folio. Hvis du bruger Viewer Builder til at oprette en fremviser til en enkelt folio til iPad, skal du angive denne .zip-fil (eller en .folio-fil, der er oprettet med Content Bundler).

  Funktionen til sideindlæsning i udviklingsbuilds

  Når du bruger Viewer Builder til at oprette en udviklingsfremviser for iPad, kan du aktivere sideindlæsning. Det gør det muligt at kopiere en .folio-fil (ikke en .zip-fil) manuelt til udviklingsfremviseren via iTunes.

  Styring af sprogliste i iTunes

  I tidligere versioner blev fremviser-app'en vist for 20 sprog i iTunes-butikken. I Viewer Builder kan du nu begrænse, hvilke sprog fremviser-app'en skal vises for.

  Kommandoen Gendannelse af køb

  Biblioteket med brugerdefinerede fremvisere indeholder nu en menu, hvor kunderne kan vælge kommandoen Gendannelse af køb for at gendanne køb manuelt.

  Opdatering af analysefunktionen

  Abonnementsdata registreres nu foruden de separate foliostatistikker.

  Version 13

  Version 13 (juni 2011) var den anden offentlige version af Digital Publishing Suite. Værktøjerne i version 13 brugte 1.1.x-installationsprogrammet og Viewer Builder 1.3.

  Forbedringer til hentning af fremviserprogrammet

  Kunderne kan begynde at se en folio, inden den er hentet helt, og de kan se delvist hentede folioer offline. Afbrudte downloads fortsættes automatisk, når iPad'en igen har forbindelse til internettet. Brug Folio Producer Editor til at bestemme prioriteringen af overførslen af artikler.

  Stop ved sidste billede

  Ved hjælp af panelet Folio Overlays kan du nu bestemme, om diasshows og billedsekvenser skal stoppe ved det første eller sidste billede.

  Kun artikler med vandret træk i alle fremvisere

  De artikler, der er angivet til Kun vandret træk ("samkopierede artikler"), virker nu i Adobe Content Viewer til stationære computere og til Android- og PlayBook-fremvisere.

  Gendannelse af køb

  Hvis kunderne gendanner eller udskifter en iPad, kan de nemmere hente det indhold, de har rettigheder til. Når fremviseren startes første gang, bliver kunderne spurgt, om de vil gendanne tidligere køb.

  Brugerdefinerede værktøjslinjeknapper til navigation

  Virksomhedskunder kan oprette op til tre knapper, der viser en HTML-side i fremviseren. Foruden knapperne Library og Viewer, der vises på navigationsværktøjslinjen, kan du oprette flere knapper, f.eks. Butik, Hjælp og Nyheder, der viser en HTML-side.

  Skjul navigationsværktøjslinjen eller knappen Home

  Når du bruger Viewer Builder til at oprette din fremviser-app, kan du skjule navigationsværktøjslinjen nederst i fremviseren eller knappen Home øverst til venstre i fremviseren.

  Yderligere analyserapporter

  Analytics-side på Digital Publishing Suite Dashboard indeholder nu flere rapporter til registrering af brugerdata.

  Berettigelse til Android

  Virksomhedskunder kan nu tildele rettigheder til abonnementer.

  Oversat Android Content Viewer

  Adobe Content Viewer til Android er nu oversat til de samme sprog som iPad-fremviseren.

  Oversat Viewer Builder

  Viewer Builder er blevet oversat til følgende sprog: fransk, tysk, italiensk, spansk og japansk.

  Forbedret brugervenlighed

  Panelet Folio Builder, webstedet Folio Producer og Viewer Builder indeholder en række tilpasninger, der forbedrer brugeroplevelsen.

  Version 12

  Version 12 (maj 2011) var den første offentlige version af Digital Publishing Suite. Værktøjerne i version 12 brugte 1.0.x-installationsprogrammet og Viewer Builder 1.2.

  Nyt Folio Builder-panel

  Panelet Folio Builder i InDesign erstatter programmet Digital Content Bundler. Med panelet Folio Builder kan du tilføje artikler og artikellayout og ændre folio- og artikelegenskaber.

  Folioer, der er lagret i webarbejdsrum

  Med de tidligere værktøjer oprettede du en foliomappe, der indeholdt artikelmapper. Du samlede foliomappen for at oprette .folio-filer, som du enten kunne overføre til serveren eller indlæste på din iPad. Med den nye arbejdsproces er hver folio et arbejdsrum på en webserver. Folioerne består stadig af artikler, men artiklerne kan kopieres til forskellige folioer og flyttes, uden at der skal bundtes igen. Klik på knappen Skærmversion for at se en skærmversion af de enkelte artikler eller hele folioer. Du kan også logge på Adobe Content Viewer og downloade de folioer, du har oprettet. Du kan bruge funktionen Importer til at oprette artikler, der er baseret på eksisterende mappestrukturer.

  Webklienten til Digital Publishing Suite

  Abonnenter på Digital Publishing Suite kan logge på webklienten på http://digitalpublishing.acrobat.com. Dashboardet indeholder links til værktøjer og tjenester.

  • Brug siden Analytics til at spore kundedata.

  • Brug Folio Producer til at organisere, redigere og udgive folioer. Folio Producer indeholder siden Organizer, der viser tilgængelige folioer, og siden Editor, der viser artiklerne i den valgte folio.

  • Brug Viewer Builder til at oprette brugerdefinerede programmer.

  Deling

  Brug indstillingen Del til at dele folioer med andre DPS-brugere. En udgiver kan fx dele en folio med en designer, som skal oprette en artikel til et blad. Eller et reklamebureau kan dele en folio med forskellige udgivere og på den måde gøre reklamer tilgængelige. Delingsarbejdsforløbet erstatter overførselsarbejdsforløbet.

  Nyt design af panelet Folio Overlays

  Designet af panelet Folio Overlays er ændret. Overlejringer til 360-fremviser kaldes nu for overlejringer til billedsekvens. Overlejringer til webvisning kaldes nu for overlejringer til webindhold. Du kan nulstille objekter for at konvertere dem fra overlejringer til normale objekter.

  Terminologiændringer

  Stakke kaldes nu for artikler. Indstillingen Samkopier kaldes nu for Træk kun vandret. Opfyldelsesserveren kaldes nu for Distribution Service.

  Version 11

  Version 11 var den sidste prerelease af Digital Publishing Suite til brug med Content Bundler-arbejdsforløbet.

  Forbedringer til foliodownload

  Downloadhastigheden på iPads er fordoblet. Desuden kan fremviser-brugere læse en folio, mens der hentes en anden.

  Forbedringer i Android-fremvisere

  Ydeevnen for PNG- og HTML-artikler på Android-enheder er blevet forbedret. Android-fremviseren understøtter webvisning i app'en.

  Tilpasning af navigationslinjen

  Større virksomhedskunder kan tilføje op til tre ikoner på navigationslinjen, som viser websider i fuld skærm.

  Forbedringer til abonnementer

  Du kan nu konfigurere et Apple (iOS)-abonnement uden at skulle angive en brugerdefineret rettighedsserver.

  Version 10

  Klem og zoom i PDF-folioer

  Hvis du vælger PDF-eksport, mens du samler folioer, kan brugene klemme med fingrene for at zoome ind på en side. Knibning og zoom er endnu ikke aktiveret på sider med interaktive overlejringer.

  Content Viewer for Android

  Adobe Content Viewer fås nu til Android-enheder. Du kan ikke sideindlæse folioer i denne Content Viewer. I stedet skal du overføre og downloade filer ved hjælp af rettighedsserveren. Selvom Android-fremviseren nu svarer mere til iPad-fremviseren, er det endnu ikke alle funktioner, der understøttes. Funktioner, der ikke understøttes, omfatter samkopierede artikler, indlejrede videoer, panoramaoverlejringer og folioer, der er eksporteret i PDF-format. Der er problemer med ydeevnen for HTML-artikler og webvisningsoverlejringer.

  Oversatte fremvisere

  Adobe Content Viewer-sproggrænsefladen skifter ud fra sprogindstillingerne på enheden. På nuværende tidspunkt understøttes sprogene engelsk, fransk, japansk, spansk, svensk og tysk.

  Ekstra understøttelse af abonnementer

  Nu er abonnementsindstillinger i apps tilgængelige. Adobe understøtter Apples nye abonnementsmodel for de udgivere, der konfigurerer deres egen rettighedsserver.

  Foliogengivelser

  Mobilenheder findes nu i flere dimensioner. Hvis du bruger de samme 1024x768-folioer til Android-enheder, vil folioerne bruger letterbox-format med sorte linjer. Hvis du vil udvikle til bestemte enheder, f.eks. 1024x600, eller størrelsesforholdet (16:9), kan du oprette en anden gengivelse af den samme folio. Opret gengivelser ved at angive indstillingerne for magasintitlen og folionummeret til det samme, men angive en anden indstilling for dimensionseksport. Fremviseren kan kun bruge den gengivelse, der kommer tættest på enhedens dimensioner.

  Paginering i HTML-artikler

  HTML-artikler kan nu inddeles i sider mere elegant.

  Version 9

  eCommerce-abonnementstjenester i Viewer

  Udgiverne kan nu konfigurere deres egen abonnementsmodel, som gør det muligt for kunderne at abonnere på et magasin eller nyhedsbrev og modtage regelmæssige opdateringer af folioer. Kunderne kan angive et interval af folioer, som skal forblive på iPad'en. Dette er især praktisk til nyhedsmagasiner.

  Forbedringer til Desktop Viewer

  Content Viewer for Desktop understøtter nu mange af de funktioner, der ikke tidligere blev understøttet, som folioer med én sideretning og webvisningsoverlejringer.

  Indbinding – højre kant

  Content Bundler indeholder en indbindingsindstilling, der giver mulighed for læsning af artikler fra højre mod venstre for asiatiske sprog. Hvis der er valgt Højre kant, vises den første artikel længst til højre, og brugerne bladrer gennem artiklerne fra højre mod venstre.

  Folioopdatering i fremviser

  Der vises nu en opdateringsmeddelelse i biblioteket, hvis en folio opdateres på rettighedsserveren. Hvis du trykker på knappen Opdater, downloades de nye eller ændrede .folio-minifiler.

  Videoer med dobbelt retning i folioer med én retning

  Brugerne kan afspille en video i fuld skærm i tværformat, selvom folioen kun er oprettet i højformat.

  Forbedringer af dataanalyse

  Hvis du bruger analysedata til at registrere brugen, kan du skelne mellem reklamer og artikler. Offlinedata for fremviseren bevares også.

  Version 7/8

  Nyt Folio Overlays-panel

  Panelet Folio Overlays i InDesign CS5 erstatter programmet Interactive Overlay Creator. Denne ændring medfører, at du nu opretter alle interaktive overlejringer i InDesign. Brug panelet Folio Overlays at oprette overlejringer og ændre indstillingerne for overlejring.

  Desktop AIR Viewer

  Du kan nu bruge en AIR-baseret version af fremviseren til at teste de udgaver (nu kaldet "folioer"), du opretter. Desktop Viewer understøtter ikke alle funktioner, så den er kun beregnet til at blive brugt som et grundlæggende testværktøj.

  "Udgave" -> "Folio"

  En "udgave" kaldes nu en "folio".

  Ingen id-indstillinger

  Det er i de fleste tilfælde ikke længere påkrævet at bruge de samme overlejrings-id'er i tværformat og højformat for at understøtte, når iPad'en drejes. Bundler bruger kildeelementerne og indstillingerne til at bestemme relaterede overlejringer.

  Gittervisning i fremviserbiblioteket

  Du kan nu bruge gittervisning til at vise op til otte folioer ad gangen i fremviserbiblioteket. Du kan skifte mellem gittervisning og visning af en enkelt folio.

  Rækkefølge

  Content Bundler indeholder en ny kolonne med navnet "Rækkefølge", der gør det mindre sandsynligt, at du ved et uheld kommer til at ændre rækkefølgen af artiklerne. Angiv et tal for artiklens placering i sekvensen. Så flytter artiklen til denne placering.

  Låste artikler under bundtning

  Content Bundler indeholder en ny kolonne med navnet "Låst", som giver mulighed for at forhindre, at artikler opdateres, når du bundter. Dette er særlig nyttigt, når du bare vil teste ændringerne i et par artikler.

  Knappen Log af i fremviseren

  Du skal ikke længere ændre adgangskoden for dit Adobe-id for at få vist logonknappen.

  3G-download

  Folioer kan nu downloades til iPad via en 3G-forbindelse.

  Version 6

  Samkopierede artikler

  Når en artikel (der på dette tidspunkt kaldes en "stak") samkopieres, bliver hver side i artiklen i princippet en separat artikel, så brugerne kan rulle vandret gennem siderne i artiklen. Det er kun den første side i en samkopieret artikel, der vises i indholdsfortegnelsen, men alle siderne vises i browsertilstand og som miniaturebilleder til rullepaneler. Du kan ikke samkopiere en artikel, der er indstillet til Jævn rulning.

  Færre krav til mappestruktur

  Du kan nu bygge en hel interaktiv udgave uden mappen OverlayResources. I tidligere versioner skulle kildefilerne for overlejringer være placeret i mappen OverlayResources, og de eksporterede SWF-filer skulle være placeret i mappen Links for de dokumenter, de var placeret i.

  Automatisk generering af indholdsfortegnelse

  Den PNG-fil, der tidligere var påkrævet for indholdsfortegnelser, er nu valgfri. Hvis din artikelmappe ikke har en PNG-fil, genererer Content Bundler et indholdsfortegnelsesikon ud fra den første side i artiklen.

  PDF-billedformat

  Foruden PNG og JPEG kan Bundler oprette sidebilleder i PDF-format. PDF-billedformatet reducerer filstørrelsen betydeligt, og det tilbyder flere muligheder for fremtidige versioner, f.eks. knibning, zoom, søgning og markering af tekst.

  HTML-artikler

  Du kan nu bruge enten InDesign-filer eller HTML-filer til at oprette artikler i en udgave. Når du opretter en artikel vha. HTML-filer, kan du bruge den samme HTML-fil til begge retninger, eller du kan oprette separate HTML-filer til vandrette og lodrette retninger.

  Angivelse af HTML-miniaturebilleder

  Til InDesign-artikler genererer fremviseren automatisk de miniaturebilleder, der vises, når du trækker rullepanelet. Generering af miniaturebilleder til HTML-artikler tager dog længere tid, hvilket kan medføre dårlig gengivelse af miniaturebillederne. Du kan forbedre ydeevnen for miniaturebilleder i HTML-artikler ved at tillade, at Bundler genererer miniaturebillederne ud fra den første side i hver HTML-artikel. Eller du kan manuelt tilføje billedfiler til HTML-artikelmapperne.

  Forbedringer af brugergrænsefladen i fremviseren

  Nogle brugere mener, at rullepanelet i højre side af hver artikel er for smal, så den er nu gjort bredere. Vi har også forbedret udseendet og ydelsen for sideminiaturebilleder i browsertilstand.

  Gennemsigtighed i rulbare rammer

  De rulbare rammer er nu gennemsigtige som standard. Hvis indholdet af beholderrammen ikke skal vise, skal du anvende udfyldning i indholdsrammen.

  Ændringer i Bundler

  I Content Bundler blev metadatateksten for udgavetitel ikke vist nogen steder i fremviseren, så denne indstilling er fjernet. Det samme gælder oplysninger om dimension og typeindstillinger. Desuden er indstillingen Brug forside blevet ændret til Medtag forside.

  Version 5

  Oprindelige diasshow og hyperlinks

  Den eneste måde, du kan oprette interaktive diasshow og hyperlinks på, er via de indbyggede funktioner. Brug panelerne Objekttilstand, Knapper og Hyperlinks til at oprette interaktive objekter. Du kan ændre indstillingerne ved at skrive de relevante linjer i panelet Scriptetiket. Vi håber på at kunne medtage disse indstillinger i brugergrænsefladen i næste version.

  Forbedrede indbyggede diasshow

  Du kan oprette navigationsknapper, der springer til næste eller forrige dias i diasshowet. Hvis du tilføjer linjen "SS_swipeEnabled=yes" i panelet Scriptetiket, når objektet med flere tilstand er markeret, kan brugerne trække for at bladre gennem dias i et diasshow.

  Links til bestemte sider

  Du kan nu oprette hyperlinks eller knapper, der går til en bestemt side i en artikel.

  Forenklede "navto"-hyperlinks

  Du kan angive navto-hyperlinks vha. et af navnene på målartiklens kildedokumenter med eller uden filtypenavnet .html eller .indd.

  Artikler med én retning

  Du kan oprette en udgave, der kun kan vises i højformat eller tværformat. Du skal blot medtage InDesign-dokumenterne i enten højformat eller tværformat i udgavemappen. Retningen bevares i udgaven – også selvom iPad'en roteres.

  Understøttelse af lokale HTML-filer for webvisning

  Når du opretter en overlejring til webvisning, kan du angive en HTML-fil fra computeren. I den tidligere version kunne du kun angive en URL-adresse på internettet for at oprette en overlejring for webvisning.

  Rulbare rammer

  Opret et visningsområde, hvor brugerne kan rulle lodret eller vandret i indholdet. Brugerne kan f.eks. rulle gennem en liste med ingredienser.

  Knappen Tilbage

  Navigationslinjen i fremviseren indeholder knappen Tilbage mellem knapperne Forside og Indholdsfortegnelse, som brugerne kan bruge til at vende tilbage til den side, de kom fra.

  JPEG-output i Bundler

  Dialogboksen med eksportindstillinger i Bundler indeholder nu en indstilling, hvor du kan angive, om du vil eksportere indhold i PNG- eller JPEG-format.

  Forbedret håndtering af fejl i Bundler

  Bundler giver bedre feedback under bundtningen.

  Version 4

  Overlejring til webvisning

  Integrer en live webside i et visningsområde, du angiver. Du kan beslutte, om brugerne skal kunne interagere med webindholdet og ændre andre indstillinger.

  Indstillinger for automatisk start

  Få en overlejring til at blive afspillet automatisk (eller efter en angivet forsinkelse), når der bladres til siden. Automatisk start kan anvendes til overlejringer med 360-fremviser, lyd, video og webvisning.

  Nye indstillinger for 360-fremviseren

  Foruden indstillingen for automatisk start indeholder 360-fremviseren nye indstillinger, der giver dig kontrol over afspilning, midlertidig afbrydelse, træk og løkker for billeder.

  navto-hyperlinks

  Det er blevet nemmere at oprette hyperlinks mellem artikler. Når du opretter en indbygget knap eller et hyperlink i InDesign, skal du angive URL-adressen som "navto://<navn på lodret InDesign-dokument>", f.eks. "navto://WiFi_v" for at komme til WiFi-artiklen fra højformat eller tværformat.

  Forenklede indbyggede diasshow

  Objekter med flere tilstande behøver ikke længere at være grupperede. Panelet Scriptetiket skal nu kun bruges til at ændre indstillinger.

  Adobe Content Viewer

  Du kan bruge Adobe Content Viewer til at overføre indhold til og fra en Adobe-server og til at sideindlæse fra skrivebordet. Bemærk! Sideindlæsning er ikke længere tilgængeligt.

  Overførsel af udgaver til en rettighedsserver

  Adobe har oprettet et midlertidigt serverwebsted til overførsel og administration af udgaver. Når du eksporterer, skal du vælge Flere filer i undermenuen Udgave og derefter angive indstillinger for overførsel til serveren. Når du har overført testindholdet til en Adobe-server, kan du hente udgaver til fremviseren. Til denne version kan du kun hente en udgave ved at logge på og bruge det samme Adobe-id som den person, der har overført udgaven.

  Administrere udgaver i Bundler

  I Bundler kan du få vist en grænseflade, hvor du kan få vist og administrere overførte udgaver. I denne version kan du tilføje, få vist og fjerne de udgaver, du har overført til Adobe-serveren.

  Forsideindstillingen

  Den første side i den første artikel kan nu bruges som forside til biblioteksudgaven ved udgaver, du overfører til serveren.

  Version 3

  Fejlrettelser: Der er ikke andre nye funktioner end, at Adobe Content Viewer tilbydes via Apple Store.

  Version 2

  En mere fleksibel mappestruktur for overlejringer

  I den tidligere version krævede alle artikelmapper InDesign-filer i _h- og _v-format samt en Links-mappe med de kombinerede elementer fra de to filer, og der var en enkelt OverlayResources-mappe for hele udgaven. Denne struktur er stadig gyldig, men nu kan du have separate mapper for _h- og _v-filerne, hvor hver mappe indeholder en Links- og en OverlayResources-mappe. Dette er især praktisk til pakkemapper. Hver metode har sine fordele.

  Hvis du bruger den metode, hvor InDesign-filerne og Links-mapperne findes i separate mapper, skal du også inkludere en separat OverlayResources-mappe i hver artikelmappe i stedet for en enkelt OverlayResources-mappe til hele udgaven.

  Uanset hvilken struktur du bruger, kan InDesign-filerne nu indeholde enten _h- og _v-suffikser (for vandret (h) og lodret (v)) eller _l- og _p-suffikser (for liggende (l) og stående (p).

  Integreret InDesign-interaktivitet

  Hyperlinks, knapper og objekter med flere tilstande i InDesign-filer kan nu medtages i udgaven uden Overlay Creator. Du kan bruge panelet Scriptetiketter til at ændre standardindstillingerne for disse objekter.

  Indlejrede film

  Film kan nu afspilles indlejret i stedet for kun i fuld skærm.

  Panorama

  Overlay Creator indeholder nu indstillingen Panorama.

  Sidecar.xml

  Du kan undgå at skulle udfylde metadata, hver gang du bruger Bundler til at oprette en CSV-fil med navnet "Info.csv". På grund af problemer med visse tegn, der ikke vises korrekt, erstatter en XML-fil CSV-filen.

  Flere udgaver

  Det er nu muligt at tilføje mere end én udgave i fremviseren. Hvis du trykker på ikonet Forside, kommer du tilbage til biblioteket med udgaver i stedet for til starten af den aktuelle udgave. Du kan oprette eksempelbilleder for udgaverne i biblioteket. I øjeblikket kan du indlæse op til otte udgaver.

  Jævn rulning

  Du kan bestemme, om hver artikel i udgaven ruller uden stop eller fra side til side.

  Version 1

  Den første version af Digital Publishing Suite-værktøjerne indeholdt den AIR-baserede Content Bundler og Interactive Overview Creator-apps. Den første Overlay Creator indeholdt overlejringstyper for hyperlinks, 360-fremviseren, diasshow, lyd og video. Overlay Creator var den eneste metode til at oprette interaktive objekter.

   Adobe

  Få hjælp hurtigere og nemmere

  Ny bruger?